Telegrami lugeja: avalik kiri Eestile II

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

22. oktoober 2013 kell 12:10Jätkame pühapäeval ilmunud lugejakirja avaldamist, pöördumist, mis on suunatud Eesti rahvale, poliitikutele ja meediale. Arvamuslugu läheb edasi arutlusega poliitikast, keskendudes vabamüürlusele.

 

Poliitika ja vabamüürlus ning selle ajalugu

Kas tõepoolest eksisteerib salajane vennaskond piiritu sisemise lojaalsusega, kus aidatakse üksteist igas situatsioonis, ka teiste arvelt, jäetakse arvestamata isegi enda kodumaa ja moraalsete tõekspidamistega? Kas on olemas üks vennaskond, mis näib väliselt väga väljapeetud ja viisakas, kuid mis on tegelikult pühendunud pimeduse kummardamisele, iseenda eitamisele ja omab suurt sarnasust satanismiga?

Ilmselt on paljude mõtted liikunud juba mõistete massoonlus, illuminaadid ja vabamüürlus peale. Paljude jaoks tundub see teema liiga tabu, müstiline, muinasjutuline või halenaljakas, et olla tõsi, aga võtke teatavaks, tõde ongi tahes-tahtmata liiga jabur, tundumaks tõde, ning karm ja halastamatu. Tõde haavab ja paneb enim mõtlema neid, kes on ajupestud ja neid, kes on tõelise tõe tahtlikud vardjad.

Vabamüürlus, oma hoolikalt väljavalitud võrgustikuga on takistamatult levinud kogu läänemaailmas ning kõrvalseisjatel ei ole mingit aimu sellest, mis tegelikult toimub. See oli eranditult meeste maailm, ent nüüdseks on tekkinud loožid, kuhu kuuluvad ka naissoost isikud. See on võrgustik, kuhu kuuluvad otsuste vastuvõtjad, arvamuste kujundajad, poliitikud, pankurid, politseinikud, kohtunikud, ettevõtjad, direktorid, juristid, piiskopid ja kirjanikud.

 

Väljavõtteid “Siioni tarkade protokollidest“

Toon teieni seitse lõiku “Siioni tarkade protokollidest“, mis avaldati esmakordselt Peterburi ajalehes Znamnja (Teadmine) 1903. aastal.

 

**

“Kõigi praeguste võimude kõikuvuse juures meie võim on võitmatuim, sest ta jääb nähtamatuks seni, kuni ta on niivõrd kindlustatud, et ükski kavalus teda enam ei suuda õõnestada.“

 

**

“Meie salasõna on: võim ja silmakirjalisus. Ainult võim vallutab poliitikas, eriti kui ta on varjatud riigimeestele vajalikus diplomaatias. Võim on põhimõtteks, kavalus ja silmakirjalisus valitsemise reegliks, kui ei taheta oma krooni panna mingi uue võimu jalge ette. See on ainus abinõu meie eesmärgile jõudmiseks. Seepärast ei või me peatuda äraostmise, pettuse ja äraandmise ees, kui need aitavad meid sihile. Poliitikas peab mõistma võtta võõrast vara kõhklemata, kui sellega saavutatakse võimu ja alistamist.“

Kes ja mis võib kukutada nähtamatut võimu!? Ja nimelt säärane on meie võim. Välispidine vabamüürlus on temale ja tema sihtidele pimedaks katteks, nii et selle võimu tegevuskava, isegi tema asupaik jääb rahvale alati teadmatuks.“

 

**

“Kõigis maailma otstes sõnad “vabadus, võrdsus, vendlus“ tõid meie rividesse terved leegionid meie pimedaid agente, kes innukalt kandsid meie lippe. Ometi olid need sõnad ussikesed, mis õõnestasid gooide (gooi – mittejuudist rikas isik) jõukust, rikkusid igal pool rahu, solidaarsust, purustasid kõik riigi alused. Pärast näete, et see kõik sündis meie võiduks: see andis meile võimaluse, muuseas, saada kätte suurimat trumpi: gooide aristokraatide eesõiguste, teiste sõnadega, nende pärisese olemuse hävitamise, mis oli rahvaste ja riikide ainsaks kaitseks meie vastu.

Sündinud tõulise aristokraatia me asendasime oma intelligentse rahaaristokraatiaga. – Astor; Bundy; Collins; duPont; Freeman; Kennedy; Morgan; Oppenheimer; Rockefeller; Sassoon; Schiff; Taft; ja Van Duyn – kõik on rikastatud Rothschildide verega.“

 

**

“Ärge mõelge, et meie väited on tühjad sõnad: juhtige tähelepanu meie toetatud darvinismi, marksismi, nietzscheanismi edule. Nende voolude mädandav mõju gooide mõistusele peaks meile igatahes silmapaistev olema.“

 

**

“Peamine edu poliitikas seisab ettevõtte saladuses: diplomaadi sõna ei tohi olla kokkukõlas tema tegudega.“

 

**

“Millist administratiivset valitsusvormi võib anda ühiskonnale, kus ostetavus on tunginud kõikjale, kus rikkusi omandatakse ainult poolkelmide tehingute osava sooritamisega, kus valitseb kõlbeline lodevus, kus moraal püsib karistustel ja karedatel seadustel, ent mitte vabalt omaks võetud põhimõtetel, kus isamaalised ja usulised tunded on maha nühitud kosmopoliitsete veenetega? Millist valitsusvormi anda neile ühiskondadele, kui mitte despootilist,  millist kirjeldan allpool? – Meie loome kõvendatud tsentraliseeritud valitsuse, et enda kätte haarata kõik seltskondlikud jõud. Meie korraldame mehhaaniliselt uute seadustega oma alamate poliitilised toimingud.“

 

**

“Gooide töönduse hukkumiseks võtame appi meie poolt nende seas edendatud suure toredustarviduse, mis kõik ära neelab. Tõstame töötasu, mis aga töölisele ei too mingit kasu, sest ühtlasi tõstame esimese järgu tarbeainete hindu põllumajanduse ja karjakasvatuse languse ettekäändel.

Meie ümbritseme oma valitsuse terve ökonomistide ilmaga. Majandusteadused on juutide õpetuse peaaine. Meid ümbritseb terve plejaad pankureid, tööstureid, kapitaliste, ja mis kõige tähtsam, miljonäre, sest oluliselt lõpuks kõik lahendatakse arvudega.“

 

**

Ka Eesti ajaloost tuleb välja juhtum “Siioni tarkade protokollidega“: 1919. aastal leiti Vabadussõja ajal ööl vastu 9. detsembrit 1919 hukkunud 11. punase kütipolgu pataljoniülema Schunderevi paberite hulgast nn 1919. aasta protokoll, mille algtekst on vene keeles. Väidetavasti on selle vastu võtnud Üleilmlise Israeli Liidu Petrogradi osakonna komitee 18. märtsil 1918. Eestikeelne tõlge avaldati Postimehes 31. detsembril pealkirjaga “Vene enamlust juhib juutide üleilmne salaliit“.

Kogu informatsiooni 1919. aasta protokollist lugege palun Wikipediast “1919. aasta protokolli“ nime alt.

 

**

Järgmisena toon teieni kronoloogiliselt näiteid karmist reaalsusest, tundugu see teile nii jaburana või utoopilisena, teeb siiski iga indiviid omad järeldused olenevalt sellest, kui hästi inimene informatsiooni omaks võtab.

Vabamüürlus hakkas laiemalt Euroopas ja mujal levima 18. sajandil, ajal, mida teatakse kui valgustusajastut (valgustatud – illuminated; valgustusajastu ideede tulemuseks olid valgustatud absolutism, Ameerika iseseisvussõda ja Prantsuse revolutsioon; suurt mõju avaldas valgustus ka tööstuslikule pöördele).

Ent esimesed andmed vabamüürluse lättest on siiski kaugemast minevikust, täpsemalt 12. sajandist. Tüürose Guillaume’i järgi asutati Kristuse ja Saalomoni Templi Vaeste Rüütlite ordu 1118. aastal. Selle asutajaks olevat olnud Hugues de Payens, Champagne’ist pärit aadlimees, Champagne’i krahvi vasall.

Ühel päeval ilmus Hugues koos kaheksa kaaslasega ilma kutsumata Jeruusalemma kuninga Balduin I ette, kelle vend Godefroi de Bouillon oli püha linna üheksateist aastat varem vallutanud. Balduin olevat nad ülima südamlikkusega vastu võtnud, samamoodi olevat toiminud ka Jeruusalemma patriarh, uue kuningriigi usujuht ja paavsti eriemissar. Guillaume’i järgi ei võetud järgneva üheksa aasta vältel ordusse ühtegi uut liiget, hoolimata sellest levis kuuldus templirüütlitest kümne aastaga üle kogu Euroopa. Kirikuvõimud kõnelesid neist suure lugupidamisega ja ülistasid nende kristlikku ettevõtmist.

1128. aastal või varsti pärast seda avaldas nende voorusi ja omadusi kiitva traktaadi Clairvaux’ abt püha Bernard ise, kes oli tolle aja kristliku maailma silmapaistvamaid esindajaid. Bernardi traktaat “Uue rüütelkonna kiituseks“ nimetab templirüütleid kristlike väärtuste epitoomiks (miniatuurne üksus, mis esindab suuremat eesmärki, kui pealt näha) ja apoteoosiks (jumalustamine; avalik ülistamine). 1127. aastal naasis enamik üheksast rüütlist Euroopasse, kus neid ootas vaimustatud vastuvõtt, mille peamiseks korraldajaks oli olnud püha Bernard.

1128. aasta jaanuaris kutsuti Hugues de Payensi senjööri, Champagne’i krahvi õukonnas Troyes’s kokku kirikukogu, siingi esines Bernard ürituse tulihingelise toetajana. Sellel kirikukogul tunnistati Templiordu ametlikult eksisteerivaks usulis-sõjaliseks organisatsiooniks. 12. sajandil, kui valitsevaks võimuks maailmas oli kirikuvõim, andis paavst Innocentius II, endine tsisterlasest orduvend Clairvaux’st ja püha Bernardi protežee (kaitsealune, soosik) 1139. aastal välja bulla (paavsti läkitus). Selle bulla järgi ei tohtinud templirüütlid vanduda truudust mitte ühelegi ilmalikule ega kiriklikule võimuorganile peale paavsti enese.

Teiste sõnadega muudeti nad täiesti sõltumatuks kõikidest kuningatest, vürstidest ja prelaatidest ja igasugusest poliitiliste ja religioossete jõudude sekkumisest. Nad olid muutunud seaduseks iseeneses, autonoomseks rahvusvaheliselt tegutsevaks impeeriumiks.

 

**

Hüppame edasi 643 aastat ja maandume Euroopa aknas. 20. oktoobril 1771. aastal kogunesid viis tallinlast, kavatsusega asutada Tallinna vabamüürlaste loo. Nad olid saanud teada, et saksa päritolu parun von Reichel oli Peterburis asutanud Apollo-nimelise looži, mille üheks liikmeks oli teiste seas ka vürst Sergei Trubetskoi. Parunilt küsiti asutamiseks luba ning 1773. aastal asutatigi esimene vabamüürlaste loož Eestis.

Vabamüürlaste tegevuse keelas 1822. aastal toonases Vene impeeriumis tsaar Aleksander I, tegutsemise pidid lõpetama ka selleks ajaks tekkinud neli Revali looži ja üks Dorpati loož. Miks?

Järgneb

 

Jean Marie Le Pau

 

Foto: uefm.eu

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt