5G mõtiskluse 2. osa: Kas kuulame üksteist selleks, et vastata või selleks, et mõista?

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

2. aprill 2020 kell 11:53“Nagu võis arvata, siis tekitas minu viimane paari päeva tagune 5G temaatiline postitus päris suure lainetuse, mis kestab siiani. Minu kirjutise laiem eesmärk oli teadvustada kuidas inimese tegevus mõjutab meie enda tervist ning kogu ümbritsevat loodust. Kitsam eesmärk oli tõstatada küsimus, et kas 5G kontekstis on võetud arvesse ja tehtud piisavalt majandusharust sõltumatuid uuringuid, mis näitavad et inimese immuunsüsteemile ja loodusele ei ole reaalset ebaratsionaalselt suurt ohtu. Lisaks küsitleda, kas välja pakutud 5G leviala väljaehitamine, kus kogu Maa kuni Antarktikani kaetakse 5G leviga, on üldse mõistlik,” kirjutab vabakutseline maailmarändur Ivo Malm, kelle mõtiskluse esimest osa saad lugeda siit: “5G – kas tehnoloogilise revolutsiooni võidukäik või inimese terve olemise allakäik?

 

Kuulamine nii, et mõista vs kuulamine nii, et vastata

Olenemata sellest, et läbi oma sõnastuse üritasin viia lugeja nii kaugele, et inimene avaks mõne lingi teksti lõpus olevale lehel, nagu näiteks rahvusvaheline üleskutse või Eesti rahvaalgatus, siis juhtus nii nagu juhtub enamikel kordadel, kui kahe inimese vahel on argument. Üldiselt on nii, et kui on eriarvamus, siis tuleks kuulata teist poolt selliselt, et üritada teist poolt mõista. Mitte kuulata nii, et vastata. Indiaanlastel on selleks tarbeks välja mõeldud jutupulga kontsept. Kui üks räägib, siis teised kuulavad üritades seda, kes räägib, mõista, ilma vahele sekkumata. Siis on järgmise kord. Toimib väga hästi. Olen viimasel ajal kasutanud keerulisemate jutuajamiste puhul. Antud juhul on rääkijaks rahvusvaheline üleskutse ning kuulajaks lugeja.

Kui esimest korda neid materjale vaatlesin mõned päevad tagasi, siis panin oma tehnoloogia mütsi riiulile (olen taustalt IT-töötaja ja ettevõtja) ning astusin nendesse pükstesse, kes soovib ise terve olla ja et loodus oleks harmoonias. Kas seda mitte ei soovi hetkel igaüks? Nagu oli näha tagasisidest minu ja osade jagajate postituse all ja privaatselt, siis paljud seda ei teinud ning esmane reaktsioon oli vastata omapoolse argumentatsiooni, linkidega või naeruvääristamisega, miks minu esitatud lingid on valed. Ilma, et oleks isegi avanud ja uurinud neid seisukohti mida ma jagasin. Sellise tegevuse nimi on kuulamine selliselt, et vastata. Ehk hukka mõista ilma et isegi süveneks. Kas pole mitte teaduse edasiviiv jõud just see et kahtle kõiges, sh selles mis on Sinu enda ja üldine arvamus?

Ilmselt oli selline suhtumine massilisem, kus anti hinnang ilma süvenemata välja pakutud materjalidesse. Tänan nendele kes päriselt vastasid ja kirjutasid. Oli ka väga palju positiivset ning mõistvat tagasidet. Seda näitab jagamiste arv (188 kui selle järje kirjutan ja kasvab). Kindlasti oli palju neid kes luges ja mõtles, et see vend on ilmselt liiga palju midagi suitsetanud ning isegi ei jõudnud lõpus olevate linkideni. Kinnitan et pole viimase poole aasta jooksul midagi suitsetanud, meelemürke tarbinud ning olen sõltuvustest vabanenud, välja arvatud jõulude ja sünnipäeva ajal kui sai sõpradega koos oldud. Lühidalt kokku võttes olen viimased 8 kuud aja maha võtnud ja üksi seljakotiga erinevates riikides rännanud, palju looduses viibinud ning meditatsiooni ehk sisekaemusega tegelenud.

Kuna tunnen et oli palju suhtumist, kus anti hinnang ilma süvenemata, siis otsustasin et teen praeguse küsimus-vastus postituse peamistele küsimustele mis üles kerkis. Rohkem oli seda tunda nende seas kes on ise tehnoloogilise taustaga, mis on mõistetav. Olen ise IT taustaga ning olnud seni arvamusel on 5G peaks igal juhul tulema (isegi ei kahelnud selles) ning olin kindlal veendumusel, et ju seda on piisavalt uuritud, et veenduda turvalisuses minule ja loodusele. Enam ma pimesi seda meelt ei ole, vaid näen et eksisteerib ka teine arvamus.

 

Soovin et tehnoloogia areneks, aga mitte inimese ja looduse tervise hinnaga

Üldiselt oli peamistele küsimustele vastus olemas linkides, mida jagasin. Seetõttu oli näha kas inimene on mõne lingi avanud ja süvenenud või mitte. Panen siia üks-ühele vastused otse rahvusvahelisest üleskutsest. Ühe hea ekskolleegiga tekkis pikem arutelu sel teemal, et mul tegelt puuduvad baasteadmised ja üldse igasugune võime eristada kas selle üleskutse tekst ning viited on üldse päris teadus või on tegemist pseudo teadusega. Täiesti nõus. Samamoodi puudub mul kompetents hinnata, et kas see mis majandusharu teadusena ja tõestusena välja pakub, et 5G on täiesti ohutu, on pseudo või mitte. Selline eristusvõime puudub tegelikult enamusel kes seda teksti loevad ja sõna võtavad. Lisaks, tundub et teadus on muutunud selliseks mida usutakse pimesi ning kui keegi tuleb teise arvamusega, siis on esmane reaktsioon vastuseis.

See et lõpuni mõista ja vastata hiljem igale spetsiifilise küsimusele mis üleskutses välja toodi polnudki minu postituse eesmärk. Nagu eelpool ütlesin, siis minu peamised soovid olid alljärgnevad:

1. Tuua välja et eksisteerib teine arvamus, mis ei ühti nende arvamusega, kes leiavad et 5G on täiesti ohutu. Eksisteerib arvamus, mis väidab et juba praegune infra (elektriliinid, 2G, 3G, 4G ja wifi) kahjustavad inimese ja looduse tasakaalu ning 5G on täiendav oht. Sellele on alla kirjutanud paljud teadlased, arstid, keskkonna eksperdid ja kodanikud, mis on minu jaoks piisav tõestus et küsitleda seni kehtiva teaduslikku väite õigust.
2. Tekitada laiem arutelu, et kas välja pakutud plaan kus iga Maa paik, mets ja ookean saab kaetud 5G levialaga on üldse mõistlik tegevus. Minu jaoks ei tundu see mõistlik plaan, kuna leian et inimesel võiks olla valik ning võimalus elada selliselt et igapäevane radiatsioon teda ei mõjuta. Isegi kui selleks kohaks määratakse Siberi mets. Mõju võib olla ka kaudne kui läbi satelliitide mõjutatakse Maa Schumanni välja.

Minu soov on, et majandusharu teadlased ja sõltumatud teadlased, arstid, bioloogid ning keskkonna eksperdid töötaks koos, et selgitada välja mis on tõde ja mõistlik juurutusplaan. Alustuseks võiks anda omapoolse hinnangu välja pakutud üleskutsele ja uurimustele Eesti sõltumatud arstid, bioloogid, teadlased ja keskkonna eksperdid. Ma ei ole 5G vastu, aga ma ei soovi et seda tehakse võimaliku inimese tervise ja looduse harmoonia hinnaga. Mul oleks ülihea meel, kui tervisele ja keskkonnale ohtu näitavad uuringud tehakse maatasa ning oht puudub.

Allpool on lisatud uuesti peamised lingid ehk rahvusvaheline üleskutse ning Eesti rahvaalgatus. Vastan küsimustele otse inglise keelsete tsitaatidega, aga üleskutsel on olemas ka eesti keelne otselink. Et vaadata viiteid, siis palun mine originaal dokumendile. Rõhutan veelkord, et pole ekspert et nende väideid ja viiteid valideerida. Selleks tuleks kaasata Eestis oma ala asjatundjate töörühm, kuhu kuuluksid sõltumatud teadlased, arstid, bioloogid ja keskkonna eksperdid.

1. Teadlased on 5G-d uurinud ning on leitud et see on inimesele ohutu. Eksisteerib teine arvamus:

“The idea that we will tolerate tens to hundreds of times more radiation at millimetre wavelengths is based on faulty modelling of the human body as a shell filled with a homogeneous liquid.[77][78] The assumption that millimetre waves do not penetrate beyond the skin completely ignores nerves,[79] blood vessels[80][81] and other electrically conducting structures that can carry radiation-induced currents deep into the body.[82][83][84] Another, potentially more serious error is that phased arrays are not ordinary antennas. When an ordinary electromagnetic field enters the body, it causes charges to move and currents to flow. But when extremely short electromagnetic pulses enter the body, something else happens: the moving charges themselves become little antennas that reradiate the electromagnetic field and send it deeper into the body. These reradiated waves are called Brillouin precursors.[85] They become significant when either the power or the phase of the waves changes rapidly enough.[86] 5G will probably satisfy both criteria.

In addition, shallow penetration in itself poses a unique danger to eyes and to the largest organ of the body, the skin, as well as to very small creatures. Peer-reviewed studies have recently been published, predicting thermal skin burns[87] in humans from 5G radiation and resonant absorption by insects,[88] which absorb up to 100 times as much radiation at millimetre wavelengths as they do at wavelengths presently in use. Since populations of flying insects have declined by 75-80 per cent since 1989 even in protected nature areas,[89] 5G radiation could have catastrophic effects on insect populations worldwide. A 1986 study by Om Gandhi warned that millimetre waves are strongly absorbed by the cornea of the eye, and that ordinary clothing, being of millimetre-size thickness, increases the absorption of energy by the skin by a resonance-type effect.[90] Russell (2018) reviews the known effects of millimetre waves on skin, eyes (including cataracts), heart rate, immune system and DNA.[91] “

2. Miks ma panen ühte patta Schumanni resonantsi ja 5G? Teadsin varasemast, et elektriliinid kahjustavad Schumanni välja, mistõttu ei ole mõistlik elada suurte liinide läheduses. Seda ilmestab asjaolu, et Schumanni mõõdetakse eraldatud kohtades, näiteks Siberis ja Antarktikal (eraldi link selle kohta all postituses). Uuringus on kinnitus selle kohta, aga lisaks on välja toodud potentsiaalne oht mis tuleneb planeeritavatest satelliitidest:

“The Earth, the ionosphere and the lower atmosphere form the global electric circuit[52] in which we live. It is well established that biological rhythms—of humans,[53][54] birds,[55] hamsters,[56] and spiders[57][58]—are controlled by the Earth’s natural electromagnetic environment and that the well-being of all organisms depends on the stability of this environment, including the electrical properties of the atmosphere.[59][60][61][62] Cherry, in a groundbreaking paper, [63] explained the importance of the Schumann resonances[64] and why ionospheric disturbances can alter blood pressure and melatonin and cause “cancer, reproductive, cardiac and neurological disease and death”.
These elements of our electromagnetic environment have already been altered by radiation from power lines. Power line harmonic radiation[65] reaches the Earth’s ionosphere and magnetosphere, where it is amplified by wave-particle interactions.[66][67] In 1985, Dr. Robert O. Becker warned that power line harmonic radiation had already changed the structure of the magnetosphere, and that the continued expansion of this effect “threatens the viability of all life on Earth”.[68] The placement of tens of thousands of satellites directly in both the ionosphere and magnetosphere, emitting modulated signals at millions of watts and millions of frequencies, is likely to alter our electromagnetic environment beyond our ability to adapt.[69]

Informal monitoring has already provided evidence indicating serious effects on humans and animals from the approximately 100 satellites that have provided 2G and 3G phone service from low orbit since 1998. Such effects cannot be understood only from consideration of the low levels of radiation on the ground. Knowledge from other relevant scientific disciplines must be taken into account, including the fields of atmospheric physics and acupuncture.[70][71][72][73] Adding 20,000 5G satellites will further pollute the global electric circuit[74][75] and could alter the Schumann resonances,[76] with which all life on Earth has evolved. The effects will be universal and may be profoundly damaging.”

Toon siia eraldi välja “Informal monitoring” lingi, mida võiks mõni teadlane kinnitada, et ei vasta tõele – https://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/

3. EMF on klassifitseeritud kui “possibily cancerogenic” ehk pole hullu midagi ju? Jah tõsi, aga väidetavalt viitavad hiljutised uuringud üha rohkem sellele, et tuleks klassifitseerida 1 grupi kantserogeeniks:

“The WHO’s International Agency for Research on Cancer (IARC) concluded in 2011 that RF radiation of frequencies 30 kHz – 300 GHz are possibly carcinogenic to humans (Group 2B).[49] However, recent evidence, including the latest studies on cell phone use and brain cancer risks, indicate that RF radiation is proven carcinogenic to humans[50] and should now be classified as a “Group 1 carcinogen” along with tobacco smoke and asbestos.”

4. Viidati mitmele uuringule. Aitäh, lugesin need läbi. Olen täiesti veendunud et on olemas uuringuid, mis ütlevad et ohtu pole. Vastasel korral me ei räägiks 5G-st. Ei pea ennast meditsiini ja bioloogia eksperdiks ning ega ei oska vahet teha mis uuring on pseudo või mis mitte. See ei olnudki eesmärk. Mulle tundub probleem on selles, et ei ole arvestatud paljude sõltumatute uuringutega, mida järjest koguneb ning mis tulevad teadlastelt, arstidelt ning keskkonna spetsialistidelt. Nutitelefon kui nähtus on olnud meie ühiskonnas ca 15 aastat, mobiiltelefon laiemalt ca 25-30 aastat. Alles praegu hakkavad tulema välja uuringud, mis selle pikaajalisi mõjusid inimesele ja keskkonnale hindavad. Ehk on olemas sisuline huvide konflikt majandusharu ja sõltumatu teaduse vahel. See on see millele viitab rahvusvaheline üleskutse ja Eesti rahvaalgatus. Lisan linkidesse veel ühe hiljutise arstide kaebuse EU-le selle ilmestamiseks. Need on need inimesed kes potentsiaalsete tagajärgedega hiljem haiglas tegelevad. See on kogu asja tuum. Tsiteerin:

“Stakeholders thus far in the development of 5G have been industry and governments, while renowned international EMF scientists who have documented biological effects on humans, animals, insects and plants, and alarming effects on health and the environment in thousands of peer-reviewed studies have been excluded. The reason for the current inadequate safety guidelines is that conflicts of interest of standard-setting bodies “due to their relationships with telecommunications or electric companies undermine the impartiality that should govern the regulation of Public Exposure Standards for non-ionizing radiation”. [92] Professor Emeritus Martin L. Pall lays out the conflicts of interest in detail, and the lists of important studies that have been excluded, in his literature review. [93]”

Kõige paremini võtab sõltumatu uuringute puudumise kokku aasta tagasi toimunud USA Kongressi senaatori ja 5G lobistajate Q&A, kus 5G esindajad tunnistavad ausalt et nende teada ei ole USA-s majandusharu kulutanud ühtegi (0, baranaka) dollarit selleks et kaasata majandusharust sõltumatuid teadlaseid, et selgitada välja 5G bioloogilisi ja tervislikke tagajärgi:

5. Vastused muudele kommentaaridele:
1. Vabandan vea pärat, et palusin TalTechi arstidel sõna võtta, kuna seal puudub arsti teaduskond. Küll aga huvitaks mind TalTechi bioloogia ja keskkonna teaduskondade ning teiste ülikoolide arstiteaduskonna teadlaste arvamus.
2. Soovitati Tinfoili ehk hõbepaberit kasutada. Selle peale tekkis mõte, et äkki järgmise viiruse puhangu ajal on kõige populaarsemad tooted WC paber ja hõbepaber. : )
3. Vabandan kui minu esimeses tekstis oli trükivigu. Ei plaani oma kirjutamise stiili muuta, isegi kui kohati on see trükivigane, otsekohene, raputav ja valus. See tuleb südamest, mis on põhjus miks paljudele läheb korda, nii heas kui halvas.

 

Lõpumõtted 5G ja nutistumise osas

Leian, et meie ühiskonna probleem ei ole mitte see, et oleme digitaalselt vähe arenenud. Kõik vajalik on tegelikult olemas. Meie ühiskonna probleem on see, et oleme järjest haigemad nii füüsiliselt kui vaimselt. Erinevad elustiili haigused, nagu näiteks vähk, on iga aastaga kasvamas (link lõpus). Mitmed arstide üleskutsed ja avaldused kõnelevad, et 5G lisab täiendava ohu tervisele. Depressiooni osas oleme teiste riikidega võrreldes tipus (link lõpus). Muud mentaalsed häired nagu ärevus, paanikahood, sõltuvused, vihahood jne on sage nähtus, mida paljud isegi ei taha endale tunnistada. See on justkui normaalne. Huvitav kui palju on koduvägivalla osakaal isolatsiooni ajal kasvanud. Prantsumaal väidetavalt üle 30% (Googelda: France domestic violence during lockdown). Olen isegi depressiooni ja erinevaid sõltuvusi aastaid kogenud ning sügavast august välja roninud. Ühiskonna probleeme ei lahenda täiendava g-võrgu väljaehitamine ja sellest tulenevad uued äppid ja lahendused. Selle tulemusel juhtub see, et ühiskond muutub veelgi sõltuvamaks nutitelefonidest. Eriti hulluks on see läinud noorte seas. Tundub et levinud viis lapsi maha rahustada on anda talle kätte nutiseade. Siis on vait paar tundi.

Meenutame helgusega, kui ise sai väiksena looduses ja väljas oldud, aga siuname et tänapäeva noorus passib ainult toas ja nutiseadmes. Vaata peeglisse – kes on selle järgmise põlvkonna oma eeskuju ja nutikate lahendustega üles kasvatanud. Proovi olla kodus nii, et 1-2 päeva ei näpi ühtegi nutiseadet ega vaata telekat. Kui see tekitab raskuseid, siis on Sul sõltuvus. Ei, Sul ei ole vaja olla pidevalt kursis, mis k-viirusega toimub. 1-2 päeva kogu sellest jamast eemaldumist ei muuda Sinu elus hetkel mitte midagi. See on pigem tervendav ja rahustav tegevus. Närvi- ja immuunsüsteem puhkab, kuna ei ole pidevalt koormatud paanikast ja hirmust. Tegin sarnase eksperimendi eelmise aasta lõpus kui üksi reisides läksin üle nuppudega telefonile kolmeks kuuks. Paar nädalat on emotsionaalselt raske ja meel küsib pidevalt nutikat telefoni eriti kui üksi olles on igav. Seega võõrutusega sarnased nähud. Hiljem oli palju parem ja rahulikum olla ning ei kandnud üldse telefoni kaasas enamus ajast. Hetkel kasutan nutitelefoni oluliselt vähem kui varem.

Minu ema ütleb asja kohta nii, et kui sõidab hommikul linna tööle, siis tema tegevus on bussi aknast välja vaatamine ja kohalolu. Ümberringi käib ainult mingi piiks piiks ja pilgud on klaasistunud helesinisel ekraanil. Ülejäänud 99% on sõltuvuses oma nutikast seadmest. Vabandust kui ütlen välja valuse tõe ja see tekitab ebameeldivust, aga see on meie reaalsus.

Ärge saage valesti aru. Ma pooldan digitehnoloogiate arengut, aga seda tuleks teha inimese tervist ja keskkonda arvestades. Akki on võimalik lisaks kõige digimale riigile saaksime kõige tervemaks ja õnnelikumaks Euroopa rahvaks? Kui võtaks eesmärgiks, et hakkame olema eeskujuks kuidas tehnoloogia, terve olemine ning keskkonna teadlikus saavad eksisteerida käsikäes? Mis oleks kui oleksime pioneerid ning looksime infra süsteeme ning tehnoloogilisi lahendusi, kus digi ja loodus eksisteerivad harmoonias ning inimesed on terved? See eeldab nii riigi, telekomide, teadlaste, IT, arstide, bioloogide ja keskkonna ekspertide koostööd ja ühist tahet. Mis sest et jääme äkki praegu 5G rongist maha. Äkki tuleme 5a pärast turule uue ja palju vingema rongiga, mida teised riigid hakkavad kopeerima? Vot see oleks globaalne revolutsioon, mitte teiste järel jooksmine. See eeldab mitte ainult 5G, vaid kogu infra, digisuundade, rahvatervise ja keskkonna hoidmise kompleksset vaatlemist. The e-way!

See tähendab kõigi osapoolte ära kuulamist, kasvõi Indiaani rääkimispulga meetodil, ning sellest lähtuva strateegia välja töötamist. Sellest teadmisest võidavad ning saavad tulu kõik projektis osalevad majandusharud (sh arstid, bioloogid, keskkonna eksperdid), mitte ainult kitsas ring telekomi ja IT ettevõtjaid ning töötajaid, kes hakkavad uusi lahendusi ehitama. Võibolla olen sinisilmne, aga mida kauem siin Maa peal elan, siis üha rohkem jääb mulje et kõik on võimalik. Küsimus on iseenda tahtes ja tegutsemises. Mul on üks IT lahenduse idee tekkinud, mis seda initsiatiiviga haakub ja mida tahan edasi mõelda, kui mind ükskord Hawaiilt lennulõksust kodumaale lastakse.

Kui uskuda seda mida väidavad rahvusvaheline üleskutse ja Eesti rahvaalgatus, siis on reaalne oht inimeste tervislikule seisundile ja keskkonnale üldisemalt kui 5G täielikult praeguse maksimaalse plaani kohaselt käima pannakse, tsiteerin:

“What is not widely acknowledged is that this will also result in unprecedented environmental change on a global scale. The planned density of radio frequency transmitters is impossible to envisage. In addition to millions of new 5G base stations on Earth and 20,000 new satellites in space, 200 billion transmitting objects, according to estimates, will be part of the Internet of Things by 2020, and one trillion objects a few years later. Commercial 5G at lower frequencies and slower speeds was deployed in Qatar, Finland and Estonia in mid-2018. The rollout of 5G at extremely high (millimetre wave) frequencies is planned to begin at the end of 2018.”

Tundub, et ajaliselt ollakse 1-2 aastat maas, aga plaan on ilmselt endiselt sama. Eesmärk on katta kogu Maa 5G leviga. Eks vaatame siis kõik koos kuidas see eksperiment 5a aasta pärast välja näeb, kus iga paarisaja meetri tagant on mast ning tuhanded satelliidid tiirlevad Maa kohal! Kui nii läheb ja looduses ning metsas ei jää ühtegi kohta, kus saaks ilma levita ja otsese pideva radiatsiooni või läbi kaudse Schumanni resonantsi mõjutamise olla ehk kodanikul puudub valik, siis 5a pärast on minu sõnum lihtne: “Kallid kaasmaalased, digiühiskond, metsarahvas – see kukkus küll nüüd sitasti välja. Mõne koha Maa peal oleks võinud ikka pühaks ka jätta.”

Üldiselt leian, et olen hetkel teinud omalt poolt kodaniku poolse maksimaalse, et ohte välja tuua ja anda omapoolne hääl algatustele, et kõiki osapooli võetaks kuuldavaks. Ei leia et peaks sellesse teemasse praegu rohkem süvenema ja ei ole ka mõtet võidelda. Küll Maa ning loodus teeb lõpuks omad korrektuurid kui tasakaal läheb inimmõjul liiga paigast ära, nii nagu on see iga tsivilisatsiooniga olnud.

Jään endiselt oma arvamusele, et seni kuni ei ole majandusharu ja sõltumatute ekspertide (arstid, teadlased, keskkona eksperdid) ühist konsensust, et praegune maksimaalne 5G leviala väljaehitamise plaan on inimese tervise ja looduse harmoonia seisukohast mõistlik ning ohutu, siis:

#stopthefucking5G

PS. Tänan kõiki kes esimest postitust jagasid. Palun jaga ka seda kui leiad see on seda väärt ning annaks vastused küsimustele mis üles kerkisid. Rõõm et on nii palju inimesi kes hoolivad sellest mis elus päriselt oluline on. Olen tänulik.

 

Ivo Malm

 

TÄIENDUS: Mulle jagati Rootsi onkoloogia ja proffessori seisukohta Eesti Riigikogus eelmisel aastal toimunud 5G arutelust, kus tundub et Eesti ekspertide komisjon ei võta arvesse väga suurt hulka teaduslikku tõendusmaterjali, samuti ignoreerivad suurt hulka teaduslikku tõendusmaterjali ka riigiasutuste ametnikud, esitatakse eksitavaid seisukohti ning tegelikult puudub kogemus elektromagnetväljade tervisemõjude uuringute läbiviimisel (soovitan kindlasti lugeda): https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2019.28?fbclid=IwAR0DAf0Ubz_fPK6DJqPPe_2YlGLkFmQH_uBndAZX1Fk92k-IZZIa0vCmifM

 

Ivo mõtetel saad silma peal hoida siin: ivomalm.com

Viited:

1. Eesti rahvaalgatus – https://rahvaalgatus.ee/initiatives/d83b7c4c-e373-4cfe-b7a9-becd30195343?fbclid=IwAR1myFcGlIK8QanFMla-eVdgGJ7wqDHfhWOgxpOQvm5H00U43wQk9dGoCuU
2. Rahvusvaheline üleskutse inglise keeles – https://www.5gspaceappeal.org
3. Hiljutine arstide kaebus EU-le – https://www.jrseco.com/european-union-5g-appeal-scientists-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/
4. Schumanni resonatsi mõõtmine industriaalses keskkonnas häiritud – https://www.vitatec.com/docs/referenz-umgebungsstrahlung/schlegel-2002.pdf
5. Vähi esmajuhtude arv – https://cancer.ee/statistika-2/
6. Depressiooni suhtarvud Euroopa riikides – http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/data-and-resources/infographics-on-depression-world-health-day-2017

Foto: erakoguKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt