Kaugloetav veearvesti – millest vee-ettevõtted ja korteriühistu juhatus sulle ei räägi

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

7. november 2018 kell 10:41Juba mõnda aega tehakse kortermajades ettepanekuid üleminekuks kaugloetavatele veearvestitele. Kas aga tead, kui sageli need arvestid andmeid edastavad? Kui ei, uuri kindlasti välja! Sest näiteks üks levinuimatest mudelitest Kamstrupi MULTICAL 21 edastab andmeid iga 16 või 96 sekundi järel! Mida see lisaks täpsetele veearvetele ja rikete kiirele tuvastamisele veel kaasa toob, sellest aga eriti ei räägita. Siin on 12 küsimust ja vastust, mida mida enne otsustamist kaaluda, kirjutab Kiirgusinfo.ee.

 

INFOLEHT

KAUGLOETAVATE VEEARVESTITE KOHTA

12 küsimust ja vastust,

mida enne otsustamist kaaluda

KAS TEATE…

… 1) MIDA TÄHENDAB „KAUGLOETAV ARVESTI“?

„Kaugloetav“ tähendab seda, et arvesti edastab andmeid ise – kas juhtmete kaudu või raadioside teel (juhtmevabad arvestid).

Raadioside korral kasutab näiteks MULTICAL 21 veearvesti andmeedastuseks sagedust 868 MHz, mis jääb raadiosagedusliku elektromagnetkiirguse mikrolainespektrisse.

… 2) MIKS KAUGLOETAVAD VEEARVESTID HEAD ON?

Kaugloetava arvestiga on võimalik üheaegselt fikseerida kõikide elanike tarbitud veekogus, mis muudab arveldamise täpseks, ning tuvastada kiirelt avariid.

… 3) KUI SAGELI SAADAVAD KAUGLOETAVAD VEEARVESTID ANDMEID?

Näiteks arvesti MULTICAL 21 saadab andmeid iga 16 või 96 sekundi järel, aga on ka arvesteid, mis saadavad andmeid kõigest kord kuus.

… 4) KAS JUHTMEVABALT ANDMEID EDASTAVAD KAUGLOETAVAD VEEARVESTID VÕIVAD KAHJUSTADA TERVIST?

Siin on peamine küsimus selles, kui sageli toimub andmeside. Juhul kui kümneid kordi tunnis, siis pole küsimus, kas tegemist on terviseriskiga, vaid millist negatiivset mõju need arvestid eri inimestele avaldama hakkavad.

WHO kuulutas raadiosagedusliku elektromagnetkiirguse 2011. aastal võimalikuks kantserogeeniks (1). Kuid tänaseks on tõestatud, et tegemist on kindla kantserogeeni ehk vähitekitajaga (2, 3, 4). Seega sunnitakse sageli andmeid edastavate juhtmevabade kaugloetavate arvestitega kõik majaelanikud leppima vähkitekitava teguri paigaldamisega oma koju.

Arvukad viimase aja teadusartiklid näitavad, et elektromagnetkiirgus mõjutab elusorganismekehtestatud kiirgusnormidest oluliselt madalamatel tasemetel (24) ning muu hulgas toob kaasasuurenenud vähiriski ja DNA kahjustused, viljakuse vähenemise kuni viljatuseni, tekitabõpiraskusi ja mäluhäireidneuroloogilisi kõrvalekaldeidAlzheimeri tõbe ja avaldab negatiivset mõju inimeste üldisele heaolule (5, 6). Lisaks on tõestust leidnud püsiva kiirgusfooni ningveresuhkrutaseme ning vererõhu tõusu seos.

Negatiivsed mõjud ei puuduta üksnes inimesi, vaid ka taimi (7) ja loomi (8).

Väide, et signaali võimsus on nii väike, et ei saa kuidagi mingit kahju põhjustada, on eksitav. Teadusuuringud näitavad, et geenimuutused ja DNA kahjustused tekivad juba oluliselt madalama võimsustiheduse juures (9) kui arvesti (nt MULTICAL 21) tekitatav kiirgus(vastavalt 0,0000001 µW/cm2 ja 0,005 µW/cm2). Ja kui teame, et veearvesti signaal peab andmete kogumise punkti jõudmiseks läbima majaseinu ja kõiki muid objekte, sh inimese keha, siis on naiivne arvata, et see meie kehale mingit mõju ei avalda. Eriti kui jutt ei käi ühest-kahest arvestist, vaid tervest majatäiest!

Tasub mõelda ka sellele, et kaugloetava tehnoloogia kohta puuduvad senini pikaajalised uuringud, kuna see tehnoloogia on veel liiga vähe aega kasutusel olnud. Seega pannakse kohe inimesed katsejäneseks…

… 5) KUIDAS NEID ARVESTEID SIIS ÜLDSE MÜÜA SAAB, KUI NEED KAHJULIKUD ON?

Kiirgava tehnoloogia puhul tuleb teada, et meil puuduvad adekvaatsed piirnormid pikaajalise mittesoojusliku kokkupuute kohta – kuid veearvestid justnimelt tähendavad pikaajalist mittesoojuslikku (st ei toimu kudede kuumenemist) kokkupuudet. Ametlik (sh Eesti) seisukoht, et kahjustusi ei teki, kui kudedes ei teki soojenemist, on tänaseks teadlaste poolt veenvalt ümber lükatud (9), aga piirnormide kehtestajad ei ole siiani veel ärganud (10). See tähendab, et hetkel kehtivad piirnormid ei kaitse tervist.

Seega ei anna see, et arvestid on kooskõlas kõigi tehniliste nõuetega ja kannavad CE-märgistust, mingit garantiid tervisemõju puudumise kohta. Sama saab öelda ju ka mobiiltelefonide kohta, mis samamoodi on kooskõlas kõikide normidega, ometi tekitavad tõestatult aju- ja südamekasvajaid – seda on tänaseks näidanud mitu pikaajalist uuringut (11, 12) ning ka kohtutes on see tõendamist leidnud (13, 14).

Järelikult ei anna ei CE-märgistus ega vastavus muudele tehnilistele nõuetele ja standarditele meile mingisugust garantiid – ei mobiilide ega arvestite kohta.

… 6) KAS SIIS SAAB VEEL HULLEMAKS MINNA, KUI MEIE ÜMBER ON JUBA NIIGI PALJU KIIRGUST JA KIIRGAVAID SEADMEID?

Väide, et meie ümber on ju niigi igasugust kiirgust ja kiirgavaid seadmeid, on täiendava kiirgusallika lisamise õigustamisel absurdne, ning seda õigustust saab kasutada ainult inimene, kellel pole mingit aimu elektromagnetväljade toimimise ja kahju tekitamise põhimõttest.

Elektromagnetkiirgus on kumulatiivne ning iga täiendav kiirgusallikas ja ekspositsiooni suurenemine võimendab tervisekahjustusi ja kiirgustundlikkuse sümptomeid. Selle asemel, et kiirgusallikaid lisada, tuleb väga jõuliselt hakata kiirgusekspositsiooni vähendama, kui me ei soovi näha juba lähitulevikus tõsist haiguste epideemiat, millest on sõltumatud teadlased meid juba mõnda aega hoiatanud. Ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee soovitas juba 2011. aastal, et kiirgusfooni vähendataks nii minimaalseks kui mõistlikult saavutatav (15).

Seepärast tuleb läheneda hoopis teistpidi – kuna kiirgavaid seadmeid on tänaseks juba nii palju, et inimesed aina rohkem selle tõttu haigestuvad, tuleb iga kiirgusallika lisamisel viia läbi põhjalikriskianalüüs ning kaaluda süvitsi kõiki poolt- ja vastuargumente ning veenduda, et saavutatav kasu tõepoolest kaalub üle kaasneva kahju.

… 7) MILLINE ON TEADLASTE SEISUKOHT KAUGLOETAVATE ARVESTTE OSAS?

Kaugloetavate arvestite vastu on sõna võtnud mitmed teadlased, arstid ja ühingud üle maailma (nt Austria Arstide Liit (16), dr Olle Johansson (17), prof M. Pall, kes soovitab “kaugloetavad arvestid kaotada” (18); Ameerika Keskkonnameditsiini Ühing soovitab teatud terviseseisundite puhul kaugloetavaid arvesteid vältida (19) ning on avaldanud üleskutse üldse kaugloetavate arvestite paigaldamine kaasneva kahjuliku kiirguse tõttu peatada (20); 50 eksperti üle maailma on allkirjastanud pöördumise kaugloetavate arvestite paigaldamise vastu (21); üle 180 teadlase ja arsti 36 riigist kutsuvad üles vältima igasugust juhtmevaba tehnoloogiat, eriti lasteaedades, koolides, kodudes, töökohtadel, haiglates ja vanadekodudes ja nende läheduses (22).

… 8) KAS MÕNI KAEBUS ON KA KOHTUSSE JÕUDNUD?

Jah. Lisaks teadlastele ja arstidele on kaugloetavate arvestite terviseohtlikkust tunnistanud ka näiteks Prantsusmaa Grenoble’i kohus (23). Kohtuotsuses tõdetakse, et kaugloetavad arvestid võivad olla tervisele kahjulikud, ning keelatakse nii kaugloetava elektri-, gaasi- kui ka veearvesti paigaldamine ühe naise koju, kelle tervis pärast kaugloetava veearvesti paigaldamist oluliselt halvenes.

Kui andmete edastamise sagedus on 16 või 96 sekundit, nagu MULTICAL 21 puhul, suurendab see möödapääsmatult kogu maja elektrokliima toksilisust.

Tõenäoliselt ei ole teie korteriühistu juhatusel andmeid selle kohta, kas teie majas juba elab elektroülitundlikke inimesi, kelle tervist ja elu võivad kaugloetavad veearvestid väga tõsiselt mõjutada. Seega sõidetakse kaugloetavate veearvestite paigaldamisega kõikidesse korteritesse üle nende inimeste tahtest, kes EI SOOVI ENDA TERVIST mugavuse vm tühisemate argumentide nimel ohverdada, või kes on juba kiirgusele tundlikumad – eriti lapsed, rasedad, vanurid ja kroonilised haiged.

… 9) KAS KA TEIE OLETE KIIRGUSTUNDLIK?

Kui kannatate unehäirete, peavalude, energiapuuduse, väsimuse, ärevuse, ärrituvuse, keskendusmisraskuste, depressiooni, gripilaadsete sümptomite jms väga levinud terviseprobleemide all, siis kõik need on kiirgustundlikkuse levinuimad märgid.

… 10) KAS JUHTMEVABALT ANDMEID EDASTAVATELE KAUGLOETAVATELE VEEARVESTITELE ON ALTERNATIIVE?

Muidugi on. Kaugloetavad arvestid saavad andmeid edastada ka juhtmeid pidi (nagu linnades paigaldatud kaugloetavad elektriarvestid), kuid ka neid ei saa soovitada, sest elektrivõrk pole mõeldud andmeedastuseks ning seetõttu võib andmeside tekitada suurema elektrivälja juhtmete ümber. Parem lahendus on andmeedastuseks kasutada fiiberoptilist kaablit ja telefonikaablit.

Kohtloetavad, mehaanilised arvestid on inimesele täiesti ohutud, kuna ei tekita mingisugust kiirgust. Ent nende puhul on probleemiks näitude üheaegne täpne fikseerimine ja sageli ka arvestilt numbrite lugemine, juhul kui arvestid paiknevad raskesti ligipääsetavas kohas.

Ohutuks võib pidada ka selliseid kaugloetavaid arvesteid, mis edastavad andmeid küll raadioside teel, aga harva – kord kuus või kord ööpäevas.

… 11) KES VASTUTAB?

Korteriühistu koosolekul vastuvõetud otsuste tagajärgede eest vastutavad korteriomanikud ise –VÄLJA ARVATUD JUHUL, kui neid ei teavitatud enne otsustamist adekvaatselt ja igakülgselt kõikidest asjassepuutuvatest aspektidest, mis puhul ei saanud osalejad teha TEADLIKKU OTSUST ning seetõttu on koosolekul vastuvõetud otsus õigustühine.

Seaduse järgi on korteriühistu juhatuse vastutus teha endale arutlusele tulevad teemad põhjalikult selgeks ning jagada koosolekul adekvaatset ja igakülgset teavet arutluse all oleva teema kohta. Samuti on korteriühistu juhatuse kohustus tegutseda temalt eeldatava hoolsusega – see tähendab tegutsemist heas usus ja korteriühistu huvides, samuti enda piisavalt kurssiviimist otsuste vastuvõtmiseks ning ühistule põhjendamatute riskide mittevõtmist. Seega, kui juhatus on jätnud hoolsuskohustuse täitmata ning võtnud majaelanikele riske, millest on jätnud neid teavitamata, vastutab kaasnevate tagajärgede eest korteriühistu juhatus.

… 12) KUI OTSUS ON JUBA VASTU VÕETUD – MIDA SIIS VEEL TEHA SAAB?

Kuni ei ole toimunud korteriomanike põhjalikku teavitamist kõikidest kaugloetavate veearvestitega kaasnevatest aspektidest ning seetõttu ei ole elanikud andnud TEADLIKKU NÕUSOLEKUT, ei saa lugeda üldkoosolekul vastuvõetud otsust õiguspäraseks ning seega tuleb elanike nõuetekohase teavitamise järel korraldada kaugloetavate veearvestite paigaldamise küsimuses uus hääletamine, arvestades kõiki asjaomaseid õigussätteid ja häid tavasid.

 

Allikas: Kiirgusinfo

Viited:

(1) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf
(2) http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/2017/11/Hardell-2017-Sec11-Update-Use_of_Wireless_Phones.pdf
(3) https://www.emfacts.com/2017/08/cancer-expert-declares-cell-phone-and-wireless-radiation-as-carcinogenic-to-humans/
(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454/
(5) http://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-nouavad-kaitset-elektromagnetkiirguse-eest/
(6) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133
(8) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928468009000030
(9) http://www.bioinitiative.org/rf-color-charts/
(10) http://www.kiirgusinfo.ee/eesti-kiirgusalane-padevus/
(11) http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf
(12) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367?via%3Dihub
(13) https://muditalab.com/4-court-cases-on-mobile-radiation-you-should-know-about-8236700e7288
(14) https://www.prlog.org/12004383-italian-supreme-court-rules-cell-phones-can-cause-cancer.html
(15) http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
(16) https://www.electrosmogprevention.org/public-health-alert/austrian-medical-association-calls-for-smart-meter-halt-jan-2012/
(17) http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/letter-johansson-smart-meters/
(18) http://www.yourownhealthandfitness.org/Download/Pall_Microwave_toxicity.pdf , lk 10
(19) https://aaemonline.org/pdf/AAEMEMFmedicalconditions.pdf
(20) https://www.aaemonline.org/emf_rf_position.php
(21) http://www.saferemr.com/2015/02/health-experts-caution-about-smart.html
(22) http://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/
(23) http://www.kiirgusinfo.ee/prantsusmaa-kohus-kaugloetav-arvesti-tuleb-eemaldada/
(24) www.bioinitiative.org

Foto: kiirgusinfo.ee

 

Toimetas Liis EllertKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt