Nursipalu rahva avalik kiri: Aitab valetamisest, proua peaminister!

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

29. aprill 2023 kell 10:38Avaldame avaliku kirja peaminister Kaja Kallasele, kes vaid paar päeva tagasi ütles Võrokeste Kongressi tulemuse kohta, et “mingit separatismi eraldi ajada on natuke kummaline“, viidates et ühiskonna lõhenemine “on vesi Venemaa veskile”. Võrokesed aga ei jäänud vastust võlgu ja ütlevad värskes avalikus pöördumises: “Praegu Te riskite kogu ühiskonna alusväärtuste tagasikeeramisega sovjetiaegse diktatuuri aega, mil rahvalt ei küsitud, vaid valitseti valedega ja valedel alusel. Eesti asus end sellest vabastama laulva revolutsiooniga 35 aastat tagasi – kas tõesti soovite ajalukku minna sellega, et taastasite nõukogudeaegse asjaajamiskorra?”

 

Avalik kiri
peaminister Kaja Kallasele
28.04.2023 nr 1.1-1/26

Kui esimene nööp kuuel on valesti nööbitud,
lähevad ka kõik järgmised vildakalt.
(G. Bruno)

Aitab valetamisest, proua peaminister!

Eesti Vabariigi peaministrina olete öelnud, et Eesti on õigusriik. Samal ajal menetletakse kiirkorras seadust eesmärgiga mitte rakendada olemasolevaid*. Kaitseminister Pevkur on kirjutanud alla eelnõule, mille kohaselt võiks tulevikus rajada militaarseid harjutusvälju ilma loodusele ja inimestele mõju hindamata. Seadusemuudatus ei puudutaks ainult Nursipalu militaarse harjutusvälja laiendamist, vaid selline sõjaväejuhtide dikteeritud menetlus tahetaksegi teha normiks. Nursipalu rahvas nõuab ning Võrumaa ootab valitsuselt seaduste täitmist ja demokraatlikule riigile kohast menetlust.

MTÜ Meie Nursipalu juhib tähelepanu asjaolule, et õigusriigis, demokraatlikus ja rahuaja ühiskonnas, kehtivad kõik seadused, mis Eestis on kehtestatud. Seega tuleb neid täita. Oletatav oht või hirm ei saa olla vabanduseks. Kui me oleme õigusriik, nagu Te peaministrina sageli rõhutate, siis ei tohi kiirmenetlusega vastu võtta seadust, mis võimaldaks praegu kehtivaid seadusi mitte täita.

Me soovime teada, miks muudetakse ühtäkki meie õigusriigis seadust selleks, et inimesed ja loodus jääks kaitseta? Miks toimuvad ulatuslikud metsaraied, teede ehitused, riigihanked jms Nursipalu harjutusvälja arendamise tööd, kui hetkel puudub selleks seaduslik alus? Kes võtab vastutuse riigiraha otstarbeka kasutamise eest, juhul kui otsustatakse, et Nursipalu harjutusvälja ei laiendata või muudetakse selle asukohta? Kuidas te saate kindlad olla, et saate realiseerida oma plaanid täies mahus, samal ajal väites, et protsess on kaasav ja õiguspärane?

22. aprillil tehti Võrus ajalugu – tuhanded inimesed avaldasid protesti Nursipalu harjutusvälja laiendamise vastu, seisid käsikäes Nursipalu kodude ja elukeskkonna kaitseks. Võrokeste esimesel kongressil, 22. aprillil, võeti vastu otsused võrukeste põlisrahvaks kuulutamiseks ja Võrumaa looduse, elukeskkonna ja kultuuriruumi kaitseks. Nursipalu harjutusvälja laiendamise vastu on kogutud üle 11 000 allkirja. Seaduse järgi tuleb arutada teemat riigikogu tasandil, kui on kogutud 1000 allkirja. Seda pole tehtud. Eeltoodut ei saa ignoreerida!

Kui me oleme õigusriik, siis peavad olema seadusloomesse kaasatud kõik huvipooled, keda seaduse vastuvõtmine otseselt puudutab. Eelnõu seletuskirjas on öeldud, et kõne all olevat seadust rakendataks Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks. Seega on otseselt viidatud, et seadus puudutab Nursipalu piirkonna inimesi. Kaitseministrile on hästi teada, et kohalike inimeste huvide kaitseks on loodud MTÜ. Seadusloomesse ei ole kaasatud ei MTÜ-d ega kohalikke omavalitsusi, keda harjutusvälja laiendamine otseselt puudutaks. Vastuseks küsimusele Nursipalu teemal ütlesite viimases riigikogu infotunnis: “Kõik kaasamised peavad olema tehtud“. Tänaseks ei ole kaasatud asja mõistlikku lahendamisse ei kohalikke elanikke ega omavalitsusi, rääkimata muudest huvipooltest.

Eesti ratifitseeris 2001. aastal Århusi konventsiooni. Selle kokkuleppe kohaselt peab olema avalikkusele tagatud keskkonnainfo kättesaadavus, üldsuse osalemine keskkonnaasjade otsustamises ja juurdepääs keskkonnaalasele õigusemõistmisele. Kuidas on Natura 2000 aladega? Kas Eestile ei kehti Teie peaministriks olemise ajal enam ka rahvusvahelised lepped, millele Eesti on alla kirjutanud?

Kui me tõesti oleme õigusriik, siis tuleb nimetatud seaduse eelnõu kohe menetlusest välja võtta. Kui seda ei tehta, siis olete meie riigi peaministrina avalikult valetaja, kaotamas ühiskonna usaldust. Praegu Te riskite kogu ühiskonna alusväärtuste tagasikeeramisega sovjetiaegse diktatuuri aega, mil rahvalt ei küsitud, vaid valitseti valedega ja valedel alusel. Eesti asus end sellest vabastama laulva revolutsiooniga 35 aastat tagasi – kas tõesti soovite ajalukku minna sellega, et taastasite nõukogudeaegse asjaajamiskorra?

Eesti rahval on väga vaja neid vastuseid, proua peaminister.

Taustainfoks on lisatud eraldi kirjutis Nursipalu ümbruse looduskeskkonnast ja mõjude hindamisest.

Maarika Niidumaa
Meie Nursipalu MTÜ
juhatuse liige

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt