Mida teha siis, kui tervituskallistus on muutunud häirivaks kohustuseks?

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

16. juuni 2019 kell 9:38Kuidas oled harjunud tervitama tuttavaid, keda pole kaua näinud?

-Või sõpru, keda juhuslikult tänaval kohtad?

-Või lausuma häid soove mõne sündmuse puhul?

-Või tänama kedagi tema panuse või tegevuse eest?

Kallistamine on enamikel neist juhtudest meie ühiskonnas kiiresti ja tugevalt sissejuurdunud tava. Aga mitte kõik inimesed ei ole sellele vastuvõtlikud või immuunsed ühtemoodi. Tundlikele inimestele võib teise inimese tervitusrituaal olla päris tihti vaimselt kurnav ja kahjulik, erandjuhtudel aga ka vastupidiselt väga meeliülendav ja positiivne. Ei maksa segamini ajada tervitamiskallistust oma partneri või pereliikme kallistamisega – seal on mängus hoopis teised energiad ja energeetilised seosed, kirjutab Telegramile Urve Künsar.

 

Kuidas kindlaks teha, kui suur on sinu tundlikkus ja kas väsimus ja stress võivad vahel pärineda hoopis kellegi juhuslikust kallistusest? Kui oled empaat ehk suurema tundlikkusega inimene, siis küllap oled tajunud, kuidas mõni seltskond sind tõstab ja teine survestab. Kallistamisel muudab inimene end ise vastuvõtlikuks ka siis, kui ta seda muidu ei ole. Puudutamisega tervitamisel toimub alati energiavahetus, aga kallistamisel võrreldes nt. kätlemisega on empaatide jaoks mitmekordne erinevus, sest nende avatud energiakeskustesse jääb teise inimese energia püsima tundidest kuni mitme päevani.

Näiteks Human Design´i teooriate kohaselt on kõige tundlikumad isiksuse tüübid Reflektorid ja Projektorid, keda on ühiskonnas kokku ca 22 %. Aga ka Generaatorid, kellel on ainult kaks defineeritud energiakeskust on vastuvõtlikumad välistele mõjudele. See on muidugi väga üldine lähenemine ja mõjutusi on kogu disaini aktiveeringuid arvestades märksa rohkem. Küll aga – olles ise väliste energiate suhtes väga tundlik – võin öelda, et ülejäänud 78 %-le inimestest on sellist kiiksu ikka väga raske mõistetavaks teha. Ja mis seal salata, ootamatutes olukordades – ja kohtumine sõpradega on tihti just selline – kipub see ka iseendal ära ununema ning siis tuleb taas päevaks-paariks aeg maha võtta, et oma energia taastada.

Mida aeg edasi, seda rohkem teadlikud on inimesed iseendast ja on hakanud tajuma rohkem väliseid mõjusid. Eriti negatiivseid. Kavatsused, iseäranis sõprade-tuttavate puhul, on ju alati head. Mis teeb siis üldse teise inimese mõju negatiivseks? Mitte ainult tema eitused ja muretsemised, vaid ka jäigad hinnangud, sh oma kaitse ja oskuste alahindamine.

Me ei saa ega tohi end isoleerida teistest, aga saame kontrollida, mida me vastu võtame, ega pea pidevalt kulutama oma aega ja energiat taastumiseks.

Seda teemat on lahanud teisedki ja leidsin ühe artikli, mis oli küll tunduvalt pikem ja põhjalikum, aga tegin lühikese tõlke peamisest, mis puudutab justnimelt tervitamiskallistustega kaasnevaid olukordi.

(järgneb lühendatud tõlge artiklile www.spiritualresearchfoundation.org/spiritual-living/how-should-we-greet/people-hugging/)

 

Tervituskallistamine spirituaalsest vaatenurgast

1. Ülevaade

Üle kogu maailma on inimestel saanud harjumuseks tervitamisel kallistada. Sõltuvalt kultuurist, taustast ja suhetest viitab kallistus familiaarsusele, armastusele, meeldivusele või sõprusele. Kui inimesed teineteist kallistavad, siis väljendavad nad kas toetust, turvalisust või lohutust. Mõnedes kultuurides ja mõnede inimeste jaoks, eriti võõraste vahel, ei ole kallistamine normiks ja seda loetakse kui privaatsfääri sisse tungimiseks. Kallistamise psühholoogilistest mõjudest on viidud läbi ulatuslikke uuringuid ja avaldatud palju artikleid ja trükiseid. Kuna enamikel inimestel on sisemine füüsiline ja emotsionaalne vajadus saada puudutatud ja kallistatud, eriti oma armastatud inimeste poolt, siis on vähe tähelepanu pööratud spirituaalsele efektile, mida kallistamine kaasa toob.

Selles artiklis jagame oma uuringu tulemusi, mille fookuses ongi inimeste kallistamisel tekkiv spirituaalne efekt.

 

2. Taustainformatsioon

Kõigepealt kirjeldame seda spirituaalset efekti, mis kaasneb kallistamisega tervitamisel. Sellest tuleneb taustainfo käesoleva artikli mõistmiseks. Selgitame kuidas me oleme rohkem altid vahetama energiat peenemal tasandil, kui tervitus sisaldab puudutamist. Läbi uuringu leidsime, et enamus inimestest on vähem või rohkem mingite negatiivsete energiate mõju all. Selle tulemusena on väga tõenäoline, et peen-energiate vahetamine inimeste vahel on vaimselt kahjuliku mõjuga. Enamik ei taju seda kahjustavat efekti, sest puudub selleks tundlikkus.

 

3. Puudutamist sisaldavad tervitused

Kui tervitus sisaldab puudutamist, tuleks meeles pidada järgmist. Puudutamisega kaasneb vaimse peen-energia ülekandumine kuni 100 % võrreldes tervitusega, mis ei sisalda puudutamist. (Teineteisele silmavaatamine käivitab samuti peen-energiate ülekandumise, sõltuvalt kaasneva negatiivse energia tüübist).

Erinevad stsenaariumid kallistamisel

Järgnev tabel sisaldab levinumaid igapäeva-elu situatsioone, mis võivad juhtuda ja nende võimalikke tulemusi.

Kallistamist sisaldav tüüpolukord

Esinemise tõenäosus

Tõenäoline tulemus

Valdavalt negatiivselt meelestatud kallistab teist valdavalt negatiivset (1)

Madal kuni keskmine

Ekstreemselt negatiivne: valdavalt negatiivsete energiate kallistus tõstab mõlemal tumeda, tiheda energia taset veelgi. Peenemal tasandil on ka ümbritsev keskkond sellest mõjutatud. Vaimne stress mõlemal suureneb ja südame tšakras negatiivne osa tugevneb.

Valdavalt negatiivne inimene kallistab keskmist negatiivsete energiate mõjusfääris olevat inimest

Keskmine

Ekstreemselt negatiivne: Valdavalt negatiivse inimese energia saab väga kergesti kallistamisel teise energiat mõjutada. Keskmise inimese vaimse stressi tase tõuseb ja sellest tulenevalt suurenevad ka füüsiline ja mentaalne pinge.

Keskmine neg. energiate mõjusfääris olev inimene kallistab teist keskmise neg. energia poolt mõjutatut. (2)

Kõrge

Peamiselt negatiivne: kuigi negatiivset energiat sihilikult ei vahetata, on suhtlemine üldiselt kahjulik tekitades häirivaid vibratsioone, sest:

 • Tume energia segunemisel kattub ja tugevneb

 • Vaimse kaitse purunemine

Vaimselt positiivse inimese kallistamine, kes on üle 60 % spirituaalsel tasandil ja tegeleb regulaarselt spirituaalsete praktikatega

Harv kuni madal

Positiivne tervendav efekt kaasneb sellele, kes kallistab üle 60 % spirituaalsel tasandil olevat inimest.

Pühaku puudutus või kallistus

Harv

Positiivne tervendav efekt leiab aset, kui kallistada pühakut. Selle näited on – Her Holiness Mata Amritanandamayi Devi, keda tubtakse kui “Amma” või “kallistav pühak”.

märkused:

1)Hinnanguliselt 30% maailma rahvastikust on valdavalt negatiivselt meelestatud ja ülejäänud 70 % on negatiivse energia mõjusfääris.

2)Peaaegu kõik inimesed on mõjutatud negatiivsest energiast mingil määral, mis loob nende ümber tumeda ringi. Negatiivse energia mõju muutub minimaalseks kui inimesed jõuavad vähemalt 60 % spirituaalsele tasandile.

 

4. Võimalused kallistamisel tekkivate kahjulike mõjude minimeerimiseks.

4.1 Takistused, mis ilmnevad vaimsete lahenduste viimisel praktikasse

Selleks, et võtta midagi ette tervitamise rituaalis sisalduval kallistamisel või puudutamisel tekkiva kahjuliku mõju ületamisek,s on esmalt vajalik suhtuda kogu ülaltoodud informatsiooni tõsiselt. Seda võib segada mõte: “Aga ma olen kallistanud inimesi kogu oma elu ja midagi hirmsat ei ole juhtunud, nii et see jutt ei saa olla tõsi või on kellegi liialdus.”

Sedalaadi mõtlemine ainult pärsib jõupingutusi, millega kaitsta end nende kahjulike mõjude eest. Selle vältimiseks oleks hea pidada meeles järgmist:

 • Enamikel inimestel on kuuenda meele taju minimaalne ja nad on mähitud vähemal või suuremal määral tumedasse energiasse. See teeb neile peenenergiate tajumise ja vahetamise mõistetamatuks.

 • Kuid neile inimestele, kes ei saa tajuda peenenergiat on mõttetu sellest rääkida, see on sama nagu haige väidaks arstile, et viirusi ei eksisteeri. Siit tuleneb fakt, et keskmine inimene ei oma kuuendat meelt ja pole võimeline peenenergiaid eristama.

 • Kallistamine, psühholoogiliselt annab meile heaolu ja õnnetunde, kuid me ei saa sellest õndsaks (Bliss, Ānand) .

 • Keskmiselt on inimesed orienteeritud ainult kallistuse psühholoogiliste mõjude vastuvõtmiseks, mis loob mingil tasandil õnnetunnet. Kuna nad ei taju peenemaid vibratsioone, siis ajutine õnnetunne kaalub üle kõik võimalused peenema energiavahetuse tajumiseks, ükskõik kui negatiivne see võiks olla.

 • Vajadus puudutuse järele on psühholoogiline vajadus, mitte vaimne vajadus kehastunud hingele.

4.2 Abinõud, mis aitavad tervitamiskallistusega kaasnevast kahjulikust mõjust üle saada.

 • Piirake kallistamist ja tehke seda vaid nendega, keda tõesti soovite ise kallistada.

 • Ärge kaasake kallistamisse kedagi vaid psühholoogilise vahendina, sest te ei pruugi teada, kui palju see inimene võib olla negatiivsete energiate mõju all.

 • Regulaarne vaimne praktika aitab luua kaitsvat välja meie ümber, mis teeb meid vastupidavaks välistele negatiivsetele mõjudele. Lihtsaim vaimne praktika on pühaku või kaitsja nime pidev laulmine(mõttes), mis hoiab meid teatud vaimsel tasandil, kui me oma igapäevaste tegevuste käigus puutume kokku erinevate inimestega.

 • Palve on tulemuslik abinõu negatiivsete energiate mõjude eest, mis võivad tekkida tervitamisel. See aitab hoida ära ka tumeda energia vahetamist inimeste vahel, kes mõlemad on negatiivsete mõjude all.

 

Mida siis ikkagi teha, kui kallistamisest on saanud tüütu või isegi ebameeldiv kohustus?

Ära kallista! Sul on täielik õigus keelduda füüsilisest kontaktist, ilma et peaksid seda liigselt õigustama.

Siin ka mõned nõuanded kallistamise kohta Ilona Karulalt (Kõiksuse Kanaldused):

 • Palun ärge võtke isiklikult kui keegi teie kallistusest keeldub. Inimesed, kes puutuvad kokku igapäevaselt paljude inimestega, peavad justnimelt ennast rohkem koos hoidma ja see on vajalik nii teile kui meile.
 • Palun ärge käige käed harali ja ahistage teisi võõraid inimesi oma kallistustega. Kallistamine on üliintiimne energiavahetus ja kallistamine võib toimuda ainult siis kui inimeste vahele tekib silmside, telepaatia, hingetasandi kokkupuude, kahepoolne nõusolek, äratundmise hetk sügavamal tasandil.
 • Te ei pea oma eluenergiat kellegagi jagama. Kallistage ainult siis kui te ise tunnete, et soovite kedagi kallistada ja olete veendunud, et ka teinepool on samal sagedusel ning teiega energiat soovib vahetada.
 • Kallistamine olgu alati vabatahtlik, siiras, aus ja puhas. Ärge tehke kallistamisest omale käitumisharjumust.
 • Grupikallistamine? Mitte mingil juhul! Tehke seda ainult siis kui läbi ja lõhki tunnete kõiki neid inimesi ja teie kõigi energia on sellises seisundis, et suudab pehmelt teisi kahjustamata üksteisega lõimuda.
 • Jätke võõrad lapsed rahule ja vältige rasedate kallistamist. Uue ajastu lapsed, kes siia Maa raskesse vibratsiooni kehastuvad, neil on suur väljakutse lõimida siinsete energiatega ja inimese kehaga. Naise energiaväli on ainus kindlus, kus loode saab siinse reaalsusega resoneeruda, seega peab tulevase ema energia olema stabiilne ja mõjutusteta!
 • Kallistamine on hea ja paljudele see meeldib, aga sealjuures me ei tohi jääda isekaks ja kallistada teisi seepärast, et mulle meeldib. Tuleb veenduda, et ka teisele meeldib. Jätke ruumi ja tunnetage ruumi.

 

Urve Künsar, orbiidilhumandesigniga.ee

 

Artikli teine pool: Spiritual Science Research Foundation (tõlkis Urve Künsar)

Ilona Karula kallistamise mõtisklus täispikalt siin: Kõiksuse Kanaldused FB

Loe ka: https://www.elephantjournal.com/2015/12/no-my-child-does-not-have-to-hug-you-why-im-raising-my-toddler-to-understand-consent/

Foto: allure.com

 

NB! Telegram tegutseb tänu lugejate abile. Kui sinu arvates on Telegramis ilmuv info vajalik ja oluline, võid soovi ja võimaluse korral meid toetada. Suur aitäh kõigile, kes aitavad olulisi teemasid pildis hoida!

Unlimited MTÜ
EE497700771002818684

BITCOIN
1Hqjxbt8czHcENjDQan5GFL3Qssn4znpAr

DASH
XjUJswujDzLgSgg7Ly8bK6TEo1kwVzaKeV

BITCOIN CASH (BCH)
qp0gdarh8xtte8fygj2ehrud7h4gsugzeqlmamcx3s

ETHEREUM
0x9b67438a7a4cdd88edb14c2880e920a3cba692c6Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt