SÜDAME ÜHISVÄLI


Fotokollaaž: Pexels / Pixabay + JMBee Studio + Canva.com

Lugejate soovil taaselustame iga-kolmapäevase energiat tõstva “Südame ühisvälja”, mis algselt kestis 2022. talvisest pööripäevast kuni 2023. aasta kevadise pööripäevani. Ühismeditatsioonis saab osaleda igal kolmapäeval kell 21 Telegrami lehel ja Telegram.ee Facebookis.

 

Mõtetel, soovidel, palvetel ja teistel teadvuse tahteavaldustel on otsene mõju meie füüsilisele materiaalsele maailmale ja inimteadvusel on väga suur roll kogu maailmas toimuva osas – sellele koguneb aina enam ka teaduslikke tõestusi. Telegram.ee soovib anda teadliku panuse energiavälja tõstmisse rahu, rõõmu ja kerguse tasandile – nii lõime liikumise “Südame ühisväli”, mille raames toimub esimene ühises energiaväljas viibimine (ehk teisisõnu meditatsioon).

 

SÜDAME ÜHISVÄLJAS saad osaleda kolmapäeval kell 21:00 teistega üheaegselt alloleva video järgi mediteerides:

 

Kui varasemad ühismeditatsioonid on keskendunud mingi konkreetse valukoha tervendamisele (nt Rail Baltic, lageraied vms), siis “Südame ühisväli” on ellu kutsutud selleks, et tõsta üleüldist sagedust – kui oleme heas kohas ise, saab terveneda ja rahuneda ka maailm meie ümber.

 

Miks just “Südame ühisväli”?

Mõne aasta tagused uuringud HeartMathi instituudilt osutavad sellele, et inimeste mõtted ja emotsioonid mõjutavad ka meid ümbritsevaid inimesi ning keskkonda.

Instituudi teadurid on leidnud kinnitust seisukohale, et aju ja südame vaheline suhtlus mõjutab meie maailmataju ning kui inimene kogeb positiivseid emotsioone (näiteks tänulikkus või armastus), siis süda edastab seda tunnet suure elektromagnetilise välja abil. See tähendab, et lähedalasuvad inimesed suudavad tunnetada teise inimese positiivseid emotsioone ning ammutada sellest alateadlikult infot. Ühtlasi saab aju ja südame koostöös mõjutada kogetavaid emotsioone: kui inimene muudab oma mõtlemist positiivsemaks, hakkab süda muutma magnetvälja kodeeritud informatsiooni, pannes keha uskuma, et hetkel kogetaksegi positiivset.

Südamest leviv elektromagnetiline väli kannab infot mitme meetri kaugusele, ühendades omavahel inimesi ning elusloodust. See väli muutub eriti tugevaks, kui inimesed teevad koostööd mingi ühise eesmärgi saavutamiseks. Kui inimesed mõtlevad positiivselt, tekitab see positiivseid muutusi nii nende endi kui lähedaste kehades, samuti muutuvad meeldivad kogemused ja emotsioonid n-ö nakkavaks.

Ühisteadvust ja selle mõju on pikaajaliselt uuritud ka Princetoni ülikoolis ülemaailmse teadvuse eksperimendi raames.

Ka kaksikpilu katse on suurepärane näide sellest, kuidas teadvus ja füüsiline maailm on omavahel seotud. Selle katse üks võimalikke selgitusi on, et “vaatleja loob reaalsuse”. Teadusartikkel ajakirjas Physics Essays selgitab, kuidas seda katset on kasutatud arvukalt, uurimaks teadvuse rolli füüsilise mateeria vormimisel. “Vaatlemine mitte ainult ei mõjuta mõõdetavat, vaid lausa loob seda. Me sunnime elektroni valima kindla asukoha. Me ise toodame mõõdetava tulemuse.”

 

Seega – armastavad mõtted, head soovid, palve ja tervenduse saatmine saavad tugevalt mõjutada objekti, millele need mõtted on suunatud. Eriti võimas mõju on suure hulga inimeste samasisulisel ja samaaegsel positiivsel mõttel. Kui inimkond liituks teadvuse tasandil ühtseks ja üksmeelseks, oleks ta suuteline kiirelt muutma kogu maailma, luues meid ümbritsevas energiaväljas üldise tervenemise ahelreaktsiooni. Kas see toimib või mitte, seda võib “Südame ühisväljas” igaüks ise tunnetada.

Kohtumiseni kolmapäeviti kell 21 Telegram.ee-s ja Telegram.ee Facebookis!

 

Päevapilt