Telegrami järjejutt: David Inuaki, VII osa

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

19. mai 2013 kell 13:20Jätkame Telegrami kolmanda järjejutuga raamatu “Inuaki – reptiil minu sees” põhjal, mis on vestlus Rumeenia psühholoogi Aryana Havahi ja ebatavalise poisi Davidi vahel. Poiss ütleb, et minevikus oli ta kehastunud planeedil Inua, mis asub Orioni lähedal. Teraapiasessioonidel räägib David Aryanale sellest planeedist, sealsest elust, aga samuti ka meie planeedist Maa ja enda Maale tulemise eesmärgist. Psühholoogi poolt kirja pandud loo on eesti keelde tõlkinud kosmosepsühholoog Aigar Säde.

 

A: Sa ütlesid, et tahad täna rääkida Maast.

D: Jah. Tahtsin jutustada sulle sellest, et mis juhtus Inual, see juhtus ka Maal. Jutt käib koloniseerimisest.

 

A: Kes meid koloniseerisid?

D: Needsamad anunnakid. Kusagil pool miljonit aastat tagasi maandus Maale laev. Võttes vee- ja pinnaseproovid, lendas see ära, et tulla koos teistega ja siin kanda kinnitada. Eesmärk oli ikka sama – kohalike ressursside kasutamine. Tulles tagasi, tõid nad Inualt endaga kaasa inuakid, sest kohalikku elanikkonda oli suhteliselt raske keerulise aparatuuriga tööle õpetada. Nad hakkasid tööle, ja algusest peale oli selge, et ainult sellest tööjõust ei piisanud. Seejärel toimus inuakkide ülestõus. Peale seda tuli anunnakidel harjutada ka inimesi tööle. Näis, et viimaste võimeid ei saanud inuakkide omaga isegi võrrelda. Nad ajasid kõik segi. Nii siis muudetigi Maa elanikkonna geneetikat, ainult et DNAd võeti inuakkidelt mitte anunnakkidelt.

 

A: Tahad öelda, et oleme – vennad?

D: Jah.

 

A: Seega on meil teie DNA?

D: Jah. Praeguse liigina eksisteerite te tänu meile. Tolle aja Maa inimeste geneetilisele materjalile lisati meie geneetiline materjal – nii sündis kaasaja inimrass.

 

A: Aga miks me teie sarnased ei ole?

D: Anunnakid säilitasid alati välise kuju, sest see vastab keskkonna alguspunktile. Füüsiline aspekt kattub täielikult planeedi omaga.

 

A: Teadusringkondades on hüpotees, mille kohaselt inimese DNA on läbi teinud muutused teatud evolutsioonimomendist ja et meil on üks ühine naissoost eellane, kes elas 180 000 – 300 000 aastat tagasi Aafrikas.

D: See ongi nii. Siis toimus esimene geneetiline muutmine.

 

A: Esimene?

D: Jah, sest kusagil 40 000 aastat tagasi määrisid anunnakid meile kaela oma geneetilise (millest eelnevalt juba rääkisime) materjali. Siis saabus moment, millest alates inimesed hakkasid teadvustama, kes nad on. Anunnakid arvasid, et kui me oleme geneetiliselt neile lähemal, võtame nad vastu.

 

A: Tähendab, et meil on inuakkide, anunnakkide ja primitiivse inimese DNA?

D: Jah.

 

A: Loogiliselt võttes olete te siis ennekõike anunnakid?

D: Ei, sest uut geneetilist muutmist ei õnnestunud kogu elanikkonna peal läbi viia. Seetõttu toimus segunemine, osad said DNA täiendust anunnakkidelt, osad inuakkidelt. Olid ka puhta verega liigid, kes pühalikult pidasid auasjaks säilitada anunnakkide vereliini.

 

A: Kuid nüüd oleme rohkem või vähem ühesugused?

D: Ei. Kõik töötab samade reeglite järgi. On olemas puhtaverelised liigid.

 

A: Kas tahad öelda, et on olemas perekonnad, kes austavad oma päritolu ja ei luba vere segunemist?

D: Jah.

 

A: Mis toimus anunnakkidega kui nad ära lendasid?

D: Nad ei lennanud. Nad on siin koos meiega. Nii, nagu Inual – nad peitusid.

 

A: Ma juba kuulsin seda teooriat, kuid ei tea, mida uskuda.

D: Ma ei taha kedagi selles veenda. Tahan vaid öelda, et nad juhivad maailma. Tõsi, seda tehakse põranda alt, aga nad on valitsejad.

 

A: Ütle, kas need anunnakid on sarnased reptiilidele, ainult et kahel jalal?

D: Jah.

 

A: On inimesi, kes nimetavad neid reptiilide rassiks.

D: Võid neid nimetada, kuidas tahad. Kuid nad on tõeliste anunnakkide pärijad, nende järeltulijad.

 

A: Ma tean seda teooriat, kuid seda on raske uskuda. Keegi pole neid näinud, keegi ei tea täpselt…

D: Teavad küll! Neid teavad kõik. Need on riigitegelased – nende teenrid.

 

A: Nagu ma aru saan, on nendelt ainult osa DNAd.

D: Ei. Veel on aju osa, mis vastutab agressiooni ja negatiivsete emotsioonide eest.

 

A: Ütle, kuidas sa näed, et nad meid juhivad?

D: Umbes 6500 aastat tagasi otsustasid anunnakid massirahutuste tõttu taanduda. Kuid seda mitte sõna otseses mõttes – nad otsustasid töötada varjatult. Seetõttu lõid nad mõned salaühingud ja määratlesid üldised alused, millest mõningad on meie kaasaegses religioonis. Nad õpetasid välja pühamehed ja saatsid nad jutlustama, juurutasid dogmad ja kõverdatud uskumused. See õigustas end täielikult, sest elanikkond hakkas neid kummardama ja neile kuuletuma.

 

A: Tuleb välja, et usuti omamoodi doktriini.

D: Ei. Nad valisid välja mõned inimesed liikidest, kel oli nendele kõige sarnasem veri. Ainult nemad teadsid tõde. Just nemad korraldasid hästi läbimõeldud riitusi inimeste ohverdamiseks. Veri ja organid anti kingituseks härradele.

 

A: Iidsetel aegadel tõepoolest olid ohverdamised, ainult et neid tehti jumalate auks.

D: Jah. Nemad olidki need jumalad. Kuid need rituaalsed ohverdamised toimuvad ka praegu. Saa aru, et nad on sõltuvad sellest, see on nende toit. Üks salaühingute eesmärkidest on teadmiste edasiandmine. Antud momendil on need salaühingud olemas üleilmselt ja need töötavad kõigis sotsiaalsetes sfäärides.

 

A: Kuidas nad seda teevad?

D: Läbi riigijuhtide, mõnede organisatsioonide ja firmade, pangasüsteemide, sõjaväe, politsei, seaduste, haridussüsteemi ja massimeedia. Nad on kõikjal tänu nendele, kes neid teenivad. Nad on neid õpetanud ja need inimesed õpetavad omakorda teisi jne. Nad on need, kes antud momendil juhivad meid ja maailma.

 

A: Hästi, aga kuidas see neil õnnestunud on?

D: Nad on väga vana rass. Nende teadmised on tohutud ja hästi süstematiseeritud. Nad on allutanud mateeria, teavad kõiki aspekte Maatriksist. Orienteeruvad suurepäraselt astroloogias. Nad suudavad mõjutada inimmõistust, ilma, energiat, hinge olukorda – ühesõnaga võivad teha kõike, mis iganes, millal iganes ja nii tihti kui nad seda soovivad. Nad kasutasid religiooni, viies sinna sisse moonutused, valeuskumused, mis olid neile hädavajalikud. Nad sundisid inimesi uskuma, et astroloogia ja pühendunute teadmised – see on saatanlik õpetus. Nad külvasid ideed, et unenäod ja nägemused on saatanast aga nagu meie näeme, pole saatanat olemas, aga unenäod ja nägemused tulevad Universumi poolt, Maatriksist. Kõikidesse Maa kohtadesse, kus on olemas heatahtlik energeetiline toime või potentsiaal energia ülekandumiseks, ehitasid nad hooned ja seadmed eesmärgiga toime hävitada. Nad ei saa kuidagi lubada, et muutuks täieliku uimasuse olukord, mille nad on elanikkonna hulgas loonud.

 

A: Ja ikkagi, kuidas neil õnnestus maailm oma kontrolli alla saada?

D: Religiooni abil, mida nad kasutasid kui väga efektset programmi ajupesu jaoks ja intuitsiooni hävitamiseks; poliitika abil ja kõige tähtsamaks muidugi on rahasüsteem. Tegelikkuses on nemad meie raha. Nad annavad meile süüa, sooja, eluasemed, koolid, puhkuse, tervise, absoluutselt kõik. Juhtivad perekonnad on nende otsesed järeltulijad. Meie presidentide veenides voolab nende veri. Kõik on mingil määral seotud selle okultse kooslusega.

 

A: Kas juhtivad perekonnad ja presidendid on sellest teadlikud?

D: Jah. Nad teavad oma päritolust, austavad seda ja on täielikult nõus organisaatorite otsustega. Nad on need, kes manipuleerivad ja juhivad meie elusid. Me sünnime, elame, töötame ja sureme nende jaoks.

 

A: Kuid on olemas ka teatud vaimsed harud, kes teavad ja räägivad sellest.

D: Nii see on. Ainult et osasid neist rahastatakse samadest allikatest, spetsiaalselt selleks, et oleks ligipääs infole ja saaks seda moonutada.

 

A: Tähendab, et me oleme kinnises ringis. Mida me ka ei teeks, ikkagi oleme vangid.

D: Ei. Meil on vaja kuulata oma hinge. Esmalt hinge. Mitte keegi ei saa olla loodust kõrgemal, me oleme võrdsed. Just seetõttu pole kellelgi õigust meile öelda, mida me mõtlema peame, mida uskuma ja mida õppima.

 

A: Ja ikkagi on teadus kasulik. Tänu sellele me arenesime, seletasime teatud asju.

D: Teadus kuulub tervikuna neile. See võttis üle religiooni koha. Kaasaegsel teadusel ei ole midagi ühist Maatriksi Tõega. See teadus on välja mõeldud, loodud spetsiaalselt selleks, et viia eksiteele, et panna meid uskuma seda, mis pole reaalsusega kuidagi seotud. Mingil evolutsiooni momendil tekkis inimkonnal kahtlus religioosse dogmatismi usaldatavuse suhtes. Siis tuli anunnakkidel leida teine tee, et jätkata domineerimist, lollitada ja panna uskuma sellesse, mis on möödapääsmatu. Nii ilmus teadus.

 

A: Aga mida nad kardavad?

D: Nad kardavad seda, et inimesed ärkavad ja teadvustavad, et elavad väljaspool keha ja on osa Universumi Teadvusest, et nad on vabad ja piiramatud nii nagu loomine ise.

 

A: Ja mis siis, kui nad teadvustavad? Mis siis toimub? Mitte midagi!

D: Inimesed põrmustavad nad ja ajavad minema. Probleem on selles, et neil pole enam kuhugi minna. Nende planeet on hävitatud ja ligipääs teistele taevakehadele suletud. Nad lähenesid punktile, milles Maatriks muudab neid kui liiki, viies neid ennekõike väljasuremiseni ja seejärel – transformatsiooni. Nad ei taha seda. Neil on hirm.

 

A: Ma ei suuda ikka aru saada, kuidas nad võivad kõike, mida tahavad, teha? Miks neid ei ole paljastatud?

D: Kes oleks see, kes seda teeks, kui nad kõike juhivad? Kõik, kes seda üritavad, neile kleebitakse külge silt “šarlatan”, “hullumeelne” või lihtsalt “kaabakas”. Meie maa-alused juhid on koostanud suurepärase programmi juhtimaks inimeste teadvust ja tundeid. Meile räägitakse, mida mõelda, millesse uskuda, kuidas reageerida, mida juua, mida süüa, mida kuulata. Kõik on ette planeeritud, ette arvestatud ja täidetakse vastupanuta. Midagi ei jää nende tähelepanuta. Mõtle, et kui keegi teadlane teeb avastuse, mis neile ei meeldi, ilmub sadu teadlasi, kes talle vastu vaidlevad. Tõepoolest, on olemas ka inimesi, keda pole õnnestunud lollitada, kes usuvad headusesse ja näitavad seda välja. Kuid nad kõrvaldatakse, nende üle irvitatakse, kleebitakse silte, neid koristatakse õnnetusjuhtumite, ootamatu surma või “enesetapu” teel. Kõik arvestatakse peensusteni läbi, kõigi järel nuhitakse.

 

A: Hästi, aga kui enamus inimesi hakkab teistmoodi mõtlema? Nad ei saa midagi teha. Nad ei saa ju kogu planeeti tappa! Võimalik, et selles süsteemis on inimesi, kes teavad tõde ja tahavad sellest rääkida.

D: Need, kes teavad tõde ja tahavad sellest rääkida, kõrvaldatakse… Mis asi on enamus… praegu on kõik keeruline. Meid kontrollitakse aju mõjutamisega ja keemiliste ainetega.

 

A: Keemilised ained?

D: Kõik keemilised ained, mida lisatakse vette ja toiduainetesse, toidulisandid, ravimid – on loodud spetsiaalselt selleks, et sundida inimese aju reageerima ainult teatud stiimulitele – veelgi täpsemalt – mitte reageerima.

 

A: Kuid ravimid päästavad inimeste elusid!

D: Jah. Mõningad. Aga ülejäänud on loodud selleks, et eraldada inimene Esmasest Allikast.

 

A: Võib-olla, kuid väga keeruline on piiri tõmmata. Mida me teeksime antibiootikumideta, vaktsiinideta…

D: Vaktsiinid – on kõige suurem äri. Need toimivad immuunsüsteemile. Mul oli väga paha peale viimast vaktsineerimist, mida mulle peale sunniti. Nägin täpselt, kuidas sissesüstitud mikroobid ründasid tšakraid, et hiljem asustada kogu keha, mõjutades lümfisüsteemi ja näärmeid.

 

A: Kuid ravimid aitavad!

D: Jah. Kuid võib ka nendeta. Tegelikult need rohkem kahjustavad kui aitavad. Haigus on märguanne, mis hoiatab, et teed midagi valesti. Võib-olla seal, kus elad, on keskkond reostunud, ehk on toit kehv, võib-olla on mõtted ja tunded valed. Selle asemel, et neelata tablette, on vaja aeg maha võtta ja olukord läbi mõelda. Tabletid, nagu ma näen, toimivad ainult tagajärgedele aga ei aita põhjust lahendada. Kui sa võtad tableti, laguneb see organismis ja muundub energiaks. See energia võib olla erinev sõltuvalt tableti koostisest. Kui see kehasse siseneb, hakkab see reguleerima sekretsioone, kas siis suurendama või vähendama. See viib paremuse suunda, kuid kahjuks – see on vale. Organism saab palju paremini toimida, kui kõrvaldada haiguse põhjus.

 

A: Jah, kuid antibiootikumide avastamine oli väga tähtis.

D: Jah, kuid praegu manipuleeritakse nendega. Mida rohkem sa neid võtad, seda rohkem kannatab organism end nende eest kaitstes kuni selleni välja, et lakkab hoopis reageerimast. Mikroobid ja viirused on osaks meie elus, nad on – planeedi osa. Me elame koos nendega algusest peale. Meil on vaja nad omaks võtta. Meie keha teab seda. Ta teab, et kõigega on arvestatud.

 

A: Aga anunnakid, kes meid juhivad, kus nad praegu on?

D: Nad elavad siin koos meiega, varjatud meie käesolevate võimete eest neid näha ja tajuda. Võib öelda, et nad elavad teises mõõtmes kuid elavad siin ja praegu. Nad osalevad aktiivselt meie elus, kuid me ei saa neid kuidagi mõjutada.

 

A: Kus nad konkreetselt asuvad?

D: Neil on ülisuured maa-alused baasid, nagu linnad. Nad elavad seal. Kuid nad on ka maa peal. Nad on meie seas, me toimime vastastikku nendega, kuid ei teadvusta seda.

 

A: See tähendab, et me ei näe neid? Kas nad on nähtamatud?

D: Ei, neid võib näha. Kuid nad projitseerivad midagi energeetilise välja taolist enda ümber, mille abil võivad nad omandada suvalise kesta mida tahavad. Seepärast ei saa neid ära tunda.

 

A: Kuidas projitseerivad?

D: Mõttega.

 

A: Ja ei kasuta midagi muud?

D: Ei, nende vaimsed võimed ületavad inimlikke. Seetõttu on see nende jaoks kui lapsemäng. Nad võivad panna meid nägema vormi ilma, et eriti pingutaks.

 

A: Ja niisiis käivad vabalt ringi meie seas?

D: Mitte ainult ei käi, vaid juhivad, elavad koos meiega. Selleks võib olla ülemus, meile kallis inimene, sõber…

 

A: Seega võib olla sinu paariliseks anunnaki ja sa isegi ei aima?

D: See on võimalik. Kuid seda ei juhtu, sest nad ei seo ennast väljastpool enda liiki.

 

A: Isegi mitte nendega, kellel on nende DNA?

D: Ainult erijuhtudel. Mõnikord, kui nad otsustavad parendada oma vereliini, võetakse inimesi väljastpoolt. Kuid ainult peale hoolikat hindamist.

 

A: Milles seisneb hindamine?

D: Kontrollitakse geneetikat, iseloomu, astroloogilisi tegureid ja palju muud…

 

A: Astroloogilised tegurid?

D: Jah. Esmajärjekorras. Nad teavad, et planeetide mõju mängib iseloomu kujunemises võtmerolli. Seetõttu on astroloogia kõige iidsem teadus. See ühendab kõik teadmised Universumist.

 

A: Ma ei teadnud, et see nii tähtis on.

D: Sest sul pole vaja seda teada. Algul räägiti, et astroloogia on nõidus, ja hiljem, et saatanast. Kuna nüüd ühtegi neist nõidadest enam ei tegutse, loodi mulje, et see on lihtsalt rumalus, aja raiskamine.

 

A: Miks?

D: Sest see on vahend end Universumiga kooskõlla viia. Olla harmoonias tähtedega tähendab elada kooskõlas Loomisega. Me kõik, muidugi alateadvuslikult, oleme mõjutatud Päikesest, Kuust, planeetidest. Maa kujutab endast gigantset magnetit, mis pöörleb ümber oma telje, luues omakorda magnetvälja. See magnetväli avaldab tähtsat mõju elule Maal. On olemas kosmilised tsüklid, Päikese pulseerimised, elektrilised signaalid, elektromagnettormid. Inimestel on kindlasti vaja nendega arvestada. On olemas soodsad perioodid külviks, saagi kogumiseks, teatud tegevusteks, laste eostamiseks; ja vastupidi – ebasoodsad. Kõigel on tähendus. Midagi pole tehtud asjatult.

 

A: Kuid ma ei taipa, miks nad seda varjavad? Nad ju saaks oma kasumi.

D: Ei, sest siis taipaks inimene elu mõtet. Elades teadlikult, oleks inimestel ligipääs Maatriksi piiramatutele ressurssidele. Nad raviksid end terveks kosmilise energiaga, seemendaksid põlde soodsatel aegadel, mis viiks rikkalike saakideni, külluseni. Nad ei kasutaks enam pestitsiide, sest kahjurite vastu aitaksid teised taimed, korjatuna teatud kuu tsüklitel. Kui inimesed pööraksid tähelepanu tähtedele, sünniksid teistsugused lapsed: paremad, võimekamad, teiste programmidega, palju ühtlasema struktuuriga.

 

A: Mis tähendab võidelda kahjuritega teiste taimede abil?

D: Jah, teiste taimede abil saab võidelda kahjuritega. Kas siis neid juurvilja või teravilja peenarde vahele istutades või nende mahlaga piserdades. Kuigi, õiglasem oleks taimi pigem istutada kui tappa.

 

A: Too näide mingist taimest.

D: Peiulill. Kaitseb juurvilju, muuseas ka aedmaasikat ja vaarikat neid söövate putukate eest. Kui istutada peiulille põõsakesed peenarde vahele ja äärtele, saab su aed kaitstud. Tean seda täpselt. Ütlesin seda ka vanaemale ja vanaisale, kuid nad ei uskunud mind alguses aga pärast selgus, et mul oli õigus. Neil ei olnud enam maasikatega probleeme.

 

A: Aga mida peiulill teeb? Kuidas see kahjuritele mõjub?

D: Ühest küljest eritab ta ainet, mis neid eemale peletab; aga teisest küljest – kiirgab spetsiaalset energiat, mis kaitseb taimi, mõjutades kahjurite energiavälja ja sundides neid seda kohta hülgama. Tegelikult kaitseb peiulill selle energiaga ennast kuid aitab ka taimi, mis tema ümber on.

 

A: Ja selliseid taimi on palju?

D: Jah. Tegelikult on kõik taimed millegi jaoks vajalikud. Miski ei eksisteeri asjatult. Inimesed saavad nendega end ravida, kuid on vaja täita kaks tingimust: millisel astroloogilisel ajal need korjatud on ja kes neid korjas.

 

A: Kas see on tähtis?

D: Jah, sest teatud perioodidel on nende raviomadused suurimad. Kuid väga tähtis on inimese, kes neid korjab, hingeline olukord – ta on esimene, kes puudutab taime ja võib sellelt energia ära võtta või seda muuta.

 

A: Seda ma ei teadnud!

D: Inimene, kes taimi korjab, peab olema terve, rahulik ja tasakaalus. Või vähemalt seda endale sisestama kui ta taimi korjab. See on väga tähtis.

 

A: Nii see on. Ainult et keegi ei tea seda.

D: Taimed on elusolendid, head ja imelised. Nad on siin selleks, et olla kasulikud, et aidata. Kahjuks me tapame neid, purustame ja viskame seejärel minema. Täpselt nii käitume ka kuuskedega. Kui sa vaid kuuleksid nende karjeid kui neid raiutakse! Asjatult! Mitte keegi ei kuule!

 

A: Kuid sa rääkisid, et sulle meeldivad jõulud!

D: Jah, väga. Kuid kui sündmus, kui vibratsioon. Mul vedas, sest ema ostis ammu kunstliku kuuse. See on väga hea, peamine on idee. Ma ei tea, kas olen võimeline viibima majas, kus on eksponeeritud väljapaistev meetrine kuusk, ja veel rõõmustavad inimesed selle üle! Kuid inimestel on vist anne tappa taimi ja sellest rõõmu tunda!

 

A: Mida see tähendab?

D: See tähendab seda, et tapame planeedi, raiskame selle rikkused ja ise vaimustume sellest. Kuid tahaksin jätkata järgmisel korral.

 

A: Lõpetame siis tänaseks.

 

 

Peale seda, kui David lahkus, istusin kaua ja püüdsin infot läbi mõelda. Mäletan, et kunagi lugesin David Icke’i raamatust “The Biggest Secret” (“Suurim saladus”) tõlget Sumeri tahvlitest, avastatud 1850. aastal kusagil 400 km Bagdadist, Iraagis. Tekst oli tõlgitud Zecharia Sitšini, austatud teadlase, ajaloolase, kirjaniku ja keeletundja, poolt.

Ta kinnitas, et tahvlid sisaldavad infot kõrgemast rassist nimega AN.UNNAK.KI, kes on tulnud Sumerisse planeedilt Niburu. Sitšin usub, et see planeet tiirleb mööda ovaalset trajektoori, mis kulgeb Jupiteri ja Marsi vahelt ja läheb kaugele Pluuto taha.

Kogu tsükkel kestab 3600 aastat. Tahvlites sisaldub imekspandava täpsusega info päikesesüsteemist ja kõigist planeetidest, kaasaarvatud nende mõõtmed ja orbiidid.

Sitšin räägib, et need anunnakid tulid Maale umbes 450 000 aastat tagasi kulda otsima. Nad peatusid piirkonnas, kus praegu on Aafrika kontinent selleks, et ammutada ressursse. Alguses kaevandasid mineraale ainult anunnakid, kuid seejärel oli ülestõus ja nende juhid otsustasid luua hübriidrassi, kes on töövõimeline. Nad proovisid läbi palju variante, kuid lõpuks peatusid kaasaegse inimese peal. Tahvlites kirjeldatakse, kuidas anunnakid lõid geneetilised harud juhtimaks inimkonda nende nimel. Üldiselt kirjeldatakse, kuidas loodi kuninglik võim.

Tähtis on meeles pidada, et inimkonna ajaloost on teada, et 200 000 aastat tagasi toimus rassi täiustamine. Äkki muutus Homo erectus Homo sapiensiks, et seejärel, kuskil 35 000 aastat tagasi, võtta vastu veel midagi ja muutuda Homo sapiens sapiensiks – kaasaegseks inimeseks. Keegi ei tea ja ei oska selgelt selgitada, mis põhjustas selliseid evolutsioonihüppeid. Seda enam, et teaduslikud uuringud on kindlaks teinud, et omame ühist naissoost eellast, kes elas Aafrikas 140 000 – 300 000 aastat tagasi.

 

 

 

 

Allikas: Havah Aryana “Inuaki – Reptilianul din mine”

 

Tõlge: Aigar SädeKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt