Toeta Telegrami!

Telegram hindab üle kõige inimese vabadust ise valida, millist informatsiooni ta lugeda tahab ja meil on väga hea meel, et oleme saanud seda vabadust juba üle kolme aasta pakkuda.

Vajame lugejate toetust, et ka käesoleval aastal tegusalt edasi toimetada. Sinu ühekordne panus - 10 eurot - on ettemaks terve aastatäie sõltumatu, põneva ja kasuliku info eest. Telegrami lugeja vabatahtliku aastamaksu tegemiseks vajaliku info leiad siit.

Igale toetajale kingitus!

NB! Armas püsitoetaja, kuna tegutseme nüüd MTÜ-na, on toetuse konto number muutunud!

Alternatiivmeedia pakub lugejale arvamuste paljusust

13. oktoober 2016 kell 11:30megaphoneAlternatiivmeedia mõju ja tähtsus kasvab iga päevaga, peavoolumeedia sildistab aga kõik vähegi erineva vandenõuteooriaks või amatöörajakirjanduseks. Kas tõesti on alternatiivmeedia nii lihtne ja ühene kirjeldamine võimalik? Ehk tunneb peavoolumeedia ohtu järjest rohkem jõudu koguva liikumise ees, mis võib lüüa kõikuma nende enda eksistentsi?

 

Inimesed on juba ammugi aru saanud, et poliitikud on võimelised valetama silmagi pilgutamata, kuid paljudel pole ehk aimugi, et ka meedia võimuses on valetada ja petta täpselt sama kergesti, jõudes ühtlasi üsnagi suure hulga inimesteni. Meedia mõjutab inimesi väga lihtsalt enamasti seetõttu, et inimesed usaldavad liialt kergesti uudiste tootmise süsteemi. Üsna naiivselt arvatakse, et ringhäälinguorganisatsioonid ja ajakirjanikud ei valetaks iial inimestele. Tuleb aga mõista, et isegi kui kõik uudised ei kommunikeeri kellegi huve teenivat valet, siis ka peavoolumeedia “tõe-eetos” toetub vaid inimestele ja uuringutele, mille algallikaid tõlgendatakse ja kajastatakse vastavalt ühiskonnas kehtivatele (üsnagi) konservatiivsetele arusaamadele.

Informatsioon on alati subjektiivselt tõlgendatud, ootused objektiivsusele on õigustamatud. Lugejal peab olema rohkesti kriitikameelt (viidates hiljutisele hommikuterevisiooni intervjuule) igasuguse informatsiooni suhtes, eriti aga neid meediakanaleid jälgides, mis lubavad edastada vaid seda õiget tõde.

 

Miks alternatiivmeedia?

Wikipedia järgi on alternatiivmeedia meedia, mis pakub alternatiivset informatsiooni peavoolumeediale, mis on oma olemuselt kas kaubanduslik, avalikult toetatud või valitsuse omand. Alternatiivmeedia erineb peavoolumeediast oma sisu, esteetika, tootmisviisi, leviku või ka publikuga suhtlemise tõttu. Alternatiivmeedia eesmärgiks on tihtipeale esitada väljakutse võimupositsioonile, esindada marginaliseeritud gruppe või ühendada omavahel erinevaid kogukondi.

Tänasel internetiajastul on peavoolumeediast kõrvale astumine lihtsam kui kunagi varem, muutes seetõttu ka aktivistide ja alternatiivmeedia tarbijate võimalused oma sõnumi kontrollimiseks, tootmiseks ja levitamiseks üha kiiremaks ja odavamaks. Internet võimaldab aktivistidel ja teistel marginaliseeritud gruppidel, kes süstemaatiliselt peavoolumeedia poolt ignoreeritud on, jõuda publikuni ilma aja, ruumi, distantsi või isegi ideoloogiliste takistusteta. Ühesõnaga, alternatiivmeedia jõuab interneti abil erinevate arvamustega publikuni, kes muidu ehk peavoolumeediat ei tarbigi. Peavoolumeedia või nii-öelda massimeedia edastab samas aga üsnagi väikese grupi, nimelt kapitalistliku klassi kindlaid huvisid. Pidev ja nähtamatu propaganda tulv, mis massimeediast rahvani jõuab, on üsnagi efektiivne. Seda kasutatakse tihtipeale kapitalistliku süsteemiga vastanduvate ideede mahasurumiseks ja alternatiivide edasilükkamiseks. Et mitte liiga otsekohene tunduda, võib tunnistada, et loomulikult esineb ka erandeid.

 

Keskenduda tuleks eesmärgile

Alternatiivmeedia kannab endas olulist rolli teavitada üldsust inimeste võitlustest  informeerides inimesi, pakkudes lahendusi ning näidates, et elamiseks on olemas ka teistsugused viisid. Paljud inimesed, olgu need ka alternatiivmeedia või peavoolumeedia tarbijad, kurdavad informatsiooni edastamise madala kvaliteedi, eelarvamustest läbi imbunud sisu, halva stiili või korporatsioonide poolt kontrollitud teemade ja tulemuste üle. Ometi järgneb aga sammudele midagi selles osas ette võtta vaid veel kriitikat.

On äärmiselt oluline, et progressiivsed arvamused jõuaksid üksikute aktivistide gruppidest kaugemale, laiema publikuni. Tihtipeale tegelevad just need grupid äärmiselt oluliste küsimuste lahkamisega. Maailm ja ühiskond, kus inimesed elavad, on üks suur segadus  arvamuste meri. Globaalne toidukriis, tuumasõjad, inimeste demokraatlike õiguste takistamine, majanduskriis, kliimamuutus ja paljud kodakondsuseta inimesed on vaid vähesed teemad, mis peavoolumeedias üsnagi ühesest vaatepunktist kajastatud saavad.

Valitsuste eesmärk on alati kaitsta oma investeeringuid ning seda on võimalik väga edukalt teha meedia kontrollimise, tõe ja avaliku arvamuse manipuleerimise kaudu. Samal ajal võtavad miljonid inimesed üle maailma osa aktsioonidest alternatiivse poliitika loomiseks, inimesed usuvad, et maailma saab muuta. Ometi ei jõua paljude nende inimeste hääled laiema publikuni, sest neid takistavad korporatiivsed monopolid: paljud alternatiivsed üleskutsed jäävad infonupukesteks ajalehtede viimastele lehekülgedele, alternatiivseid arvamusi ignoreeritakse ja naeruvääristatakse.

Alternatiivmeedia tekitab inimestes segadust, sest see pakub arvamuste paljusust, millega keskmine massimeedia tarbija harjunud ei ole. Nagu filosoof Bertrand Russell ütleks: “Ära karda olla oma arvamustes ekstsentriline, sest ka kõik praegu aktsepteeritud arvamused olid kunagi ekstsentrilised.”

 

Allikad: Communication and Society Universidad de Navarra, Indipendent Media Centre Australia, Waking Times, News Focus

Foto: mallorybower.com

 

Toimetas Hendrik Mere

 

NB! Telegram tegutseb tänu lugejate abile. Kui sinu arvates on Telegramis ilmuv info vajalik ja oluline, võid soovi ja võimaluse korral meid toetada. Telegrami lugeja vabatahtliku toetuse tegemiseks vajaliku info leiad siit.