Jaapanlased kaebasid valitsuse Vaikse ookeani partnerlusleppe pärast kohtusse

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

19. mai 2015 kell 14:38Suurkorporatsioonid tegutsevad järjekindlalt selle nimel, et valitsused võtaks vastu neile soodsaid poliitikaid. Võimumängude tandriks on ka Euroopa Liidu ja USA vahelise Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) ja USA juhitud Vaikse ookeani partnerlusleppe (TPP) läbirääkimised. Neid leppeid reklaamitakse eelkõige kui majandust ja tööturgu ergutavaid meetmeid, aga väljaspool ametlikke poliitikaid levib üha enam arusaam, et need lepped toovad pigem kahju kui kasu ning rahvas on hakanud nõudma valitsustelt ebasoodsatest lepetest loobumist. Lisaks petitsioonidele on kasutusele võetud ka otsesemaid lähenemisi: Jaapanis otsustas üle tuhande kodaniku kaevata valitsuse TPP kokkulepete pärast kohtusse.

 

Oleme varem kirjutanud, et TTP muudaks keerulisemaks ligipääsu odavamatele ravimitele ning tõstaks korporatsioonide huvid ja mõjuvõimu tähtsamale kohale valitsustest. Sarnaseid muresid esile tuues otsustas 1063 jaapanlast kaevata oma valitsuse TTP kõnelustel osalemise eest kohtusse. Kohtuasjaga loodetakse veenda valitsust peatama oma osalust 12 riiki hõlmavas vabakaubandusleppes, mis kaebajate sõnul on põhiseadusevastane.

Üle tuhande hageja, kaheksa seadusandjat ning 157-liikmest koosnev juriidiline meeskond viisid oma hagi Tokyo piirkondlikku kohtusse, väites, et TPP õõnestab neile põhiseadusega antud inimõigusi nagu õigus elule ning seda mõjutavale informatsioonile. Praeguse seisuga on TPP sisu äärmiselt salastatud ning kogu info selle kohta on kodanikeni jõudnud lekete kaudu. Vähese saadavaloleva info kohaselt tooks lepe kasu suurkorporatsioonidele, kuid ohustaks riigi enda toiduohutust ning meditsiinisüsteeme ja hävitaks riigi põllumajanduse. Hagejate sõnul muudaks TPP paljusid inimeste elusid puudutavaid reegleid ja piiranguid üleilmsete korporatsioonide kasumi nimel. Kaebajad leiavad, et TTP-ga kahjustaks tariife vältivate odavamate välismaiste toodete sissevool koduseid tootjaid (sealhulgas põllumajandussektorit) ning vähendaks Jaapani toiduturu iseseisvust. Kui odavamad välismaised tootjad on kohalikud ärid välja suretanud, võib Jaapan jääda teistest riikidest majanduslikult täielikku sõltuvusse, mis ohustab riigi suveräänsust.

Kaebajate sõnul tõstaks TPP ka ravimite hindu, sest sellega eelistatakse suuri farmaatsiafirmasid ning raskendatakse odavamate geneeriliste ravimite turuletulekut, rikkudes inimeste õigust saada neile soodsamat tervishoiuteenust. Tribunalid, kuhu korporatsioonid võivad TPP kohaselt kaevata valitsusi, kui nende poliitikad takistavad nende äritegevust, võivad aga ohustada Jaapani justiitssüsteemi iseseisvust.

Probleemina toodi välja ka TPP salastatus: dokumendi sisu on konfidentsiaalne ning läbirääkimisprotsessi hoitakse avalikustamata neli aastat alates leppe kehtimahakkamisest. Selline salastatus rikub hagejate sõnul läbipaistva valitsemise põhimõtet ning inimeste õigust teada, milliseid elulisi otsuseid tehakse. Hagiga liitunud Jaapani Nõunike Koja ametnik Taro Yamamoto on kritiseerinud valitsust ka selle eest, et nad pole TPP dokumentidele ligipääsu taganud ühelegi seadusandjale. Ühe juriidilise meeskonna liikme sõnul on TPP ohtlik pakt, mis võib fundamentaalselt segi pöörata kodumaiseid süsteeme.

Austraalia, Brunei, Tšiili, Kanada, Jaapan, Malaisia, Mehhiko, Uus-Meremaa, Peruu, Singapur, USA ja Vietnam peaksid leppe asjus jõudma kokkuleppele selle suve jooksul. Protsessi võib aga mõjutada USA kongressi tutvustatud seadus, mis kiirendaks leppe vastuvõtmiseks peetavaid läbirääkimisi. 25. mail toimub Guamis põhiläbirääkijate kohtumine, millega soovitakse lahendada viimaseid TPP-d puudutavaid lahkarvamusi.

Leppe vastu on maailma kodanikena võimalus allkirjastada petitsioon TPP läbirääkimistega seotud valitsustele, millega kutsutakse üles leppeprotsessi läbipaistvaks ning vastutuselevõetavaks muutma ning tagasi lükkama plaane, mis võivad piirata valitsuste võimu kehtestada seadusi avalikkuse huvide kaitsmiseks või hoopis lükata TPP täielikult tagasi.

Allikad: The Mainichi, News on Japan

Foto: eff.org

 

Toimetas Allar Pajuste

 

NB! Telegram tegutseb tänu lugejate abile. Kui sinu arvates on Telegramis ilmuv info vajalik ja oluline, võid soovi ja võimaluse korral meid toetada. Telegrami lugeja vabatahtliku toetuse tegemiseks vajaliku info leiad siit.Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt