Raport tulnukatest: maaväliste rasside tegevus ja liigid, II osa

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

2. november 2013 kell 19:45Tulnukaloo 2 osa tunnuspiltÜha rohkem inimesi on hakanud avama silmi võimalusele, et Maal võib leida ka maavälist elu. Portaalis Collective Evolution avaldatud ülevaade maavälise elu uurija Michael Salla raportist keskendub sellele, milliseid vihjeid on meil maavälise päritoluga olendite kohta ja mida see õigupoolest inimkonnale pikemas perspektiivis tähendab. Käesolev järjelugu keskendub sellele raportile toetudes tulnukatega kohtumise ajaloole ja asjakohastele tõenditele, kirjeldades peamisi maaväliseid rasse ja nende kavatsusi. Selles osas on lähema vaatluse all hallid ja reptiilid.

 

Esimesena on vaatluse all grupp, kuhu kuuluvaid maaväliseid olendeid võib pidada negatiivseteks. Selles grupis on nn lühikesed hallid, pikad hallid, põlisreptiilid, drakoonilised reptiilid, siirianlased Sirius B-lt ning annunakid. Need on rassid, kes on seotud ülemaailmse maavälise sekkumisega, mis toimub salaja, sest need olendid on siin, et õõnestada inimkonna suveräänsust ja jõudu, kasutades meie nõrkusi, et saavutada täielik kontroll Maa üle.

 

Negatiivsed tulnukad kontrollivad eliiti

Nad manipuleerivad ja kasutavad ära inimesi maailma üle valitseva eliidi hulgast, et saada ülemvõimu maailmas, algatades ja õhutades konflikte ja ebastabiilsust, soodustades enesehävituslike kalduvuste levikut ning rakendades muid mooduseid, et inimkonda lõhestada ja vallutada. Nad kasutavad oma jõudu peamiselt vaimses/astraalses keskkonnas, häirides-rahustades ning veendes-hirmutades inimesi kõikvõimaliku ajupesu kaudu. Need meetodid on osutunud väga tõhusaks inimeste kontrollimisel ja ei ole pooltki nii hävituslikud füüsilisele keskkonnale kui toore jõuga oma eesmärkide täitmine.

Need grupid võivad teha koostööd ja neis allutakse karmile hierarhiale. Samas tekib neil omavahel ka konflikte, konkureerides ülemvõimu pärast Maal. Inimesed ei suuda veel aduda selle tegevuse täit ulatust, aga on teada, et paljud nendest inimeste peal jõudu kasutavatest tulnukatest on röövinud inimesi, et teha nendega katseid. Need katsed võivad sisaldada julma piinamist, kõrgeltarenenud ajuloputuse protseduure ja palju teisi inimõiguste vastaseid tegevusi.

Sõda, vaesus, vägivald, tarbimishullus, eraldatus, lõhestumine, hirm ja muud negatiivsed emotsioonid on levinud meetodid inimkonna kontrollimiseks ning osa nendest olenditest sõna otseses mõttes toitub inimkonna poolt saadetud emotsionaalsest energiast. Tähtis on teada, et neid olendeid ei tohi usaldada ja nad on inimkonna vabaduse vaenlased, aga me peame õppima oma vaenlastelt, et neile vastu seista.

 

Hallid

Hallid jagunevad lühikesteks hallideks ja pikkadeks hallideks. Lühikesed on pärit Zeta Reticulumilt ja Orionilt. Nende peamiseks tegevuseks on tsiviilisikute röövimine, geneetilised eksperimendid, ajupesu, inimeste jälgimine implantaatidega, inim-hallide hübriidide kloonimine ja loomine. Nende tegevusest tulenevateks globaalseteks probleemideks on trauma all kannatavad röövitud – inimesed, kes on geneetiliselt muundatud, implantaatide abil jälgitavad või ajupestud.

Hallid

 

Pikad hallid on pärit Orionilt. Nende tegevuseks on geneetilised eksperimendid, inim-hallide hübriidrassi loomine ja ajupesu. Nad sõlmivad diplomaatilisi kokkuleppeid varivalitsustega. Nende tegevus sarnaneb lühikeste hallide omale, aga sellele lisandub poliitilise eliidiga manipuleerimine, riikidevaheliste suhete saboteerimine ja inimõiguste rikkumine.

Hallid on olendid, keda on kõige rohkem kujutatud meie popkultuuris ja kellest teatatakse röövimiste puhul. Lühikesed hallid on 1–1,5 meetri pikkused, suurte kuplikujuliste peadega ning neil on hiiglaslikud musta-pruuni värvi silmad, mille ümber pole eriti silmavalget näha. Neid iseloomustab läbitungiv pilk ning kalk ja emotsioonideta käitumine. Kuigi mõnel neist on väike suu, ei räägi nad peaaegu kunagi, suheldes pigem telepaatiliselt, mis on universaalne suhtlemismeetod olendite vahel, kes ei räägi ühist keelt.

Lühikesed hallid on geneetiliselt väljatöötatud töölisrass, keda kontrollitakse teadvuse kaudu nende ülemate poolt, muutes nad kasulikuks spetsiifilistes tegevustes ning teiste rasside sooritatud kuritegude puhul patuoinastena. Hallid on väga loogilised, psüühiliselt häälestatud olendid, töötades grupiteadvuse kaudu, kuigi neil on mingil määral ka oma individuaalsus.

hall 1

 

Lühikesi halle kontrollivad pikad hallid (2,1–2,5 meetrit). Nemad on hallide “diplomaadid“, kes on nähtavasti kohtunud meie presidentide ja sõjaväeametnikega. Pikad hallid juhivad inimröövide toimumist, samal ajal kui lühikesed hallid teevad nn musta töö ära. Hallid on aktiivselt tegelenud inimeste peal geneetiliste eksperimentide tegemisega, et luua hübriidne inim-hallide rass, kes sobiks juhtima inimkonda uue maailmakorra ajal, mida nad juba aktiivselt juurutavad.

Nende plaanid on osaliselt juba teostunud ja on võimalik, et mõned hübriididest on juba inimühiskonda integreeritud. Need olendid näevad välja inimese moodi, aga nende lojaalsus ja teadlikkus on osa hallide kollektiivsest teadvusest ning neil on üliarenenud vaimsed võimed. Kindel on see, et hallid on vaid enese huvides töötav grupp, kes ei hinda inimvabadust. Nad on siin omadel põhjustel ja maailma üle valitsemine on üks nende eesmärkidest. Nad suhtuvad meisse kui omandisse ning neid ei tohi usaldada.

 

Reptiilid

Reptiilid jagunevad põlis- ja drakoonilisteks reptiilideks. Põlisreptiilid/humanoidid on pärit Maalt ning nende peamiseks tegevuseks on inimkonna eliidi, institutsioonide ja finantssüsteemidega manipuleerimine, religioossete uskumuste süsteemi mõjutamine, militarism ja inimtsivilisatsiooni ajaloo kustutamine. Selle tegevuse tulemuseks on totaalne inimõiguste rikkumine, eliidi korruptsioon ning domineerimine, meedia ja korporatsioonide kontrollimine, üksteisega vastuolus olevad religioossed dogmad, ajalugu puudutav mälukaotus, vägivallakultuur jmt.

Reptilian-245x300

Drakoonilised reptiilid on pärit Alpha Draconiselt. Nende tegevuse alla kuuluvad inimkonna eliidi, valitsuste ja finantssüsteemide kontrollimine, militarism, kliimamanipulatsioonid, inimeste kasutamine ressursina, hallide ja Maa reptiilidega manipuleerimine. Selle tegevuse tagajärjel on globaalne jõukus kuhjunud kindlasse omandisse ning sellega kaasneb vaesus, korrumpeerunud eliit ja valitsused, etniline/religioosne vägivald, inimõiguste rikkumine, terrorismi ja vägivalla kultuur, narkootikumidega äritsemine ja organiseeritud kuritegevus.

reptiil 1

 

Reptiilid on võimas ja prominentne grupp maaväliseid olendeid. Need, keda on kirjeldatud kui humanoidseid reptiile, on 1,8–2,7 meetri pikkused. Neid on nähtud üle maailma, eriti sõjaväerajatiste lähedal, eraldatud maa-alustes paikades ja koobastes. Neid kirjeldatakse kui soomuselise naha, muskulaarse keha ja suurte silmadega olendeid – nende silmades on vertikaalsed pilukil pupillid. On olnud teateid nii sabaga kui ka sabata reptiilidest, kellel on täheldatud isegi peidetud genitaale.

Mõned reptiilidest tulnukad on pärit teistest tähesüsteemidest ning mõned on põlised Maa-asukad. Üks röövitutest, Jim Sparks väidab, et on kohtunud mitmete põliste reptiilidega ja et need olendid on suhelnud inimkonnaga millenniumi jooksul nii aidates inimkonda kui ka kasutades meid kui ressurssi. Ta väidab, et Maalt pärit reptiilid korjavad inimesi kui saaki sellisel moel, mis ei kahjusta meie eksistentsi siin planeedil.

 

Drakoonlased

Aga on ka võimsamaid maaväliseid reptiile, kes on rohkem inimkonna üle valitsemisele ja selle orjastamisele orienteeritud ning kellest me peaksime teadlikud olema. Need on tuntud kui drakoonilised reptiilid ehk drakoonlased – ülem-reptiilide rass, kes on pärit Alpha Draconise tähesüsteemist. Röövitu Alex Collieri sõnul on “drakoonlased inimkonna repressiooni taga peituv jõud, mis juurutab kõikjal siin galaktikas hirmul põhinevaid ususüsteeme ning piiravaid hierarhiaid“.

reptiil 2

 

Drakoonlaste hulgas on sõdalaste klass, kelle esindajad on 2,1–2,4 meetrit pikad, ning kuninglik klass, mis on tuntud kui Ciakar ja mis sarnaneb meile mütoloogiast tuntud lohedele. Collier väidab: “Drakoonlased on väga levinud reptiilide rass, keda tuntakse ka kui “Dracid“. On kuninglik vereliin, keda kutsutakse Ciakariks. Nad on 4,3–6,7 meetrit pikad ning võivad kaaluda kuni 816 kg. Neil on tiivulised kehaosad ning nad on aukartustäratavad olendid.

Nad on äärmiselt läbinägelikud ja väga kavalad ning võivad mõjuda pahaendeliselt. Raport täpsustab: “Collier väidab, et drakoonilise maailmavaate järgi olid nemad esimene intelligentne liik galaktikas ning täitsid mitmed maailmad oma bioloogiliste järeltulijatega. Drakoonilised reptiilid näevad endid reptiilide “valitsevates“ maailmades nagu Maa kui loomulikke valitsejaid ning suhtuvad inimestesse kui alamasse liiki. Drakoonlased on huvitatud Maa ressursside ärastamisest, samal ajal tehes kindlaks, et neid ressursse kasutatakse ära efektiivselt.“

 

Hierarhia ja sümbolid

Tõenäoliselt valitseb drakoonlaste ja teiste negatiivsete tulnukrasside hulgas range hierarhia. Mitmete allikate sõnul kontrollivad drakoonlased põlis-reptiile, kes omakorda kontrollivad halle. Hierarhilistes struktuurides on võim kõige tähtsam ning need rassid soovivadki saada kõige enam võimu ja mõjuvõimu. Kuna tegu on kõrgelt arenenud tehnoloogiatega ühiskonnaga, on neil vaja ressursse, et oma varusid säilitada ning on valmis liikuma kaugele, et tagada oma bioloogilised ja mineraalsed ressursid.

Nende kaugem eesmärk on omada totaalset võimu ja kontrolli teiste üle, samal ajal kindlustades oma liigi arengu ja ellujäämise. See on ka põhjus, miks me võime ajaloos näha nii palju ametimärke, embleeme ja sümboleid, mis kujutavad reptiile ja lohesid, eriti ülisalajasel NASA/PSYOPS missioonide märkidel. Nõnda antakse meile sümbolismi kaudu teada, kes päriselt Maad kontrollivad ning on tõenäoline, et me oleme kogenud reptiilide manipuleerimist suure osa meie ajaloo vältel, samuti on olnud ka vihjeid selle kohta, et eliiti valitsevad ja korrumpeerivad reptiilsed mõjud.

NASA3

 

NASA2-300x284

 

NASA4-300x300

 

Kuidas reptiilide mõju vastu võidelda

Reptiilide mõju inimkonna üle on lai ning on äärmiselt oluline, et me hakkame mõistma nende kontrollmehhanisme sellena, nagu need on, ning et me lõpetame nende toitmise omaenda energiaga. Me saame alustada televiisori väljalülitamise, sõja ja vägivalla toetamise lõpetamise, oma sõltuvustest ja halbadest harjumustest lahtilaskmisega ning sellega, et edendame oma alateadlikku soovi liikuda väljapoole ignorantsuse ja apaatia piire. Me peame nendega seisma vastamisi otse ja ausalt, võttes seisukoha inimkonna võimu, autoriteedi ja suveräänsuse küsimustes siin planeedil.

On oluline mõista, et kõik need olendid saavad istutada valemõtteid ja emotsioone meie mõistusesse, mida meie kogeme nagu reaalsust. Nad on osavad manipulaatorid vaimses ja astraalses keskkonnas ning nad on inimesi uurinud pikka aega, seega nad teavad täpselt, mis meie tegusid ajendab, mis meid motiveerib ja kuidas meid vaigistada.

Mitmed new age’i spirituaalsed ja suunatud sõnumid, eriti need, milles kujutatakse end kui “sõbralikku“ maavälist isendit, on tegelikult reptiilide pettus, kus nad teesklevad olevat kerged ja sõbralikud, et vaigistada ja petta miljoneid inimesi üle kogu maailma. Meile on eluliselt vajalik, et meil oleks põhjalikud teadmised ja side oma hingega, et vältida nende olendite poolse kontrollimise ja mõjutamise võimalust. On vaja õppida looma tugev vaimne kilp valgest valgusest oma mõttemaailma ja aura ümber ning paluda abi oma taevalikelt abistajatelt, sest tulevikus on see äärmiselt kasulik oskus.

 

Järgneb

 

Allikas, lisaallikad ja fotod: Collective Evolution

Michael Salla raportit täiskujul saad lugeda siit.

Kuula ka Michael Salla esinemisi USA raadiosaates “Coast to Coast”.

 

Toimetas Marlen Laanep