Kodanikuühenduse hinnangul eksitab inspektsioon avalikkust

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

12. märts 2018 kell 9:45Eesti Metsa Abiks (EMA) saatis Keskkonnainspektsioonile täiendava järelpärimise seoses KKI avaldusega, mille kohaselt polevat Soomaa raiete asjus lumeolude tõttu võimalik lõplikku seisukohta anda.

 

EMA palus täpsustada, milliste kahtlustuste kontrollimine on Keskkonnainspektsiooni sõnul raskendatud, sest kodanikuühendusega konsulteerinud spetsialistid suutsid osutada reale rikkumistele pelgalt fotodokumentatsioonile toetudes. Ühenduse kahtlustuste hulka kuulusid säilikpuude ebapiisav jätmine, eelmise veerraie nõuetekohase uuenemise puudumine, erinevate vähemuspuuliikide ja liiga vanade puude väljaraie (vastavalt Soomaa PR kaitsekorralduskavale) jms. EMA hinnangul oleks Keskkonnainspektsioon pidanud väljenduma konkreetsemalt, selgitades avalikkusele, milliseid rikkumisi on võimalik kohe tuvastada ning milliseid lume sulades, sest vastasel juhul jääb mulje, nagu üritaks inspektsioon võimalikku rikkumist pehmendada.

Kuna Keskkonnainspektsiooni 8. märtsil tehtud avalduse kohaselt puudub neil voli peatada vaidlustatud raiet, mille kohta on teatis olemas, siis on tegemist tõsise auguga seadusandluses, ning vastavalt Keskkonnajärelevalve seaduse § 8-le peaks Keskkonnainspektsioon tegema ettepaneku vastavate õigusaktide muutmiseks, et nende ametkond saaks keskkonnarikkumiste peatamist tõhustada.

Kodanikuühendus juhtis KKI tähelepanu ka sellele, et ettevõtte Strobus OÜ poolne põhjendus, mille kohaselt peatati raied seoses nädala pärast algava musträhni pesitsusajaga, aga mitte tõstatatud rikkumiskahtlustusega, on Eesti oludes äärmiselt ebatõenäoline, ehkki väärib raiepraktikana kahtlemata tunnustust. Eesti Metsa Abiks tuletab siinkohal heaperemehelikele metsaomanikele meelde, et 15. märtsist 31. augustini kestva raierahu hoidmine aitaks Eesti metsades kaitsta lausa üheksatkümmet viit metsaliiki (A. Lõhmus ja EOÜ Linnukaitsekomisjon, „Eesti metsalinnustiku kaitse“ 1999, Tartu) ja avaldab tänu kõigile jätkusuutlikku metsamajandust harrastavatele metsamajandajatele, kes otsustavad lindude säästmise huvides sel ajal raieid mitte teostada.

 

EMA peatas Soomaa raied

Möödunud kolmapäeval (7.03) esitas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Keskkonnainspektsioonile (KKI) ja Keskkonnaagentuurile (KAUR) avaldused, paludes Soomaa raied viivitamatult peatada ning tellida uus, auditeeritud inventeerimine, mis hoiaks ära edasise keskkonnakahju põhjustamist. Praeguseks on metsatööd rahvuspargi südames peatatud.

Keskkonnaameti sõnul on tegemist väga tõsiste süüdistustega, mille kontrollimine olevat nende hinnangul enne lume sulamist keerukas. EMA täiendavad küsimused puudutasid peamiselt raiete kooskõla Metsa majandamise eeskirja ja Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavaga, täpsemalt paluti määrata ära paljude puude ning puistute tegelik vanus ning teha kindlaks, et ei ole raiutud puid, mille raie on Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavaga keelatud. Lisaks leiab EMA, et väärinventeerimine ei ole üksikjuhtum, vaid tegu on levinud ning süstemaatilise praktikaga, mille edasiseks ärahoidmiseks tuleks hakata kiireid ning otsustavaid samme astuma. Pilootprojektina võiks seda katsetada just Natura 2000 aladel, mille alla kuulub ka Soomaal raiutud Tõramaa kinnistu, kuna Natura alade seisukord Eestis on juba pikemat aega halb.

Tutvu ametkondadele esitatud dokumentidega:

 

Allikas: EMA pressiteade, EMA 2

 

Toimetas Sander SoomaaKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt