Pärnitsa jõulugospel

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

23. detsember 2018 kell 18:06“Tervist, inimeselapsed. Kogunege nüüd kõik kenasti monitoride ja ekraanide helendava lõkke ümber ning las ma räägin teile Jeesus Kristuse imest enne, kui see organiseeritud religiooni ning kuningavõimu poolt ohutuks muinasjutuks muudeti,” kuulutab oma jõuluevangeeliumis Telegramile kirjanik Mikk Pärnits.

 

Kätte on jõudmas Jeesuse sünnipäev, kuid mida see tähendab? Ja kuidas saab üks inimene tõusta surnuist? Noh, seda peaksime küsima enne Jeesust eksisteerinud jumalustelt nagu Horus. Nad kõik tõusid surnuist, tegid imetegusid ja andsid töölisrahvale kui ka lihtsalt rõhututele lootust. Ainult kristlus erines eelnevatest usutrendidest sellega, et tema sõnul olid need müüdid ajaloolised faktid. Enne kristlust ei olnud ükski usund selle väitega lagedale tulnud, sest sissepühitsetud asjatundjad teadsid, et tegu on paralleelide ja sümboolsete jutustustega, mis mõeldud neis asjus mediteerijatel jõudma sisemise tõeni. Kristluse käik oli aga paralleelitu: sa ei pea mõtlema vaid lihtsalt uskuma ning sinu on tohutud auhinnad. Kristluse read täienesid kiiresti, sest nad lõid põhimõtteliselt eksamiteta ülikooli. Kuid milline oli Jeesuse ime algselt?

Juba neoliitikumist saati võib üle maailma leida laipadeta hauakambreid. Enne megaliitstruktuure kasutasid inimesed koopaid. Need olid pühad kohad, mida nimetatakse tänapäeval sümboolseteks käikudeks Allilma. Kuid need olid ennekõike üsad. Üsad?

Nii nagu prohvetid enne teda, lubas Jeesus õpetuste järgijatele väga lihtsat asja: vabaneda materiaalsetest koormatest. Nimelt pidi keha olema vaid ajutine sõiduk ning Maa ajutine peatuspaik. Inimene on niinimetatud “kannatuste orus“, sest ta on iseenda mõtete vang. Koos keha ja vaimuga on inimene seega materiaalse illusiooni ohver, kinni iseenda õudusunenäos. Sääraseid inimesi kutsuti ammusest ajast asjassepühendatute seas surnuteks. Teda võib kutsuda ka magavaks inimeseks, kuid surnu on palju täpsemaks väljendiks. Ka sina oled tõenäoliselt surnud, kui sa seda loed. Seepärast saadangi sulle selle gospli, et sulle meenuks kes ja mis sa oled. Loe siis hoolega edasi.

Spirituaalsed tõdemused on olnud meie seas tollest saladuslikust hetkest, kui me saime eneseteadvuse osaliseks. Kuidas see juhtus? Ei tea. Inimese olemus ootab pidevat avastamist. Seda peab tegema iga põlvkond ise. Tegu on omamoodi ratta uuesti ja uuesti leiutamisega, kus igal indiviidil on oma kätes vastutus saada teadlikuks sellest kes ja mis ta on. Keegi ei saa sulle seda ette anda. Sinu sünniõigus on enda olemust avastada.

Sedasi kujunes paika traditsioon, mis oli tööriistaks otsijale. Need olid müsteeriumikultused ja üleminekuriitused, mis kujundatud välja eksisteerimise müsteeriumi avastamiseks. Tegu oli lihtsamalt öeldes taipamisi ja kogemusi saanud inimestega, kes avastasid reaalsuse kohta midagi vabastavat ja kohutavat ning soovisid ka seda teistega jagada. Üks suur osa spirituaalsest liikumisest seisneb empaatias ja soovis vabastada kõiki orjastatuid ning rõhutuid. Seda võib puhtama kujul näha budismis, milles on valgustatud inimesel valida mitu varianti: kas olla n-ö privaatne buda, kes vabastatuks saaduna liigub ise edasi või olla “avalik buda” kes keeldub materiaalselt tasandilt lahkumast enne kuniks on saanud vabastada võimalikult paljusid magavaid inimesi. Sedasi maa peale inspiratsiooniks jäänud olendeid teamegi budade või kristustena.

Üheks põhitõdemuseks nendes traditsioonides oli sisekaemus, mille järgi oleme elamas illusioonis. Tänapäeval on sellele arendatud välja tehnoloogiapõhine hologrammiteooria. Budistid ütlevad lihtsamalt: kõik on Mõte. Mõte või hologramm, see teeb välja sama. Selles illusioonis kõnnib inimene siis nagu unenäos, kannatades mõtteliselt kui ka kehaliselt. Selles maailmas valitseb ennekõike hirm surma ees. Seda hirmu saavad maised võimuorganid ära kasutada. Siit ka järjekordne tõdemus sulle, kallis lugeja. Nimelt pole planeedi kõige kallimaks ja olulisemaks ressursiks kuld, toornafta või puit vaid teised inimesed.

Kristus ja tema eelnevad versioonid üritasid inimesi vabastada. Vabastamise idee seisnes mitte lihtsalt jutlustamises ja inimeste ärarääkimises, vaid otsese kogemuse pakkumises. Seda tehti läbi riituste, mis olid sisult omakorda salastatud. Need riitused seisnesid kogemuste provotseerimises ja esiletoomises, kus inimene võis erinevate ainete ning tingimuste koosmõjul kogeda “taassündi“: sind viidi sisekaemusteni, kus mõistsid oma unenäoseisundit ning kogesid reaalsust hetkeks nii nagu see tegelikult on. Seejärel väljusid sa koopast või hauakambrist kui Ellu Ärganu. Arheoloogide poolt matusekambriteks peetud struktuurid (nagu Egiptuse püramiidid) olid seda vaid sümboolselt. Reaalsuses oli see paik, kus inimene alles ellu ärkas. Enne seda kogemust on ta surnud, vangistatud omaenda mõtete põrgusse.

Säärane inimene on ise Jeesus Kristus, või Buda. Sest see õpetus näitas, et hirmu abil inimese elu kontrollimine on maise võimu ülim perverssus. Säärane õpetus läbi otsese kogemise oli šamanismi ning animismi punumine monoteismi. Tulemuseks on inimene, kes näinud läbi surma ja elu illusioonist ning kes on iseenda kuningas. Selline inimene ei allu kuningatele ega kohtunikele, sest maine võim on vangla. Kujuta ette sõduriks treenitud inimest, kes peale ärkamist tunneb, et temal pole kellelegi haiget tegemiseks enam põhjust ja astub Süsteemist välja. Kujuta ette teenrit, kes napi elatuse teenimiseks ütleb sellest lahti ning ei taha enam olla kellegi ori. Kui maisest hierarhiast välja astutakse, on Süsteemil probleem. Roomlased lahendasid töölisklassis levinud vabastusliikumise järgnevalt.

Kristus kui mässumeelne tehti kuldvasikaks. Maised struktuurid tegid rõhutute seas väga populaarse kuju jumalalaadseks, keda tuli tuimalt kummardada ja temasse “uskuda“. Sina ei tohtinud olla nagu tema, vaid sina olid armetu kannataja. Kannatamisest tehti auasi, vabanemisest tabuteema. Sa pidid olema oma hierarhias ori, kuni surmani. Alles seejärel lubati paradiisi. Surmahirm ise asendati põrguhirmuga. Sina olid sipelgas, kes ei tohtinud olla Kristus. Algse õpetuse šamanistlik tuum (ise kogemine pimeda uskumise asemel) muudeti kurjaks. Teadmiste omandamine oli taunitav. Loodi kirikud, maise võimu keskused. Taassünd ja illusioonist vabanemine pöörati pea peale. Nüüd said sa psühhedeelikumide asemel ainult kirikus kuiva küpsist ja lahjat veini. Sulle lubati igavest elu, mille nimel pidid orjama habetunud valge taevamehe ees. Nii kindlustati uskujate kuulekus. Selles elus lubati ainult kannatusi.

Sedasi muudetu kristlus eluvõõraks orjapõlveks, kus sulle keelati valgustatus ning lubati kannatusi. Jumala nägu on kurja kohtuniku stereotüüp. Hammurapi kood võeti käskude prototüübiks ning vana, julm kohtusüsteem sai uueks pühakirjaks. Sa pidid uue jumala ees palvetama, sest vanasti pidi kuninga ette toodud ori olema põlvili. Põlvili, sest rõhujad elasid alati tapmiskatsete hirmus. Põlvili olev alam ei suuda nii kiiresti peidetud terariistaga kuninga poole tormata. Piibel pandi kokku omavahel rivaalitsevate pealejäänud kristlike gängide verisest võimuvõitlusest. Taas võeti inimeselt võim ning see määrati ainult nende Kristuse kätte. Maailmas eksisteeris ainult üks kristlane ja ta poodi risti.

Otsene kogemine on tollest ajast peale olnud keelatud. Maost tehti kurjuse sümbol. Ja naine on kõige kurjem olend, kes ses ilmas kunagi elanud on. Tollest ajast saadik asusid maailma juhtima mornid, elu pelgavad habemes vanamehed. Nad kardavad seksi. Nad kontrollivad suguelundeid. Ja nad tahavad sinu kahtlematut alluvust. Sina elad ja sured armetuna. Sina ei saa enam surra ja ellu ärgata. Seda sai ainult Jeesus. Ära küsi rohkem või me paneme su põlema. Organiseeritud religioonist sai uus surmakultus, mis keeras vabastussüsteemi pea peale ning levitas oma brutaalset türanniat üle kogu Euroopa ja kaugemalegi. Õnneks on säärane tume ajastu lõppemas.

Tuleta siis meelde, et ka sina võid veel sellel eluajal sündida ja saada jeesuseks või budaks. Raputa endalt maise illusiooni ahelad ning hammusta karjuse kätt, mis sind lambaaedikus hoidnud. Sinu pärisosa ei kuulu siia ilma, kuid ometigi oled sa kogemuste saamiseks siia tekkinud. Kannatused tulevad seda maailma uskuma jäädes, materiaalse külge klammerdudes. Ignorants ning hirm ei kuulu reaalsuse juurde. Seetõttu on iga inimese kohus ja sünniõigus ärgata surematusesse ning vaadata kahtlemata ja julgesti läbi valedest, mida jutustavad pühaduse maski taga sulle sinu valitsejad. Mõtle, kes sinu pealt teenib? Kellel on kõige moraalsem ja eetilisem mask? Kes jutlustab vaesuse pühadusest ja on samal ajal elamas kullatud lossis? Kes jutlustab seksi kurjusest ning on samal ajal vahekorras lastega? Kes käsib sinul olla alandlik, kui ise katsub domineerida iga sinu elu aspekti üle? Kellel on morbiidsed ilmed ning räägib elu vastu, soovides sind samasse auku tirida?

24. detsember pole Jeesuse sünnipäev, vaid kontrollsüsteemi poolt okupeeritud paganlik looduspüha. Kuid sa võid seda tähistada kui oma surematuse püha. Sina oled ärkamata Jeesus, kes selles elus tarbetult kannatab. Jeesus ütles, et sa võid temaga igaveses elus liituda. Seda ütlevad ka tuhanded Budad ja šamaanjumalused. Kristluses pole midagi erilist, seda seisundit saavutati tuhandeid aastaid enne selle monopoliseerimist.

Meid on treenitud teenriteks ja palka on lubatud maksta alles peale surma. Kas sa käiksid sellise tööandja juures, kes käsib vetsupotte puhastada lubaduses, et tasu koos pensiga laekub alles peale sinu surnukstöötamist? Mitte keegi ei oleks selliste tingimustega nõus. See oleks ebainimlik. Ebainimlik on ka monoteism ja organiseeritud religioon mis loodi inimeste kontrollimiseks mitte vabastamiseks. Pea meeles, armas lugeja, et iga päev on püha. Iga koht on püha. Kirik on sotsiaalne konstruktsioon. Kõik on püha ja tavaline. Ärka üles ja tähista 24. detsembril iseenda sünni- ja surmapäeva, sest sa elad igavesest ajast igavesti ning karta pole absoluutselt mitte midagi. See ongi minu gospli rõõmusõnumiks ja kui sa seda kunagi pelga uskumise ajal ise koged, siis tuleb sulle meelde sinu päriskodu.

 

Ilusat eluaega,
Pärnits!

 

Foto: British Museum/ Wikimedia Commons

 

PS. Telegram tegutseb tänu lugejate abile. Kui sinu arvates on Telegramis ilmuv info vajalik ja oluline, võid soovi ja võimaluse korral meid toetada. Suur aitäh kõigile, kes aitavad olulisi teemasid pildis hoida!

Unlimited MTÜ
EE497700771002818684

BITCOIN
1Hqjxbt8czHcENjDQan5GFL3Qssn4znpAr

DASH
XjUJswujDzLgSgg7Ly8bK6TEo1kwVzaKeV

BITCOIN CASH (BCH)
qp0gdarh8xtte8fygj2ehrud7h4gsugzeqlmamcx3s

ETHEREUM
0x9b67438a7a4cdd88edb14c2880e920a3cba692c6Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt