Toeta Telegrami!

Telegram hindab üle kõige inimese vabadust ise valida, millist informatsiooni ta lugeda tahab ja meil on väga hea meel, et oleme saanud seda vabadust juba üle kolme aasta pakkuda.

Vajame lugejate toetust, et ka käesoleval aastal tegusalt edasi toimetada. Sinu ühekordne panus - 10 eurot - on ettemaks terve aastatäie sõltumatu, põneva ja kasuliku info eest. Telegrami lugeja vabatahtliku aastamaksu tegemiseks vajaliku info leiad siit.

Igale toetajale kingitus!

NB! Armas püsitoetaja, kuna tegutseme nüüd MTÜ-na, on toetuse konto number muutunud!

Uuring: pea pooled eestlased teevad tööd igasuguse motivatsioonita

14. november 2013 kell 9:14boring-job40 protsendil inimestel puudub igasugune motivatsioon oma tööd jätkata, neid ei motiveeri raha, inspireeriv ülemus, töö iseloom, meeldivad kolleegid ega ka töökeskkond, selgub tööportaali CV Keskus küsitlusest, kus osales kokku 1339 inimest.

 

Vastanutest 25 protsenti leidsid, et neid motiveerib tööle raha, 14 protsenti arvas, et neile meeldib töö, mida nad teevad ning seepärast pidasid ka tähtsaimaks motivaatoriks töö iseloomu, teatas CV Keskus BNS-ile.

Meeldivad kolleegid olid peamiseks motivaatoriks 12 protsendile ning töökeskkond motiveeris seitset protsenti vastanutest. Kõigest kaks protsenti vastanutest leidis, et nende peamiseks motivatsiooniallikaks on inspireeriv ülemus.

„Põhjuseks, miks pea pooled vastanutest teevad tööd ilma igasuguse motivatsioonita, võib olla üldlevinud arusaam, et töö ei peagi meeldima, vaid see on vajalik äraelamiseks. Kindlasti on neil ka kartus töökohavahetuse ees, sest paljudel on koormaks laenukohustus, mis tööotsingutel kuhugi ei kao. Kui 40 protsenti vastanutest töötab aga kohal, kus neid ei motiveeri mitte miski, siis mõjutab see paratamatult ka nende tööviljakust ning ettevõtte tulemusi üldiselt,” kommenteeris uuringu tulemusi CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt.

 

Allikad: BNS, CV Keskus

Foto: popmatters.com

 

Toimetas Mariann Joonas