Kas Jüri Ratase sõlmitud koroonapasside leping WHO-ga on ebaseaduslik? Kommenteerib Robert Sarv

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

15. detsember 2021 kell 14:12Foto: kollaaž / Canva

Kas Jüri Ratase sõlmitud koroonapasside leping (Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Eesti Vabariigi Valitsuse (Eesti) vaheline vastastikuse mõistmise memorandum koostöö kohta digitaalse tervishoiu ja innovatsiooni valdkonnas) WHO-ga on ebaseaduslik? Kommenteerib vandeadvokaat Robert Sarv.

 

Teatavasti sõlmis toonane peaminister Jüri Ratas 2020. aasta sügisel WHO-ga nn koroonapasside lepingu, kuigi mingit pandeemiat ega muud meditsiinilist hädaolukorda tegelikult polnud. Nagu me teame, on vaktsineeritud ise superlevitajad, sest vaktsiin ei kaitse nakatumise eest ega garanteeri head tervist. Riigikogu liige Kalle Grünthal on korduvalt öelnud, et see leping on kehtetu, sest sellised lepingud tuleb riigikogu poolt ratifitseerida ning Ratas üksi sellist lepingut sõlmida ei saa. Grünthali hinnangul on Jüri Ratas niiviisi tegutsedes rikkunud Eesti põhiseadust, kuna lepinguga on kaasas ka “lisaprotokollid”, mida avalikkuse eest varjatakse. Grünthal on võrrelnud Ratase WHO lepingut Molotovi-Ribbentropi paktiga.

 

Et asjasse selgust saada, pöördusime vandeadvokaat Robert Sarve poole kommentaari palvega.

Palun professionaali kommentaari/hinnangut kogu asjale: kas Ratas sai sellise lepingu üksi sõlmida? Kas see leping on kehtetu? Kas Ratas rikkus põhiseadust? Kui jah, siis milline oleks karistus Ratasele jne?

 

Robert Sarv:

Vastab tõele, et üldjuhul tuleb välislepingud Riigikogus ratifitseerida, kuid seaduse kohaselt (täpsemalt välissuhtlemisseaduse § 8 lg 1 p 7) võib teatud juhtudel ka valitsus välislepinguid sõlmida. Kuna Jüri Ratas oli lepingu sõlmimise ajal peaminister ehk valitsuse juht, siis oli tal iseenesest õigus välislepinguid sõlmida.

Täpsem küsimus on aga selles, mida selle lepingu alusel täpsemalt tehakse – sellest võib sõltuda ka see, kas lepingu oleks pidanud parlamendis ratifitseerima või mitte. Paraku on lepingu enda sõnastus väga umbmäärane ning artikli 1 lg-tes 2 ja 3 on ka otseselt välja toodud, et tegelik sisu selgub alles hilisemate lisaprotokollidega. Mida umbmäärasem leping, seda suurem peaks olema parlamentaarne kontroll. Nii see võimude lahusus peakski valitsuse omavoli takistama. Oleks seega mõistlik teha valitsusele teabenõue ning küsida välja kõik lisaprotokollid, mis nad selle lepingu alusel on sõlminud ning nende järgi saaks juba täpsemalt olukorda analüüsida.

 

Hando Tõnumaa:

Tuginedes sellele vastusele, palusin järgmiseks Robert Sarvel koostada teabenõue WHO lepingu lisaproptokollide osas ning uurisin veel Jüri Ratase WHO lepingu detaile.

…“kuid seaduse kohaselt (täpsemalt välissuhtlemisseaduse § 8 lg 1 p 7) võib teatud juhtudel ka valitsus välislepinguid sõlmida”:

‘teatud juhtudel’ – kas meil on võimalik kuidagi Ratas siiski vahele võtta sellega, et ta ületas oma volitusi? Kas need ‘teatud juhud’ peaksid olema konkreetselt mõõdetavad? Pean silmas, et kas haiglakohad, COVID-surmad vms statistika, millega Ratas vahele võtta?

Kuna kogu asi on hoax (pettus), siis peaks kusagil olema mingisugune iva, millega see leping tühistada.

 

Robert Sarv:

Seoses Jüri Ratase lepinguga: põhiseaduse § 121 näeb ette need olukorrad, millal peab Riigikogu välislepingu ratifitseerima. Seal on viis võimalikku varianti, millest enamik praegusel juhul ei kohaldu. Samas sätestab põhiseadus, et Riigikogu peab välislepingu ratifitseerima muu hulgas juhul, kui selle “rakendamiseks on tarvis Eesti seaduste vastuvõtmist, muutmist või tühistamist”.

On võimalik, et välislepinguga on kokku lepitud tingimustes, mis vajaksid Eesti seaduste muutmist. Sellisel juhul oleks pidanud Riigikogu selle ratifitseerima. Samas ei ole seda hetkel võimalik ainult raamlepingu järgi täpselt öelda, sest lepingu detailsem sisu pannakse paika alles lisakokkulepetega. Saame seega täpsema hinnangu anda pärast seda, kui valitsus on meile teabenõude peale väljastanud kõik lisad ja muud dokumendid, mis selle WHO lepingu alusel sõlmitud on. Saatsin teabenõude eile välja, nii et kui valitsus venitama ja keerutama ei hakka, siis peaks hiljemalt järgmisel nädalal see info meil käes olema ning seejärel saame asjaga lähemalt edasi minna.

 

Allikad: lingid artikli sees, kirjavahetus Robert Sarvega

Foto: kollaaž / Canva

 

Toimetas Hando Tõnumaa

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt