Aprillis Tallinnas esinema pidanud David Icke sai Euroopa Liitu sisenemise keelu

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

4. november 2022 kell 20:04Inglise kirjaniku ja vandenõude uurija David Icke´i assistent teatas Telegram.ee-le, et Icke sai äsja Hollandi võimudelt sisenemise keelu, mis kehtib pea kõigis Euroopa riikides ja tervelt kaks aastat. Nimelt pidi Icke osalema pühapäeval Amsterdamis toimuval meeleavaldusel, mis oli pinnuks silmas riigi justiitsministrile ja juute esindavale organisatsioonile. Sisenemise keelu põhjuseks toodi: oht avalikule korrale (viidates Hollandi ametlikule terrorismiohtude hinnangule). Olukorda kommenteerib allpool meie palvel advokaadibüroo Emerald Legal.

Uudis on oluline ka seetõttu, et Telegram.ee sõlmis just paar nädalat tagasi lepingu, et tuua 15. aprillil 2023 David Icke koju kätte. Plaanisime uudisega avalikuks tulla novembri lõpus, paralleelselt Icke´i uue raamatu “Lõks” eesti keeles ilmumisega. 

 

Icke avaldas Hollandi võimude kirja täispikalt oma kodulehel nii originaalversioonis kui ka ingliskeelse tõlkena. Dokument sedastab, et “Selle kirjaga anname teile teada, et teist on viivitamatult teavitatud Schengeni infosüsteemi (SIS II) kahe aasta pikkuseks perioodiks ning teil ei ole lubatud Schengeni alale siseneda.” BBC märgib, et lisaks Hollandile ei tohi Icke seega siseneda veel 25 Euroopa riiki.

 

Foto (ekraanikuva): Hollandi justiitsministeeriumi immigratsiooniteenistuse ametlik kiri David Icke´ile. All paremas nurgas viide DTN-ile, ehk Hollandi terrorismi ohuhinnangule (Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland). 

 

Keelu rakendamisel toetutakse muuhulgas 21. aprillil 2022 vastu võetud 56. Hollandi terrorismiohtude hinnangule, kus kirjeldatakse liikumisi, mis “õhutavad vandenõuteooriad”, kus “dehumaniseeritakse prominentseid isikuid” ja “eiratakse demokraatlikke põhimõtteid”.

Dokumendis tuuakse valikuliselt välja terve rida Icke´i seisukohti ja tegemisi ning järeldatakse:

“Amsterdami politseile teadaolevad andmed teie kohta õigustavad muret, et teie siinviibimine võib Hollandi kontekstis tekitada nii suuri pingeid elanikkonna rühmade vahel või veelgi suurendada olemasolevaid pingeid, et avalik kord ja rahu satuvad ohtu või saavad häiritud.

Antud juhul on arvestatud, et kaitstavad avaliku korra ja avaliku julgeoleku huvid peavad olema ülimuslikud teie huvide ees, mida teenib (ajutine) viibimine Hollandis. Avaliku korra ja avaliku rahu kaitse tähtsus on ülimuslik sõnavabaduse väljendamise vabaduse ees.

Nendel põhjustel on jõutud järeldusele, et teie siinviibimine kujutab endast praegust, reaalset ja piisavalt tõsist ohtu ühiskonna põhihuvidele.”

 

Robert Sarv: keeld kehtib tõepoolest kogu Euroopa Liidus

Kuna meid huvitas, kas David Icke´i sisenemise keeld tõesti ka Eestis kehtib, küsisime olukorrale kommentaari advokaadibüroolt Emerald Legal. Meile vastas jurist Robert Sarv:

“Uurisime teemat ja advokaat vaatas asja põhjalikult üle. Hollandi immigratsioonibürool on kahjuks õigus kehtestada sisenemise keeld. Õigus pääseda Schengeni infosüsteemi ja sisestada hoiatusteateid on reeglina iga Schengeni liikmesriigi politsei, piiri-, (i)migratsiooni, -tolliasutusel ja kohtutel. SIS on selline süsteem, kuhu iga Schengeni liikmesriigi organ võib kanda teavet konkreetse isiku või eseme kohta ning juhiseid EL ametiasutustele selle kohta, mida isiku või eseme leidmise korral teha. Süsteemi sisestatud teade muutub reaalajas kättesaadavaks kõigis teises Schengeni riikides. Ehk iga EL liikmesriigi pädev organ võib mõjuva põhjuse olemasolul sisestada SIS-i hoiatusteate ning see on kättesaadav kogu EL-le.

Sisenemise keeldu võib kehtestada ainult kolmanda riigi kodanike suhtes ehk isikute vastu, kellel reeglina ei ole õigust viibida Schengeni tsoonis (nt ilma viisata). David on just kolmanda riigi kodanik. Kuna hoiatusteade on SIS-i sisestatud, kehtib see kogu EL-s.

Sisenemise keelu rikkumise tagajärjed. Kui David siseneb Hollandisse ning ta peetakse kinni, siis esitatakse talle süüdistus kriminaalkorras. Kui David siseneb teiste Schengeni (sh EL) riikidesse ning ta peetakse kinni, siis ta deporteeritakse.

Davidi õigused. Davidil on juurdepääsu õigus kogutud andmetele ning õigus nõuda ebatäpset andmete parandamist ning ebaseaduslikult salvestatud andmete kustutamist. Kui David tahab juurdepääsu andmetele, võib ta võtta ühendust Schengeni riigi konsulaadiga selles riigis, kus ta praegu elab. Andmete kustutamist/parandamist on reeglina võimalik nõuda ainult hoiatusteate sisestanud asutuselt või sellelt Schengeni riigilt. Hoiatusteatega seotud taotlusi läbi vaadatakse kuni 3 kuud. Kui Schengeni liikmesriigi asutus või riik ise ei rahulda taotlust, võib David pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole ning paluda tegutseda nö vahendajana ning aidata kaasa andmete kustutamisele Schengeni süsteemist.

Kokkuvõte: ta saabki seda vaid Hollandi kaudu kõige efektiivsemalt maha võtta, sh vaidlustada. Eesti kaudu loa taotlemisel võiks asi põrkuda selle vastu, et “Eesti võimud ei saa sekkuda Hollandi otsusesse“ ja seda ümber vaatama hakata – nad püüavad leida mingi formaalse põhjuse ning seni on kohtute praktika ka sellist lähenemist pigem toetanud. Kui asi on põhimõtteline, võib muidugi alati proovida Eesti kaudu.”

 

Hea uudis: eestlased näevad David Icke´i sellegipoolest

Rääkisime täna Icke´i tiimiga, et hoolimata Eesti esinemise ärajäämisest, on Telegramil võimalik ikkagi veebis üle kanda kirjaniku UK esinemist. See saab toimuma millalgi uuel aastal ja ilmselt soovi korral ka koos eestikeelse sünkroontõlkega. Täpsema info selle kohta anname juba uue aasta alguses.

 

Allikad: Suhtlus David Icke´i assistendiga, lingid artikli sees

 

Toimetas Mariann JoonasKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt