Intervjuu ”Zeitgeisti” filmide looja Peter Josephiga

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

29. märts 2013 kell 16:54 

Peter Josephi (sünd. 1978) ”Zeitgeisti” filmide triloogia, mis räägib ühiskonna probleemidest ja lahendustest, on saavutanud maailmas tohutu populaarsuse. 2007. aastal ilmavalgust näinud ”Zeitgeist” ja selle kaks järge ”Zeitgeist: Addendum” (2008) ja ”Zeitgeist: Moving Forward” (2011), mis hiljuti ka ETV2-s eetriaega sai, on just viimasel ajal Eestis rohkesti kõneainet pakkunud. Ilmselt on põhjuseks see, et paljud inimesed usuvad endiselt ennekõike seda, mida nad näevad televiisorist. Telegram toob lugejateni Peter Josephi intervjuu lühikokkuvõtte kanalile Russia Today Iraagi sõja 10. aastapäeva puhul.

 

Miks algatatakse kõikjal maailmas aina enam uusi konflikte, mis viib USA-d ja kogu muud maailma üha sügavamasse moraalsesse ja majanduslikku pankrotti, kuigi otsest ohtu pole ollagi? Kas võib olla tegu alalise sõjapidamise sümptomiga, mille taga on palju ulatuslikum haigus? Haigus, mis põhjustab sõdu, eraldatust ja hävingut?

Peter Joseph arvab, et just sellega ongi tegu. Joseph on loonud kolm ülimõjukat dokfilmi ”Zeitgeist”, mida iga inimene peaks nägema. Tema film uurib ideoloogilisi köidikuid, mis takistavad meil nägemast avalikku tõde. Josephi filosoofia, mis on algatanud globaalse Zeitgeisti-liikumise, oli keskne teema iga-aastasel konverentsil, millest võttis osa sadu tuhandeid ühise eesmärgi nimel tegutsevaid inimesi enam kui 45 riigist üle maailma.

 

 

RT: Äsja oli Iraagi sõja 10. aastapäev. Teie uues seriaalis ”Culture In Decline” (Kultuuri allakäik) räägite te sõjapidamisest kui haiguse sümptomist – senikaua, kuni me ei uuri sümptomit, jätkuvad sõjad igavesti. Mis on see haigus ja miks põhjustab see lõputut sõdimist?

PJ: Lühidalt öeldes on haiguseks see, et globaalne tsivilisatsioon keeldub jagamast meie ressursse. Lisandub lakkamatu hirmu genereerimine, mida ajendab imperialism. See ei ole üllatuseks kellelegi, kes vaevub pisutki ajalugu uurima. Aga see kõik tuleneb majandussüsteemidest.

Probleem ei ole selles, et intelligentsed inimesed ei oleks sellest teadlikud, vaid hoopis selles, et mitte midagi ei võeta ette ega tehta otsuseid, survestamaks kehtivat maailmakorda ja alustamaks globaalset koostööd. Tõeline oht on see, et me ei ole enam kinnine ühiskond. Kui näiteks India ja Pakistan otsustavad hakata pidama tuumasõda kas ideoloogilistel põhjustel või ressurside pärast, siis mõjutab see kohe tervet planeeti ja iga inimest.

Me peame kasvama suureks ja õppima jagama oma ressursse. Senikaua, kuni meil on majandusmudel, mis tekitab imperialistlike vahenditega nagu sõda lõputut puudujääki ja konkurentsi, ei ole meie ühine impeerium ühestki otsast teistsugune kui korporatsioon, mis oma monopoli laiendab, ja seega ootab meid ees pikk ja ohtlik teekond.

 

RT: Tõepoolest, see on globaalne süsteem ning inimkond on tänu internetile ja üha arenevale tehnoloogiale liikumas kollektiivse teadvuse suunas – tundub, et praegune süsteem püsib püsti ainult tänu kivinenud arusaamadele ja institutsionaliseeritud hirmule.

Oma filmides toote välja kolm põhifaktorit: religioon, poliitika ja majandus. Aga tehnoloogia on arenenud juba nii kaugele, et need paradigmad ei püsi enam eriti koos meie kollektiivses teadvuses. Miks ei suuda rohkem inimesi nendest iganenud karpidest ja süsteemidest välja astuda?

PJ: Inimeste programmeerimine on ülivõimas. Enamik inimkonnast lõikab isiklikku kasu ainult tööstuslikust majandussüsteemist, kus peab olema kõrilõikajalik, et ellu jääda. See süsteem mõjutab sünergiliselt kogu inimkonna ja maailma suhtumist. Seega, kui meil on majandusmudel, mis põhineb konkurentsil ja hirmu genereerimisel, luues puudujääki ega võimalda juurdepääsu kõigele sellele, mis on tegelikult võimalik tänase tehnoloogiaga, siis inimesed arvavad, et nii peabki olema.

Inimestel puudub arusaam, mis on tehnoloogiliselt võimalik. Meil on ressurss elimineerida kõik maailma probleemid, mis praegu üritatakse sõjapidamisega lahendada. Inimesed ei ole nendest võimalustest teadlikud – just seda üritab Zeitgeist-liikumine inimestele teada anda.

Tavainimesed ei ole mitte kunagi isegi mõelnud sellistel teemadel ja nad suhtuvad tänasesse süsteemi, arvates, et „nii peabki olema” – nõnda kogu see „haigus” üha süvenebki ja hirmu genereeritakse tsüklitena juurde.

 

RT: Aga meile räägitakse ju, et kapitalism loob eluks vajalikud tingimused ja innovatsiooni ning teistmoodi ei saa. Oma dokumentaalfilmides toote te välja aga uusi imelisi tehnoloogiaid, mis on meile saadavad juba täna. Kuid monopolide tööstus ei lase meil neid kasutada või lõpuni välja arendada. Nagu näiteks magnethõljukrong ja kõik muud innovaatilised lahendused, mis saaksid muuta ühiskonda paremaks ja mugavamaks.

PJ: Jah, sellest on tõesti väga kahju, et inimesed ei ole nende uuenduslike lahendustega – alates infrastruktuurist nagu transport kuni toidu kasvatamise ja energia genereerimiseni – kursis. Meil on võimalus luua seda kõike küllaldases koguses tervele planeedile, see on lausa uskumatu jätkusuutlikkus. Soovitan inimestel selle kohta täpsemalt uurida meie kodulehelt www.thezeitgeistmovement.com.

Aga probleem on selles, et praegu töötab maailmas üheaegselt kaks süsteemi. Ühel pool on finants-, kaubandus- ja ärisüsteem. Teisel pool on loodusseadused ja teaduslikud süsteemid, mis on siin kehtinud ammu enne seda, kui inimesed said piisavalt targaks, et neist aru saada.

Me üritame sobitada ümmargust klotsi neljakandilisse auku. Evolutsioon võimaldab meil täna likvideerida tuhandeid aastaid raskusi tekitanud probleeme ja luua täiesti uus viis tõeliseks progressiks ja sotsiaalseks jätkusuutlikkuseks ning parandada rahva tervist.

Aga tänane vaba turu kapitalistlik süsteem, mis vajab oma olemasoluks efektiivsuse piiramist ja ebaefektiivsuse loomist, et inimesed saaksid tööd, blokeerib selle täielikult.

 

RT: Nad loovad produkte, millele antakse teadlikult lühike eluiga, et me ostaks peagi sama, aga uuema asja. Me ei jaga enam asju üksteisega, kuigi inimkonnal on potentsiaal luua nii palju head. Paljud targad haritud inimesed tegelevad massihävitusrelvade ja sõjatehnika loomisega. Oled öelnud, et me vajame väärtushinnangute revolutsiooni. Mida oleks vaja sellise ülemineku jaoks?

PJ: On olemas selline nähtus nagu biosotsiaalne surve (bio social set of pressure) ehk teisisõnu lähtepunkti destabiliseerimine (basic destabilisation). Sotsiaalsed ühised ettevõtmised, nagu näiteks Occupy-liikumine, oli ehe näide ajaloolisest alamklassi ülestõusust, mida muidugi tehti maha ja kasutati ära.

Kehtiv süsteem sõdib loodusega, me keeldume teadvustamast sotsioloogiliste kalduvuste vundamenti – seda, kuidas meie aju suhtleb keskkonnaga, kuidas me ise loome kuritegevust, vägivalda ja sõdu nii sotsiaalsel kui ka isiklikul tasandil. Me võime vaadata seda inimorganismi vaatenurgast või palju suuremalt – makro-institutsioonide vaatenurgast, kellel puudub igasugune austus keskkonna ja looduse suhtes, sest see ei mahu ärimudelisse.

Ärimudel ei tunnista loodusliku filosoofia seadust, mida me tegelikult vajame, et säilitada jätkusuutlikkus.

 

RT: Me ei tea, mis on tõeline õnn ja edu. Kõik keerleb selle ümber, milline töökoht sul on, milline võim kaasneb sellega ja kui palju raha sa sellega teenid. Kuidas saab selline enesehävituslik mõtlemine üldse kunagi viia meid tõelise õnneni, tõelise jätkusuutlikkuseni ja võimaldada meile hea tervis?

PJ: Kõik inimesed peaksid võtma pisut aega maha ja mõtisklema selle üle, mida nad tegelikult elult tahavad. Mis olid nende unistused, kui nad olid lapsed, enne seda, kui tuli ühiskonna surve ja käskis minna tööle. Küsige endilt, mis on tõeline õnn? Kas see on materiaalne edu? Statistika järgi kindlasti mitte. Materiaalne edu on kõikuv.

Minnes ajas tagasi sada aastat, näeme, et inimestel oli palju parem tervis ja nad olid palju õnnelikumad, kuigi neil puudusid peened materialistlikud vidinad. Neil ei olnud mobiiltelefone, Twitterit ja muid häirivaid asju, mis teevad meid maailma suhtes impulsiivseks.

Võime ka vaadata tänapäeva vaestesse piirkondadesse: statistika näitab, et ka sealsed inimesed on õnnelikumad oma väheste asjadega. Aga meie elame kõige rikkamas ja materiaalsemas lääne ühiskonnas ja meil on kõrged enesetapu näitajad, üha süvenev depressioon, narkosõltus jne. Kui me elame sellises moodsas ühiskonnas, mis väidab, et oleme saavutanud edu ja kultuuri haripunkti, siis miks ei väljendu see meie isiklikus rahulolus?

 

RT: Räägime veidi ka 5. iga-aastasest Z-päevast (Zeitgeisti päev) ja lahendustest, mis te välja pakute. Kuidas me saame edasi minna ja ellu viia seda uut sotsiaalset korda, ilma et me jääks keelebarjääride lõksu? Et meid ei segaks need igivanad raamides püsivad paradigmad sotsialismist, marksismist jne, mis tegelikult takistavad tänases ühiskonnas inimestel oma mõistust avada.

PJ: Kõikvõimalikku jaotuse ja vastandlikkuse propagandat saame lugeda ajaloo raamatutest küll ja küll: „Kui sulle ei meeldi konkurentsi pakkuv ühiskond, siis oled sa järelikult kommunist!” Kahjuks levib selline mõtlemine ka tänapäeval, sest inimestel puudub arusaam võimalikkusest.

Parim viis on panna inimesed reaalselt mõtlema ja seda me üritamegi Zeitgeist-liikumisega teha. Meie L.A. üritus, kus astus kuue tunni jooksul üles 11 kõnelejat müüdi läbi. Me saime tohutult palju positiivset vastukaja. Sammhaaval on alanud üleminek nii mõtte kui ka sotsiaalsel tasandil arusaamani, et me oleme sel planeedil kõik üks suur pere ja pärineme ühistest esivanematest. Ja me peame aru saama, et meie majandus on üks süsteem – planeet Maa.

Seega, need atribuudid, mille me oleme loonud oma majanduse ülalpidamiseks täna, kõik need jaotused ja väljendid nagu suveräänsus jmt, nende aeg on hakanud ümber saama, sest need pole võimelised looma pikaajalist jätkusuutlikkust.

Kui me näiteks suudaks inimestele pakkuda puhast ja tervislikku ühiskonda, ravimeetodeid, mis reaalselt inimesed terveks teevad, siis saab kogu selle energia, mis me täna paneme tervishoidu, suunata kuhugi mujale. Näiteid on väga palju. Üleminek täiesti uude süsteemi on väga raske. Aga see on täiesti teostatav.

 

 

 

 

Vaata Peter Josephi intervjuud RT-st.

 

“Zeitgeist“ (2007) eestikeelsete subtiitritega.

 

“Zeitgeist: Addendum“ (2008) eestikeelsete subtiitritega

 

“Zeitgeist: Moving Forward“ (2011) eestikeelsete subtiitritega

 

 

Allikad: Culture Indecline, The Zeitgeist Movement, TMZ Youtube’i kanal

 

Toimetas Hando Tõnumaa

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt