Toeta Telegrami!

Telegram hindab üle kõige inimese vabadust ise valida, millist informatsiooni ta lugeda tahab ja meil on väga hea meel, et oleme saanud seda vabadust juba üle kolme aasta pakkuda.

Vajame lugejate toetust, et ka käesoleval aastal tegusalt edasi toimetada. Sinu ühekordne panus - 10 eurot - on ettemaks terve aastatäie sõltumatu, põneva ja kasuliku info eest. Telegrami lugeja vabatahtliku aastamaksu tegemiseks vajaliku info leiad siit.

Igale toetajale kingitus!

NB! Armas püsitoetaja, kuna tegutseme nüüd MTÜ-na, on toetuse konto number muutunud!

Nitraatiderikas joogivesi võib põhjustada sünnidefekte

10. juuli 2013 kell 17:33joogivesiVastavalt Texases ja Iowas läbiviidud suuremahulisele uuringule on raseduse ajal nitraate sisaldavat joogivett tarbinud emade järeltulijatel suurem risk lülisambalõhestuse, suulaelõhe ja veel teiste sünnidefektide tekkeks. Tegemist on esimese uuringuga, mis võrdleb laste sünnidefekte emade rasedusaegselt tarbitud joogivee nitraadisisaldusega, kirjutab ERR-i teadusportaal.

 

Uuringus vaadeldi 3300 ema andmeid, kelle lapsed tulid ilmale neuraaltoru- või suulaelõhedefektiga, moondunud jäsemetega või omasid kaasasündinud südamehaigusi. Kontrollrühm hõlmas 1121 terve lapse emasid. Naisi küsitleti raseduse ajal tarbitud vee koguste ja allikate osas (ehk kas tegu oli kohaliku kaevuvee, filtreeritud või mittefiltreeritud kraanivee või pudeliveega) ning seejärel hinnati päevaseid nitraadi tarbimisi.

Ohtlikud nitraadid satuvad joogivette peamiselt siis, kui taimed ei kasuta ära põllumaale pandud väetisi. Nõukogude ajal oli nitraatide sisaldus joogivees kõrge, kuid olukord on alates 90ndatest aastatest seoses põllumajanduse vähenemisega paranenud. Siiski on vee puhastamine raske. Üks võimalus nitraate vältida on sügavad puurkaevud, sest sügaval voolavasse põhjavette satub nitraate vähem.

 

 

Uuring: ehp

Allikas: ERR, Maves

Foto: womenworld.org

 

Toimetas Maarja Aljas