Õiguskantsler: Lapsevanema lubamine aktusele on lapse parimates huvides

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

31. august 2021 kell 15:22Mitmed lapsevanemad on õiguskantslerilt küsinud, kas koolil on õigus keelata haigustunnusteta lapsevanemal osaleda 1. klassi laste vanemate koosolekul ja 1. septembri aktusel, kui lapsevanemal ei ole võimalik esitada Covid-tõendit või negatiivset testitulemust. Õiguskantsler selgitas, et seadus annab koolile küll loa kehtestada õpilaste ja kooli töötajate tervise kaitseks vajalikke meetmeid, kuid meetmeid kehtestades ei saa kool eirata seaduste nõudeid ega võtta lapsevanemalt ära talle seadustega antud õigusi ja kohustusi, näiteks esindada last ja tegutseda lapse huvides.
Vanemal on õigus osaleda lapsevanemate koosolekul, samuti on enamasti lapse parimates huvides vanema lubamine 1. klassi pidulikule aktusele.
Aktust või lastevanemate koosolekut kavandades võib kool kaaluda lapsevanemat vähem piiravate ettevaatusabinõude rakendamist.
Näiteks võib korraldada lapsevanemate koosoleku sel ajal, kui koolis ei viibi õpilasi, kaaluda osalejate hajutamist, piirata aktusel osalejate arvu (näiteks kuni kaks pereliiget), kasutada eelregistreerimist, teha ühe aktuse asemel mitu aktust jm.

“Vanema õigusi piiravate meetmete kehtestamisel (nt tõendi või negatiivse testi tulemuse esitamist) tuleb arvestada põhiseadusega kehtestatud õiguste ja vabadustega (nt õigus perekonnaja eraelu puutumatusele § 26; õigus kasvatada last ja hoolitseda tema eest § 27 lg 3; õigus haridusele § 37), mida ei saa kergekäeliselt ja ilma selge seadusest tuleneva volituseta piirata (põhiseaduse § 3 lg 1, § 11). PGS § 44 lõike 3 põhiseaduspärasel tõlgendamisel ei ole koolile sellist õigust antud.

Kriisimeetmed võib kehtestada nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamiseks kas Vabariigi Valitsus või Terviseamet. Seega pole koolil sel põhjusel õigust kehtestada kooli üritustel osalemise piiranguid lastevanematele (vt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28).

Vabariigi Valitsuse korralduses nr 305 ei ole pandud koolile kohustust piirata lapsevanema osalemise õigust kõigil lastevanematele mõeldud üritustel. Korralduse nr 305 seletuskirja järgi ei kohaldata korraldust haridusasutustele selle tõttu, et igaühel ei ole võimalik haridusasutusse siseneda. Korralduses kehtestatud meetmed kehtivad üksnes ürituste kohta, kuhu saavad tulla ka inimesed, kes ei ole kooliga seotud (seletuskirjas on toodud näitena laat). Lapsevanem ei ole koolis kõrvaline isik, kuna lapse huvides on kooli ja lapsevanema koostöö ning kool ei saa lapsevanemat teda puudutavast kooli tegevusest kõrvale jätta. Vabariigi Valitsus ei ole pidanud viiruse leviku piiramisel vajalikuks sekkuda kooli ürituste korraldamisesse.

Välistatud ei ole, et sellises olukorras on koolil endal õigus (PGS § 44 lg 3 alusel) rakendada õpilaste ja koolitöötajate tervise kaitseks vajalikke abinõusid. Seda enam, et kooli juhtkond vastutab koolitöötajate tervise kaitse eest ka töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi. Sellele vaatamata ei saa kool oma kodukorraga võtta lapsevanemalt ära talle seadustega antud õigusi ja kohustusi, näiteks esindada last ja tegutseda lapse huvides.Loe õiguskantsleri vastuse täisteksti SIIT.

 

Allikas: Facebook

Pilt: Pixabay / stuxKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt