Meie elu juhtimine käib meie kaudu ehk konstellatsioonide liikumapanev jõud

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

6. august 2017 kell 16:13ancestorsKonstellatsioon ehk süsteemne paigutus on mõjus rühmatöö meetod, mille abil saab tõhusalt tegeleda mistahes haigussümptomite või korduvate mõtte- ja käitumismustritega, kus tehakse nähtavaks seosed erinevate inimsuhete vahel, kus saab tegeleda hingeliste ja füüsiliste traumadega, kaotusvaluga. Selle abil paraneb inimeste enesetunne, rahulolu, teadlikkus ja oma elus edasi liikumine.

 

Meetod teeb nähtavaks probleemide varjatud põhjused, võimaldab näha alateadlikke süsteemseid seoseid, näitab piiranguid ja sõltuvusi, mis inimestele süsteemi poolt seatud on, aitab teadvustada ning loob võimaluse need sügaval juurtasandil ka lahendada. Tegemist on meetodiga, kus oluline osa on süsteemsel mõtteviisil ja inimese tunnetatud isiklikul vastutustundel, mille kaudu inimestel on võimalik saada seni tundmata või tunnistamata ressursid, elada oma elu edasi oluliselt parema tunde ning suurema kohaloluga. Seetõttu ka enam saavutada, rohkem rahul olla – kõige ja kõigiga, kaasa arvatud  endaga.

Viimastel kümnenditel on konstellatsioonimeetod Eestis aina rohkem tuntust kogunud, sedamööda, kuidas mujalt maailmast  on Eestisse tulnud õpetajaid ja õppinuid, kes seda siinsetele huvilistele on tutvustanud. Perekonstellatsioonide meetodiga on tänases Eestis tuttavad paljud psühholoogid, psühhoterapeudid, pedagoogid ning mitmete teiste elualade esindajad. Sellega tutvumine kuulub erinevate terapeutide täiendkoolituse juurde. Konstellatsioonigrupis asendamine on paljudele saanud üheks vaimse enesearengu osaks ja viisiks. Tänaseks on Eestis võimalik ka konstellatsioonimeetodit ning selle aluseks olevaid süsteemseid põhimõtteid põhjalikumalt õppida.  Tallinnas asuva Moskva Süsteemsete lahenduste keskuse juures alustas 2017. aastal 2,5-aastaseid konstellööriõpinguid juba kolmas lend huvilisi.

 

Mida võimaldab konstellatsioon?

Perekonstellatsioonide meetodi välja töötanud 1925. aastal sündinud konstellatsioonimaailma grand old man´i Bert Hellingeri esimestest õpilastest on tänaseks välja kasvanud terve hulk uuendajaid ja meetodi edasiarendajaid ning seda õpitakse, õpetatakse ja rakendatakse erinevates valdkondades peredest organisatsioonideni üle terve maailma. Saksamaalt on levinud meetod mujale Lääne-Euroopa riikidesse, Skandinaaviasse, Venemaale, Ameerikasse.

Ladina-Ameerika Perekonstellatsioonide ja Süsteemsete Lahenduste Keskuse  eesti juurtega juhi ja asutaja, ühe Bert Hellingeri õpilase, korduvalt Eestiski õpetamas käinud Tiiu Bolzmanni sõnul sobib meetod paljude eluküsimuste korral: hingelised ja kehalised haigused, depressioon, ängistus, hirmud, trauma ja vägivalla tagajärjed, emigratsioon, vanemate ja laste vahelised probleemid, lapsendamine, paarisuhted, või ka juhud, kui inimene kannatab pideva halva enesetunde all, millele on raske seletust anda. Ka tööküsimused, majandusalased probleemid, päranduse, kutsumuse ja eduga seotu on teemad, mida selle meetodi kaudu käsitleda saab. Perekonstellatsioonis on võimalik teha nähtavaks muidu varjatud peresüsteemi geomeetria ja mõista, kuidas põlvest-põlve salvestatud informatsioon inimest mõjutab.

Konstellatsioon võimaldab vaadata meie alateadlikesse uskumustesse, jälgida varjatud liikumisi, millest me oleme mõjutatud, muuta meie enesetunnet, suhete kvaliteeti, leida rahulolu ja tasakaalu eneses ning mõjutada meie füüsilist ja vaimset tervist. Selle kaudu saame tegeleda ka oma eesmärkide, kutsumuste, erinevate valikute ja võimalustega, saada parema kontakti iseendaga ning ümbritseva elu ning maailmaga.  Paremini tajudes ja aktsepteerides seda, kust me tuleme, suurendame oma terviklikkuse tunnet, läheneme paremale läbisaamisele iseenda ja maailmaga. Konstellatsioonide kaudu astume kõigepealt iseendale ja selle kaudu ka oma elu juhtimisele lähemale.

 

Millest lähtub perekonstellatsiooni meetod?

Looduses on kõik süsteemselt paigas – väiksem süsteem allub suuremale, see omakorda suuremale jne. Igas süsteemis on kord, oma hing ja südametunnistus. Perekond on samuti süsteem koos kõigi oma reeglitega.  Igal süsteemi liikmel on seal oma koht ja me täidame süsteemi reegleid – see annab  meile elujõu ja kindlustunde. Kui aga süsteemis, kuhu kuulume, on tasakaal mingil põhjusel paigast ära, on meil raske elada ja mõista seda, mis meie elus toimub. Perekonstellatsiooni meetod toetub süsteemsele mõtlemisele ning vaatleb meid koos meie süsteemiga, mille osa oleme.

Peresüsteemi kolm alustala on kuulumine, hierarhia ja tasakaal. See tähendab, et me kõik põlvneme oma bioloogilistest vanematest ja kuulume tahes-tahtmata nende juurde, isegi siis, kui me neist midagi ei tea.  Me vajame sidet oma veresugulastega ja hingetasandil on see info olemas.

Kui keegi esivanematest on mingil põhjusel peresüsteemist välja heidetud või maha vaikitud, siis seda nimetatakse peresüsteemi korra rikkumiseks, millel on alati oma tagajärjed. Sellisel juhul tunnevad järeltulijad ennast ebakindla ja haavatavana, miski ei edene, nad võivad põdeda raskeid haigusi. Neile tundub, et nad oleksid justkui vales kohas. Peresüsteemi balansi rikkumine ilmneb sageli selle kaudu, et edasiliikumine nii isiklikus kui tööelus on raskendatud, vallutab seletamatu ärevus, ohustab depressioon. Raske on võtta vastutust oma elu eest,  üldse mõista, mis on vastutus või kus on kelle vastutus. Peresüsteemi hierarhia järgib reeglit, et kuulume oma esivanemate juurde ja hierarhiliselt on nemad suuremad kui meie, sest nemad olid enne meid ja nende kaudu oleme saanud elu meie. Lahenduse loob hinnangutevaba ja austusega nõustumine sellega, mis oli meie peresüsteemis enne meid. Siis saame vastu võtta oma esivanemate tingimusteta armastuse. Esivanemate armastus, neilt saadud ning täielikult vastu võetud elu on suur ressurss ja võimaldab meil elus tasakaalustatult edasi liikuda, vastu võtta meile kuuluvat ja edasi anda ning jagada.

 

Mis toimub konstellatsiooniväljal?

Perekonstellatsiooni seanss kestab kuni 1-2 tundi, sellest võtavad osa lisaks konstellöörile ja kliendile ka assistendid e asendajad, kes protsessi ajal esindavad kliendi jaoks olulisi inimesi. Konstellatsioonitöö algab tavaliselt sissejuhatava vestlusega, kus kirjeldatakse lühidalt probleemi või teemat. Peale vestlust konstellööriga leitakse ühiselt asendajad, kes hakkavad varjatud tegelikkust nähtavaks tegema.  Selleks valib klient grupist esindajad oma suguvõsa liikmetele ja paigutab nad ruumis tunde järgi põrandale, kus tekib kliendi sisemist hingepilti näitav teadja-väli e konstellatsiooniväli, mille kulgemist saab klient kõrvalt vaadata. Asendajad annavad töö käigus asendava tunnetuse kaudu edasi selle, mis nendega toimub: aistingud, seisundid, emotsioonid, reaktsioonid jne. Valitud sugulaste hinge-esindajad hakkavad omavahel suhtlema ning konstellööri juhendamisel leitakse lahendused hinge tasandil ilmnenud probleemidele. Seansi lõpus võtab klient oma hinge esindajalt üle kõik need lahendused, tunded ja teadmised, mis töö käigus ilmnenud.

bhagat8

Perekonstellatsioonile rühmas  võib alternatiiviks olla ka individuaalkonstellatsioon, kus kasutatakse inimeste asemel erinevaid kujusid, esemeid, tähiseid.

IMG_3447-300x200

Alati on kasulik enne isikliku konstellatsioonitöö tellimist tutvuda konstellatsioonis toimuvaga konstellatsioonirühmas asendajaks olles. See on parim viis meetodiga vahetu kontakti saamiseks. Perekonstellatsioonis asendajana osalemine on ka assistentidele ehk asendajatele endile tervendava toimega. Teise inimese konstellatsioonis lahendatud sõlmed leiavad sageli üles sarnast meie isiklikes lugudes ning selle kaudu saadud taipamised lahendavad kaudselt midagi ka assistendil enesel. Asendajana konstellatsioonis osalemiseks ei ole vaja eelnevat väljaõpet, sellega saab hakkama iga inimene ja konstellatsioonigrupis asendamine on väärtuslikuks kogemuseks igaühe vaimse arengu teel.

 

Kuidas jõuda isikliku konstellatsioonini ja kuidas rakendada süsteemset mõtlemist?

Kuidas jõuda isikliku konstellatsioonitööni või süsteemse mõtlemiseni? Need on seotud. Süsteemne mõtlemine on just selline kooskõla tajumine süsteemiga, kus tänu oma sidemete tunnistamisele oleme lõpuks seotusest vabad. Vabad ise otsustama oma elu ja tegemiste üle, suunama oma elu tundega, et see, mis meil on, kuulub meile, oleme vajaliku saanud ja meil on, mida anda.

Konstellatsioonivajaduse tunnetamine võib meieni jõuda isikliku elu olukordade, suhtekriiside, haiguste, seisundite kaudu. See võib olla kiire ja terav, kus mõni probleem vajab kohest käsitlemist ja  konstellatsioonitöö tellimist. Selleni võib jõuda ka tasapisi, tutvudes süsteemse mõtlemise ja armastuse korra põhimõtetega, olles asendajaks konstellatsioonigruppides, tänuväärseks abiks teistele ja saades ka ise vajalikku äratundmist ning avastusi. On võimalik osaleda erinevates konstellatsioonigruppides asendajana, registreeruda konstellatsioonipäevadele ja -õhtutele. Konstellatsioonikursustel, erinevalt konstellatsiooniõhtutest ja -päevadest, kus tehakse järjest konstellatsioonitöid, jagatakse ka teadmisi konstellatsioonimeetodi ja selle aluseks olevate süsteemsete põhimõtete kohta.

Eesti keeles on lisaks viimastel aastatel erinevatel netilehekülgedel avaldatud materjalidele ilmunud kaks perekonstellatsioone käsitlevat raamatut , Wilfried Nelles „Tegelikkuse tervendav jõud” (2010 Väike Vanker) ja eelpool mainitud  Tiiu Bolzmanni „Perekonna varjatud seadused” (2013 Väike Vanker). Need on heaks täienduseks eeltoodud konstellatsioonidega tutvumise praktilistele viisidele.

Olgu isiklik konstellatsioonitöö või asendamine konstellatsioonigrupis, või hoopiski iseseisev uurimine ja lugemine – ükskõik, millisel moel me seda teeme vaadates ja uurides süsteemi, mille osa me oleme, jõuame ühel või teisel moel iseendani. Või ka vastupidi: vajades tasakaalu ning selgust enese sees, avastame toetuspunkte meie ümber. Nii või teisiti hakkame liikuma, konstellatsioon aitab meil seda kindlamalt ja tasakaalustatumalt teha.

 

Allikad ja lisalugemist: Taevas ja Maa keskus, “Tere, Teile on Telegram!” 7Terviklikkuse väljad blogi, Vikipeedia, The Hellinger Institute

PS. 8. augustil korraldab Taevas ja Maa keskus Tallinnas Tao keskuses konstellatsioonide tutvumisseminari, kus räägitakse konstellatsioonitöö põhimõtetest ja uue koolitushooaja konstellatsiooniprogrammidest. Lisaks on võimalik osaleda ka kommenteeritud näidiskonstellatsioonil. Üritus on mõeldud  kõigile konstellatsioonihuvilistele ja sobib hästi ka teemaga esmatutvujatele.

Fotod: loveashland.com, maitrea.cz

 

Toimetas Teresa MängelKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt