Avalik kiri Sikkutile: pandeemialeppe poolt hääletamine on vastuolus rahvusvaheliste terviseeeskirjadega

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

13. mai 2024 kell 9:08Eesti hääletamine 77. Maailma Terviseassambleel rahvusvaheliste terviseeeskirjade muudatuste ja pandeemialeppe poolt on vastuolus terviseeeskirjade artikkel 55-ga, kirjutab World Council for Health Estonia. Pöördumine on adresseeritud terviseministrile ja palutakse temaga kohtumist, et lähemalt probleemi selgitada. Ootame-vaatame, kuidas asjaomased instantsid reageerivad.

Lugupeetud Terviseminister Riina Sikkut

Maailma Terviseorganisatsiooni (edaspidi WHO) rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (edaspidi terviseeeskirjade, IHR – International Health Regulations) muudatuste ja pandeemialeppe hääletamine liikmesriikide poolt on plaanitud 77. Maailma Terviseassambleele, mis toimub 27. mai – 1. juuni 2024.

Kui tervise-eeskirjade muudatused võetakse vastu Terviseassambleel, jõustuksid need Eestis automaatselt vaikimisi ja need ei vajaks ratifitseerimist Riigikogu poolt.

Kui aga pandeemialepe Terviseassambleel vastu võetakse, esitatakse see heaks kiitmiseks Vabariigi Valitsusele ning seejärel ratifitseerimiseks Riigikogule.

Eesti ei tohiks osaleda hääletusel 77. Maailma Terviseassambleel tervise-eeskirjade muudatuste osas, kuna WHO on rikkunud samade tervise-eeskirjade[2] artikli 55 lõiget 2. Vastavalt nimetatud lõikele peab WHO peadirektor edastama tervise-eeskirjadesse planeeritud muudatuste[2] lõpliku teksti kõikidele osalisriikidele vähemalt neli kuud enne Terviseassamblee toimumist, samuti ei tohiks hääletada pandeemialepingu3 üle, mille materiaalne ulatus ja institutsiooniline raamistik kattub tervise-eeskirjade muudatustega.

WHO peadirektor ei ole nõutud dokumente ettenähtud tähtajaks (27. jaanuar 2024) edastanud ega reageerinud korduvatele järelpärimistele. Seetõttu ei ole liikmesriikidel võimalik kujundada oma seisukohta planeeritavate muudatuste osas.

Rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatuste[2] viimane avalik versioon on avaldatud 17. aprill 2024 ja pole teada, mida lõplik variant sisaldab. Meile teadaolevalt tervise-eeskirjade muudatuste töörühma koosolekud veel käivad. Rahvusvahelistesse tervise-eeskirjade muudatuste kavandisse[2] on siiamaani teadaolevalt sisse viidud enam kui 300 muudatust, millest osa on õiguslikult siduvad ja väga laia mõjuga. Vaatamata liikmesriikide infosulus hoidmisele planeeritakse tervise-eeskirjade muudatused hääletusele panna juba paari nädala pärast 2024. aasta maikuus.

Kavandatavate muudatuste dokumenti pole eesti keelde tõlgitud ning selle üle pole Eestis toimunud ühtegi avalikku arutelu ning nende mõju kodanike igapäevaelule, õigustele ja kohustustele pole elanikonnaga arutatud. Kavandatavate tervise-eeskirjade muudatuste ettepanekud[2] on suurelt osalt Eesti Vabariigi põhiseadusega vastuolus. Võimaliku rakendamise tulemusena näeme kodanikena ohtu kaotada õigus kehalisele puutumatusele, liikumisvabadusele, sõnavabadusele ja teistele põhiõigustele.

Lisame oma pöördumisele Austria Global Health Responsibility Agency avaliku kirja[4] WHO peadirektorile seoses Rahvusvaheliste tervise-eeskirjade1 (2005) artikli 55 rikkumisega, kus antud agentuur toob va lja, et Maailma Terviseassambleel on seaduslik kohustus järgida terviseeeskirjade1 artiklit 55 lõige 2, seda eirates läheb WHO tegevus vastuollu kehtivate eeskirjadega.

01.mail 2024 kirjutasid 49 vabariiklasest senaatorit president Bidenile kirja[5], nõudes, et ta võtaks tagasi USA toetuse WHO pandeemialepingule ja rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatustele. Senaatorid juhivad tähelepanu sellele, et need kaks dokumenti annavad WHO peadirektorile volitused kuulutada ühepoolselt välja tervisealased hädaolukorrad; laiendavad WHO võimu riikide üle, rikkudes nende suveräänsust ja sekkuvad sõnavabadusse.

USA senaatorite kirjale järgnes 08. mail 22 osariigi peaprokuröride kiri[6] President Bidenile, et USA ei tohi lubada WHO-le võimu loovutamist, mille peadirektor saab piirata kodanike õigust sõnavabadusele, eraelu puutumatusele, liikumisele (piiriülesele reisimisele) ja teadlikule nõusolekule.

Lisaks Ühendkuningriik keeldub ühinemast Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) pandeemialeppega, kuna peaks seetõttu ära andma viiendiku oma vaktsiinidest, vahendab 9.05.2024 err.ee[7] väljaannet The Telegraph.

16. aprillil võeti Hollandi parlamendi enamushäältega vastu Mona Keijzer`i ettepanek[8] lükata WHO tervise-eeskirjade muudatuste ning uue pandeemialepingu heakskiitmine edasi või keelduda neist täielikult ja otsus saadeti valitsusele täitmiseks[9].

Seoses eelpooltooduga palume Teiega kohtumist enne 20.05. 2024, et selgitada täpsemalt oma pöördumise sisu ja võimalikke lepingutega seotud probleeme Eesti jaoks.

World Council for Health Estonia MTÜ juhatus

09. mai 2024, Tallinn

info@wchestonia.eeKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt