60 valitsus(ametnik)e poolt kinnitatud libaoperatsiooni läbi sajandi

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

25. september 2018 kell 10:04maxresdefaultLäbi ajaloo on erinevad valitsused korraldanud poliitilistel eesmärkidel nn false flag rünnakuid ehk libaoperatsioone: vägivaldseid lavastatud sündmuseid, mille eest süüdistatakse nende poliitilisi vaenlaseid. Tihti viiakse antud rünnakuid läbi, et saada hirmunud avalikkuselt toetust sõja alustamiseks või invasiivsete seaduste vastu võtmiseks. Arvestades, kui levinud on libaoperatsioonide kasutamise taktika, on narr arvata, et selline meetod on jäetud minevikku.

 

Toome teieni Zero Hedge vahendusel ulatusliku nimistu rünnakutest ja sündmustest, mis neid korraldanud valitsuste ametnike tunnistuste kohaselt olid hoopis libaoperatsioonid.

 1. 1931. aastal korraldasid Jaapani väed rongirööbastel väikese plahvatuse, milles nad süüdistasid Hiinat, et õigustada oma invasiooni Manžuuriasse. Antud juhtum on tuntud kui Mukdeni või Manžuuria intsident. Tokio Rahvusvaheline Sõjaväetribunal leidis, et mitmed plaanis osalejad (sealhulgas kõrge sõjaväeohvitser Hashimoto) on korduvalt tunnistanud oma osalust plaanis ning et selle eesmärgiks oli õigustada Manžuuria okupatsiooni.
 2. Hooveri Institutsiooni arhiivides asuvate Vene salapolitsei dokumentide kohaselt korraldas Vene tsaari käske täitev salapolitsei inimelusid nõudnud pommiplahvatusi, et süüdistada ning vahistada töölistest agitaatoreid (vaata ka seda raamatukatkendit).
 3. Natside kaitsemaleva (SS) major tunnistas Nürnbergi protsessil, et natsid korraldasid Gestapo juhi käsul võltsrünnakuid oma inimeste ning ressursside vastu, süüdlasteks nimetati aga poolakad, et õigustada Saksamaa sissetungi Poolasse.
 4. Natside kindral Franz Halder tunnistas Nürnbergi protsessil, et üks natside juhte Hermann Göring oli võtnud omaks 1933. aastal Saksa parlamendihoone süütamise. Juhtumis süüdistati aga kommuniste.
 5. Nõukogude Venemaa juht Nikita Hruštšov tunnistas kirjalikult, et Nõukogude Liidu punaarmee pommitas 1939. aastal vene küla Mainilat. Toona süüdistati rünnakus Soomet ning juhtumit kasutati ettekäändena Talvesõja algatamiseks. Ka Venemaa president Boris Jeltsin on nõustunud, et Talvesõjas oli agressoriks Venemaa.
 6. Vene parlament, Putin ja Gorbatšov on tunnistanud, et Jossif Stalin käskis salapolitseil 1940. aastal hukata 22 000 poola sõjaväe ohvitseri ning tsiviilisikut, süüdistades tapatalgutes natsisid.
 7. Suurbritannia valitsus on tunnistanud, et valitsusel oli aastatel 1946-1948 plaan pommitada holokausti eest Palestiinasse põgenevate juutide paate. Nimelt oli toona Palestiina Suurbritannia võimu all ning poliitikud nõudsid antud meedet, et piirata Palestiinasse suubuvat põgenikelainet (vaata ka seda, seda ja seda).
 8. Iisrael on tunnistanud, et 1954. aastal paigutas Iisraeli terrorirühmitus Egiptuses mitmeid pomme majadesse (sealhulgas USA diplomaatilistesse asutustesse) ning jättis seejärel sinna “asitõendeid”, mis viitaks araablaste rollile. Üks pommidest lõhkes liiga vara, mistõttu suutsid egiptlased pommitajad tuvastada. Hiljem tunnistasid mitmed iisraellased plaani üles (vaata ka seda ja seda). USA sõjavägi usub, et antud juhul pole tegu üksikjuhtumiga, kirjeldades Iisraeli luureagentuuri kui halastamatut ja kavalat asutust, mis suudab rünnata USA vägesid ning jätta muljet, et seda tegid hoopis palestiinlased või araablased.
 9. CIA on tunnistanud, et nad palkasid 1950ndatel iraanlasi teesklema kommuniste, kes lavastasid pommirünnakuid Iraanis, et pöörata riik nende demokraatlikult valitud peaministri vastu.
 10. Türgi peaminister on tunnistanud, et Türgi valitsus korraldas 1955. aastal Kreekas asuva Türgi konsulaadi pommitamise. Juhtumis süüdistati Kreekat, et õigustada ning algatada Kreeka-vastast vägivalda.
 11. Briti peaminister on tunnistanud oma kaitseministrile, et tema ja USA president Eisenhower kiitsid 1957. aastal heaks plaani korraldada Süürias rünnakuid, milles süüdistataks kohalikku valitsust, et mõjutada sealset režiimivahetust.
 12. Endine Itaalia peaminister, Itaalia kohtunik ning endine Itaalia vastasluureagentuuri juht on tunnistanud, et NATO korraldas 1950ndatest 1980ndateni Pentagoni ja CIA abiga Itaalias ja teistes Euroopa riikides terroristlikke pommitamisi, milles süüdistati kommuniste. Antud juhtumitega loodeti koondada inimeste toetust nende valitsustele ja kommunismivastasele võitlusele. Ühe programmiga seotud isiku tunnistuse kohaselt pidid nad ründama tsiviilisikuid, sealhulgas naisi ja lapsi, sest nad pidid sundima Itaalia avalikkust nõudma valitsuselt suuremat julgeolekut – see oleks andnud valitsusele võimu kuulutada välja hädaolukorra ning pannud inimesed tahtlikult vahetama oma vabaduse turvalisustunde vastu (vaata ka seda ja seda). Väidetavalt korraldati operatsioon Gladio raames terrorirünnakuid lisaks Itaaliale ka Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Saksamaal, Kreekas, Hollandis, Norras, Portugalis, Suurbritannias ja teisteski riikides.
  Antud programm oli vanasti salastatud, kuid nüüd võib operatsioon Gladio kohta leida rohkelt avalikustatud infot. Näiteks on ilmsiks tulnud, et paljud traumeerivad terrorirünnakud Euroopas olid tegelikult läbi viidud selle operatsiooni raames. Gladio raames korraldati näiteks 1960. aastal Türgi peaministri mõrvamine, Portugali pommitamine (1966), Piazza Fontana veresaun Itaalias (1969), terrorirünnakud Türgis (1971), Itaalias rongi pommitamine (1974), Istanbulis toimunud tulistamine (1977), Atocha veresaun Hispaanias (1977), Bologna raudteejaama pommitamine Itaalias (1980), 28 poodleja tulistamine ja tapmine Belgias (1985).
 13. 1960. aastal pakkus USA senaator George Smathers välja idee, mille kohaselt võiks USA korraldada valerünnaku Guantanamo lahele, mis annaks neile ettekäände võitluse ässitamiseks ning Castro võimult kukutamiseks.
 14. Ametlikud USA välisministeeriumi dokumendid näitavad, et 1961. aastal kaalutlesid kõrgetasemelised ametnikud plaani õhata oma konsulaat Dominikaani vabariigis, et õigustada antud riigi invasiooni. Kuigi seda plaani ei viidud läbi, arutleti seda kui tõsiseltvõetavat ettepanekut.
 15. USA valitsus tunnistas hiljuti deklassifitseeritud dokumentides, et 1962. aastal allkirjastasid USA kõrgeimad sõjaväelised nõunikud plaani õhata Ameerika lennukeid ning sooritada USA-s terrorirünnakuid, milles süüdistada kuubalasi, et õigustada sissetungi Kuubasse (vaata ka seda ja seda).
 16. 1963. aastal kirjutas USA kaitseministeerium dokumendi, milles nad julgustasid rünnakuid Ameerika Ühendriikide Organisatsiooni kuuluvate riikide (nt Trinidad-Tobago või Jamaika) vastu, et neis hiljem süüdistada Kuubat.
 17. USA kaitseministeerium soovitas ka maksta Castro valitsuses olevale isikule, et ta ründaks USA-d (täpsemalt Guantanamod).
 18. USA kongressi komitee tunnistas, et osana “Cointelpro” kampaaniast kasutas FBI 1950-1970ndatel palju provokaatoreid, kes pidid sooritama vägivaldseid tegusid, milles süüdistataks hoopis poliitilisi aktiviste.
 19. Türgi tippametnik tunnistas, et Türgi väed põletasid 1970ndatel Küproses maha mošee, selgitades, et erilises sõjas lavastatakse kindlaid sabotaaži akte, milles süüdistatakse vaenlast, et suurendada avalikkuse vastuhakku (vaata ka seda).
 20. Avalikustatud CIA dokument aastast 1973 paljastas programmi, millega treeniti välismaiseid politseinikke ning vägesid valmistamaks lõkse ja lõhkeaineid, mida võiks kasutada terroristid. Ametlikult väideti, et nad õpetasid ametnikke uurima terrorirünnakuid, kuid tegelikkuses õpetati neile detailselt, kuidas korraldada rünnakut, mis näiks nagu tavaliste terroristide kätetöö. Näiteks õpetati neile tavapoodidest kättesaadavate materjalide ja kodulaborites kasutavate tehnikate abil lõhkeseadeldiste valmistamist ning just sellisel moel, kuidas lihtrahvast pärit terroristid või sabotöörid neid meisterdaks. Lisaks õpetati neile sihtmärkide valimist ja operatsiooni planeerimist sabotööri või terroristi moel.
 21. Saksamaa valitsus on tunnistanud, et 1978. aastal õhkis Saksa salateenistus pommi vangla välisseina juures ning paigutas “põgenemise tööriistad” kindla vangi (punaarmee liikme) juurde, keda sooviti süüdistada antud pommiplahvatuses (vaata ka seda).
 22. Iisraeli riikliku luureagentuuri Mossadi agent on tunnistanud, et Mossad paigutas 1984. aastal Liibüas, Tripolis asunud Gaddaffi hoonesse raadiosaatja, mis edastas võlts-terroristide ülekandeid, mida oli luureagentuur ise salvestanud. Operatsiooni eesmärk oli lavastada Gaddaffi terroristide toetajaks ning üsna pea asus Ronald Reagan Liibüat pommitama.
 23. Lõuna-Aafrika Tõe ja Lepituse nõukogu leidis, et 1989. aastal palus Lõuna-Aafrika kaitsevägede salajane haru lõhkeainete spetsialistil osaleda operatsioonis, millega diskrediteeritaks Aafrika Riiklikku Kongressi (ANC). Nimelt sooviti, et ta pommitaks mõrva uurinud ohvitseri politseiautot, lavastades süüdlaseks ANC.
 24. Mitmed Alžeeria sõjaväeohvitserid ning diplomaat on tunnistanud, et 1990ndatel mõrvas Alžeeria sõjavägi tihti oma tsiviilisikuid ning süüdistas kõigis rünnakutes islamistlikke sõdalasi (vaata ka seda videot).
 25. Briti valitsuse dokumendid näitavad, et 1993. aastal Põhja-Iirimaal 9 tsiviilisikut tapnud pommiplahvatuse taga oli Briti agent, kes pidi rünnakuga suurendama Iirimaa sisepingeid (vaata ka seda ja seda).
 26. USA sõjaväe 1994. aasta väljaanne (mida uuendati 2004. aastal) soovitab rakendada terroriste ja libaoperatsioone, et destabiliseerida Ladina-Ameerika vasakpoolseid režiime. Just antud meetmetega korraldati rünnakuid Ladina-Ameerikas ja teistes piirkondades CIA “räpaste sõdade” osana (vaata ka seda).
 27. USA valitsus on kinnitanud Nicaragua kontra-mässuliste jaoks valmistatud CIA “psühholoogiliste operatsioonide” käsiraamatu autentsust, milles rõhutati oma poolelt inimese mõrvamise tähtsust kui vajalikku sammu märtri loomisel (vaata ka seda).
 28. Indoneesia valitsuse töörühm leidis, et 1998. aastal toimunud vägivaldsetes mässudes oli jälgi sõjaväelisest sekkumisest, mis oli kohati meelega provotseeritud.
 29. Venemaa kõrged sõjaväe ja luureagentuuri ametnikud on tunnistanud, et KGB õhkis 1999. aastal Vene korterelamuid ning süüdistas selles tšetšeene, et õigustada sissetungi Tšetšeeniasse (vaata ka seda ja seda).
 30. Makedoonia ametnikud tunnistasid, et nende valitsus oli 2001. aastal meelitanud riiki seitse immigranti, nad mõrvanud ning seejärel paigutanud nende surnukehade juurde “asitõendeid”, mis sidusid neid Al Qaedaga. Toona väitis valitsus, et tegu oli Al Qaeda sõduritega, kes püüdsid mõrvata Makedoonia politseid (ja kaugemas tulevikus ka Lääne saatkondi). Antud juhtumit kasutati ettekäändena liitumaks “Terrorivastase sõjaga” (vaata ka seda ja seda).
 31. 2001. aastal Itaalias Genovas toimunud G8 tippkohtumisel jäid videotele musta riietunud vägivallatsejad, kes väljusid politseiautodest ning keda Itaalia parlamendiliige nägi politseijaoskonna sees jalutamas raudlattidega. Hiljem tunnistasid vanempolitseinikud, et politseinikud olid G8 kohtumisele paigutanud kaks Molotovi kokteili ning lavastanud politseiniku pussitamise, et õigustada päris protestijate vastu jõuliselt kasutatud vägivalda.
 32. USA kaitseministri memo kohaselt süüdistas USA Iraaki ühe osalisena 9/11 sündmustes, et õigustada Iraagi sõja algatamist. Nüüdseks tunnistavad kõrged USA riigiametnikud, et Iraagi sõda algatati tegelikult nafta, mitte 9/11 või väidetavate massihävitusrelvade pärast. Lisaks väidavad nüüd mitmed ametnikud, et tegu oli küll ühe riigi poolt toetatud terrorismiga, kuid süüdlasriigi osas lähevad arvamused lahku (viidatud on ka USA sisetööle) – igatahes ei olnud süüdlaseks Iraak (vaata ka seda, seda ja seda).
 33. FBI on nüüdseks tunnistanud, et 2001. aastal toimunud antraksi kirjade rünnakuid viisid läbi USA valitsuse teadlased ning FBI vanemametniku sõnul käskisid Valge Maja ametnikud bürool rünnakutes süüdistada Al Qaedat. Valitsusametnikud on kinnitanud, et Valge Maja soovis antraksi rünnakuid siduda Iraagiga, et õigustada seal läbiviidavat režiimimuutust (vaata ka seda).
 34. Washington Posti andmetel tunnistas Indoneesia politsei, et Indoneesia sõjavägi tappis 2002. aastal Paapuas ameerika õpetajaid ning süüdistas selles Paapua separatistide gruppi, et neid terroristlikuks organisatsiooniks arvataks.
 35. Indoneesia endine president on tunnistanud, et tema valitsusel oli tõenäoliselt roll ka Bali pommitamistes.
 36. 2003. aastal filmiti, kuidas Kreekas toimunud Euroopa Liidu kohtumisel paigutas politsei rahumeelsele protestijate juurde Molotovi kokteile.
 37. Endine justiitsministeeriumi advokaat John Yoo soovitas 2005. aastal, et USA peaks laskma oma luureagentuuridel luua võlts-terroriorganisatsiooni, millel oleks oma veebileht, värbamiskeskused, treeninglaagrid ning raha kogumise üritused. Antud organisatsioon korraldaks võlts-terrorirünnakuid ning võtaks enda nimele päriselt toimunud rünnakuid, külvates segadust Al Qaeda hulgas.
 38. 2005. aastal pakkus tuntud USA kaitseanalüütik John Arquilla välja strateegia, mille kohaselt Lääne luureagentuurid looksid uusi “pseudo-terrorirühmitusi”, mis õõnestaksid “päris” terrorivõrgustikke. Pulitzeri auhinna võitnud ajakirjaniku Seymour Hershi andmetel oli selline taktika aga juba Pentagoni poolt kasutusele võetud.
 39. 2005. aastal kirjutas United Press International sellest, kuidas USA luureohvitserid olid teatanud Iraagi mässulistest, kes kasutasid hiljutisi Beretta 92 püstolite mudeleid, millel puudusid seerianumbrid. Huvitav oli fakt, et seerianumbrid polnud mitte eemaldatud, vaid püstolid olid pärit tootmisliinilt, kus neile ei määratud seerianumbreid. Analüütikute sõnul viitab see asjaolu sellele, et relvad olid mõeldud luureoperatsioonidele või terrorirühmitustele, millel on märkimisväärne salajane toetus Lääne valitsustelt. Analüütikud spekuleerisid, et antud relvad olid ilmselt pärit CIAlt või Mossadilt, mis kasutasid mässuliste rünnakuid tsiviilisikute vastu kui asitõendeid vastupanu illegitiimsuse kohta.
 40. 2005. aastal tabasid Iraagi politseinikud pärast tulevahetust araablasteks riietunud Briti sõdurid, kes omasid lõhkeseadeldisi ning keda süüdistati pommide lõhkamise planeerimises. Kuigi sõdurid ei tunnistanud midagi üles, tungisid Briti sõdurid ja kolonn Briti tanke vanglasse, kus neid hoiti, lõhkusid vangla seina ära ning päästsid nad vabadusse. Sõdurite vabastamiseks ette võetud äärmuslikud meetmed mõjuvad kui ülestunnistus, arvestades, et valitsus nägi suurt vaeva, et mehed ei peaks minema kohtu ette ja küsimustele vastama.
 41. Salajased Iisraeli sõdurid tunnistasid 2005. aastal üles, et nad loopisid kividega teisi Iisraeli sõdureid ning süüdistasid selles palestiinlasi, et nad saaksid kasutada vägivalda rahumeelsetel Palestiina protestijatel.
 42. Quebeci politsei tunnistas, et 2007. aastal rahumeelsel protestil kive kandnud isikud olid tegelikkuses salajased Quebeci politseinikud (vaata ka seda).
 43. 2008. aasta USA sõjaväe erioperatsioonide käsiraamat soovitas USA sõjaväel kasutada surrogaate, mitteriiklikke gruppe nagu “parasõjaväelisi vägesid, isikuid, ärisid, välismaiseid poliitilisi organisatsioone, vastupanu või mässuliste organisatsioone, rahvusvahelisi terrorismivastaseid, rahvusvahelisi terrorismiliikmeid, musta turu kauplejaid ja teisi sotsiaalseid või poliitilisi “soovimatuid””. Käsiraamat tõi spetsiifiliselt välja, et USA erioperatsioonides võib kasutada nii terrorismivastaseid kui terroriste ning rahvusvahelisi kuritegelikke tegevusi nagu narkootikumidekaubandus, ebaseaduslik relvadega kauplemine ja ebaseaduslikke finantstehinguid.
 44. Endine Itaalia peaminister, president ja Luureteenistuse juht Francesco Cossiga soovitas 2008. aastal politsei eest vastutaval ministril õpetajate ja tudengite protestidega toime tulla samade meetmetega, mida ta oli kasutanud siseasjade ministri ametikohal: sokutades nende liikumistesse provokaatoreid, kes pööraks populatsiooni protestijate vastu. Seejärel soovitas ta politseil peksta verele kõik protestides osalenud tudengid ning neid “õhutanud” õpetajad.
 45. 2009. aastal Londonis toimunud G20 protestide ajal nägi Briti parlamendiliige, kuidas tavariietes politseinikud proovisid õhutada rahvast vägivallale.
 46. Egiptuse poliitikud on tunnistanud, et valitsuse töötajad varastasid 2011. aastal hindamatuid muuseumi eksponaate, et diskrediteerida protestijaid (vaata ka seda).
 47. 2001. aastal tunnistas Kolumbia kolonel, et ta oli koos oma sõduritega meelitanud 57 süütut tsiviilisikut endaga ning nad mõrvanud ja mundritesse riietanud, et väita, et Kolumbia hävitas vasakpoolseid terroriste ja mässulisi (vaata ka seda).
 48. 2012. aastal diskrediteerisid mässajad oma märatsemisega rahumeelseid protestijaid, kes tulid meelt avaldama Mehhiko presidendi ametisse vandumise vastu. Hiljem tunnistasid mässajad, et neist igaühele maksti 300 peesot, et nad hävitaks kõik nende teele jääva. Sündmusel tehtud fotodelt võib näha, kuidas vandaalid ootasid enne vägivallatsemist politseijõudude taga.
 49. Kolumbia armee kolonel on tunnistanud, et tema üksus tappis 57 tsiviilisikut, riietas nad seejärel volmirõivastusse ja väitis, et tegu oli lahingu käigus surma saanud mässulistega.
 50. 2014. aasta novembris transportisid Mehhiko sõjaväeautod massiliste inimröövide vastasele protestile provokaatoreid. Juhtum jäädvustati sotsiaalmeedias jagatud videotele ja fotodele.
 51. Kõrgelthinnatud the Telegraphi ajakirjanik Ambrose Evans-Pritchard on öelnud, et Saudi luureagentuuri juht Prints Bandar tunnistas hiljuti, et Saudi valitsus kontrollib “Tšetšeenia” terroriste.
 52. Kaks Türgi parlamendi liiget ja kõrgetasemelised USA allikad on tunnistanud, et Türgi valitsus korraldas Süürias keemiarünnakuid ning süüdistas nendes Süüria valitsust. Kõrgetasemeline Türgi valitsusliige tunnistas helisalvestisel plaane korraldada Süürias rünnakuid, milles valitsust süüdistada.
 53. Ukraina julgeoleku juht tunnistas, et Ukraina riigipöörde algatanud snaiprirünnakud korraldati teiste süüdi lavastamiseks. Ukraina ametnike sõnul tulistasid Ukraina snaiprid mõlema poole inimesi, et tekitada võimalikult palju kaost.
 54. Burma valitsusametnikud tunnistasid, et Burma (ümbernimetatud Myanmariks) kasutas riigis libarünnakuid moslemi ja budistlike gruppide vastu, et tekitada viha kahe grupi vahele ning ennetada demokraatia levimist.
 55. 2015. aastal filmiti taas, kuidas Iisraeli politsei riietus araablasteks ning loopis kive, seejärel hakkasid Iisraeli sõduritele üle andma aktsiooni eest süüdi lavastatud palestiinlasi.
 56. Briti luureagentuur on tunnistanud, et nad viivad läbi oma sihtmärkide peal “digitaalseid libaoperatsioone”, lavastades inimesi süüdi, kirjutades solvavat või ebaseaduslikku materjali ning seejärel süüdistades selles nende sihtmärki (vaata ka seda).
 57. USA sõdurid on tunnistanud, et kui nad tapavad süütuid iraaklasi või afganistaanlasi, paigutavad nad automaatrelvi nende surnukehade juurde, et nad saaksid teeselda, et tegu oli võitlejatega.
 58. Lisaks rahvusvahelistele operatsioonidele on libaoperatsioonide metoodika levinud ka riigisiseselt, kui politsei lavastab ohvreid kuritegudes süüdi. Antud praktika on nii levinud, et New York Times kirjutas juba 1981. aastal, kuidas politseil on oma termin süütule isikule sokutatud relvale. See info saadi politsei asitõendite kapist kokaiini varastanud (endiselt) politseinikult, kes rääkis kergema karistuse saamise nimel politseijaoskondades toimuvast süüdi lavastamistest. Politseiniku tunnistuse kohaselt peksid politseinikud pidevalt kampade liikmeid, sokutasid kahtlusaluste juurde “asitõendeid”, võltsisid raporteid ning mätsisid kinni provotseerimata tulistamisi (vaata ka seda, seda ja seda).
 59. Hiljuti väitis endine USA luureohvitser, et enamus terroriste on libaoperatsiooni terroristid või vähemalt loodud riigi enda luureteenistuste poolt.
 60. FBI Los Angelese haru juht ja eriagent on öelnud, et enamus terrorirünnakuid on korraldatud CIA ja FBI poolt kui libaoperatsioonid. Ka Ronald Reagani aegse NSA (siseriikliku julgeoleku agentuuri) direktori William Odomi sõnul on USA pikka aega kasutanud terrorismi. Ta lisas, et kui 1978-1979 püüdis senat vastu võtta rahvusvahelise terrorismi vastast seadust, teatasid advokaadid iga versiooni kohta, et USA rikuks ise antud seadust.

 

Läbi ajaloo on erinevad juhid tunnustanud libaoperatsioonide hüvesid, õigustamaks oma poliitilisi eesmärke:

“Terrorism on parim poliitiline relv, sest miski muu ei liiguta inimesi rohkem kui hirm äkilise surma ees.” – Adolf Hitler

“Loomulikult ei taha inimesed sõda… Kuid lõppude lõpuks on riigijuhid need, kes määravad poliitika ning alati on lihtne inimesi sellega kaasa tõmmata, olgu tegu demokraatia, fašistliku diktaatorluse, parlamentaarse või kommunistliku diktaatorlusega… Häälega või hääleta, inimesed saab alati panna nende juhtide tahtmist täitma. See on lihtne. Kõik mida tuleb teha, on neile öelda, et neid rünnatakse ning mõista patsifistid hukka patriootluse puudumise ning riigi ohule paljastamise eest. See töötab samamoodi igas riigis.” – Hermann Göring, natside juhtfiguur.

“Kõige lihtsam moodus saada kontrolli populatsiooni üle, on korraldada terroriakte. Avalikkus hakkab karjuma selliste seaduste järele, kui nende isiklikku turvalisust on ähvardatud.” – Jossif Stalin.

 

Lisaks otsestele libaoperatsioonidele on tänapäeval hakanud olulist rolli mängima valitsuste loodud valed ning avalikkusele nende võimalikult tõesetena näitamine (ka meedia abil). Seepärast võib tunduda kummaline, et paljud rahvale pidevalt õigustatud sündmused põhinesid tegelikult valedel.

 • NSA on tunnistanud, et nad valetasid 1964. aasta Tonkini lahe intsidendi kohta – agentuur manipuleeris infoga, et jätta muljet nagu Põhja-Vietnami laevad oleksid tulistanud USA laeva pihta, et luua õigustus Vietnami sõjale.
 • 1991. aasta Lahesõda Iraagi vastu õigustati valetunnistusega, mille oli andnud väidetav Kuwaidi tüdruk (Iraak oli äsja tunginud sisse Kuwaiti), kelle sõnul iraaklased olid haiglates mõrvanud väikelapsi. Tegelikkuses oli tegu USA Kuwaidi suursaadiku tütrega, kelle valetunnistuse oli organiseerinud USA kongressi liige, kes püüdis teha lobitööd, et USA liituks sõjaga.
 • Veel üks Lahesõda õigustav vale oli väide, et veerand miljonit Iraagi sõdurit oli jõudnud Saudi-Araabia piirile (vaata ka seda).
 • Pulitzeri auhinna võitnud ajakirjanik Ron Suskind kirjutas, kuidas Valge Maja oli käskinud CIA-l võltsida ning tagasiulatuvalt kehtestada dokumendid, mis (valelikult) seoks Iraaki moslemi terroristide ja 9/11-ga. CIA allus antud käskudele ning võltsis vajalikud materjalid, mida seejärel kasutati, et õigustada sõda Iraagi vastu (vaata ka seda ja seda).
 • USA valitsus teadis, et Iraagil ei olnud massihävitusrelvi, mis olid ettekäändeks riiki tungimisel. Ajakirja Time andmetel oli president Bushi väide, et Iraak püüdis Nigerist osta sobilikku uraaniumi, kontrollitud ja ümber lükatud USA luureagentuuri poolt juba aasta enne seda, kui president seda kahtlust kordas. Oli teada, et Iraagil ei olnud massihävitusrelvi (vaata ka seda).
 • Kogu USA piinamisprogramm oli loodud selleks, et hankida valetunnistusi, mis seoks Iraaki 9/11-ga.
 • CIA agendid ja dokumendid tunnistavad, et agentuur ise andis Iraanile kavandid tuumarelvade ehitamiseks, et nad saaksid Iraani süüdi lavastada tuumapommi ehitamise püüdluses.
 • “Rahuvalveoperatsioonid” Süürias, Liibüas, Jugoslaavias olid õigustatud valeraportitega, mis väitsid, et nende riikide juhid korraldasid koletuid kuritegusid oma rahvaste vastu (vaata ka seda).

 

Allikad: Zero Hedge, lingid artikli sees

Foto: youtube.com

 

Toimetas Annika Urvela

 

NB! Telegram tegutseb tänu lugejate abile. Kui sinu arvates on Telegramis ilmuv info vajalik ja oluline, võid soovi ja võimaluse korral meid toetada. Telegrami lugeja vabatahtliku toetuse tegemiseks vajaliku info leiad siit.