Peapiiskop Viganò hoiatab nanostruktuuriga süstitavate ainete eest

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

29. november 2022 kell 16:29Katoliku kiriku peapiiskop Carlo Maria Viganò väitis COVID Ethics Internationali (MD4CE International) kohtumisel, et nanostruktuuriga Covid-süstidest on leitud grafeeni ja nanotehnoloogiat. Lisaks kritiseeris mees koroonapettuse läbiviijaid ja ennekõike Maailma Majandusfoorumi juhi Klaus Schwabi diktaatorlikke plaane. See sõnavõtt leidis aset pühapäeval, 20. novembril 2022. aastal rahvusvahelisel grupikohtumisel, mille korraldas Medical Doctors for Covid Ethics International (vt SIIT ja SIIT).

 

Viganò väitis, et süstides sisalduv grafeen toimib saatja ja vastuvõtjana ning ta juhib tähelepanu grafeenileidudest inimveres.

Viganò leiab, et meil on oluline vaadelda COVID-i kvaasisüsteravimeid nanotehnoloogia vaatenurgast. Tema hinnangul tuleks uurida, mida need süstid tegelikult sisaldavad ja kuidas need sobivad “inimsõbraliku” transhumanistliku tegevuskavaga – süstid sisaldavad isemonteeruvat nano- ja mikrotehnoloogiat.

MD4CE International on rahvusvaheline arstide, teadlaste, juristide, ajakirjanike, majandusteadlaste, ajaloolaste, poliitikute, filosoofide, andmeanalüütikute, pankurite, sõjaväe- / luureekspertide jt spetsialistide rühm üle kogu maailma, kes teevad otsustavalt koostööd, et paljastada viimase kolme aasta jooksul juhtunu kohutav tõde maailma inimestele, nende peredele, kogukondadele, riikidele ning võtta toime pandud suurte kuritegude eest vastutavad isikud nõuetekohaselt vastutusele.

 

Lugupeetud sõbrad!

Lubage mul kõigepealt tänada dr Stephen Frosti kutse eest, mille ta mulle saatis, et teiega rääkida. Koos dr Frostiga tänan ka teid kõiki, mul on selle ühenduse üle väga hea meel. Teie pühendumus psühhopandeemia propaganda vastu võitluses on kiiduväärt. Ma olen täiesti teadlik raskustest, millega te olete pidanud silmitsi seisma, et jääda kindlaks oma põhimõtetele ja trotsima neid, kes on teid diskrimineerinud, jätavad teid ilma tööst ja palgast ning tembeldavad teid ohtlikeks vaktsiinivastasteks.

Mul on hea meel, et saan teiega rääkida ja jagada teiega oma mõtteid praeguse ülemaailmse kriisi kohta. Kriis, mida võime pidada plaandeemiast tingitud hädaolukorraga alanuks, kuid nagu me teame, on see üldtuntud isikute poolt aastakümneid väga konkreetsete eesmärkidega planeeritud.

Ainuüksi pandeemiaga tegelemine oleks tegelikult tõsine viga, sest see ei võimaldaks meil vaadelda sündmusi nende täielikus sidususes ja omavahelises seotuses, takistades meil seega neid mõista ja eelkõige tuvastada nende taga olevaid kuritegelikke kavatsusi.

Teie, kellel on oma teadmised meditsiini-, teadus-, õigus- või muudes valdkondades – nõustute minuga, et piirdudes oma distsipliiniga, mis mõnel juhul on äärmiselt spetsiifiline, ei selgita täielikult valitsuste, rahvusvaheliste organite ja ravimiametite tehtud asjakohaste valikute põhjendusi.

Näiteks eksperimentaalsete seerumitega inokuleeritud inimeste verestgrafeenilaadse” materjali leidmine pole viroloogi jaoks mõistlik, kuid nanomaterjalide ja nanotehnoloogia eksperdi jaoks on see mõistlik, kui ta mõistab, milleks grafeeni saab kasutada. Samuti on mõistlik meditsiinipatentide eksperdi [jaoks], kes tuvastab kohe leiutise sisu ja seostab selle teiste sarnaste patentidega.

Samuti on see mõistlik sõjatehnoloogia eksperdile, kes teab täiustatud inimese uuringutest (Briti kaitseministeeriumi dokument nimetab teda transhumanistlikus mõttes “suurendatud inimeseks”) ja suudab seetõttu grafeeni nanostruktuurides ära tunda tehnoloogia, mis võimaldab suurendada sõjaväeteenistuse militaartegevust. Ja telemeditsiini ekspert suudab nendes nanostruktuurides ära tunda hädavajaliku seadme, mis saadab patsiendi kontrollserverisse biomeditsiinilisi parameetreid ja võtab sellest vastu ka teatud signaale.

Veel kord: sündmuste hindamisel meditsiinilisest seisukohast tuleks arvesse võtta teatud valikute õiguslikke tagajärgi, nagu maskide kandmise nõude kehtestamine või, mis veelgi hullem, massiline “vaktsineerimine”, mida on tehtud kodanike põhiõigusi rikkudes.

Ja ma olen kindel, et tervishoiu juhtimise valdkonnas ilmnevad ka haiguste ja ravimeetodite klassifitseerimiskoodide manipulatsioonid, mille eesmärk on muuta Covid-19 vastu võetud meetmete kahjulik mõju jälgimatuks, alates inimeste paigutamisest hingamisaparaadi alla intensiivravisse kuni valvsate ooteprotokollideni, rääkimata Euroopa Komisjoni skandaalsetest eeskirjade rikkumistest, millel – nagu te teate – ei ole alust Euroopa Parlamendi delegatsiooni tervishoiu valdkonnas ja see ei ole avalik-õiguslik asutus, vaid pigem eraettevõtete konsortsium.

Just viimastel päevadel G-20 Bali tippkohtumisel juhendas Klaus Schwab valitsusjuhte – peaaegu kõiki maailma majandusfoorumi programmist “Young Global Leaders for Tomorrow” pärit valitsusjuhte – tulevastest sammudest, mida tuleb astuda maailmavalitsuse moodustamiseks.

Tohutute majanduslike vahenditega väga võimsa eraorganisatsiooni president teostab maailma valitsuste üle liigset võimu, saades nõusoleku poliitilistelt liidritelt, kellel pole rahva mandaati allutada oma rahvad eliidi võimu pettekujutelmadele. See asjaolu on ennekuulmatu. Klaus Schwab ütles: Neljandas tööstusrevolutsioonis võtavad võitjad kõik, nii et kui olete Maailma Majandusfoorumi toetajate esimene laine, olete võitjad (twitter| müristamine| telegramm).

  • Neil väga tõsistel avaldustel on kaks tähendust: esimene on see, et “võitjad võtavad kõik” ja on “võitjad” – pole selge, millises mahus ja kelle loal.
  • Teine on see, et need, kes ei kohane selle “neljanda tööstusrevolutsiooniga”, leiavad end tõrjutuna ja kaotavad – nad kaotavad kõik, sealhulgas oma vabaduse.
  • Lühidalt öeldes ähvardab Klaus Schwab maailma kahekümne juhtiva tööstusriigi valitsusjuhte, et nad viiksid oma riikides ellu Suure Lähtestamise programmilised punktid.
  • See ulatub pandeemiast palju kaugemale: see on ülemaailmne riigipööre, mille puhul on oluline, et inimesed astuksid selle vastu välja üles ja et endiselt terve riigiorgan alustaks rahvusvahelist juriidilist protsessi.
  • Oht on vahetu ja tõsine, sest Maailma Majandusfoorum on võimeline oma õõnestavat projekti ellu viima ja need, kes valitsevad riike, kõik selle rahvusvahelise maffia poolt on kas orjastatud või šantažeeritud.

Nende avalduste valguses – ja teiste avalduste valguses, mis ei ole vähem pettekujutelmad kui Klaus Schwabi nõuniku Yuval Noah Harari seisukoht–, mõistame, kuidas pandeemia farss toimis liikumapaneva jõuna kontrolli kehtestamiseks, sunnimeetmeteks, isikuvabaduste piiramiseks ning töötuse ja vaesuse suurendamiseks.

Järgmised sammud tuleb läbi viia majandus- ja energiakriiside abil, mis on olulised sünarhilise valitsuse loomiseks ülemaailmse eliidi poolt.

Ja siin, kallid sõbrad, lubage mul rääkida piiskopina, sest selles sündmuste jadas, mille tunnistajaks me praegu ja ka edaspidi oleme, võib teie pühendumine olla nurjatud või piiratud asjaoluga, et te ei suuda näha selle olulist vaimset olemust.

Ma tean, et kaks sajandit valgustusajastu mõtlemist, revolutsioone, ateistlikku materialismi ja antikleriklikku liberalismi on harjunud mõtlema usust kui isiklikust asjast või et pole olemas objektiivset Tõde, millele me kõik peame vastama. Kuid see on propedeutilise ajupesu vili, mis juhtus ammu enne seda, mis täna toimub, ja oleks rumal uskuda, et kaheksateistkümnenda sajandi salajasi sekte ja [franc-maçonnerie] rühmitusi juhtinud kristlusevastasel ideoloogial polnud midagi pistmist kristlusevastase ideoloogiaga, mis tänapäeval ajendab inimesi nagu Klaus Schwab, George Soros, ja Bill Gates.

Juhtpõhimõtted on samad: mäss Jumala vastu, viha kiriku ja inimkonna vastu ning hävitav raev, mis on suunatud loomise ja eriti inimese vastu, sest ta on loodud Jumala näo järgi ja sarnaseks.

Kui alustate nendest tõenditest, saate aru, et ei ole võimalik teeselda, et see, mis toimub meie silme all, on ainult kasumi otsimise või võimuiha tulemus. Kindlasti ei saa tähelepanuta jätta majanduslikku osa, arvestades, kui palju inimesi on Maailma Majandusfoorumiga koostööd teinud. Ja ometi on lisaks kasumile ka määratlemata eesmärke, mis tulenevad “teoloogilisest” nägemusest – sellisest, mis on pea peale pööratud, see on tõsi, kuid siiski teoloogiline; nägemus, mis näeb kahte vastandlikku külge: Kristuse poolt ja Antikristuse poolt.

Neutraalsust ei saa olla, sest kui kahe armee vahel on kokkupõrge, teevad need, kes otsustavad mitte võidelda, ka valiku, mis mõjutab lahingu tulemust. Teisest küljest, kuidas on võimalik oma üllas ja kõrges ametis ära tunda imetlusväärset korda, mille Looja on loodusesse paigutanud (tähtkujudest aatomiosakesteni) ja seejärel eitada, et inimene on ka osa sellest korrast, mis on tema moraalne mõte, tema seadused, tema kultuur ja tema avastused? Kuidas saab inimene, kes on Jumala loodud-olend, eeldada, et ta ei allu igavestele ja täiuslikele seadustele?

Meie lahing (Püha apostel Paulus) ei ole lihast ja verest tehtud loodud-olendite vastu, vaid vürstiriikide ja vägede vastu, selle pimeduse maailma valitsejate vastu, kurjuse vaimude vastu, kes elavad taevastes paikades (Ef 6:12).

Ühelt poolt on olemas Jumala linn – see, millest püha Augustinus kirjutab – ja teiselt poolt saatana linn. Võime öelda, et praegusel ajastul on saatana linn selgelt tuvastatav neo-maltuslikus globalismis, uues maailmakorras, ÜROs, Maailma Majandusfoorumis, Euroopa Liidus, Maailmapangas, Rahvusvahelises Valuutafondis ja kõigis neis niinimetatud “heategevuslikes sihtasutustes”, mis järgivad surma, haiguste, hävingu ja türannia ideoloogiat. Ja ka nendes jõududes, mis on imbunud institutsioonidesse, mida me nimetame “süvariigiks” ja “sügavaks kirikuks”.

Teisest küljest peame tunnistama, et Jumala linna on raskem tuvastada. Isegi usujuhid näivad olevat reetnud oma rolli ustavatele juhatust anda, eelistades teenida võimu ja levitada nende valesid. Needsamad inimesed, kes peaksid hingi kaitsma ja pühitsema, ajavad neid laiali ja õhutavad skandaale, nimetades häid kristlasi jäikadeks fundamentalistideks. Nagu näete, rünnak on mitmel rindel ja seega on see surmav oht inimkonnale, tabades nii keha kui ka hinge.

Ja ometi näeme just ajal, mil on raske leida autoriteetseid pidepunkte – nii religioosses kui ka ajalikus sfääris –, üha suuremat hulka neid, kes mõistavad, avavad silmi ja tunnevad ära sündmuste arengu taga olevat kuritegelikku meelt.

Nüüd on selge, et kõik on omavahel seotud, ilma et oleks vaja vallandada neid, kes seda ütlevad kui “vandenõuteoreetikud”. Vandenõu on juba olemas: me ei leiuta seda; me lihtsalt mõistame selle hukka, lootes, et inimesed ärkavad sellest suitsidaalsest narkoosist ja nõuavad, et keegi lõpetaks ülemaailmse riigipöörde.

Sotsiaalse inseneritöö ja massilise manipuleerimise operatsioonid on ilma igasuguse kahtluseta näidanud, et see kuritegu oli ettekavatsetud ja kuidas see on kooskõlas “vaimse” nägemusega konfliktist, mis praegu lahti rullub: on vaja valida pool ja võidelda, ilma järele andmata.

Tõde – mis on Jumala omadus – ei saa eksituse tõttu tühistada ja elu ei saa surmaga lüüa: pidage meeles, et Issand, kes on enda kohta öelnud: “Mina olen tee, tõde ja elu”, on juba Saatana alistanud ja see, mis lahingust järele jääb, teenib ainult selleks, et anda meile võimalus teha õige valik, otsustada teha neid tegusid, mis asetavad meid Kristuse lipu alla, Hea poolele.

Ma usun, et see suur töö, mida te ette võtate, kannab peagi oodatud vilju, lõpetades katsumuste aja, mil me näeme, kuidas maailm muutub, kui me ei pöördu Kristuse poole, kui me jätkuvalt arvame, et suudame koos eksisteerida kurjuse, valetamise ja enesekummardamisega. Lõppude lõpuks on Jumala linn eeskujuks neile, kes elavad Jumala armastuses, enesekontrollis ja põlguses maailma vastu; Saatana linn on eeskujuks neile, kes elavad enesearmastuses, maailmale vastamises ja Jumalat põlgavad.

Ma tänan teid kõiki tähelepanu eest, mida olete mulle osutanud, õnnistagu Jumal teid kõiki.

~ Carlo Maria Viganò, peapiiskop

 

**

Carlo Maria Viganò on katoliku kiriku peapiiskop, kes teenis 19. oktoobrist 2011 kuni 12. aprillini 2016 Ameerika Ühendriikides. Varem oli ta 16. juulist 2009 kuni 3. septembrini 2011 Vatikani Linnriigi kubermangu peasekretär. Viganò pühitseti preestriks 1968. aastal ja ta oli pikaaegne Püha Tooli diplomaatilise korpuse esindaja, enne kui paavst Johannes Paulus II ta 1992. aastal piiskopiks pühitses. Viganò nimetati 2009. aastal Vatikani linnavalitsuse peasekretäriks, kus ta reformis Vatikani Linnriigi rahandust ja muutis eelarvepuudujäägi ülejäägiks. 2011. aastal sai temast Ameerika Ühendriikides apostellik nuntsius.

Viganò kirjutas 2020. aasta kevadel veebilehel “Veritas Liberabit Vos” artikli, milles ta kritiseeris COVID-i ajastul kehtestatud “ebaproportsionaalseid ja põhjendamatuid piiranguid” “usu-, sõna- ja liikumisvabaduse kasutamisele”, öeldes, et see oli “sotsiaalne manipuleerimine” ja “diktatuuri peened vormid”, mis rikkusid “kodanike võõrandamatuid õigusi ja nende põhivabadusi”. Viganò ütles, et “varjatud huvid” sekkusid siseasjadesse ja olid osa “plaanist”, mis “tooks kaasa vastuvõetamatute vabaduste piiramise vormide püsiva kehtestamise”.

30. oktoobril 2020 kirjutas Viganò Ühendriikide 45. presidendile, et suurt lähtestamist juhib “globaalne eliit”, kes tahab inimkonda “alistada”, kasutades “sunnimeetmeid”, et “piirata isikuvabadusi”.

 

Allikad:

https://pennybutler.com/category/solutions/stand-up/

https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maria_Vigan%C3%B2

 

 

Toimetas Revo JaansooKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt