Saksa arstide kutseliit: vaktsineerimiskatastroof külvati laiali hirmu ja desinformatsiooniga

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

22. märts 2023 kell 19:58Foto: Pixabay / toyquests

Saksamaa Arstide Kutseliit Hippokratischer Eid (ÄBVHE) tõstatas avalikus kirjas kõigile valitsusametnikele, prokuröridele, kirikutele, ametiühingutele, õpetajatele, vaktsineerimiskahjustustest mõjutatud isikutele ja teistele huvigruppidele küsimuse selle kohta, kuidas oli kolm aastat tagasi, kui kehtestati koroona eriolukord, võimalik tekitada sedavõrd enneolematu ärevuspsühhoos. Miks tekitas Merkeli valitsus enne plaandeemiat ja selle ajal teadlikult hirmu ning manipuleeris elanikkonda ilmselgelt valeinfoga? Need on küsimused, mida kõik kodanikud peaksid esitama oma kogukonna ja riigi vastutavatele isikutele-„ekspertidele“.

 

Valitsuse hoolikalt kavandatud šokistrateegia peaks kallutama elanikkonda vaktsineerima ja muutma kehtiva olukorra nn nõuetele vastavaks. Seda tõestavad 2020. aasta märtsist pärit siseministeeriumi dokumendid – kuigi juba 2013. aasta pandeemiaseadustes oli kirjas, et hädaolukorras on kõige olulisem rahulikkus ja ettevaatlikkus. WHO uuring 2019. aastast – s.o viimane aasta enne koroonat – näitas samuti, et mittefarmatseutilistel sekkumistel, nagu sulgemismeetmed ja sotsiaalne distantseerumine, liikumiskeeld ja reisipiirangud aerosoolide kaudu leviva „viiruse“ (nagu gripp) levikule ei ole märkimisväärset mõju.

Sellegipoolest oli valitsus kavandanud sulgemise ja seejärel rakendanud petlikku hirmustrateegiat – esmalt edasiste vabadust piiravate meetmete jõustamiseks, seejärel „vaktsineerimismotivatsiooni edendamiseks – ning tekitas sellega tohutut kahju nii majandusele kui ka inimestele. Tõenduspõhisele meditsiinile ja meditsiinieetikale pühendunud ÄBVHE tõstatab oma avalikus kirjas küsimusi valitsuse käitumise kohta, mis oli juba tollal küsitav.

 

Uurimiskomisjon on hädavajalik

Saksamaa arstide kutseliidu sõnul on vaja viivitamatult moodustada Bundestagi uurimiskomisjon või veelgi parem – parlamendiväline riiklik uurimiskomisjon, kuhu kuuluks mitmekülgne juristidest, rahvaesindajatest ja sõltumatutest teadlastest koosnev komisjon, kes võtab kõik vastutavad isikud vastutusele.

Eelkõige tuleb käsitleda järgmisi küsimusi.

Miks õhutas Saksa riik algusest peale meelega hirmu, kuigi hirm nõrgestab inimese tugevaimat relva nakkuste ja ka viirushaiguste vastu, puutumatut immuunsüsteemi – ja miks ei levitatud viise, kuidas iga inimese immuunsüsteemi tugevdada?

Selle eest hoiatati valitsust varakult, kuid kõiki asjakohaseid soovitusi eirati. Kui tavalise nohu-palaviku-köha-kurguvalu (loe: hingamisteede haigus nagu gripp või „covid“) vastu olid juba sel ajal olemas tõhusad ravivõimalused, poleks tingimuslikke vaktsineerimislubasid tohtinud kunagi kiiruga anda, vaid oleks tulnud oodata korralikku heakskiitmismenetlust. Siis aga poleks olnud võimalik turustada uurimata mRNA geeniteraapia tooteid tingimusliku heakskiiduga kui “vaktsineerimist”.

Ja isegi nende tingimuslike lubade puhul ei olnud asjad õiged, sest need said võimalikuks vaid liiga lühikeste uuringute paljude ebakõlade, surmajuhtumite ja äärmuslike kõrvalmõjude maksimaalse ignoreerimisega.

 

Sars-CoV2 suhteline kahjutus oli varakult teada

Miks kehtestati sulgemine, kuigi oli juba eelnevalt selge, et sellest pole suurt kasu, või miks ei lõpetatud kohe sulgemist, kui 2020. aasta märtsis ja aprillis tehtud uuringud näitasid, et haigus, mis ristiti surmavaks viiruseks, pole kaugeltki nii nakkav ja ohtlik, kui seda püüti esialgu näidata? Ja miks eirasid kõik “eksperdid”, kellega konsulteeriti, olemasolevaid “leevendusuuringuid” ja ei avalikustatud?

Austria esinduslik uuring näitas juba 10. aprillil 2020, et vaid 40 protsendil PCR-i testipositiivsetest inimestest oli üldse mingeid sümptomeid ja seetõttu oli selge, et teatud baasimmuniseerimine oli populatsioonis juba sel ajal olemas. Lisaks näitas see uuring, et see “pandeemia” ei ole suure tõenäosusega isegi pooltki nii ohtlik, kui seda esitleti, sest sümptomaatilistest patsientidest vajas haiglaravi vaid väga väike osa ja vähem kui 1 protsenti sümptomitega patsientidest suri.

 

Ebademokraatlik ja ebateaduslik lähenemine

Muster, mis järgmise kahe aasta jooksul üha enam kordus, oli selgelt ebademokraatlik ja ebateaduslik lähenemine. 2020. aasta „kevadlaine“ oli tegelikult leebem, kui aasta varem 2019. aasta talvine haigustehooaeg. Sellegipoolest alustasid valitsused üle maailma 2020. aasta lõpus järjekordset, palju drastilisemat sulgemist, mis kestis üle viie kuu.

Avatud kirja autorid küsivad lisaks:

 • Miks jäeti algusest peale lihtsalt ära riikliku terviseasutuse RKI olulised põhiuuringud saasteteede ja nakatumise intensiivsuse kohta, mis oleks võinud elanikelt palju hirmu ära võtta?
 • Miks on ikka ja jälle väidetud, et vaktsineerimine kaitseb nakkuse eest, kuigi tootjate poolt ei olnud vastavaid uuringuid.

 

Valitsused peavad vastama hakkama

Miks on valitsus esitanud ülimalt eksperimentaalseid geeniteraapiaid, kui “ainsat väljapääsu pandeemiast“, kuigi see haigus oli ohtlik ainult peaaegu eranditult väga vanadele ja eelhaigestunud inimestele, kelle jaoks oleksid sobinud palju turvalisemad kaitsemeetmed kui sulgemine ja inimkatseline “vaktsineerimine”?

Miks on valitsus eiranud kõiki viiteid riskirühmade palju turvalisema kaitse kohta, kui seda pakuvad geenieksperimentaalsed süstid, mille kohta andmed puudusid? Tähelepanuta jäeti mitmed teadlaste ja kodanikerühmade kirjad, milles soovitati kompenseerida immuunsüsteemiga seotud puudujääke (nagu vitamiinid D, B12 ja B-kompleks, tsink, foolhape ja valkude baasil toidulisandid), mis sageli esinevad riskirühmades.

Miks otsustasid valitsus ja “eksperdid” sihilikult hirmu ja “šokiteraapiaga” manipuleerida elanikkonda, seeläbi kahjustades inimeste immuunsüsteemi, mida võib liigitada isegi füüsilise kahju tekitamise alla?

Kuidas on võimalik, et isegi lapsed ja noored liigitati geeniteraapia riskigruppi, et nad väidetavalt “ei nakataks oma vanavanemaid” ja ei vastutaks seega nende surma eest – kui need geeniteraapiad ei kaitse lapsi ja noori ning “nakatumisel” (loe: ebateaduslikult rakendatud positiivne PCR-test) pole endal kunagi olnud märkimisväärset Covidi riski?

 

Kontrollimatu ja eluohtlik inimkatse

Miks ei teavitanud valitsus, Paul Ehrlichi instituut, Robert Kochi instituut, alaline vaktsineerimiskomisjon ja seega ka “eksperdid” elanikkonda nende “vaktsineerimiste” ülimalt eksperimentaalsest iseloomust ning paljudest surmajuhtumitest ja kõrvalmõjudest heakskiitmise ajal?

Miks valitsus ja selle kõrgelt tasustatud “spetsialistid” ja “eksperdid” ei selgitanud, et seda uut meetodit pole kunagi testitud üle 60-aastaste või varasemaid haigusi põdevate inimeste peal – kuigi just sellele grupile suunati süstid esimesena?

Kas valitsus nõustus miljonite kehavigastuste tekitamisega lihtsalt selleks, et saaks Saksamaal müüa miljoneid geneetiliselt muundatud vaktsiine?

Kõik need küsimused tekitavad kahtlust, et koroonameetmed ja sellele järgnenud vaktsineerimiskampaania ei olnud pelgalt pretsedenditu rünnak põhiõiguste ja vabaduste ning füüsilise enesemääramise põhimõtte vastu, vaid eelkõige selles suhtes, et “vaktsineerimine” oli absoluutselt kontrollimatu ja eluohtlik inimkatse. Sellega rikuti Nürnbergi koodeksit, Genfi deklaratsiooni ja kõiki vaktsineerimise nõudeid üldiselt ning lisaks garneeriti seda ähvarduste, sundimise ja valeväidetega.

Meditsiiniõiguse erialajuristil  dr Rosenkel on 2020. aasta märtsis ilmunud “Koroonaga hirmutamise dokumendi” päritolu kohta rohkem teavet. Ta püüdis teha kindlaks, kes ministeeriumis vastutab sellise manipuleerimise eest, aga kaotas vastava kohtuasja. See toob taas päevakorda küsimuse, kas kohtusüsteem tegutseb tõesti iseseisvalt, kui ei suudeta või ei taheta tunnistada vaieldamatut avalikku huvi selgitada väidetava rahva manipuleerimise kuritegeliku vandenõu tagamaid?

 

Suur vaktsineerimise katastroof

Vaktsiinipropagandal ja hirmuõhutamisel oli rahvale kohutav mõju. Üle 70 miljoni inimese Saksamaal on vaktsineeritud vähemalt kaks korda – umbes 80 protsenti elanikkonnast. Katastroof on suur, sest on see on kaasa toonud

 • ligi 1,3 miljonit haiguslehte raskete “vaktsineerimise” kõrvalmõjude tõttu;
 • jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2022 on alla 60-aastaste inimeste seas seletamatud üle 12 000 surmajuhtumi;
 • ajavahemikus 1. jaanuar 2021 kuni 31. detsember 2022 on üle 100 000 üle 60-aastaste inimeste seletamatu liigsurma;
 • 4,5 protsenti uutest neuroloogilistest haigustest ainuüksi pärast esimesi revaktsineerimisi (Iisraeli tervishoiuministeeriumi uuring veebruaril 2022, 21–30 päeva pärast revaktsineerimist, Saksamaa puhul oleks see umbes 3,15 miljonit uut neuroloogilist haigust);
 • Baseli uuringus (vt siit) avastatud 3 protsenti rasketest südamereaktsioonidest (troponiini taseme tõus), mis vastab 2,1 miljonile uuele südamehaigusele;
 • täpselt 9 kuud pärast fertiilses eas rühmade vaktsineerimise algust sündis 11–15 protsenti vähem lapsi;
 • turbovähi juhtude sagenemine noorematel naistel;
 • munandikasvajate esinemissagedus meestel;
 • leukeemia ja korduvate vähivormide sagenemine üldiselt;
 • 25 protsendil juhtudest süvenevad sümptomid märkimisväärselt depressiooni, ärevuse või autoimmuunhaigustega inimestel.

 

Kahju ilmselt veelgi suurem

Süstemaatiliste uuringute kohaselt näivad 5–7 miljonit tõsist kõrvaltoimet nüüd oluliselt tõenäolisemad kui varem arvutatud “ainult” 2 miljonit. Katastroofi täielikku ulatust saab vaagida ainult süstemaatilisel andmete kogumisel, sest nagu on hästi teada, esineb PEI ja EMA äärmuslik alateatamine, mis tähendab, et võib eeldada suurt teatamata juhtumite arvu.

Hinnatud andmed kohustusliku ravikindlustuse büroodest näitavad väga sarnaselt paljude tõsiste haiguste jahmatavat sagenemist, nagu ka USA sõjaväe 26. jaanuaril 2022 avaldatud raamatupidamisandmed (mis hõlmas statsionaarseid hädaolukordi ja veel registreerimata surmajuhtumeid). Ainuüksi neuroloogiliste häirete puhul suurenes USA-s varem tervete noorte inimeste arv 1000 protsenti, mis on peaaegu 11-kordne tõus. Need tõsiste kõrvalnähtude äärmuslikud arvud selgitavad ka suuri tervishoiukulusid ja loomulikult kliinikute ülekoormust sel talvel.

Kindel on see, et ilma sellise massihüpnoosita ja ilma “vaktsineerimiste” sunnita oleks miljoni inimesega geenieksperimendis osalejate arv olnud vaid murdosa sellest, mis see on täna – seetõttu tuleb tekkinud olukorda, selle põhjusi ja vastutajaid igakülgselt uurida.

 

Allikas: ansage.org

 

Toimetas Revo JaansooKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt