Europarlament võtab menetlusse keemiapilvi ja HAARP-i käsitleva petitsiooni

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

17. aprill 2014 kell 16:100 keemiaLennukitelt aerosoolide pihustamise ehk nn keemiapilvede teema on üha enam hoogu kogumas. Mõni päev tagasi kirjutasime, et Rootsi riiki ähvardab kohtuasi keemiapilvede kohta käivatele küsimustele mittevastamise eest ning nüüd on tulnud veel üks teemakohane uudis. Nimelt võttis Euroopa Parlament menetlusse eelmisel aastal esitatud Skyguardsi petitsiooni keemiapilvede ja HAARP-i kohta ning Euroopa Komisjon algatab uurimuse petitsioonis üles tõstetud probleemide kohta.

 

Kõnealune petitsioon esitati Euroopa Parlamendi petitsioonide komiteele eelmisel aastal pärast kahepäevast geoinsenerluse teemalist konverentsi. Petitsioonis väljendati muret peamiselt selle üle, et keemiapilvede pritsimisega ning ionosfääri uurimisprogrammiga HAARP rikutakse Euroopa kodanike põhiõigusi nagu õigus tervisele, turvalisusele, puutumatusele ja informeeritusele.

25. märtsil vastas petitsioonide komitee president Erminia Mazzoni Skyguardsi petitsioonile, teatades, et komitee otsustas, et asjakohased probleemid kuuluvad Euroopa Liidu tegevussfääri. Samuti leiti, et probleemide uurimisega tegelemine on kooskõlas Euroopa Parlamendi protseduurireeglitega. Seetõttu on petitsioonide komitee pärast petitsiooniga tutvumist otsustanud paluda Euroopa Komisjonil korraldada esialgne uurimus probleemi erinevate aspektide kohta. Mazzoni sõnul jätkab komitee petitsiooni edasist uurimist kohe, kui nad saavad enda käsutusse vajaliku informatsiooni.

 

Keemiapilvede pritsimine on kestnud üle 10 aasta

Petitsioonis viidatud probleemide hulgas oli fakt, et üle aastakümne on Euroopas toimunud ulatuslik keemiapilvede pritsimine, millega eeldatavasti loodetakse mõjutada kliimamuutusi ja/või aidata kaasa HAARP-i ja sellega seotud tegevustele (nt MUOS Sitsiilias). Murettekitavaks peetakse asjaolu, et selliseid aktsioone viiakse läbi väljaspool seaduslikku raamistikku (riiklikku ja rahvusvahelist), ilma avalikkuse teadmise ja nõusolekuta ning rikkudes turvalisuse põhimõtteid. Samuti ei ole täpselt teada nende tegevuste kahjulik mõju inimestele ja muule elusloodusele.

Probleemiks on ka keemiapilvede ja HAARP-i alase info saladuses hoidmine: riikide valitsused, kelle kohustus on autoriseerida riikliku õhuruumi kasutamist, eitavad selliste protseduuride toimumist. Samuti ignoreeritakse ilmselgeid fakte, rikkudes seega inimeste õigusi tervisele, turvalisusele, füüsilisele ja vaimsele puutumatusele, jättes kodanikud kaitseta.Enne ilmastikuga manipuleerimisega alustamist

0keemia 2

 

Praegu sage vaatepilt taevast ja keskkonnast

0 keemia

 

Petitsioon nõuab uurimiskomitee moodustamist

Petitsiooniga nõuti, et Euroopa Parlament moodustaks viivitamatult eelnevalt nimetatud probleemide uurimiseks uurimiskomitee. Samuti nõuti ettepaneku edasiandmist Euroopa Parlamendi presidendile ja asjakohastel teemadel avaliku arutelu avamist, kus osaleks ka tsiviilisikud ja kus esitataks kõik faktid ja tõendid selliste tegevuste kohta.

Viimaseks nõudmiseks oli rangem kontroll keskkonda mõjutavate sõjaväeliste tegevuste üle. Petitsiooniga nõuti militaaruurimuste salatsemise lõpetamist ning sõjaväeliste uurimisprojektide avatuse ning põhjaliku demokraatliku läbiuurimise julgustamist, aga ka igasugusele sõjaväelisele tegevusele keskkonnaseaduste rakendamist.

Lõppsõnas nõuti petitsioonis esitatud andmetele tuginedes Euroopa Parlamendilt keemiapilvede ja HAARP-i tegevuse põhjalikku uurimist kõigil tasemetel. See tähendab, et üheks nõudmiseks on, et iseseisvad eksperdid uuriksid analüüse pinnasest, veest, õhust, taimestikust, loomastikust ja inimestest. Neid analüüse kasutataks asitõenditena seaduslike sammude astumisel ühingute ja organisatsioonide vastu, kes vastutavad avalikkuse tervise ja turvalisuse rikkumise eest. Vastutusele tuleb võtta ka ametkonnad, kes asjakohaseid asutusi/isikuid abistavad ja julgustavad.

 

Euroopa kodanikud on kaotanud usu valitud esindajatesse

Skyguardsi grupp leiab, et praegu on aktiivsetel kodanikel ja aktivistidel õige aeg pöörata Euroopa Parlamenti kandideerivate isikute tähelepanu nende koostatud avalikule kirjale. Kirjas väljendatakse muret selle üle, et Euroopa kodanikud on kaotanud usu valimistesse ning oma esindajatesse, kes rahva huvide asemel seisavad korporatsioonide ning teiste poliitiliste huvide eest. Selleks, et taastada inimeste usku poliitikasse, palutakse kandidaatidel avaldada arvamust sellisel olulisel ja päevakohasel teemal, nagu seda on kliimaga manipuleerimine.

Inimestel palutakse küsida 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel kandideerivatelt poliitikutelt, kas nad toetavad petitsioonide komitee otsust uurida Skyguardsi esitatud fakte ja probleeme; asjakohastel teemadel avaliku arutelu korraldamist; seadusi kliimaga manipuleerimise keelustamiseks Euroopas ja seadusi sõjaväeliste uurimisprogrammide allutamiseks demokraatlikule ning parlamentaarsele kontrollile. Kõlavaid valimislubadusi võib anda igaüks, aga kui paljud on valmis seisma rahva soovide eest nii vastuolulisel teemal?

 

Allikad: Geoengineering Watch, Nsnbc international, Skyguards

Fotod: geoengineeringwatch.org

 

Toimetas Marlen Laanep

 

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt