Ajatu: Teooria: vaimuhaigus kui pilk paralleelsetesse universumitesse?

19. detsember 2015 kell 5:30schizophrenia_by_green51q-d3c0f7aTänane põnev “Ajatu” ilmus esimest korda 19. jaanuaril 2014.

Sõna skisofreenia tuleb kreeka keelest, haiguse nimetus on tuletatud kolmest osast: schizo – killustumine, lõhestumine; phren – hing ja ia – liide, tähistamaks haigust, patoloogilist seisundit. Skisofreenikute elus eksisteerib lõhe nende mõtlemise ja reaalselt toimivate sündmuste vahel. Tavaliselt on haiguse käes kannatajatel vaid üks isiksus, kuid Dr Joe Valks esitab ajakirja Psychology Tomorrow blogis hüpoteesi, et ehk elavad skisofreenikud, erinevalt tavaarusaamisele, hoopis paralleelsetes universumites.

 

Stringiteooria järgi on universum nagu mull, mis eksisteerib kõrvuti teiste, paralleelsete universumitega, mis võivad sattuda üksteisega kontakti. Inimesed ei ole füüsiliselt küll teiste universumite olemasolust teadlikud, kuid füüsikud on tõestanud, et kvantobjektid saavad eksisteerida erinevates olekutes, mille põhjal on ka oletatud, et iga erinev olek kuulub erinevasse maailma. See oletus on aluseks multiversumi teooriale. Multiversumi idee hõlmab ka tegevusi, millel võib olla mitmeid võimalikke tulemusi. Seega, kui teooria vastab tõele, saab ühe tegevuse iga võimalik tulemus olla erinev ning eksisteerida samaaegselt paralleelsetes universumites. Dr. Joseph Valks pakub, et ehk on just skisofreenikud need, kes suudavad tajuda rohkem kui ühte reaalsust korraga.

 

Paralleelsete “minade” kohtumine

Paljud teadlased ei usu multiversumi teooriat, samas kui paljude jaoks on korrektne väide, et iga maailm, mis on matemaatiliselt sidus saab tõesti eksisteerida. Teised universumid ei alluks küll samadele matemaatilistele alusprintsiipidele mis meie maailm, kuid ometi on tõenäosus nende maailmade eksisteerimiseks sama suur, kui meile teadaoleva maailma eksistents.

Ka surmajärgne elu võiks teoreetiliselt jätkuda meie enda maailmaga tihedas kontaktis olevas paralleeluniversumis. Kummalisi juhtumeid kliiniliselt surnuks kuulutatud või surmalähedaste kogemustega inimestelt on teatatud üle maailma. Tavaliselt kuuluvad nende kogemuste hulka arusaamine surnud olemisest: näiteks vaadates eemalt oma keha, mida arstid elustada püüavad. Teisena on teatatud rahumeelsest maailmast lahkumise kogemusest, millele järgneb kiire liikumine läbi tunneli tingimusteta armastust sümboliseeriva võimsa valguse poole. Mõningatel juhtudel on isegi teatatud, et enne oma keha juurde tagasi tulemise otsust on inimene oma elu ja universumi olemuse kohta mitmeid teadmisi saanud.

Uus psühholoogiaalane idee kvanthüpetest pakub välja enda paralleelse mina kohtamise võimaluse paralleelsetes universumites. Teooria järgi peaks universumite vahel reisija end hüpnotiseerima, liikuma siis läbi tunneli teise universumisse ja kohtuma oma teise maise kaksikuga. Tunneli kaudu tagasi liikudes on inimene kaasa saanud oma “kaksiku” loomuse, mis ravib inimese trauma. Lihtsustatult on see justkui oma hingehaavade parandamine liikudes selleks ajas tagasi. Selle rände abil on võimalik enne portaali abil kaasaega tagasi tulemist omandada uusi oskusi oma teiselt minalt.

Kui inimesel on paralleelses universumis oma teise minaga suhtlemise kogemus, siis suure tõenäosusega diagnoositakse tal skisofreenia. Ometi on need kogemused inimese enda jaoks tõelised, isegi kui seda ei ole seda võimalik  objektiivsete faktidega tõestada.

 

 

Allikad: Psychology Tomorrow Magazine, Quora

Foto: 360living.in

 

Toimetas Hendrik Mere

 

NB! Telegram tegutseb tänu lugejate abile. Kui sinu arvates on Telegramis ilmuv info vajalik ja oluline, võid soovi ja võimaluse korral meid toetada. Telegrami lugeja vabatahtliku toetuse tegemiseks vajaliku info leiad siit.