Valitsus ega riigiasutused ei ole noorteorganisatsioonide murele viha leviku üle vastanud

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

8. november 2019 kell 13:36Täpselt nädal tagasi, 1. novembril tegid noortevaldkonna organisatsioonid ühise avaliku pöördumise, milles tundsid muret inimlike ja hoolivate väärtuste kadumise pärast ühiskonnas. Nimelt on üks valitsuserakond korduvalt eiranud LGBT kogukonna põhiseaduslikke õiguseid (nt § 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.).

 

“Valitsuselt ega riigiasutustelt ei ole meie pöördumisele vastust tulnud, kuid noorsootöötajate ja teiste noortevaldkonnas töötajate toetust oleme küll kogenud,” kommenteeris 7. novembril Telegramile Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuht Heili Griffith.

Ka 7. novembril toimunud valitsuse istungi päevakorra punktides ei ole noorteorganisatsioonide pöördumisele tähelepanu pööratud. Küll aga andis peaminister Jüri Ratas oma seisukohast aimu 6. novembril Vikerraadio saates “Stuudios on peaminister”, kus ütles, et toetab meie põhiseadust, mis keelab diskrimineerimise ning tundis eraldi muret vähemusse kuuluvate alaealise üle. “Lapsed peavad end turvaliselt tundma,” ütles Ratas ja lisas, et noortekeskuse süütamisega hirmutamine täiesti vastuvõetamatu. “Selliseid asju ei tohi juhtuda, siin peab olema nulltolerants.”

 

Pöördumises, millele veel ametlikult vastatud pole, seisab:

Täna, 1. novembril pidi Tartu noortekeskuses Lille Majas toimuma LGBT+ noortele ja teistele huvilistele avatud teemaõhtu arutlemaks mitmekesisuse üle ühiskonnas. Viimasele ajale omaselt hakati sotsiaalmeedias sel teemal inimesi üles kutsuma meeleavaldustele, millest üks plaaniti pidada just täna, 1. novembri õhtul noortekeskuse ees, kuhu noored teemaõhtule tulema pidid.

Nüüdseks on vastuseis ja ähvardused kasvanud üle igasuguse piiri – täna saame meediast juba lugeda, kuidas üks meeleavalduses osaleja on lubanud noortekeskuse põlemagi panna. Kas noortekeskus, mis peaks olema turvaline keskkond kõikidele noortele, on muutumas osade täiskasvanud inimeste kiusu ajel kardetud paigaks, kus nii lapsed kui ka nende vanemad peavad nüüdsest muret tundma oma elu ja turvalisuse pärast?

Olgu öeldud, et teemaõhtu siiski ära ei jää, kuid noorte heaolu ja turvalisust silmas pidades leiti selleks uus toimumiskoht.

Midagi taolist leidis alles hiljuti aset ka Pärnus, kus vihameelsed täiskasvanud kogunesid noori piirama ja verbaalselt ründama. Muude vaenulike aktsioonide hulgas on Tartu teemaõhtu toimumise avaldamisest alates kohalikke noorsootöötajaid ähvardatud ning internetis on avaldatud etteheitvaid artikleid noorsootöötajate fotodega. Noorsootöötajad lähtuvad oma töös noorsootöö kutse-eetikast, nad on sallivad ja austavad erinevusi ning innustavad ka noori vastastikusele lugupidamisele, mõistmisele ja empaatiale. Noorsootöötaja ei alaväärista oma käitumisega ühegi noore arvamust tema vanusest, soost, rahvusest, religioonist, võimetest, isikuomadustest või muudest asjaoludest tingituna. Need väärtused on ühtlasi osa meie seadusruumist ja on ühiskonnas kokku lepitud.

Eesti LGBT Ühingu ja USA haridusorganisatsiooniga GLSEN koostöös läbi viidud uuringu (2018) järgi on uuringus osalenud 561-st LGBT+ noorest üle Eesti 68% kogenud vaimset ahistamist oma seksuaalse identiteedi, sooidentiteedi või soolise eneseväljenduse tõttu ka koolis. Seetõttu on igati mõistetav ja noorsootöö põhimõtete seisukohast olulise tähtsusega, et noorsootöötajad kõige muu kõrval ka selle teemaga tegeleksid. Iga noor on väärtus ja kõikidel noortel peab olema Eestis hea kasvada ja areneda, sh neil, kes kuuluvad vähemusrühmadesse. Noorsootöötajad teevad tänuväärset tööd selle nimel, et kõiki noori koheldaks võrdselt, lugupidavalt ning eelarvamustevabalt.

Ühiskonnas juba pikemat aega toimuv vähemusrühmi halvustav ja kiusav kohtlemine on pannud Eesti noortevaldkonna organisatsioone tõsiselt muret tundma inimlikkuse, headuse, viisakuse ja lugupidava käitumise kadumise pärast ühiskonnas. Näeme kahetsusega, et täiskasvanute eestvedamisel, sh poliitikute ja haridusametnike vaikival pealtvaatamisel korraldatakse üritusi, avaldatakse sõnavõtte ning sõna otseses mõttes ähvardatakse ja kiusatakse taga noori kindlate tunnuste, olgu selleks nahavärv, seksuaalne orientatsioon, maailmavaade vms alusel. Lisaks sellele on jõutud ka noortega töötavate professionaalide – noorsootöötajate, psühholoogide, õpetajate – kiusamiseni. Lisaks on viimastel kuudel meedias avaldatud negatiivseid sõnavõtte peaasjalikult LGBT ühingu ja nende tegevuste vastu, mis on tagajalgadele ajanud kogu kolmanda sektori. Kuhu edasi?

Kolmas sektor on tõestanud end kui kodanikke ühendav, kogukondi kaasav ning ühiskonnale lisandväärtust loov osa ühiskonnast. Teatavate ideoloogiliste kaalutluste tõttu on paratamatult jäänud kõlama sõnum, et kuna ühe mittetulundusühingu tegevus ei vasta osade otsustajate maailmavaatelistele põhimõtetele, peaks justkui kahtluse alla seadma kogu kolmanda sektori tegevuse. Selline suhtumine ei ole kuidagi kohane ning antud olukorrale vaikiva nõusoleku andmisega anname alla igasugusele lugupidava suhtumise tavadele. Möödas on need ajad, kus pigistame silmad kinni ja “elame üle”. Tribüünidel istumine ja etendusele kaasa elamine võib viia kodanikuühiskonna väljasuretamiseni.

Viisaka ja tolereeriva argumenteerimiskultuuri teerajajateks on Eestis suuresti poliitikud. Seda põhjusel, et nende sõnavõtud, arvamused, laitmised ja kiitmised ületavad tihedamini uudiskünnist kui ükskõik, millise üksikindiviidi tõekspidamised ja ütlused. Igasuguse meedia tarbimine algab tänapäeval noorest east ja info on kättesaadav paljudest erinevatest kanalitest. Sellises olukorras ei saa lubada huvigruppe halvustavaid ja diskrimineerivaid sõnavõtte inimestelt, kes on valitud rahva tahet ellu viima. Olles pideva avaliku tähelepanu all, tuleks järgida põhimõtet “enne mõtle, siis ütle”. Head otsustajad – viha loob viha. See ei ole eeskuju, mida peaks näitama.

Ajaloos on olnud aegu, kus noorsootööd on püütud poliitilistel eesmärkidel ära kasutada, ning isegi aastal 2019 kõlab Eestis üleskutseid, mis võimuambitsioonist kantuna sihivad noori ja noorsootööd samal eesmärgil. Tänapäeval ei ole selline lähenemine aga siiski võimalik, sest meil on kokku lepitud kindlad reeglid noorsootöös, mis tuginevad üldinimlikel väärtustel ja vastastikusel lugupidamisel, kriitilisel mõtlemisel ning arutelul, sh arutelul ühiskonnas toimuva üle! Nende väärtuste eest ka allakirjutanud organisatsioonid koos noorsootöötajatega oma igapäevatöös noortega seisavad. Võimalik, et võib tunduda hirmutav, kui noored tahavad turvalises keskkonnas koos neutraalsete ja noortesse lugupidavalt suhtuvate täiskasvanutega ühiskonnas toimuva üle arutleda. Lihtsam oleks ehk noortele (sh oma ala professionaalidele) ette öelda, kuidas mõelda ja mida maailmaasjadest arvata. Taolisest ühiskonnast oleme tõesti tulnud, kuid miks peaksime sinna tagasi tahtma?

Allakirjutanud noortevaldkonna organisatsioonid tunnustavad kõiki noorsootöötajaid ning teisi noortega töötavaid inimesi julguse eest seista üldinimlike väärtuste eest ning käsitleda tundlikke teemasid, mis ühelt poolt aitavad noortel olla need, kes nad on, ning teisalt tõstavad teadlikkust noorte hulgas erinevuste osas, kasvatavad lugupidamist teiste inimeste suhtes – selleks, et kõigil oleks Eestis hea elada.

Eesti Noorsootöötajate Kogu

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Õpilasesinduste Liit

SA Archimedese noorteagentuur

 

Telegram jääb lootma, et inimesed, kes peaksid käituma põhiseadusele kohaselt ja inimõiguseid järgides, seda ka teevad.

 

Allikad: noortevaldkonna organisatsioonide pöörduminelingid artikli sees

Foto: Shahbaz Akram / Pexels

 

Toimetas Mariann Joonas

 

NB! Telegram tegutseb tänu lugejate abile. Kui sinu arvates on Telegramis ilmuv info vajalik ja oluline, võid soovi ja võimaluse korral meid toetada. Suur aitäh kõigile, kes aitavad olulisi teemasid pildis hoida!

Unlimited MTÜ
EE497700771002818684

BITCOIN
1Hqjxbt8czHcENjDQan5GFL3Qssn4znpAr

DASH
XjUJswujDzLgSgg7Ly8bK6TEo1kwVzaKeV

BITCOIN CASH (BCH)
qp0gdarh8xtte8fygj2ehrud7h4gsugzeqlmamcx3s

ETHEREUM
0x9b67438a7a4cdd88edb14c2880e920a3cba692c6Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt