Vastulause Eesti Päevalehe artiklile: TimeWaver ei ole uhhuu-teadus ja Saksamaal kasutavad seda isegi perearstikeskused

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

5. juuni 2017 kell 17:10“Täna tunnen mina, kui TimeWaver süsteemi esindaja Eestis, teatud vastutust ja kohtustust selgitada ja tutvustada rohkem TimeWaveri tagamaid. Kindlasti ei saa ma ühte postitusse kirja panna kogu informatsiooni, aga siiski annab see kõigile mu kolleegidele, sõpradele ja tuttavatele selgema pildi sellest, kas ma olen viimased 3 aastat tegelenud päriselt kah “absurdse imemasinaga” (@Tuuli Jõesaar, EPL 31.5.2017) või mitte. Mainitud EPL artiklile kirjutasin ka vastulause, mille palusin muutmata kujul avaldada, kuid ajakirjanik ei pidanud seda vajalikuks,” kirjutas terapeut Liis Kuurme oma Facebooki lehel. Avaldame Liisi mõtiskluse täiskujul, ning artikli lõpus ka 1. juulil kirjutatud vastulause Päevalehele, mida väljaanne pidas vajalikuks mitte avaldada.

 

TimeWaver tehnoloogia on tuntud üle maailma juba aastaid kui kvantfüüsikal baseeruv seade. Seadmeid on arendatud ja arendatakse ka praegu edasi pidevalt ning sellele on oma panuse andnud väga suur hulk nii teadlasi, psühholooge kui loodusravitsejaid. TimeWaveri loojana teatakse Marcus Schmieket (Saksa kvantfüüsik ja filosoof) ning tema tausta kohta leidub hulgaliselt materjali ka netiavarustes. Kuid tema ümber kogunenud teadlased on siiski see seltskond, kellega koos on kogu süsteem üles ehitatud.

Ma ei tahaks siinkohal hakata täpsemalt kirjeldama TimeWaveri toimimise põhimõtteid, infovälja teooriaid jms, sest antud materjali leiab samuti palju palju ka internetis, kuid soovin pigem mainida seda, et seadmed on kõik patenteeritud ning kõikvõimalike vajalike sertifikaatidega (CE, ISO13485) ka kaetud. Seetõttu ongi vale öelda, et tegemist on mingi uhhuu-teaduse ja veel rohkem imemasinaga.

Nagu oleme seda ka avalikult juba maininud, siis TimeWaveri seadmeid kasutatakse täna juba 45-s riigis (sh Eestis). Olen isiklikult käinud arvukatel koolitustel ja konverentsidel, kus räägivad selle ala asjatundjad. Peab mainima ära, et seadmete kasutajad on enamuses kõrgharidusega doktorid, arstid, aga ka homöopaadid, loodusraviga tegelejad, holistilise taustaga terapeudid, mentorid, koolitajad, nõelraviarstid, isegi massöörid. Enamasti kasutavad TWga tegelejad seda oma põhitegevuse kõrvalt kui täiendavat võimalust. Ehk seda nimetatakse nn complementary ehk täiendavaks vahendiks. Saksamaal on arstisüsteem veidi teistsugune, kui meil Eestis. Seal on täpselt samale tasemele asetatud nii teadusliku meditsiini arstid kui ka natuuropaadid ehk loodusravijad, homöopaadid ning seetõttu on ka perearstikeskused selle oma igapäevapraktikasse kenasti sobitanud ja kasutavad seda kui lisavahendit. Saksamaa arstisüsteemi lähenemisviisi Eestis paraku sellisel viisil ei praktiseerita, kuid kõik viimaste paari aasta ja eriti viimaste kuude arutelud ja näitajad (vt ka 15.3.2017 ERR saade “Suud puhtaks”) viitavad siiski väikesele võimalusele, et me ei saa enam samamoodi jätkata.

Käesoleva aasta 14. mail osalesin ka mina oma ettekandega Kirna mõisas, kus toimus Tervisepäev. Kohal oli üle 500 inimese ning loenguid ja kuulajaid jätkus terveks päevaks. Minu teema oli “TimeWaver tehnoloogia – XXI sajandi meditsiin?” Alustasin selle loengu teemal, miks on ikka ja jälle pandud Eestis praegu veel ühte patta nii esoteerika, nõelravi kui rahvameditsiin jms ja nimetatud seda ALTERNATIIVmeditsiiniks? Alternatiiv on minu hinnangul otsene vastandumine n-ö AKTSEPTEERITUD meditsiinile ehk siinkohal siis tõenduspõhisele. Saan rääkida siinkohal vaid enese vaatenurgast, kuid minu seisukoht seotud kõigi eelnimetatud valdkondadega on see, et me ei pea ja ei taha ja meie eesmärk ei olegi mitte kellelegi vastanduda, vaid pigem leida samasuguseid kokkupuutepunkte kõikide meditsiiniharudega, nagu seda ongi juba tehtud mujal maailmas.

31.5.2017 Eesti Päevalehes Tuuli Jõesaare poolt ilmunud artikkel oli kokku kirjutatud Presi-Dent Hambaravi ja TimeWaver Eesti kodulehtedel oleva info pealiskaudsel refereerimisel ning minu Kirna Mõisas toimunud ettekandest kontekstis välja võetud mõistete moonutamisel. Mul on väga kahju, et lugu põhines peamiselt pahatahtlikel hinnangutel, mitte faktidel. Seda huvitam oli tänasest (2.6.2017) EPL veebiväljaandest  lugeda Tuuli Jõesaare kolleegi Otti Eylandti arvamuslugu  pealkirjaga “Ajakirjanik ei mõista süüdi, aga vastutab”. Selles loos oli järgmine lõik, tsiteerin “Ajakirjandus ei saagi alati kogu tõde välja selgitada. Ajakirjaniku ainus võimalus oma tööd hästi teha on anda kõigile asjasse puutuvatele sõna, küsida, kahelda ja juhtida tähelepanu ning jääda seejuures võimalikult neutraalseks. Kõik”. Antud juhul Tuuli ju ei vastutanud ning ei olnud ka neutraalne.

 

Vastulause Tuuli Jõesaare artiklile

Kõigepealt soovime tänada Tuuli Jõesaart, kes otsustas üldsusele tutvustada TimeWaver tehnoloogiat. Paraku oli lugedes veidi üllatav see, et mitte sõnagi ei räägitud seadme toimimise põhimõttest ega ka selle kasulikkusest. Kahjuks ei kasutanud Tuuli Jõesaar oma artiklis ka ühtki rida oma kolleegi Piia Osula pooleteisetunnisest põhjalikust intervjuust, mille viimane tegi Liis Kuurme ja Aivar Halleriga TimeWaveri teemal 21. novembril 2016. Et faktivead korrastada, soovime Eesti Päevalehes avaldada käesoleva vastulause.

Olulise ebatäpsusena on ajakirjanik oma väidetes üheks kokku liitnud kaks TimeWaveri erinevat seadet, nende funktsioonid ja teraapiate maksumuse, kuigi vastav teave on konkreetselt TimeWaveri kodulehel väljas. TimeWaver toodab erinevaid seadmeid, mille toime põhineb kvantfüüsikal ja mis on valdkond, kus vaatleja mõjutab protsessi ning katsete kordamisel identse tulemuse saavutamine on sisuliselt välistatud. See muudab tõenduspõhisuse võimatuks, mis aga ei muuda olematuks kvantfüüsikat kui nähtust ja selle toimemehhanisme. Me saame kinnitada seda, et oma senise praktika baasil seadmed toimivad eesmärgipäraselt ning kliendid on saanud reaalselt kasu.

Artiklis on TimeWaveri terapeudi Liis Kuurme suhu pandud sõnad, et TimeWaver ravib kõiki haigusi, mida ta aga ei ole öelnud. Kirna mõisas toimunud Teabe- ja tervisepäeval tutvustas Liis Kuurme saksa arsti Dr. Ursula Zirngibli aastatepikkuse TimeWaveri praktika tulemusi, nimetades ära konkreetsed haigusjuhtumid ning statistilised näitajad. Need on arstipraktikas dokumenteeritud faktid. Iga TimeWaveri terapeudi avalik etteaste lõpeb slaidiga, mis annab teada, et tavameditsiin ja -teadus ei tunnista infovälja olemasolu ja selle mõju inimese tervisele. Selle slaidiga lõpetas ka Liis Kuurme oma esinemise Kirna mõisas. Mis puutub uuringutesse, siis teatavasti on Eesti maailma absoluutses tipus kõrgevererõhutõvesse suremuses ja seda juba aastaid. Tundub, et on mõistlik otsida farmaatsiale tugineva ravi kõrvale ka muid võimalikke lahendusi. Mitmete teadusuuringute põhjal on võimalik väita, et haigused on psühhosomaatilise iseloomuga ehk tingitud meie mõtetest, tunnetest ja suhtumisest. Selle põhjal tekkis meil idee panna kokku väikse valimiga pilootgrupp inimestest, kellel on diagnoositud südamehaigus ja kes on valmis regulaarselt ning süsteemselt iseendaga tegelema — kuulama loenguid, õppima oma tunnete ja mõtetega hakkamasaamist ning muutma oma eluviisi tervislikumaks.

Täiesti alusetu on hinnang, et inimesed on meelitatud osalema nn. uuringus, mille motivatsiooniks on raha küsimine inimestelt. Tegu on inimestega, kes täitsid arsti nõustamisel vabavaralise subjektiivse heaolu küsimustikke. Kõik inimesed andsid informeeritud nõusoleku küsimustiku täitmiseks ja töötlemiseks. Küsitluses osalemine on täielikult vabatahtlik – inimene võis ja võib selle katkestata mistahes etapis. Kogutud andmed süstematiseeriti ja andmete analüüsimiseks kasutati programmi SPSS 0.0.0 (Statistical Package for the SocialSciences), milles viidi läbi sõltumatute muutujatega t-test. Statistilised otsused tehti usaldusnivool p<0,05. Andmeanalüüsi teenus osteti sisse, andmeanalüüsi teostaja ei teosta uuringuid TimeWaveri mõjude kohta, sest selle kohta puudub tõenduspõhine mõõtmise metoodika. Subjektiivset heaolu võivad hinnata ja küsitleta kõik meedikud, sealhulgas perearstid. Samas arvestame fakti, et andmetöötlus peab vastama nn. heale tavale. Rõhutame, et kõik küsitluse kulud maksid ja maksavad sponsorid, küsitluses osalejad tasu ei maksa. Küsitlusi viis läbi psühhiaatri pädevusega arst.

Selle kõige juures on aga positiivne see, et projektis osalevate inimeste hinnang oma enesetundele on üheksa kuuga nende endi tagasiside põhjal märkimisväärselt paranenud. Selle põhjuseks on ilmselt asjaolu, et nende inimestega on süsteemselt individuaalsel tasandil tegeletud, moodustatud on tugirühm, mille raames saavad inimesed osaleda grupiloengutes ja arsti ning terapeudi nõustamistel. Selle protsessi eest on võetud inimestelt eelnevale kokkuleppele vastavat võimetekohast tasu.

Kokkuvõtteks soovime kõikidele osapooltele avatud meelt. TimeWaver on esindatud 45 maailma riigis ning kokku on seadmeid müüdud üle maailma ca 2000 Med seadet ning üle 2000 Frequency seadme. Urmas Vaino saates “Suud Puhtaks” (15.03.2017) jäi kõlama seisukoht, et tavameditsiin ning alternatiivmeditsiin võiksid otsida võimalusi üksteisega koostööd teha. Kui võtta mõlemast suunast parimad teadmised ja potentsiaal, siis peaks lõpptulemus olema kliendile/patsiendile ning tervele ühiskonnale väga kasulik. Saates jäi lisaks kõlama seisukoht, et alternatiivi mõiste peaks sõnastama hoopis täiendmeditsiiniks/täiendteraapiaks. Kumbki pool ju ei soovi vastanduda ega võistelda, sest mõlema poole eesmärgiks on, et inimene saaks terveks, oleks õnnelik ning looks ühiskonnale lisandväärust.

Püüdleme siis selle poole ja otsime pigem seda poolt, mis meid ühendab ja tugevaks teeb. Seda poolt, mis meid vastandab ja nõrgaks teeb, on meil ühiskonnas niigi liiga palju.

Heade soovidega

Liis Kuurme

 

Allikad: Liis Kuurme, TimeWaver Eesti FB

Foto: timewaver.comKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt