Valitsus ega riigiasutused ei ole noorteorganisatsioonide murele viha leviku üle vastanud

Täpselt nädal tagasi, 1. novembril tegid noortevaldkonna organisatsioonid ühise avaliku pöördumise, milles tundsid muret inimlike ja hoolivate väärtuste kadumise pärast ühiskonnas. Nimelt on üks valitsuserakond korduvalt eiranud LGBT kogukonna põhiseaduslikke õiguseid (nt § 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti … Jätka Valitsus ega riigiasutused ei ole noorteorganisatsioonide murele viha leviku üle vastanud lugemist