Raport tulnukatest: maaväliste rasside tegevus ja liigid, I osa

1. november 2013 kell 20:201 AlienRaces2Üha rohkem inimesi on hakanud avama silmi võimalusele, et Maal võib leida ka maavälist elu. Portaalis Collective Evolution avaldatud ülevaade maavälise elu uurija Michael Salla raportist keskendub sellele, milliseid vihjeid on meil maavälise päritoluga olendite kohta ja mida see õigupoolest inimkonnale pikemas perspektiivis tähendab. Sellel nädalavahetusel avaldame 3-osalise järjeloo, mis keskendub sellele raportile toetudes tulnukatega kohtumise ajaloole ja asjakohastele tõenditele, kirjeldades peamisi maaväliseid rasse ja nende kavatsusi.

 

Kuigi maavälise elu tõenäosust toetavaid asitõendeid leidub küllaga, pole olnud lihtne identifitseerida erinevaid rasse, kes on Maad külastanud juba pikemat aega. Teateid UFO-de olemasolust tuleb iga päev kõikjalt maailmas. Seda on tunnistanud kõrgetel kohtadel sõjaväe- ja luurejuhid, astronaudid, füüsikud, senaatorid, vilepuhujad, nii tulnukatega kontakte loonud kui ka nende poolt röövitud isikud. Kõik nad on esitanud tõsiseltvõetavaid asitõendeid inimeste ja maavälise elu vahelisest suhtlusest, millest osa toimub salaja meie valitsuste teadmisel.

Lisaks kinnitavad lekitatud saladokumendid ja poliitikute infovahetus, et maavälise elu teema on olnud aktuaalne ka võimulolijate hulgas. Maailma juhid ning peaaegu kõik USA presidendid on olnud sellest teadlikud juba rohkem kui pool sajandit, kuigi nad on seda teadmist hoidnud avalikkuse eest salajas, ja seda mitmel põhjusel.

 

Majestic-12 käsiraamat

Näiteks, allolev foto, mida peetakse Majestic-12 käsiraamatu leheküljeks, teatab, et mis tahes ebakindlas olukorras ei tohi avalikkus kunagi teada saada maaväliste olendite olemasolust. Kuigi see on jätkuvalt tänapäevane poliitika, on eluliselt oluline, et me oleksime sellistel teemadel informeeritud, sest need mõjutavad meie maailma suuremal määral, kui esialgu tundub.

Majestic-12 dokumendid on olnud tulise debati aluseks UFO-uurijate hulgas, aga lekitatud dokumendid on paljude ajaloolaste poolt legitiimseteks tunnistatud.

manual_07

 

 

President Truman ja tuumafüüsik Friedman UFO-de reaalsusest

“Ma võin teile kinnitada, et lendavad taldrikud, eeldades, et nad eksisteerivad, ei ole ehitatud ühegi jõu poolt Maal.“

President Harry S. Truman 4. aprillil 1950 Valge Maja pressikonverentsil

**

“Pärast 37 aastat kestnud veenvate asitõendite uurimist ei ole mul kahtlust selles, et planeet Maad külastavad intelligentselt juhitud sõidukid, mille päritolu on maaväline. Lendavate taldrikute reaalsuse vastu ei ole arvestatavaid argumente, vaid ainult inimesed, kes kas pole kursis asjassepuutuva infoga või omavad tugevat tahet mitte uskuda, et Maa on sotsioloogiliselt ja tehnoloogiliselt meie kohaliku galaktilise naabruskonna baasiks.“

Stanton T. Friedman, tuumafüüsik ja juhtiv UFO-de uurija

 

Kas UFO-d ja maavälised eluvormid on päriselt olemas?

Peamised UFO-de ja tulnukatega seotud küsimused on järgmised. Mida teevad maavälised eluvormid siin? Kes nad on ja millised on nende kavatsused? Milline on selle suhtlemise ulatus ja kuidas see inimkonda mõjutab? Kas me peaksime tundma muret nende kohalolu pärast? Ja lõpuks: miks näevad nad nii palju vaeva, et hoida oma tegevust ja kohalolu saladuses? See raport püüab anda rohkem infot, julgustades inimesi küsima: “Kas UFO-d ja maavälised eluvormid on päriselt olemas?“

Pühendunud uurijate, tõe-otsijate ja paljude teiste julged üritused aitavad heita valgust nendele küsimustele. UFO-de ja tulnukate uurijate kogukond on olnud aktiivne üle 60 aasta, eriti pärast 1947. aasta Roswelli intsidenti, aga selles osas, et mis ja miks päriselt toimub, pole leitud üksmeelt. Osa uurijaid väidab, et kõik maavälised eluvormid on loomu poolest lahked ning on siia tulnud vaid selleks, et inimkonda aidata. Samal ajal ilmneb pidevalt asitõendeid tulnukate pahaendelisest tegevustest nagu tulnukate inimröövid, loomade moonutamise juhtumid, koostöö sügaval maa all asuvates sõjaväebaasides jne. See kõik tekitab küsimuse, et kui nad tõepoolest on siin, siis mille järele nad tulid…

 

Michael Salla raport

Sellele küsimusele aitab vastust leida eksopoliitika eksperdi Michael E. Salla raport, mis avalikustati esimest korda 26. juulil 2004 ja mis on ilmselt kõige selgem ja paremini kirjutatud ülevaade erinevatest tulnukarassidest, kes on inimkonnaga suhelnud. See kirjeldab, millised on peamised rassid – millised nad välja näevad, kust nad tulevad ning mida nad siin teevad. Seda raportit toetab üle 140 allika ning ilmselge on see, et nii suurele tööle on kulunud aastaid. Selle raporti läbilugemine annab huvilisele põhjaliku ülevaate maavälise elust ja tulnukate külaskäikude ulatusest Maal.

Selle artikli eesmärk on tuvastada peamised rassid, kes inimkonnaga suhtlevad, et tekitada suuremat teadlikkust ning ärgitada põhjalikumat uuringut nendel teemadel. Järgnev info pole nõrganärvilistele ja võib mõjuda üsna masendavalt neile, kes ei ole kuigi palju asjakohaste teemadega kokku puutunud. See võib kardinaalselt muuta lugeja vaatenurka maailmas toimuvale.

 

Raport maaväliste rasside motivatsiooni ja tegevuse kohta. Inimkonnaga suhtlevate maaväliste rasside olulisemad liigid. Michael E. Salla

Väljavõte kokkuvõttest

On teada suurel arvul maaväliseid rasse, keda teatakse praegu Maaga ning inimestega suhtlevat. 1998. aastal antud intervjuus paljastas USA sõjaväe eruseersant Clifford Stone, kes teenis USA armees 22 aastat ning osales salajastes operatsioonides, mille eesmärk oli otsida allakukkunud maaväliseid kosmoselaevu ning bioloogilisi isikuid (EBE-sid), et USA sõjaväele on teada 57 maavälist rassi. Osa neist olevat aktiivsemad kui teised ning võivad seega väidetavalt olla inimevolutsioonile ja –suveräänsusele kõige suurema tähtsusega. See raport kirjeldab peamisi maaväliseid rasse, keda kõige tihedamini mainitakse asjakohases kirjanduses ja kellel näib olevat kõige suurem strateegilisem tähtsus inimkonna evolutsioonile ja suveräänsusele ning mõju mitmetele süsteemsetele globaalprobleemidele. Raport eristab neid maaväliseid rasse nende kuuluvuse järgi grupiti.

 

“Head“ ja “halvad“ tulnukad

Esimeses grupis on maavälised rassid, kes on “varivalitsustes“, vastutades maaväliste asjade pärast; nad on sõlminud inimestega kokkuleppeid ja teinud mitmetes ühisprojektides koostööd. Selliste kokkulepete ulatuslikkus viitab maaväliste militaar-industriaalsete huvide olemasolule.

Teine grupp maaväliseid rasse jäävad väljapoole salajaste kokkulepete võrku, mis on sõlmitud maaväliste rasside ja “varivalitsuste“ või rahvusliku julgeoleku agentuuridega. Enamus kontakte teatab, et need rassid on sõbralikud inimhuvidele, viidates eetilisemale lähenemisele inimkonna väljakutsete suhtes, mis on seotud maavälise kohalolu ja arenenud maavälise tehnoloogiaga.

Raport vaatleb mõlemaid gruppe detailselt: 1) need, kes on siin, et laostada, manipuleerida ja kontrollida inimkonda vs 2) need, kes näivad aitavat inimkonda, võttes mittesekkuva hoiaku. On oluline teatada, et kindlasti pole kõik tulnukad lahked või pahatahtlikud. Nii nagu on isekaid, manipuleerivaid ja kiskjalikke inimesi, võib öelda ka maaväliste olendite kohta, isegi kui neil on kõrgelt arenenud tehnoloogia.

Muidugi on ka tarku, armastavaid, omakasupüüdmatuid ja teisi teenivaid olendeid, kes asuvad füüsilises universumis. Aga meie liitlased ei ole siin meid segamas ja salaja inimasjadesse sekkumas. Kõrgem kogukond intelligentset elu, kuhu me oleme kerkimas, on täidetud eluvormidega kõigist evolutsiooni astmetest ja südametunnistustest ning on oluline, et me oleksime sellest teadlikud.

Kujutada kõiki tulnukaid lahkete ja kahjututena on naiivne ning tegelikult ohtlik, sest see tekitab passiivset, ignorantset ja kuulelikku suhtumist, mis praktiliselt garanteerib manipuleerimise ja orjastamise. Seega, me peame õppima olema läbinägelikud ja kriitilised, kui tuleb tegeleda maaväliste rassidega. Me peame neid tundma nende töö viljadest, mitte vaid nende rahustavate sõnade, lennukate piltide ja ekstravagantsete lubaduste järgi. Meie usaldus tuleb välja teenida, mitte tingimusteta ära anda, sest sellistes küsimustes on kaalul kogu maailma ja inimkonna tulevik. Diskreetse tarkuse harjutamine kõigis eksopoliitilistes küsimustes on ülima tähtsusega nii nüüd kui ka kõigis tulevastes kokkupuudetes.

 

Salakokkulepped

Rassid, kes on teinud koostööd varivalitsustega ning militaar-industriaal-maaväline kompleks (MIEC) omavad jätkuvalt suurt mõju inimkonnale, enamik sellest on äärmiselt negatiivne ning toimub ilma meie nõusoleku või teadmiseta. Nende tegevuse ulatus ja intensiivsus läheb kaugemale sellest, mida me esmapilgul võime ette kujutada. See on vastupidine võrreldes sellega, mida meid on pandud uskuma – seda, et on “tavapärane elu“, mis ei ole midagi vähemat kui massiivne pettus, et hoida meid pimestatutena ja segaduses fakti ees, et ilmselged reaalsused on kergesti nähtavad ja mõistetavad, kui kardinad on eest tõmmatud.

On tehtud mitmeid diplomaatilisi kokkuleppeid ja salajasi tehnoloogia vahetamisi mitmete tulnukate rasside gruppide ning ultra-salatsevate valitsusgruppide, nagu näiteks Majestic-12 vahel. Üks kindel leping, mis sõlmiti hallide ja Eisenhoweri administratsiooni vahel 1954. aastal, andis neile tulnukatele “õiguse“ röövida ja teha katseid väikese osal USA rahvastiku peal, algatades laialtlevinud inimröövimise tegevuse, mis kestab tänapäevani. Samal ajal jätkavad musta rahastusega projektid sügavates maa-alustes sõjaväebaasides (DUMB) kujutlematute ressurssidekoguste neelamist ning on esirinnas teadusliku ja tehnoloogilise innovatsiooni valdkonnas, aga seda rakendatakse paraku destruktiivsetel eesmärkidel, põhjustades palju rohkem kahju kui kasu.

 

Järgneb

 

Allikas, lisaallikad ja fotod: Collective Evolution

Michael Salla raportit täiskujul saad lugeda siit.

Kuula ka Michael Salla esinemisi USA raadiosaates “Coast to Coast”.

 

Toimetas Marlen Laanep