Petitsioon: Riik peab suhtuma kõigi laste haridusse võrdselt!

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

16. oktoober 2015 kell 12:16hariduspetitsioon“Riigikogu hakkab menetlema erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kavandatakse väga järsku pööret üle 8000 lapse koolielus. 2011. aastal tegi Riigikogu olulise hariduspoliitilise otsuse, millega kohustas omavalitsusi katma erakoolide tegevuskulusid sarnaselt munitsipaalkoolidega. Nüüd soovitakse süsteemi ühepoolselt muuta, jättes erakoolide tegevuskulud sõltuma kohalike omavalitsuste meelevallast. Seejuures ei ole erakoole ühendavate katusorganisatsioonide, lapsevanemate, kodanikeühenduste jt osapoolte ettepanekuid sisuliselt arvestatud,” tutvustatakse Petitsioon.ee keskkonnas paari päevaga üle 2500 allkirja kogunud pöördumist, mille taga seisab lastevanemate kodanikualgatus Avalikult Haridusest.

 

Eestis on tänase seisuga 56 erakooli, mille pidajatest 40 on mittetulundusühingud. Seadusemuudatus sunnib osa neist koolidest uksed sulgema. Kavandatav muudatus mõjutab igaüht erakoolides õppivast 8000 õpilasest, kellel on õigustatud ootus oma senises koolis õppekava lõpuni täita. Erakoolipidajatel on aga vastutus kooli vastu võetud laste ja perede ees.
Meie, allakirjutanud, leiame, et kui riigi eesmärgiks on saavutada ühtlaselt tugev ja mitmekesine haridussüsteem, kus igale lapsele leidub tema võimetele, eripäradele ja pere tõekspidamistele vastav kool, siis peaks riik
· toetama võrdselt kõigi Eesti laste haridust;
· käsitlema erakoole riikliku haridussüsteemi osana;
· suhtuma erakoolidesse kui lisandväärtust loovatesse partneritesse, mille kaudu tuleb haridussüsteemi juurde nii investeeringuid kui innovatiivsust;
· tunnustama erakoolide osa hariduse mitmekesistamisel ja uute mudelite katsetamisel;
· arvestama kõigis otsustes laste huve ja lapsevanemate põhiseaduslikku õigust otsustada oma laste hariduse üle;
· silmas pidama, et vastavalt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonile peab riik austama vanemate õigust võimaldada lastele oma usuliste ja filosoofiliste veendumustega kooskõlas olev haridus.
Erakoolide riiklikust tegevustoetusest loodetav kokkuhoid, mis moodustab 0,07% Eesti 2016. aasta riigieelarvest, ei aita lahendada Eesti hariduse kitsaskohti, vaid toob kaasa suurema haridusliku kihistumise ning on vastuolus kodanikuühiskonna ja liberaalse ettevõtluskeskkonna põhimõtetega.
Me soovime, et riik ei teeks läbimõtlemata samme. Järsud muudatused hariduskorralduses on sotsiaalne eksperiment, mille tagajärjed mõjutavad inimeste elu. Erakoolide tegevuspõhimõtted ja rahastamine on oluline teema, mis vajab enne muutmist põhjalikku arutelu. Täpsemalt saab erinevate organisatsioonide uuringute, aga ka seletuskirjade ja pöördumistega HTMi poole tutvuda FB lehel “avalikultharidusest” ning www.avalikultharidusest.ee.
Nõuame, et:
· Erakooliseaduse §222 muutmine peatataks, kuni see on sisuliselt läbi arutatud kõigi huvigruppidega ning tehtud korralik mõjuanalüüs.
· Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusesse viidaks sisse täiendus, mis sätestaks erakoolid üldhariduskoolide võrgu osana.
· Olemasolevatele eraüldhariduskoolidele tagataks tegevustoetus tänases ulatuses.
· Koheselt moodustataks Riigikogu kultuurikomisjoni juurde eraüldhariduskoolide katusorganisatsioonide (Eesti Eraüldhariduskoolide Ühendus, Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja Lasteaedade Ühendus ning Eesti Kristlike Erakoolide Liit), Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Õpetajate Liidu esindajatest töörühmad seadusandluse ja hariduse arengu teemadel, et tagada koolide edasine tegevus.

 

Pilt: www.facebook.com/avalikultharidusest

 

Toimetas Mariann Joonas

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.