Raied on tugevasti kahjustanud looduskaitsele lubatud viljakate metsade kompensatsioonialasid

13. jaanuar 2017 kell 11:45raiezuzuizmailovaRange kaitse töörühma uuringust selgub, et viimaste aastakümnete intensiivne raie viljakates metsades on seadnud küsimärgi alla sealse elustiku säilimise. Riik peab kiiresti tagama nende metsade kaitse piisaval pindalal.

 

Eile toimus keskkonnaministeeriumis metsade range kaitse töörühma koosolek, kus arutleti salu- ja laanemetsade kaitse korraldamist. Töörühmast sõltuvad ministeeriumi juhtkonnale tehtavad põhimõttelised ettepanekud uute kaitsealade loomiseks.

Kõige täpsemalt oli arutluse all salumetsade seisundi uuring, mis näitab, et vanade salumetsade elustiku säilitamiseks vajalikke suuri looduslikke, seni kaitsmata alasid riigimetsades enam piisavalt polegi. Näiteks RMK on piiranguteta aladel raiunud viimase 20 aastaga juba 37% salumetsadest. Need metsad olid raie hetkel vähemalt 60-aastased, enamik tõenäoliselt vähemalt 80-aastased.

Seega on Eesti intensiivse metsandusmudeli rakendamisel jõudnud järele Lääne-Euroopale, kus tuleb metsakaitsealasid sisuliselt raiesmikest tegema hakata. Niisuguste alade võime puhverdada metsanduse intensiivistumise mõju elurikkusele väljaspool kaitsealasid on lähematel aastakümnetel paraku väike. Seega on ilmne, et riik peab metsanduspoliitika tervikuna hoopis säästvamale rajale suunama. Vastasel juhul pole võimalik täita ühte riiklikult kinnitatud metsanduse arengukava eesmärkidest, milleks on metsade kui elu- ja looduskeskkonna säilimise tagamine.

Salumetsade uuringut toetab Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogide hiljaaegu avaldatud uuring, mis näitas intensiivse raiega seotud ohtusid puiduseeneliikidele (Metsade intensiivsem raie ohustab haruldasi puiduseeni, Maaleht, 08. november 2016). Seejuures leiti kõige ohustatumad olevat vanades kuusikutes elunevad liigid, kellest mitmed saavad praeguse metsamajanduse intensiivsuse juures elada juba ainult põlismetsades. Seega oleneb metsade elustiku seisund üha enam kaitstavate põlismetsade pindalast ja kvaliteedist.

 

Linda-Mari Väli, Züleyxa Izmailova / kodanike liikumine “Eesti Metsa abiks”

 

Allikas: pressiteade

Foto: Züleyxa Izmailova