5G ohutuse uurimist nõudev petitsioon on kogunud juba üle 4000 allkirja

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

4. aprill 2020 kell 9:56Veel paar päeva ehk 5. aprilli keskööni on võimalik allkirjastada petitsiooni “Seisame Elu eest: nõuame 5G ohutute piirnormide kehtestamist ja pikaajalisi uuringuid tehnoloogiaärist sõltumatutelt teadlastelt“, mis on juba neljakordselt saanud täis nõutava häälte arvu Riigikogu ette jõudmiseks. 

 

Rahvaalgatuses seisab:

KEELDUME OSALEMAST 5G TEHNOLOOGIA INIMKATSETES, NÕUAME INIMESTELE JA KOGU ÜLEJÄÄNUD ELUSLOODUSELE NING KESKKONNALE AJAKOHASTE OHUTUTE KIIRGUSNORMIDE KEHTESTAMIST NING SÕLTUMATUTE TEADLASTE PIKAAJALISI OHUTUSUURINGUID ENNE UUE TEHNOLOOGIA KASUTUSELEVÕTTU.

Teadlased, arstid, keskkonnaorganisatsioonid, paljude riikide kodanikud üle maailma ja ka eestlased nõuavad tungivalt 5G juhtmevaba telekommunikatsioonivõrgu, sealhulgas 5G kosmosesatelliitide kasutuselevõtu peatamist reaalse ohu tõttu meie tervisele ja meie planeedi keskkonnale.

Mõistame, et tehnoloogia võimsuse arenguga kaasneks ka hulganisti hüvesid nt militaar- ja luureagentuuridele, kuid kõik kaalukausid ja riskid on vaja enne otsuse tegemist läbi kaaluda ning me ei saa nõustuda inimeste ja teiste elusorganismide tervise ja elude ohvrikstoomisega.
Üha võimsamad  võrguühendused ei vii meid eesmärkideni, kui oleme nende tõttu nõrgestatud ja laastatud ning need ei hüvita meie elukeskkonnale, meile ja meie lastele põhjustatud kahjusid. Seoses praeguse koroonakriisiga näeme, kuivõrd on tervis oluline ning me ei soovi tervise- ja keskkonnariske suurendada olukorras, kus peaks tegutsema vastupidiselt ja tasakaalu taastavalt.  Tehnoloogia ei tohi kahjustada mitte kedagi, ei täiskasvanuid, lapsi, loomi, linde, putukaid, taimi ega muud elusloodust.

5G ohtlikkuse teaduspõhisus

* Sajad teadlased ja arstid kümnetest riikidest hoiatasid  Euroopa Liitu 5G võimalike tõsiste tervisemõjude eest juba aastaid tagasi, kuna 5G suurendab olulisel määral kokkupuudet raadiosageduslike elektromagnetväljadega, mille kahjulik mõju inimestele ja keskkonnale on tõestatud:
https://www.5gappeal.eu
https://www.kiirgusinfo.ee/rahvusvaheline-uleskutse-peatage-5g-maa-peal-ja-kosmoses
https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest

* 15. oktoobri 2019 seisuga 252 teadlast 43st riigist https://emfscientist.org väljendasid sügavat muret selle üle, kui suurt kahju andmesidevõrkude kiirgus meile põhjustab juba praegu, kui 5G pole isegi veel käivitatud.

* Tuhandeid liikmeid esindavad rahvusvahelised organisatsioonid on 5G vastu:
https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2018/06/Brief-of-Amici-Curiae-as-filed.pdf.

* Rohkem kui 10 000 eksperthinnanguga teaduslikku uuringut tõestavad elektromagnetkiirguse kahjulikku mõju nii inimese tervisele kui ka keskkonnale:
https://www.bioinitiative.org
https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2018/06/Zory-Glasers-index.pdf

* 319 teadlast (PhD, professorid) ja arsti (MD) (23. märtsi seisuga) on allkirjastanud pöördumise 5G tehnoloogia paigaldamise peatamiseks https://www.5gappeal.eu/about.
* 70 Saksamaa arsti protesteerivad 5G mobiilside vastu https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.demo-am-staatsministerium-in-stuttgart-protest-gegen-5-g-in-weissen-arztkitteln.18d9e428-36dc-4cab-ac71-b5af2cce9140.html.
* Üle 349 Belgia arsti, õe ja tervisetöötaja on allkirjastanud pöördumise “2019 Hippocrates Electrosmog Appeal“ https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be.
* Küprose Arstide Liit koos Küprose riikliku keskkonna ja laste tervise komisjoniga on avaldanud seisukoha 5G vastu https://paidi.com.cy/common-positions-5g-2019.
* … ja neid on veel: https://ehtrust.org/small-cells-mini-cell-towers-health-letters-scientists-health-risk-5g.

* Vastuseisu 5G-le on avaldanud üle maailma teadlased, arstid, poliitikud, erinevad organisatsioonid ning tavalised inimesed. Näiteks on 26. märtsi seisuga üle 208 000 inimese ja organisatsiooni 204 riigist andnud oma toetusallkirja üleskutsele 5G peatatamiseks Maal ja kosmosest: “Stop 5G on Earth and in Space“ https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal.

Isegi Microsoft Canada endine president Frank Clegg kinnitab oma videopöördumises, et 5G EI OLE OHUTU: https://vimeo.com/398334192.

Claire Edwards UN-st on öelnud, et 5G on sõda inimkonnalehttps://www.takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity.

USA emeriitprofessor Martin Pall: “5G on suur risk Euroopa Liidu, USA ja kõigi rahvaste tervisele!” https://www.kiirgusinfo.ee/pall-5g

Paljud riigid on nüüdseks 5G peatanud ja tunnistanud 5G-ga seotud ohte, näiteks Sloveenia, Uus-Guinea, Kreeka linn Kalamata, Iirimaa 6 maakonda, Belgias Brüsseli linn, Saksamaa linn Bad Wiessee, Itaalia 142* omavalitsust, Suurbritannia 10 linna, Šveitsi 5 kantonit, Austraalia 1 piirkond ning mitmed USA piirkonnad ja linnad: https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g.
*27. märts 2020 seisuga on Itaalias 5G peatanud 181 omavalitsust, 57 linnapead, 2 maakonda:
https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497?fbclid=IwAR32f08ehMiP-VMw379PTOSVcluuKHWif0joS7zSsOLML4Y9fYQIsUw0U5o

Ettepanek

Eesti 5G teekaart https://www.mkm.ee/sites/default/files/eesti_5g_teekaart.pdf ja 5G raadiosageduslike elektromagnetväljade edasiarendus tuleb peatada, kuni sõltumatud teadlased saavad kinnitada pikaaegsete uuringute põhjal, et 5G ja raadiosageduslike elektromagnetväljade (5G koos 2G, 3G, 4G ja wifiga) tekitatava kiirguse kogutase ei ole inimestele, eriti imikutele, lastele, loodetele ja rasedatele, ega ka keskkonnale kahjulik, ning saavad tagada ohutuse meie eludele. Senini selliseid uuringuid ja tõestusi ei ole suudetud esitada. Seega saab 5G tehnoloogiat käsitleda ründena inimeste vaimse ja füüsilise tervise vastu.

Nõuame kollektiivselt, et:
1) kaitstaks keskkonda tehislike kiirgusallikate mõju eest, kõiki inimesi sh lapsi ja rasedaid;
2) määrataks uued ja ohutud maksimaalse koguekspositsiooni standardid kogu juhtmevabale sidele Eestis ning et karmistataks piirnorme ja reguleerivaid standardeid. Eesti elektromagnetväljade piirnormid tuleb kaasajastada ja viia vastavusse ettevaatuspõhimõttega, sealhulgas Saksamaa Ehitusbioloogia Instituudi soovitustega
https://www.baubiologie.de/downloads/english/richtwerte_2008_englisch.pdfmis on Eestis praegu kehtivatest normidest sada miljonit korda madalamad;
3) uued ohutusnormid põhineksid kumulatiivsel kokkupuutel ja mitte ainult võimsustasemel, vaid ka sagedusel, ribalaiusel, modulatsioonil, lainekujul, pulsatsiooni laiusel ja muudel bioloogiliselt olulistel omadustel;
4) mobiilsideantennid piirduksid konkreetsete avalikustatud asukohtadega. Inimeste kaitsmiseks peavad antennid asuma inimeste elu- ja töökohtadest kaugel ning olema välistatud avalikes kohtades, kus inimesed liiguvad. Eluslooduse kaitsmiseks peavad nad jääma välja põlislooduse aladelt ning nende kogus looduslikes piirkondades peab olema rangelt minimaalne;
5) võetaks vastu viivitamatud meetmed, et peatada 5G levik Eestis, kuni on teaduslikult tõestatud, et see on täielikult ohutu, et kaitsta meie inimesi, eriti veel sündimata lapsi, imikuid, väikelapsi, noorukeid ja rasedaid naisi, samuti looduslikku keskkonda. Kuni sellist tõestust leida ei ole võimalik, nagu väidab prof Hiie Hinrikus “Kinnitada, et 5G tehnoloogia on täiesti ohutu, ei ole võimalik ei nüüd ega ka peale tuhandet uut uuringut.”, ei tohi sellist tehnoloogiat paigaldada;
6) välditaks seda, et juhtmevaba tehnoloogia ja telekomitööstusel oleks  oma lobistide abil võimalik veenda ametnikke tegema otsuseid edasise raadiosagedusliku kiirguse, sealhulgas 5G levitamise kohta Eestis;
7) meedia avalikustaks ekspertide finantsilised suhted tööstusega, kui tsiteeritakse ekspertide arvamusi elektromagnetvälju tekitava tehnoloogia tervise- ja ohutuse aspektide osas.

Praeguste asjakohaste teaduslike tõendite aksepteerimisest ja kohaldamisest keeldumine on vastuvõetamatu. Olemasolevad uuringuid näitavad, et 5G ja eriti kosmosepõhine 5G on vastuolus paljudes rahvusvahelistes kokkulepetes sätestatud põhimõtetega. 

Kutsume teid üles:
1) survestama tootjaid arendama ohutumat tehnoloogiat;
2) kutsuma kokku töörühm, kus puudub telekomitööstuse mõju ja mis koosneks sõltumatutest ja tõeliselt erapooletutest elektromagnetväljade ja terviseteadlastest, kellel ei ole huvide konflikte, taashindama terviseriske ja vältima sarnaseid vigu, kui Euroopa Komisjon (2008/721/EC) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:241:0021:0030:EN:PDF nimetas esilekerkivate ja hiljuti tuvastatud terviseriskide teaduslik komisjoni (SCENIHR) tööstust toetavad liikmed https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2015/09/Annex_1_SCENIHR_Experts_2015.pdf, kes esitasid ELile terviseriskide kohta eksitava raporti https://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/BIWG-SCENIHRrebuttalToOpinion2015.pdf, andes sellega telekomifirmadele rohelise tule ELi kodanike kiiritamiseks https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
Seda raportit tsiteeritavad täna ELi riikide, sh Eesti vastavad kiirguskaitseametid;
3) teavitatama avalikkust võimalikest elektromagnetilise energiaga kaasnevatest terviseriskidest ja õpetama inimestele kahjustuste vähendamise strateegiaid;
4) koolitatama meditsiinitöötajaid elektromagnetilise energia bioloogiliste mõjude osas ning andma neile väljaõpe elektromagnetilise tundlikkusega patsientide raviks;
5) rahastama väljaõpet ja uuringuid elektromagnetväljade ja tervise osas, mis oleks sõltumatud tööstusest, ning korraldama tööstuse koostööd uurijatega;
6) järgima ÜRO lapse õiguste konventsiooni, mille kohaselt kohustuvad riigid tagama lapsele heaoluks vajaliku kaitse ja hoole, tagama lapse ellujäämise ja arengu ja võtma ette asjakohaseid meetmed haiguste vastu võitlemiseks, võttes arvesse keskkonna saastatuse ohte ja riske https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx ning Euroopa Nõukogu resolutsiooni https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994. Samuti soovitama ka kiirgusohutusametitel järgida Resolutsiooni nr 1815 ja teavitada oma kodanikke, sealhulgas õpetajaid ja arste, raadiosagedusliku kiirguse terviseriskidest (täiskasvanutele ja lastele) ning selgitama, miks nad peaksid juhtmevaba sidet ja tugijaamu vältima eriti päevakeskustes, koolides, haiglates, vanadekodudes, kodudes ja töökohtadel;
7) keelama telekommunikatsioonitööstuse lobiorganisatsioonidel https://www.emfacts.com/2016/11/corporate-ties-that-bind-an-examination-of-corporate-manipulation-and-vested-interest-in-public-health veenda ametnikke https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2016.31.issue-4/reveh-2016-0060/reveh-2016-0060.xml tegema otsuseid, mis võimaldavad raadiosagedusliku kiirguse edasist laiendamist, sealhulgas  5G-d;
8) nimetama viivitamatult – ilma tööstusharu mõjuta – sõltumatute, tõeliselt erapooletute elektromagnetväljade ja tervishoiuteadlaste rühmi, kellel ei ole huvide konflikti, eesmärgiga kehtestada uued raadiosagedusliku kiirguse ohutuse standardid, mis ei põhine ainult kiirgusvõimsustel, vaid ka sagedusel, ribalaiusel, modulatsioonil, lainekujul, pulsatsiooni laiusel ja muudel bioloogiliselt olulistel omadustel; mis võtavad arvesse kumulatiivset kokkupuudet ja mis kaitsevad kõigi tervise- ja keskkonnamõjude eest, mitte ainult soojusliku mõju eest ja mitte ainult inimesi;
9) nimetama viivitamatult – ilma tööstuse mõjuta – teadlaste rühmad, kellel on kogemused elektromagnetväljade, tervise, bioloogia ja atmosfäärifüüsika vallas, et töötada välja terviklik reguleeriv raamistik, mis tagab, et kosmosevälja kasutamine on inimestele ja keskkonnale ohutu, võttes arvesse raadiosageduslikku kiirgust, rakettide heitgaase, musta tahma ja kosmosejäätmeid ning nende mõju osoonile; globaalset soojenemist, atmosfääri ja elu säilitamist Maal;
10) rajama Eestisse n-ö valged ehk kiirgusvabad piirkonnad.

Põhjendus

Põhjuseid, miks me ei saa nõustuda läbimõtlematu 5G juurutamisega, on mitmeid. Toetume alljärgnevatele reaalsetele ohusignaalidele ja teiste riikide praktikatele, rahvusvaheliste liidrite ja uurijate seisukohtadele ja mõtlemapanevatele argumentidele: 
https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-nouavad-kaitset-elektromagnetkiirguse-eest;
https://www.emfscientist.org/Letter_to_UNEP_June_25_%202019.pdf ;
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf;
https://ehtrust.org/small-cells-mini-cell-towers-health-letters-scientists-health-risk-5g;
https://ehtrust.org/peer-reviewed-published-science-on-radiation-from-4g-5g-small-cell-wireless-antennas.

2015. aastal saatsid 215 teadlast 41 riigist hoiatava märgukirja ÜRO-le ja Maailma Terviseorganisatsioonile https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal. Nad andsid teada, et “Väga palju hiljutisi teadusartikleid on näidanud, et elektromagnetväljad mõjutavad elusorganisme kiirgustaseme juures, mis on rahvusvahelistest ja riiklikest piirnormidest oluliselt madalam.”

Mõjud on järgmised: 
• Südame rütmihäired
• Muutused geeniekspressioonis
• Muutused ainevahetuses
• Muutused tüvirakkude areng us
• Vähk
• Südame-veresoonkonna haigused
• Kognitiivsed häired
• DNA kahjustused
• Üldise heaolu halvenemine
• Vabade radikaalide hulga suurenemine
• Õppimisraskused ja mälu halvenemine
• Sperma kvaliteedi halvenemine
• Raseduse katkemine
• Neuroloogilised haigused
• Rasvumine ja diabeet
• Oksüdatiivne stress

Lastel on tuvastatud elektromagnetväljade mõjuna lisaks ka autism, tähelepanu puudulikkus ja hüperaktiivsus (ADHD) ning astma.

Uute kõrgete 5G sageduste lisandumine võib tuua kaasa negatiivsed tagajärjed nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300161

Kahju ulatub inimrassist kaugemale, on palju tõendeid taimedele, metsloomadele ja laboriloomadele tekkinud kiirguskahjustuste kohta, sealhulgas sipelgad, linnud, metsad, puud, taimed, konnad, puuviljakärbsed, mesilased, putukad, imetajad, hiired, rotid
https://www.kiirgusinfo.ee/moju-loodusele;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463;
https://eluxemagazine.com/culture/articles/dangers-of-5g.

Inimeste ja loomadega tehtud morfoloogilised, funktsionaalsed ja biokeemilised uuringud näitasid, et millimeeterlained põhjustasid naha ja siseorganite strukturaalseid muutusi, vere ja luuüdi koostise kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid muutusi ning muutusi tingitud reflekside aktiivsuses, kudede respiratsioonis ja rakutuuma ainevahetuses osalevate ensüümide aktiivsuses.  Millimeeterlainete kahjulike mõjude ulatus sõltub kiirguse kestusest ja organismi  individuaalsetest omadustest: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Zalyubovskaya-Declassif-by-CIA-1977-biol-eff-mm-waves-1.pdf.

Samuti on registreeritud negatiivne mikrobioloogiline mõju: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203122

Hiljutised andmed ja viimased uuringud mobiiltelefonide kasutamise ja ajukasvaja riskide kohta tõestavad, et raadiosageduslik kiirgus on inimestele kantserogeenne ja see tuleks nüüd klassifitseerida 1. rühma kantserogeeniks koos tubakasuitsu ja asbestiga: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454.
Selle probleemi alahindamine võib põhjustada krooniliste haiguste jätkuvat sagenemist. Millimeeterlained tõstavad naha temperatuuri, muudavad geeniekspressiooni, suurendavad rakkude vohamist ning valkude sünteesi, mis on seotud oksüdatiivse stressiga, põletikuliste ja ainevahetuslike protsessidega, võivad põhjustad silmakahjustusi, mõjutada neuromuskulaarset dünaamikat. (Di Ciaula, “Towards 5G  communication systems: Are there health implications?”)

Raadiosageduslikul kiirgusel on nii äge kui krooniline mõju; nii vahetu kui ka pikaajaline mõju. Vähktõbi ja südamehaigused on pikaajalise toime näited. Südamerütmi muutumine ja muutused ajufunktsioonis (EEG) on näited kohesest mõjust. Sündroom, mida nimetati endises Nõukogude Liidus radioloogiliseks haiguseks ja mida tänapäeva maailmas nimetatakse elektromagnetiliseks ülitundlikkuseks, võib olla kas äge või krooniline. Professor dr Karl Hecht on avaldanud nende sündroomide üksikasjaliku ajaloo https://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf, mis on koostatud enam kui 1500 Vene teadustöö ülevaatest ja enam kui 1000 tema enda patsiendi kliinilistest ajaloost Saksamaal.
Objektiivsete leidude hulka kuuluvad unehäired, ebanormaalne vererõhk ja südame löögisagedus, seedehäired, juuste väljalangemine, tinnitus ja nahalööve. 
Subjektiivsed sümptomid on pearinglus, iiveldus, peavalu, mälu halvenemine, keskendumisraskused, väsimus, gripitaolised sümptomid ja valud südames.

Professor Olle Johansson räägib juhtmevaba tehnoloogia ohust ajuterviselehttps://www.ksa.ee/ksa-blogi/juhtmevaba-tehnoloogia-oht-aju-tervisele

Ajalugu on meile korduvalt näidanud, et kui inimkonnale tutvustatakse midagi sellist nagu raadiolaine, mikrolaine või nüüd siis 5G, järgnevad sellele ka suured viirustepuhangulained. Paljud vanemad või haigemad inimesed ei ela seda üle, nooremad võib-olla lõpuks mingil määral kohanevad ja harjuvad, kuid võivad jääda kannatama erinevate krooniliste sümptomite all, millel justkui ei näi olevat põhjust. Siiski Dr Olle Johansson on öelnud, et 4-5 põlvkonna pärast inimesed enam ei kohane ja lõpuks tekib viljatus. Lisaks ei ole meil veel piisavalt uuringuandmeid, et teada, kas ja millisel määral erinevad linnu- ja loomaliigid sellise kiirgusega kohaneda suudavad. Praeguste uuringute põhjal on pigem leitud erinevaid aspekte 5G kahjulikkuse kui ohutuse kohta. Ülemaailmselt on tuvastatud 5G testimisaladel mesilaste ja lindude massilise suremuse hüppelist suurenemist, seega räägime ka nende eest, kes inimese keelt ei kõnele.
https://www.healthnutnews.com/hundreds-of-birds-dead-during-5g-experiment-in-the-hague-the-netherlands

Teadusuuringud näitavad, et 5G sagedustel neeldub putukates, sh mesilastes, mitmeid kordi rohkem kiirgust kui praeguste mobiilside sagedustega: https://www.nature.com/articles/s41598-019-56948-0 ja https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3
Albert Einstein on öelnud, et kui mesilased kaoksid Maa pealt, jääks inimkonnal elus püsimiseks veel vaid neli aastat!

Kui telekommunikatsioonitööstuse plaanid 5G-ga täide lähevad, ei suuda ükski inimene, loom, lind, putukas või taim Maa peal vältida ööpäevaringset, 365 päeva aastas kestvat kokkupuudet raadiosageduslike kiirgustega tasemel, mis on kümneid või koguni sadu kordi tugevam kui praegu ja seda ilma mingi põgenemisvõimaluseta. Sellised 5G plaanid ähvardavad põhjustada tõsiseid ja pöördumatuid tagajärgi inimestele ja püsivat kahju kõigile Maa ökosüsteemidele. Inimkonna ja keskkonna kaitseks tuleb koheselt võtta tarvitusele meetmed vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele ja eetikanormidele.

5G põhjustab vältimatu ja tahtmatu kokkupuute juhtmevaba kiirgusega. Raadiosagedusliku kiirguse kahjulik mõju on juba mitmekordselt tõestatud. Veel enne kui tehti ettepanek 5G kasutuselevõtmiseks, esitati rahvusvaheliste teadlaste poolt kümneid petitsioone ja pöördumisi https://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology ja https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-nouavad, kaasa arvatud üle 3000 arsti poolt allkirjastatud Freiburgi apellatsioon https://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN, et peatada juhtmevaba tehnoloogia laienemine ja kehtestada moratoorium uutele tugijaamadele.

Mõistlik oleks kohe leida või luua ohutuid viise, kuidas arengut edendada saaks, mitte hakata pärast leiutama, kuidas seda parandada siis, kui esimesed kahjustused juba näha on

Olukorra teeb eriti problemaatiliseks see, et praegused mitteioniseerivate elektromagnetväljade rahvusvahelised piirnormid on aegunud, need ei ole advekaatsed ega kaitse inimesi, eriti lapsi, kes on elektromagnetväljade mõjudele haavatavamad. Seni tehtud laboratoorsed uuringud 5G mõju kohta ei vasta reaalsetele tingimustele, nt ei kasutata pulseerimist, mis on ometi 5G tehnoloogia puhul väga oluline faktor; samuti ei arvestata teiste toksiliste tegurite koosmõjuga.

Praegused ohutusjuhendid põhinevad vananenud hüpoteesil https://www.avaate.org/IMG/pdf/Wi-fi_Technology_-_An_Uncontrolled_Global_Experiment_on_the_Health_of_Mankind_-_Marko_Markov_Yuri_G._Grigoriev.pdf, et elektromagnetväljade ainus kahjulik mõju on kuumenemine.
Nagu Markov ja Grigoriev on märkinud https://www.avaate.org/IMG/pdf/Wi-fi_Technology_-_An_Uncontrolled_Global_Experiment_on_the_Health_of_Mankind_-_Marko_Markov_Yuri_G._Grigoriev.pdf: „Tänapäeval ei võta standardid arvesse reaalset keskkonna saastumist mitteioniseeriva kiirgusega”. Sajad teadlased, sealhulgas paljud selle kaebuse allkirjastajad, on tõestanud, et palju ägedaid ja kroonilisi haigusi ning vigastusi tekib ilma kuumenemiseta („mittesoojuslik mõju”) kiirguse tasemel, mis on rahvusvahelistest nõuetest tunduvalt madalam. Mittesoojusliku mõju vastu kaitsmiseks tuleb arvestada kokkupuute kestusega. 5G tekitab igaühele palju rohkem edastusi samaaegselt ja pidevalt, katkemata nii päeval kui ka öösel.

Seni tehtud laboratoorsed uuringud 5G mõju kohta ei vasta reaalsetele tingimustele, nt ei kasutata pulseerimist, mis on ometi 5G tehnoloogia puhul väga oluline faktor; samuti ei arvestata teiste toksiliste tegurite koosmõjuga: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037842742030028X

5G tehnoloogia faasitud antennisüsteemide kiirgus ei neeldu ainult naha pinnal, nagu ekslikult väidetakse, vaid see tungib palju sügavamale  inimkehasse. Kui tavaline elektromagnetväli siseneb kehasse, põhjustab see laengute liikumise ja elektrivoo, kuid kui eriti lühikesed  elektromagnetilised pulsid sisenevad kehasse, juhtub midagi muud – liikuvad laengud muutuvad ise väikesteks antennideks, mis hakkavad seda elektromagnetvälja edasi kiirgama ning viivad selle sügavamale kehasse. Neid edasikiiratavaid laineid nimetatakse Brillouini prekursoriteks. Need hakkavad mängima olulist rolli, kui lainete võimsus või faas muutub piisavalt kiiresti. 5G vastab ilmselt mõlemale tingimusele. See tähendab, et väide, mida meile räägitakse – et millimeeterlained on liiga lühikesed, et sügavale inimese kehasse tungida – ei ole tõsi: https://www.cellphonetaskforce.org/5g-from-blankets-to-bullets.

EUROPAEMi 2016. aasta elektromagnetväljade suunis sätestab https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111, et elektroülitundlikkus (EHS) areneb välja siis, kui inimesed on igapäevaelus pidevalt kokku puutunud elektromagnetväljade suureneva tasemega, ning et nende patsientide tervise taastamiseks on kokkupuudet elektromagnetväljadega vähendada või neid vältida. Elektroülitundlikkust ei tohiks pidada enam haiguseks, vaid see on trauma, mille on tekitanud toksiline keskkond, mis mõjutab üha suuremat osa elanikkonnast, hinnanguliselt juba 100 miljonit inimest kogu maailmas.

Euroopa Parlament (2008) …märgib, et üldsusele kehtestatud elektromagnetväljadega kokkupuute piirangud on vananenud, ei võta ilmselgelt arvesse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengut, Euroopa Keskkonnaagentuuri antud soovitusi ega Belgias, Itaalias ja Austrias vastu võetud rangemaid kiirgusemissioonide norme, samuti ei käsitleta haavatavate rühmade küsimust, nagu rasedad, vastsündinud ja lapsed:
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0410

Reguleerivad asutused on teadlikult välja jätnud teaduslikud tõendusmaterjalid 5G tekitatava võimaliku kahju kohta. Siiani on 5G arendamise osapooled olnud tööstus ja valitsused, samas kui tunnustatud rahvusvahelised elektromagnetvälju uurivad teadlased, kes on dokumenteerinud bioloogilisi mõjusid inimestele, loomadele, putukatele ja taimedele ning murettekitavaid mõjusid tervisele ja keskkonnale tuhandetes eksperthinnangutega uuringutes, on sellest protsessist eemale jäetud. Dr. Sharon Goldberg tunnistab, et juhtmevaba kiirgus mõjutab kõiki eluvorme ja et enam pole ka kahtlust selles, et 5G tekitab inimestes vähki, DNA kahjustust ja palju muud:
https://www.youtube.com/watch?v=CK0AliMe-KA&fbclid=IwAR2TGui9-FUJCUpwr7K7nELyK7aMFDha-LKlTvQ-9GQw6Pvtj6IGqMvPO-o
https://citizensfor5gawareness.org/2019/10/11/dr-sharon-goldberg

Kevin Mottus ajuvähi ühingust: “Juhtmevaba tööstus valetab 5G tehnoloogia ja selle poolt põhjustatud tervisekahjustuste kohta”https://www.youtube.com/watch?v=ljLynbr5iPc

Praeguste ebapiisavate ohutusjuhiste põhjuseks on huvide konflikt, kuna norme kehtestavate asutuste „suhted telekommunikatsiooni- või elektrifirmadega kahjustavad erapooletust, mis peaks reguleerima mitteioniseeriva kiirguse avalik-õiguslike standardite reguleerimist”. Professor Emeritus Martin L. Pall kirjeldab oma kirjanduse ülevaates https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf  ja https://www.kiirgusinfo.ee/pall-5g üksikasjalikult huvide konflikti ning oluliste uuringute nimekirja, mis on normide ülevaatamisel tähelepanuta jäetud.

Rahvusvaheliselt tunnustatud arst-epidemioloog ja WHO endine konsultant, emeriitprofessor Dr Anthony B. Miller (MD) saatis 2019. a juunikuus paljudele Eesti poliitikutele järgneva kirja, mida on paraku täielikult eiratud: “Inimeste raadiosagedusliku kiirguse ekspositsiooni tõstmise osas tuleb olla erakordselt ettevaatlik. Telekommunikatsioonitööstus ignoreerib faktiet Maailma Terviseorganisatsiooni Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur kategoriseeris 2011. aastal kogu raadiosagedusliku kiirguse, sealhulgas mobiilidest, wifist, mobiilisaatjatest, ruuteritest tuleneva, võimalikuks kantserogeeniks (2B) – gruppi, kuhu kuuluvad ka plii ja DDT. Sellest ajast alates on tehtud uusi teaduslikke avastusi nii inimeste kui ka loomade puhul, mis kinnitavad, et raadiosageduslik kiirgus põhjustab vähki. Paljud teadlased, sh mina, usuvad nüüd, et raadiosageduslik kiirgus peaks olema kategoriseeritud kui kindel kantserogeen inimesele (klass 1), nagu seda on suitsetamine, asbest ja röntgen. Seega need, kes kasutavad mobiiltelefoni või puutuvad muul viisil kokku juhtmevaba kiirgusega, suurendavad oma kehas vähiriski, eriti pärast pikaajalist kokkupuudet või kui kokkupuude on saanud alguse juba lapsepõlves. See tähendab ka seda, et kui 5G rakendatakse, siis võime eeldada, et näeme kõigi nende tervisehädade sagenemist. 5G rakendamise peatamine on eluliselt tähtis.”
https://www.kiirgusinfo.ee/milleri-poordumine-5g

Sajad elektromagnetväljade tervisemõju uurivad teadlased nõuavad 5G tehnoloogia keelamist selle kahjulikkuse tõttu nii inimestele kui ka keskkonnale.
Aegunud mitteioniseerivale kiirgusele Eestis kehtivad piirnormid ei kaitse tegelike tervisemõjude eest. Praegused “ohutusjuhendid” kaitsevad tööstust, mitte inimeste tervist.
Teadlased on aastaid rõhutanud vajadust piirnorme karmistada. Just madala võimsusega välja mittesoojusliku mõju olulisust on selgitanud veenvalt väga paljud eksperdid üle maailma, nende seas ka Eestit külastanud onkoloogiaprofessor Hardell Rootsist ja emeriitprofessor Martin Pall USAst.

Uues ELi raportis https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA%282019%29631060  tunnistatakse, et:
1. Probleem on selles, et hetkel ei ole võimalik korrektselt simuleerida või mõõta 5G emissioone viisil, mis vastaks reaalsele maailmale.
2. 5G raadiokiirgusväljad on üsna erinevad eelmiste generatsioonide omadest 5G keeruliste mõlemas suunas kiirtena toimuvate ülekannete poolest – saatjast seadmesse ja tagasi. Olgugi, et väljad on kiirtena tugevalt fokusseeritud, muutuvad need kiiresti ajas ja liikumisel ning seetõttu on ennustamatud, kuna signaalitasemed ja mustrid toimivad vastastikku suletud ringi süsteemina. Seda tuleb veel usaldusväärselt reaalsetes olukordades kaardistada, laborist väljaspool.
3. Pikaajalised tehnoloogia-uuringud on väga hädavajalikud. Üks põhiprobleem on ebatavaline 5G levimise fenomen.
4. Üks asi, mida praegu veel hästi ei mõisteta, on 5G ennustamatud levimise mustrid, mis võivad inimeste jaoks kaasa tuua kiirgusega kokkupuute vastuvõetamatud tasemed.
5. Suur mure on kerkimas seoses võimalike mõjudega tervisele ja ohutusele, mida põhjustab 5G-ga kaasnev võimalik et palju suurem kokkupuude raadiosagedusliku elektromagnetkiirgusega.
6. Suurenev kokkupuude ei pruugi tuleneda ainult palju kõrgemate sageduste kasutamisest 5G puhul, vaid samuti ka eri signaalide võimalikust kuhjumisest, nende dünaamilisest olemusest ja kompekssetest häiremõjudest, mis võivad ilmneda eriti tihedalt asustatud linnapiirkondades.

Juhime tähelepanu ka sellele, mida millimeeterlainete mõju kohta on kirjutanud nii Hiie Hinrikus kui ka Tarmo Soomere, kes ei soovita millimeeterlaineid kasutusele võtta, „arvesse võttes millimeeterlainete tugevat neeldumist atmosfääris, mis paratamatult tingib soojenemise, ja nende tugevama bioloogilise mõju võrreldes madalamate sagedustega“.

Millimeeterlainetel  https://www.kiirgusinfo.ee/millimeeterlainete-omapara
1) suureneb oluliselt kiirguse neeldumine (eriti linna saastunud) atmosfääris ja suurem osa võimsusest kuluks atmosfääri kütmisele;
2) bioloogiline mõju on oluliselt suurem seoses resonantsnähtustega raku membraanil. See diapasoon on kindlasti suuremaks ohuks ka elusloodusele, kahjustades eelkõige lendavaid putukaid” https://rahvaalgatus.ee/initiatives/b0d7c521-8cd7-414f-9f52-c15a80838ce0/files/495.

Ühtki katset ei tohiks teha inimeste peal, kui on põhjust uskuda, et selle tulemuseks võib olla kahjustuste tekkimine. 5G puhul on tänaseks piisavalt põhjust seda uskuda. 5G tehnoloogia toob kaasa ka enneolematuid keskkonnamuutusi ülemaailmsel tasandil. Hoolimata laialt levinud eitamisele on kogunenud tohutult palju tõendeid selle kohta, et raadiosageduslik kiirgus on elule kahjulik. Kogunenud on kliinilised tõendid haigete ja viga saanud inimeste kohta, eksperimentaalsed tõendid DNA, rakkude ja elundisüsteemide kahjustamise kohta paljudes taimedes ja loomades ning epidemioloogilised tõendid selle kohta, et tänapäeva tsivilisatsiooni peamised haigused – vähk, südamehaigused ja diabeet – on suurel määral tingitud elektromagnetilisest reostusest. See on enam kui 10 000 uuringu tulemus.

Kiirgussuuniseid välja töötav komisjon ICNIRP väidab tänaseni, et 1998. aasta juhised on täiesti asjakohased ning sellest ajast saati avaldatud teadustööd pole tõendanud mis tahes kahjulikke mõjusid kehtestatud piirnormidest madalamate kiirgustasemete juures – seda vaatamata üha suurenevale tõendusmaterjalide hulgale just vastupidise kohta. 
Seepärast leiavad teadlased, et ICNIRPi juhised ei ole piisavad inimeste tervise kaitsmisel, kuna need ei hõlma pikaajalist kokkupuudet ja madala intensiivsusega kiirguse mõjusid.

Praegused ICNIRPi/WHO elektromagnetväljade juhised toetuvad iganenud hüpoteesidele, et raadiosageduslike elektromagnetväljade kriitiline mõju inimtervisele ja ohutusele seisneb kiirgusega kokkupuutes oleva koe kuumenemises. Teadlased on aga tõestanud, et paljud eri tüüpi haigused ja kahjustused tekivad ilma kuumenemiseta (“mittesoojuslik mõju“) kiirgustasemetel, mis jäävad suuresti alla ICNIRPi juhistes määratud tasemetest.

Eksitavate juhendite põhjuseks on ICNIRPi liikmete huvide konflikt https://www.spandidos-publications.com/ijo/51/2/405 nende suhete tõttu telekomi- või elektrifirmadegamis õõnestab erapoolikust, mis peaks valitsema mitteioniseeriva kiirguse avalikkuse ekspositsiooninormide regulatsiooni puhul. Vähiriskide hindamiseks on vajalik kaasata meditsiini- ja eriti onkoloogiaalase kompetentsiga teadlasi.

ICNIRP tolleaegne esimees Paolo Vecchia on öelnud juba 2008. aastal, et ICNIRPi standardid ei ole ei kohustuslikud ettekirjutused ohutuse osas, ei viimane sõna sellel teemal ega nn kaitsemüür tööstuse või teiste isikute jaoks. Sellest seisukohast on aja jooksul eitused kadunud ning ICNIRPi standarditest on saanud justkui püha lehm, keda puutuda ei tohi, sest see on telekomitööstuse jaoks väga mugav ja kasumlik. ICNIRP normid ei ole ette nähtud inimese tervist kaitsma.
ICNIRPi standardid põhinevad soojuslikul mõjul ehk kudede soojenemisel ühe kraadi võrra. Pole kahtlust, et sellel on inimese organismile negatiivsed tagajärjed. Ent sõltumatud teadlased on leidnud, et negatiivne tagajärg tervisele ilmneb ka mittesoojusliku mõju korral, mida ICNIRP ignoreerib: https://www.kiirgusinfo.ee/terviseprobleemid-tekivad-kehtestatud-normidest-madalamate-tasemete-juures.

Kõike eeltoodut on korduvalt kinnitanud ka TTÜ raadiofüüsika emeriitprofessor Hiie Hinrikus, keda Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere nimetab kiirgusteemal Eestis teadaolevalt suurima kogemusega spetsialistiks https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/11/Teaduste-Akadeemia-Arvamus_TA_5G-võrgud_10sept2019.pdf, nimelt et „ICNIRP on eraõiguslik isik, mis ise kutsub endale liikmeidLiikmetest paljud on seotud telekommunikatsioonifirmadega. Ma ei ole kompetentne hindama huvide konflikti selles komisjonis. Küll tean, et mõne aasta eest astus tagasi WHO elektromagnetväljade projekti juht kahtlustatuna korruptsioonis.“ https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/10/Ekspertarvamus-5G_Hiie-Hinrikus-1.pdf
Ning samal teemal veel: „Elektromagnetkiirguse mittesoojusliku mõju olemasolu ei ole kahjuks siiani leidnud arvestamist ei ICNIRP suunistes, Euroopa Liidu direktiivides ega ka Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustes. Sellepärast on rida riike omaalgatuslikult karmistanud elektromagnetvälja piirväärtuste nõudeid. Näiteks Belgias on hiljuti kehtestatud elektrivälja tugevuse piirang 3 V/m. Sõltumatute teadlaste ja ekspertide ühendus BioInitiative taotleb piirväärtuse kehtestamist 0,6 V/m. Kiirguse piirnormide karmistamine tähendaks tõsiseid probleeme kaasaegsete telekommunikatsioonivahendite, eelkõige mobiiltelefonide tootjatele. See on ilmselt ka põhjus, miks elektromagnetkiirguse mittesoojuslik mõju ei ole siiani tunnustamist leidnud (mobiilifirmade rahastatud) uuringute ega ka normatiive kehtestavate organisatsioonide poolt.“ (H. Hinrikuse artiklist „Elektromagnetkiirguse mõju tervisele“ ajakirjas „Eesti Töötervishoid“, märts 2009).

Hinrikus näeb seega selget ohtu ka juba praegu kasutusel olevate sageduste puhul. Rääkides koherentsest (s.o tehislike seadmete tekitatavast) elektromagnetkiirgusest, rõhutab Hinrikus, et tegemist on kiirgusega:
a) mille ohutut taset pole kindlaks tehtud ja mille ohutus tervisele pole tõestatud;
b) mille mõju on kumulatiivne;
c) mille puhul pikaajaline viibimine ka nõrgas koherentses elektromagnetkiirguses võib viia pöördumatute muutusteni ja võib ohustada tervist;
d) ja mille puhul vaatamata aastakümnete jooksul tehtud tuhandetele uuringutele ei ole teadlased siiani suutnud kindlaks teha, milline kiirguse tase on ohutu.

Elusloodus on koherentsete elektromagnetväljadega kokku puutunud umbes sajandi. Koherentse kiirgusega kohanemiseks võib kuluda palju rohkem aega. Seega mõju bioloogilistele protsessidele ja võimalik risk tervisele on vältimatud.
“Kinnitada, et 5G tehnoloogia on täiesti ohutu, ei ole võimalik ei nüüd ega ka peale tuhandet uut uuringut.”
Hinrikus soovitab 5G asemel maksimaalselt panustada tervisele kahjutu optilise kaabelvõrgu, sh kohtvõrgu kasutusele ning 5G tehnoloogia kasutamisel kehtestada tervisekaitse aspektist piiranguid mitte ainult elektromagnetvälja summaarsele keskmisele võimsusele, vaid ka ülilühikeste pulsside võimsusele.
Pikemalt sellest saab lugeda siin: https://www.kiirgusinfo.ee/hinrikus-5g-ekspertarvamus.

Hinrikuse ekspertarvamus, mille ta koostas varem seoses 5G teema aruteluga riigikogus, keskendub 5G mõju hindamisel ainult 5G planeeritavatele sagedustele ning jätab kõrvale 5G tehnoloogia iseärasused, millele on tähelepanu juhitud muu hulgas ka Euroopa Parlamendi dokumendis: “5G raadiokiirgusväljad on üsna erinevad eelmiste generatsioonide omadest 5G keeruliste mõlemas suunas kiirtena toimuvate ülekannete poolest – saatjast seadmesse ja tagasi. Olgugi, et väljad on kiirtena tugevalt fokusseeritud, muutuvad need kiiresti ajas ja liikumisel ning seetõttu on ennustamatud, kuna signaalitasemed ja mustrid toimivad vastastikku suletud ringi süsteemina.”
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf
Kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/el-itre
Samuti ei leia Hinrikuse ekspertarvamuses mainimist asjade interneti näol lisanduvad miljonid (või isegi miljardid või triljonid) uued kiirgusallikad. Kuid siiski peab ta mõistlikuks 5G asemel maksimaalselt panustada tervisele kahjutu optilise kaabelvõrgu, sh kohtvõrgu kasutusele. Mikrolainekiirguse oluline ja sh ka negatiivne mõju bioloogilistele ja füsioloogilistele protsessidele on tema kinnitusel paljude laboratoorsete katsetega tõestatud ning seda ka juhul, kui kiirguse võimsus on kiirgusnormidest madalam ja soojenemist ei toimu.

Viitame ka Tom Wheeleri korruptsioonijuhtumile, ehk et kuidas tehti mobiilitehnoloogia “turvaliseks”:
https://www.thenation.com/article/how-big-wireless-made-us-think-that-cell-phones-are-safe-a-special-investigation
https://www.saferemr.com/2013/10/did-tom-wheeler-nominee-for-chairman-of.html
Huvide konflkt: https://arstechnica.com/information-technology/2016/03/how-a-former-lobbyist-became-the-broadband-industrys-worst-nightmare
Korruptsioon: https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf

Huawei on 5G tehnoloogiasse väga suuri summasid investeerinud ja nüüd survestavad ja hirmutavad nad oma kampaaniatega riike “5G rongist mitte maha jääma”. Seda teemat kajastab väga selgelt Euroopa Parlamendi ITRE komisjoni tellitud süvaanalüüs: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf. Huawei püüab veenda kõiki 5G majanduslikus kasumlikkuses, kuigi tegelikult pole siiani 5G vajadust mõistetud, et põhjendada selle kasutuselevõttu. Isegi praegu, kui kõik kodus istuvad ja rohkem internetti kasutavad, on väga suurele enamikule Eesti rahvast tänased mahud ja kiirused täiesti piisavad ning 5G-d ei soovita peamiselt sellepärast, et inimesed on teadlikud selle ohtlikkusest. Mõned aga arvavad, et 5G on lihtsalt paratamatu. Järjest rohkem väljendatakse oma vastumeelsust 5G-le ka Facebookis: https://www.facebook.com/tele2eesti/posts/3200549476624217.

ENISA toob välja 5G-ga seotud turvaohud:
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-draws-threat-landscape-of-5g-networks;
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-for-5g-networks.

USA on hoiatanud, et Huawei tehnoloogia abil võib Hiina infot varastada. Ka Mikk Maran Eesti Välisluureametist on selle kohta muret tundnud https://news.err.ee/1035336/huawei-rejects-estonian-intelligence-agency-5g-fears-mounts-pr-drive. Huawei on küll erafirma, kuid Hiinas 2017. aastal vastu võetud seadusega on Hiina valitsusel õigus oma riigi inimestelt ja organisatsioonidelt nõuda informatsiooni, mis toetaks Hiina riigi luuretööd. Seega Huaweil ei oleks valikut informatsiooni edastamisest keelduda, kui Hiina valitsus Pekingis seda küsima peaks
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/huawei-allowed-build-uk-5g-networks-200227111017065.html.
12. detsembril 2019. a keelustasid Austraalia, Uus-Meremaa, Jaapan, USA ja Taiwan Huawei tooted ning ei müü enam nende mobiilseid seadmeid.

Isegi tootjad ja paigaldajad ei tea, kuidas 5G signaalid reaalajas levima ja käituma hakkavad ning milline saab olema inimeste kiirgusekspositsioon ja selle tervisemõju: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060.
See viitab selgelt asjaolule, et 5G paigaldamine elukeskkonda on reaalajas toimuv inimkatse, mis aga on vastavalt Nürnbergi koodeksile keelatud https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf , eriti veel kui puudub inimeste ehk katsealuste teadlik nõusolek, ning see  määratletakse rahvusvahelise õiguse kohaselt kuriteoks.

UNESCO ettevaatuspõhimõte sätestab: ”Juhul, kui inimtegevused võivad kaasa tuua moraalselt vastuvõetamatut kahju, mis on teaduslikult võimalik, kuid pole kindel, tuleb astuda samme selle kahju vältimiseks või vähendamiseks”.

Tuletame teile meelde teie enda sõnu ja põhiseaduslikku kohustust: 
„Sotsiaalkomisjoni liikmed peavad tehnoloogia arendamist oluliseks, kuid seda ei tohiks teha inimese ja keskkonna tervise arvelt.”  https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/12/SOTK_ettepanek_MKM-1.pdf
„Teaduslikult tuvastatavad uued riskid elusloodusele võivad tekkida millimeeterlainete sagedusdiapasoonis (sagedustel 30 GHz ja enam)” https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/12/KEKK_arvamus_18092019.pdf

Rahvatervise seadusega https://www.riigiteataja.ee/akt/115032011017?leiaKehtiv on pandud riigi, omavalitsuse, avalik- ja eraõigusliku juriidilise isiku ning füüsilise isiku kohustuseks inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine ja tervise edendamine (§ 1 lg 1).  Riigi tervisekaitse ja tervise edendamise poliitika üldine juhtimine on pandud vabariigi valitsuse ülesandeks (§ 7 lg 1), tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise kavandamine ja kavandatu elluviimine on pandud sotsiaalministeeriumi ülesandeks (§ 8 lg 1). Tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise põhiülesanded on mh üksikisiku, perekonna ja rahva tervise väärtustamine (§ 3 lg 1).  Samuti on sätestatud, et inimene ei tohi ohustada teise inimese tervist oma otsese tegevusega või elukeskkonna halvendamise kaudu (§ 4 lg 1);  õppe- ja töötingimused ning õppe- ja töövahendid peavad olema tervisele kahjutud (§ 4 lg 8),  eluaseme- ja puhketingimused peavad soodustama tervise säilimist (§ 4 lg 9); teenuste osutamine majutus-, spordi-, puhke-, laste-, õppe-, tervishoiu-, isikuteenindus- ja hoolekandeasutustes ei tohi kahjustada tervist (§ 4 lg 10); raadiosagedusega kiirguse, madalsagedusliku kiirguse, staatilise elektri- ja magnetvälja (mitteioniseeriva kiirguse) kasutamine peab olema inimese tervisele ohutu ning vastama kehtestatud piirväärtustele  (§ 4 lg 12).
Nagu tänaseks teame, ei ole kehtivad piirväärtused enam adekvaatsed ning seetõttu on rahva tervis kaitseta ja inimeste kiirgusohutus tagamata.

Eestis Vabariigi põhiseaduses sätestatud inimeste põhiõigused, sh õigus elule ja tervise kaitsele, õigus isikupuutumatusele ja kodu puutumatusele, õigus vabalt liikuda ja elukohta valida ning keeld kedagi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele:
https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/09/5G-deklaratsioon2.pdf.
Nendele õigustele lisaks on igaüks kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda (PS § 53).
Vastavalt PS paragrahvidele 33 ja 34 on meil õigus kiirgusvabale kodule ja liikumisvabadusele, mida ei tohi piirata tehislike teguritega, mis võivad olla kahjulikud.
Tuletame teile meelde kui valitud rahvaesindajate vastutust, mis kaasneb inimeste vaba tahte vastase otsuse tegemisega.

Keskkonnapoliitika üldpõhimõtted ja alusraamistik
ELi keskkonnapoliitika rajaneb ettevaatus- ja ennetusprintsiibil, mida saab kohaldada teadusliku kahtluse korral, et teatud tegevus või poliitika võib olla ohtlik inimeste tervisele või keskkonnale. Kui peaks tekkima kahtlusi, et tootel võib olla kahjulik mõju, võidakse anda korraldus peatada toote levitamine või see turult kõrvaldada. Sellised meetmed peavad olema mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed ning kui saadakse rohkem teaduslikku teavet, tuleb need uuesti üle vaadata.
See tähendab seda, et kuni ei ole tõendatud, et 5G on inimestele, rasedatele, loodetele, lastele ja keskkonnale OHUTU, ja kuni on olemas põhjendatud kahtlused või vastandlikud uuringute tulemused, ei või riskida kahju tekitamisega inimestele ja keskkonna tervisele ega jätkata 5G teekaardi ja 5G raadiosaduslike elektromagnetväljade edasiarendusega.

Hooligem meie Eesti elukeskkonnast ja hoidkem meie Eesti rahva tervist!

Aitäh!

LISAPÕHJUSED:

https://www.kiirgusinfo.ee/ttja-millimeeterlained

https://www.kiirgusinfo.ee/milleri-poordumine-5g

https://www.kiirgusinfo.ee/naidake-mulle-uuringuid

https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health

https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-networks-iot-scientific-overview-human-health-risks

https://www.electricsense.com/5g-radiation-dangers

https://mdsafetech.org/5g-telecommunications-science

https://www.5gappeal.eu/category/news-articles

https://www.5gexposed.com/2018/07/30/dr-martin-pall-phd-his-letter-to-governor-jerry-brown

https://mdsafetech.org/2019/07/20/the-first-report-of-5g-injury-from-switzerland

https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones

https://www.nytimes.com/1989/07/11/science/scientists-debate-health-hazards-of-electromagnetic-fields.html?ref=oembed

https://www.youtube.com/watch?v=j-UEuOYOED4

https://www.facebook.com/5GMustBeStopped/videos/2539276259438779

 

Allkirjasta siin: Rahvaalgatus

Foto: Adobe Stock

 

Toimetas Sander Soomaa

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt