Juristi kommentaar: Vaktsineerimisest keeldumine

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

2. august 2016 kell 10:45ba274493-c5bf-444a-ac14-1a719472ad2a“Mõni aeg tagasi pöördus meie poole murelik lapsevanem. Kui tema lapsed läksid kooli, oli ta vormistanud kirjaliku keeldumise vaktsineerimise kohta. Nüüd tõid lapsed koolist koju uue paberi, väidetavalt “ametliku” avalduse vaktsineerimisest keeldumise kohta. Kuna avalduses sisalduv ei sobinud lapsevanemale ja ta ei mõistnud korduva keeldumine vajalikkust, pöördus ta juristi poole. Artiklis toome ära juristi soovitused ja lühikese analüüsi antud avalduse kohta, mis ilmselgelt ei ole neutraalse sisuga, vaid kallutatud ja manipuleeriv ning ületab tugevalt seadusega nõutavat,” kirjutab jurist Henno Nurmsalu Tervise- ja patsiendiõiguse portaalis.

 

Eesti Vabariigis on vaktsineerimine vabatahtlik, st et igal lapsevanemal on õigus otsustada, kas, millal ja milliste haiguste vastu ta soovib oma last vaktsineerida.

Vaktsineerimisest keeldumiseks võib olla erinevaid põhjusi, sh võib vaktsineerimine olla mõnel juhul meditsiiniliselt vastunäidustatud. Kui lapsevanem on otsustanud vaktsineerimisest loobuda, siis teeb ta esmalt vastava keeldumise avalduse perearsti juures. On tavapärane, et kui laps läheb kooli, on vaja keeldumine vormistada uuesti.

Kui kogu tervishoiuteenuse osutamine on vabatahtlik ja põhineb nõusoleku andmisel, mitte tegevuse keelamisel, tekib küsimus, miks on üldse vajalik keeldumise vormistamine sellises olukorras? Teiseks, kui perearst juba tegeleb vaktsineerimise küsimusega, siis miks on vajalik haridusasutuses paralleelne tervishoiuteenuse osutamine ja täiendavate keeldumiste ja nõusolekute küsimine? Selline lähenemine on küsitav, kuid see on praegune praktika.

 

Vaktsineerimisest keeldumise avaldus on võimalik kirjutada tühjale A4 paberile, kus sisalduks üksnes konkreetne tahteavaldus vaktsineerimisest keeldumise kohta.

Vaatamata sellele, et keeldumiseks piisab ühelauselisest vanemapoolsest tahteavaldusest, on koolides kasutusel Terviseameti lehelt www.vaktsineeri.ee kättesaadav vaktsineerimisest keeldumise avaldus. Selle avaldusega nõutakse lisaks vaktsineerimisest keeldumisele allakirjutamist rohkematele väidetele kui seadusega nõutav. Soovitan enne avaldusele allakirjutamist seal sisalduv tekst mõttega läbi lugeda ning otsustada, kas avalduses sisalduvad väited on täies ulatuses vastuvõetavad. Olgu öeldud, et selliste väidetega nõustumine ja oma allkirjaga kinnitamine ei ole vaktsineerimisest keeldumise eelduseks.

 

Järgnevalt toon välja enim küsimusi tekitavad punktid Terviseameti avalduses.

1. Seadus ei nõua lapsevanemalt vaktsineerimise küsimuse arutamist ja kinnituse andmist pereõele või kooli tervishoiutöötajale, et nende käest on piisavalt infot saadud. Keeldumise avalduse allkirjastamisega sunnitakse lapsevanemat kinnitama, et ta on saanud vastuse kõikidele vaktsineerimisega seotud küsimustele. Mida teha aga juhul, kui vanem ei ole saanud ammendavat infot või ta ei ole saadud informatsiooniga nõus või ei soovi tervishoiutöötajaga seda küsimust arutada, aga soovib vaktsineerimisest keelduda ?

2. Avalduses on välja toodud võimalikud tagajärjed mittevaktsineerimisele, kuid täielikult on välja jäetud informatsioon võimalike vaktsineerimise vastunäidustuste ja vaktsiini kõrvaltoimete kohta. Selline info esitamine näitab, et teema käsitlemine on kallutatud, mitte neutraalne.

3. Avalduses toodud tagajärgede presenteerimine ei ole teaduslikult põhjendatud, vaid näib pigem hirmutamisena. Näiteks rotaviiruse vastu mittevaktsineerimine ei pruugi tuua tagajärjena kaasa ajukahjustust, vähki vms. Samuti jääb arusaamatuks hoiatus, et mittevaktsineerimisel võivad last tabada ka “teised rasked pikajalised vaktsiinidega välditavad haigused” – ei ole tõendatud, et vaktsineerimine mingi kindla haiguse vastu annaks immuunsuse mõne “teise raske ja pikaajalise” haiguse vastu.

4. Ei ole põhjendatud ka kohustus, et mittevaktsineerimise tõttu tuleb haiguspuhangute ajaks laps koolist või lasteaiast ära võtta. Sellist kohustust vanematel õigusaktidest ei tulene.

5. Avalduses sunnitakse lapsevanemat kinnitama, et mittevaktsineerimise korral seab tema teadlikult ohtu teised inimesed. Selline kinnituse andmine ei ole põhjendatud ja seadus seda ka ei nõua.

6. Samuti ei ole õigustatud avalduses sisalduv kohustus mistahes haigusesse haigestumise korral anda teada mittevaktsineerimisest. Mittevaktsineerimise otsus ei saa kaasa tuua repressioone, eriti arvestades, et tegemist on delikaatsete isikuandmetega. Keegi ei saa nõuda lapsevanemalt isikuandmete põhjendamatut avalikustamist.

7. Vaktsineerimisest keeldumise avaldusele Terviseameti pakutud näidisvormil alla kirjutades peab lapsevanem teadvustama, et sisuliselt annab ka vabatahtlikult nõusoleku kõiki eelkirjeldatud nõudeid täita. Lisaks annab ta kinnituse, et tervishoiutöötajad on teinud korralikult ja pädevalt oma teavitamistööd. Ükski vaktsineerimist reguleeriv õigusakt selliseid kohustusi lapsevanemale ei pane.

8. Lisaks eeltoodule on avalduse vormi kohaselt nõutav tunnistaja olemasolu. Sellise nõude õiguslik mõte on arusaamatu, arvestades et lapsevanem on eelduslikult teovõimeline, otsuseõiguslik kodanik.

Eeltoodut kokku võttes võib väita, et avaldus on sõnastatud ühepoolselt, manipuleerivalt. Soovitan tõsiselt kaaluda, kas sellisele dokumendile alla kirjutamine on mõistlik, arvestades, et seadus sellises vormis kinnitusi ei nõua. Veelgi enam, sellisele paberile alla kirjutamine võib otseselt kahjustada lapsevanema ja lapse huve.

 

Henno Nurmsalu

Jurist

 

Allikas: Terviseõigus

Foto: newsmax.com

 

PS. Telegram tegutseb tänu lugejate abile. Kui sinu arvates on Telegramis ilmuv info vajalik ja oluline, võid soovi ja võimaluse korral meid toetada. Suur aitäh kõigile, kes aitavad olulisi teemasid pildis hoida!

Unlimited MTÜ
EE497700771002818684

BITCOIN
1Hqjxbt8czHcENjDQan5GFL3Qssn4znpAr

DASH
XjUJswujDzLgSgg7Ly8bK6TEo1kwVzaKeV

BITCOIN CASH (BCH)
qp0gdarh8xtte8fygj2ehrud7h4gsugzeqlmamcx3s

ETHEREUM
0x9b67438a7a4cdd88edb14c2880e920a3cba692c6Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.