Euroopa Komisjon tahab veebi- ja sotsiaalmeedias väärinfo levitajate tegevust tõkestada

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

27. aprill 2018 kell 15:51Euroopa Komisjon esitas eile ettepanekud internetipõhise väärinfo leviku ja mõju tõkestamiseks Euroopas ning euroopalike väärtuste, demokraatia ja julgeoleku paremaks kaitseks. Need hõlmavad muu hulgas ELi-ülest väärinfo vastu võitlemise tegevusjuhendit. Mida tähendab see aga sõnavabaduse ja vaba ajakirjanduse jaoks ja kes hakkab otsustama info õigsuse üle? Näiteks, kas see, kui Iraagi sõda alustati valedel alustel, teeb kogu peavoolumeediast sõja kaassüüdlase ja väärinfo levitaja?

Komisjoni Eesti esinduse lehel seisab järgnev pressiteade:

Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi sõnul ei ole väärinfo poliitilise mõjutusvahendina sugugi uus. „Tänapäeva tehnika, eelkõige digitaalne tehnika on oma mõjuvälja veebikeskkonna kaudu laiendanud ning ohustab meie demokraatiat ja ühiskonda. Et usaldust on internetis lihtne kaotada, kuid raske taastada, peab tööstusharu meiega selles küsimuses koostööd tegema. Veebiplatvormidel on tähtis roll võitluses väärinfo levitamise kampaaniate vastu, mida korraldavad üksikisikud ja riigid, kelle eesmärk on meie demokraatia ohtuseadmine.“

Komisjon defineerib väärinfot kui „tõendatavalt väära või eksitavat teavet, mida luuakse, avaldatakse ja levitatakse majandusliku kasu eesmärgil või üldsuse ettekavatsetud petmiseks ning mis võib tekitada avalikku kahju“.

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus on avaldanud võltsuudiseid ja väärinfot käsitleva uuringu , milles märgitakse, et kaks kolmandikku tarbijatest eelistab veebiuudiste lugemiseks kasutada algoritmipõhiseid platvorme, nagu otsingumootorid, uudisteagregaatorid ja sotsiaalmeedia saidid. Ühtlasi väidetakse, et turujõud ja tuluvood on läinud uudiste avaldajatelt platvormide operaatorite kätte, kellel on olemas andmed artiklite ja reklaamide kohandamiseks lugejatele.

Nende probleemide ja suundumustega tegelemiseks soovitab komisjon võtta rea meetmeid, et võidelda internetis leviva väärinfoga. Kõigepealt peaksid veebiplatvormid hiljemalt juuliks töötama välja ja võtma kasutusele ühise tegevusjuhendi, mille eesmärgid on sponsitud infosisu, eriti poliitilise reklaami läbipaistvuse tagamine, sihitud poliitreklaami võimaluste piiramine ja väärinfo levitajate tulude vähendamine; algoritmide toimemehhanismide selgitamine ja kontrollimise võimaldamine kolmandatele isikutele; alternatiivseid seisukohti kajastavate eri uudisteallikate avastamine ja neile juurdepääsu lihtsustamine; meetmete võtmine võltsitud kasutajakontode tuvastamiseks ja sulgemiseks ning robotprogrammide probleemi lahendamiseks; veebis leviva väärinfo pideva jälgimise võimaldamine faktikontrollijatele, teadlastele ja riigiasutustele.

Samuti hõlmavad tänased ettepanekud sõltumatut faktikontrollijate Euroopa võrgustikku ja turvalist Euroopa internetiplatvormi väärinfo kohta. Faktikontrollijate võrgustik kehtestab ühised töömeetodid, vahetab parimaid tavasid ja töötab selle nimel, et faktiparanduste ulatus ELis oleks võimalikult lai. Faktikontrollijad valitakse rangelt oma põhimõtteid järgiva rahvusvahelise faktikontrolli võrgustiku(link is external) ELi liikmete seast. Platvorm toetab võrgustikku ja asjaomaseid teadlasi piiriülese andmekogumise ja analüüsiga ning võimaldab ELi-ülest juurdepääsu andmetele.

Komisjon soovib ka suurendada kodanike meediapädevust ja kutsub faktikontrollijaid ja kodanikuühenduse organisatsioone üles jagama koolidele ja koolitajatele õppematerjali ning korraldama Euroopa meediapädevuse nädala.

Samuti toetatakse liikmesriike valimiste usaldusväärsuse tagamisel ning vabatahtlike veebipõhiste tuvastussüsteemide arendamist, et parandada teabe pakkujate jälgitavust ja kindlakstegemist ning suurendada usaldust ja usaldusväärsust veebipõhistes tehingutes, teabes ja selle allikates.

Komisjon kutsub liikmesriike üles suurendama toetust kvaliteetajakirjandusele, et tagada pluralistlikum, mitmekesisem ja jätkusuutlikum meediakeskkond. Komisjon avaldab 2018. aastal konkursikutse Euroopa Liidu küsimusi käsitlevate kvaliteetsete uudiste tootmiseks ja levitamiseks andmepõhise uudistemeedia kaudu.

Lähiajal kutsub komisjon kokku eri sidusrühmadest koosneva foorumi, et luua raamistik tõhusa koostöö tegemiseks asjaomaste sidusrühmade vahel, kaasa arvatud veebiplatvormid, reklaamitööstus ja peamised reklaamijad, ning sõlmida kokkulepe väärinfo tõkestamise alaste jõupingutuste kooskõlastamiseks ja tõhustamiseks. Foorumi esimene ettevõtmine peaks olema ELi-ülene väärinfo tegevusjuhend, mis avaldatakse 2018. aasta juulis ja mille mõõdetavat mõju on oodata 2018. aasta oktoobris. 

Telegram küsib: Mida arvad sellest, et tulevikus jõuaksid uudised sinuni läbi nn faktikontrollijate ja kas faktikontrollijaid on tõesti piisavalt pädevad, et kõikides teemades orienteerida? Kas nende sõltumatus tähendab sõltumatust organisatsioonidest, valitsustest ja kas sõltumatust tähendab ka eelarvamuste vabadust, et enda jaoks ebahuvitava või kummalisena sõltuva teema osas ka uurimistööd teha enne otsuse tegemist? Jne jne. Ootame lugejate vastukaja siin ja Facebookis.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis

Veel Euroopa Liidu samateemalisi infokülgi:

 

Teabeleht: Võitlus internetis leviva väärinfo vastu

 

Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanne

Võltsuudiste ja väärinfoga tegeleva kõrgetasemelise eksperdirühma aruanne

Üldine teave ELi meetmete kohta võltsuudiste vastu võitlemisel

Foto: BigStock

 

Toimetas Mariann JoonasKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt