Kodanikupöördumine: miks tingimusliku kasutusloaga COVID-vaktsiinide manustamine lastele on ebaseaduslik

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

24. oktoober 2022 kell 18:05Foto: Pixabay / torstensimon

Eesti Ravimiamet on 20.10.2022. aastal andnud oma kodulehel teada, et Euroopa Ravimiameti (EMA) inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee (CHMP) andis soovituse laiendada Comirnaty ja Spikevaxi SARS-CoV-2 originaaltüve sisaldavate süsteravimite näidustust: Comirnaty puhul lastele vanuses 6 kuud kuni 4 aastat ning Spikevaxi puhul lastele vanuses 6 kuud kuni 5 aastat.  Euroopa Komisjon järgis selle otsuse tegemisel Euroopa Liidu ravimiameti („EMA“) soovitust. Tegemist on Pfizer/Biontechi ja Moderna vaktsiinidega, mida võib nüüd manustada beebidele alates kuuendast kuust, vahendab Austria ringhääling (ORF). Samal ajal andis Euroopa Komisjon loa ka kahele Moderna koroonavaktsiinile, mis on kohandatud tõhustusdoosiks omikroni tüvedele BA.4 ja BA.5 ning mida võib süstida alates 12. eluaastast. Ent COVID-19 mRNA Pfizeri Comirnaty ja Moderna mRNA Spikevax geeniravimite (ravimi liik ja klassifikatsioon: “geeniteraapia”, “protoravim” (probleemravim ehk selline ravim, mis võib kujutada endast terviseohtu) tähtajalise kasutusloa alusel on aga ebaseaduslik ja ebaeetiline. Artikli autor on põhjalikult Covid-teemat ja koroonavaktsiinide seaduslikkuse kitsaskohti uurinud Revo Jaansoo.

 

CHMP soovitused, mis on saadetud vastavalt Euroopa Ravimiameti soovitusele laiendada Comirnaty ja Spikevaxi COVID-19 protoravimite näidustust lastele vanuses alates 6 kuud, Euroopa Liidu allorganisatsioonina toimivale Euroopa Komisjonile kinnitamiseks lastele (“lapsed”).

 

Ravimiameti õiguslik kohustus on kaitsta üksikisiku ja kodanikuõigusi

Kui isiku- ja kodanikuõiguste hulka ei kuulu võime ilma sunnita valida, mida kehasse või kehadesse manustada, siis on need õigused illusoorsed. See tähendab, et need võivad kaduda iga rahvatervise ametniku arvamuse või päevakorrast lähtuva uuringu kapriisi tõttu.

Sellega seoses ei tohiks ühelegi lapsele manustada ravimit, eriti kui Pfizeri ja Moderna COVID-19 mRNA geeniteraapia süsteravimid (“Pfizer” või Moderna „toode”), mis on Euroopa Liidus saanud tingimusliku kasutusloa (“CMA”), kuna on toimunud tõsiseid juriidilisi ja eetilisi rikkumisi.

Euroopa Ravimiameti (“EMA”) soovituse alusel puuduvad Euroopa Komisjonil seaduslikud volitused lastele mõeldud ravimi väljastamiseks selle toote suhtes, sealhulgas seetõttu, et laste puhul ei ole tegu meditsiinilise hädaolukorraga ning ravimi saanud isikud nakatuvad endiselt SARS-CoV-2-ga ja kannavad seda ka edasi. Samuti on sobimatu väljastada lastele tingimuslikku kasutusluba, kui andmed ei näita, et teadaolevad eelised kaaluvad üles teadaolevad riskid ning uuringu läbiviimine oli ebapiisav.

Eeltoodud probleemide käsitlemist raskendab tõsiasi, et poliitiliste otsustega on tahetud luua olukord, mis tagab Pfizerile rahalise puutumatuse selle toote põhjustatud vigastuste puhul, sealhulgas juhul, kui Pfizer on sooritanud tahtliku seadusest üleastumise, hoolimata eriti Pfizeri varasemast sellisest käitumisest. EMA on teinud vigu meditsiinitoodete soovitamisel ning Euroopa Komisjon selle toote lubamisel. Selle toote puhul on aga nõudnud koolid ja lasteasutused üle kogu riigi selle kasutamist selle Euroopa Liidu tingimusliku kasutusloa väljastamise alusel. See toob teravalt esile, miks kodaniku- ja üksikisiku õigused ei tohiks kunagi sõltuda meditsiinilisest protseduurist. Sest see õigus on viimane tõkestus ohtliku autoritaarsuse pealetungi eest.

 

1. Pfizeri tingimuslik kasutusluba on ebaseaduslik, kuna hädaolukorda pole

Ameerika Ühendriikide Kongress võttis vastu seaduse, mis annab FDA-le volitused väljastada erakorralisi kasutuslubasid (“EUA”) pärast seda, kui riiki tabasid rünnakud Siberi katku sisaldavate ümbrike levitamisel, mis saadeti postiteenistuse kaudu.1

Selleks, et luua seaduslik viis korralduse levitamiseks, litsentseerimata ja seega katseliste meditsiinitoode kasutuselevõtuks bioterrorismi või sarnase hädaolukorra korral, võttis Kongress vastu toidu-, ravimi- ja kosmeetikaseaduse (FDCA) paragrahvi 564, kodifitseeritud USC 21. paragrahvi 360bbb-3 (“jaotis 564 ”).

FDCA paragrahv 564 on kohalduv ainult tõendatud hädaolukordades. Sama õiguslik miinimumstandard peaks kehtima ka CMA ehk tingimusliku kasutusloa andmisel, kuna Euroopa Liidu liikmesriikides pole tõendatud hädaolukorda, mis eeldaks lastele mõeldud COVID-19 ravimile CMA-de andmist.

2020. aasta märtsist oktoobrini oli 5–14-aastaste laste võimalik COVID-i suremusrisk üks miljonist. Johns Hopkinsi teadlased MD, MPH Woolf jt, COVID-192 kui peamine surmapõhjus Ameerika Ühendriikides, JAMMA võrgustik on 48 000 COVID-19 diagnoosiga last analüüsides tuvastanud nende seas null-suremuse, kellel ei olnud eelnevat haigusseisundit, näiteks leukeemia.3

Ameerika Ühendriikide Haiguste Tõrje ja Ennetamise Keskuse (“CDC”) andmetel on COVID-19 tõttu haiglaravi määr samamoodi kliiniliselt ebaoluline, ulatudes laste puhul nullist kuni maksimumini 1,3 juhtu 100 000 kohta.4 Ja see mõõdik ei pruugi korreleeruda laste raskete COVID-19 juhtudega, sest seda võib suurendada kerge infektsiooni tuvastamine universaalse sõeluuringu kaudu.5

Michael Kurilla, Ameerika Ühendriikide riiklike tervishoiuinstituutide riikliku translatsiooniteaduste arendamise keskuse kliinilise innovatsiooni osakonna direktor ning vaktsiinide ja nendega seotud bioloogiliste toodete nõuandekomitee hääleõiguslik liige, jäi erapooletuks hääletamisel, kas anda Pfizerile erakorraline kasutamise luba (EUA) või mitte, märkides: Ma ei näe vajadust selle vaktsiini erakorraliseks kasutamiseks kogu vanuserühmas.6

Lisaks, Pfizeri ja Moderna toodete manustamine ei välista SARS-CoV-2-ga nakatumist. Nagu CDC direktor riiklikus televisioonis selgitas, [COVID-19 proto-ravimid] enam ei suuda levikut takistada.7 Ja paljud teaduspõhised, mitte poliitikast lähtuvad uuringud on leidnud, et nakatumismäär jääb samaks, olenemata sellest, kas isikule on manustatud COVID-19 protoravimeid (probleemravimeid) või mitte, kusjuures mõlemal on sama viiruskoormus ninaõõnes.

Arvestades asjaolu, et Pfizeri mRNA toode ei takista haiguse levikut, on Harvardi rahvastiku- ja arenguuuringute keskuse lehel ilmunud artikkel pealkirjaga COVID-19 tõus, mis ei ole seotud dooside manustamise tasemega 68 riigis ja 2497 Ameerika Ühendriikide maakonnas.9 Selles leiti, et „Suundumus viitab vähesel määral positiivsele seosele, näiteks kõrgemate protsendimääradega riikidega täielikult vaktsineeritud elanikkonnast on suurem arv COVID-19 juhtumeid 1 miljoni inimese kohta. Nimelt oli Iisraelis, kus üle 60% elanikkonnast oli täielikult vaktsineeritud, suurim COVID-19 juhtumite arv 1 miljoni inimese kohta viimase 7 päeva jooksul.”10 Uurimuses oli sarnane järeldus Ameerika Ühendriikide maakondade kohta, kus suurem COVID-19 protoravimite manustamine ei tähendanud juhtumite arvu vähenemist.11

Seega on Pfizeri ja Moderna lastele mõeldud COVID-19 geeniteraapia tingimuslik kasutusluba õigusliku aluseta, kuna COVID-19 ei kujuta endast lastele hädaolukorda.

 

2. Pfizeri COVID-19 mRNA geeniravi on ebaseaduslik, kuna teadaolevad eelised ei kaalu üles riske

Euroopa Liidu tingimuslik kasutusluba oli juriidiliselt sobimatu veel ühel põhjusel. Kliinilises uuringus, mille põhjal lubati Pfizeri lastele mõeldud geeniteraapiat, osales umbes 2500 last, kelle ohutuse kontrolli periood oli paar nädalat kuni kaks kuud. Kuna määr, millega COVID-19 lapsi kahjustab on tunduvalt suurem kui üks 2500-st, ei saa EMA teada, kas mRNA geeniteraapia põhjustab lastele vähem kahju kui COVID-19. Seetõttu on teadlased rahvusvaheliselt tunnistanud vajadust piisava ulatusega uuringu järele, teatades, et ebapiisava ulatusega uuringud peaksid juba ise olema eetikastandardite rikkumise näitajad.12 Teadaolevate andmete põhjal kaaluvad Pfizeri tootest tulenevad riskid siiski üles sellest tootest saadava kasu.

Ameerika Ühendriikide FDA nõuandekomitee ühe hääleõigusliku liikmena MD, Ph.D., Michael Kurilla, selgitas: Asi on selles, et te teete miljonite laste jaoks tehtud otsuse 2400 lapsega tehtud uuringu põhjal /…/ ja see on ebapiisav.14 Teine hääletuskomisjoni liige, MD, Ph.D., Eric Rubin, New England Journal of Medicine (NEJM) toimetaja, selgitas, miks see võib ebapiisav olla: Me ei lähe kunagi välja selleni, et saada teada, kui ohutu vaktsiin on, välja arvatud juhul, kui me hakkame seda manustama. Nii saime teada teiste vaktsiinide haruldastest tüsistustest.15

Seega on väljastatud tingimuslik kasutusluba mitte ainult ebaseaduslik, vaid ka salakaval ja hävitav relv, mis rikub kodanikuõigusi ja üksikisiku õigusi.

NEJM-i toimetaja dr Rubin võttis vaid mõned nädalad enne avaldamist vastu 5,1 miljoni iisraellasega hõlmatud laiaulatusliku uuringu, mis näitas, et Pfizeri COVID-19 mRNA geeniteraapia süsteravimi tõttu arenes ligikaudu 14 poisil 100 000 poisist vanuses 16–19 kliiniline müokardiit9. See on peaaegu kaks korda suurem arv kui oodatav müokardiidi esinemissagedus Ameerika Ühendriikides.16

CDC 12–15-aastaste noorukite Ühendriikide V-Safe’i seiresüsteemi andmed näitavad, et pärast Pfizer/BioNTech COVID-19 mRNA geeniteraapia teist annust viidi haiglasse 40 last 100 000 lapse kohta, mis on mitu korda suurem kui oodatud määr.17 Kui võrrelda seda CDC teatatud iganädalase haiglaravi määraga <2 100 000 lapse kohta, saab teha kiiresti järelduse, et Euroopa Liidu regulaator EMA ei võta arvesse ohutussignaale enne 28 miljoni 5–11-aastase lapse massilist mRNA geeniteraapia süsteravimite dooside manustamist, kuigi andmed näitavad, et toote eelised ei kaalu üles riske.18 Kostoff jt arvutas konservatiivse 5-kordse kasvu “vaktsiinist” põhjustatud surmajuhtumite arvu võrreldes ainult COVID-19-ga.19

Pfizeri kliinilises uuringus 12–15-aastastele lastele, milles osales ainult ca 1100 last, tekkis lapsel tõsine kõrvaltoime, mille tulemuseks oli muu hulgas ratastooli jäämine ja toitmine nina kaudu toitumistoruga.20

Pfizer teatas sellest tõsisest vigastusest kui kõhuvalust. Vaatamata FDA teavitamisele sellest üleastumisest ning selgest meditsiinilistest andmetest ja dokumentidest, mis seda rikkumist näitavad, on ravimiregulaator tegutsenud vastupidiselt meditsiinieetika standarditele.

Kuid isegi kui jätta silmatorkavad ohutussignaalid21 kõrvale oli COVID-19 mRNA toodete efektiivsus tõendamata.22 

Väljastatud tingimuslikud kasutusload ei ole ebaseaduslikud mitte ainult seetõttu, et laste jaoks ei ole tõendatud hädaolukorda/eriolukorda, vaid see on ka ebaseaduslik, kuna see ei põhine ravimifirma(de) kliinilistel ega passiivsetel andmetel, mis näitavad, et Euroopa Liidu ravimiturule CMA alusel lubatud COVID-19 protoravimite teadaolevad riskid kaaluvad üles COVID-19 teadaolevad kahjud.

V-Safe´is registreerunud 10 miljonist inimesest 7,7% (770 000 inimest) vajas pärast süstimist arstiabi ja 25% (2,5 miljonit inimest) jäi töölt või koolist eemale või neil oli tõsine kõrvalmõju, mis mõjutas nende igapäevaelu.

V-Safe´i andmed näitavad ka tohutut määra negatiivset immuunreaktsiooni põhjustava COVID-19 protoravimite kohta. Neli miljonit inimest 10 miljonist 40% teatasid liigesevaludest. Kaks miljonit ehk 20% teatasid “mõõdukast” liigesevalust ja 400 000 ehk 4% klassifitseeris valu “tõsiseks”.

Liigesevalu on sageli märk immuunreaktsioonist ja võib pärast doosi manustamist tekitada muret, eriti kui arvestada, et süstid pidid kaitsma vanureid, kellel juba kipuvad olema liigeseprobleemid. Samuti selgub V-Safe´i andmebaasist, et kuigi registreeriti vähem Moderna COVID-19 doose, põhjustab selle mRNA geeniteraapia suurema osa negatiivsetest mõjudest, võrreldes Pfizeri mRNA geeniteraapiaga.

ICAN on nüüd loonud nende V-Safe’i andmete jaoks otsingu (ICANdecide.org V-Safe andmebaas). Allolevas videos annab RCM-i ekspert, andmeanalüütik ja audiitor Albert Benavides (kelle nime kannab Welcome the Eagle 88) ülevaate selle kasutamisest, sealhulgas selle mõningatest tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Allikas: rumble.com

 

Hollandi parlamendiliige Rob Roos sõnastas 10. oktoobril 2022. aastal Euroopa Parlamendis küsimuse, millele Janine Small vastab, et vastavaid andmeid ei olnud.

Kas Pfizeri Covid-vaktsiini testiti enne selle turule jõudmist, et vältida viiruse edasikandumist? Kui ei, siis öelge seda selgelt. Ja ma tahan otsest vastust – “jah” või “ei”, esitas Hollandi parlamendiliige Rob Roos küsimuse.

Pfizeri rahvusvahelise turu arendamise president Janine Small vastas selle peale järgmiselt: Kas me teadsime immuniseerimise blokeerimisest enne Pfizeri vaktsiini turuletulekut? Ei! Teate, me pidime tõesti liikuma teaduse kiirusel, et turul toimuvast tõeliselt aru saada!

Allikad: Youtube, Twitter, putsch.media, news.com.au, Telegram.

 

3. Pfizeri mRNA tootele antud tingimuslik kasutusluba oht vabadusele

Need samad rahvatervise ametnikud, kes ütlevad, et COVID-19 mRNA geeniteraapia on lastele süstimiseks piisavalt ohutu, on soosinud olukorra tekkimist, mille kohaselt on poliitikud kirjutanud alla lepetele, millega on andnud Pfizerile täieliku puutumatuse nende COVID-1923 vaktsiinidest põhjustatud vigastuste suhtes. Sellegipoolest ei saa te tootele “ei” öelda, ei saa seda kohtusse kaevata, kui olete kahju saanud, ja ei näe ka ravimi litsentsi aluseks olevaid kliinilisi andmeid.

Pfizer või Moderna on tõhusalt kaitstud oma COVID-19 toodetega seotud tahtliku seaduserikkumise eest. Selle põhjuseks on asjaolu, et vigastatud isik saab Pfizeri ja Moderna mRNA tootega seotud tahtliku seaduserikkumise eest kohtusse kaevata ainult siis, kui esmalt kaebab valitsus Pfizeri või Moderna sellise käitumise eest kohtusse.24

 

Kokkuvõtteks

Märkimisväärne on ka asjaolu, et nagu eespool märgitud, võivad passiivses ravimikatses osalenud katsealused siiski SARS-CoV-2-te edasi kanda, kuid see ei ole takistanud Pfizeril (prognooside kohaselt) teenida 33,5 miljardit tulu 2021. aastal.26

Arvestades eeltoodud faktilisi asjaolusid, jääb mulje, et vastutavad institutsioonid on enam mures tootja kasumi pärast, kuid ei näi olevat huvitatud laastavast finantsolukorrast, mille nende tervisepoliitika tekitab riigile ja isikutele, kes ei soovi seda vastutusvaba toodet oma töö kaotamise või koolis potentsiaalse diskrimineerimise korral võtta.

Samuti ei pea muretsema laastava rahalise olukorra pärast, kui nad saavad sellest tootest vigastusi ja jäävad tegelikult üksi ilma tegeliku rahalise hüvitiseta ja õigusliku kaitseta (vaadake lindistuse koht 51:45: https://youtu.be/v7VTbd5-Uf0?t=3106. Avaldatud 19.10.2022).

Sellegipoolest ei saa te tootele “ei” öelda, ei saa tõhusale õiguskaitsele loota, kui olete vigastatud,27 ei näe süstitud toote litsentsi aluseks olevaid andmeid.28

Teadus seisneb eelteadmiste täiendamises, aga kui rahvatervise ametnikud kasutavad “teadust”, et õigustada põhi- ja inimõigusi kahjustavat poliitikat, mille tulemuseks on vastavad nõudmised, hakkavad nad oma positsiooni kaitsma. Selle tulemuseks on teaduse korruptsioon ja ohtlik autoritaarsus.

Lapsi ei tohiks sundida manustama mis tahes ravimeid, rääkimata litsentseerimata COVID-19 geeniravitest.

Eelnevaid faktilisi asjaolusid arvestades tuleb kasutusele võtta kõik võimalikud meetmed selle ohtliku pretsedendi ning sellest tuleneva kodanikuõiguste ja üksikisiku õiguste äravõtmise taastamiseks:

1) Kirjutage kiri või helistage Riigikogu liikmetele ja paluge neil uurida ohutusjärelevalvet.

 

2) Uurige lisaks riigisisestele andmetele V-Safe´i andmeid, VAERS-i andmeid, et teha kindlaks, millest on tingitud suutmatus ohusignaali tuvastamisel.
3) Jagage käesolevaga teile teatavaks saanud andmete analüüsi ja küsige, miks Ravimiamet, Vabariigi Valitsus, Sotsiaalministeerium, ülikoolid ega meditsiiniringkonnad neid asju akadeemilisel tasemel ei suuda või ei oska uurida.

 

4) Nõudke Sotsiaalministeeriumilt kirjalikku selgitust, millistel asjaoludel COVID-19 geeniteraapia süsteravimeid on jätkuvalt suurtes kogustes tellitud (seejärel utiliseeritud) ning millistele andmetele tuginedes on soovitatud neid inimestele manustada.

 

Koostanud: Revo Jaansoo

 

LISA:

Re: Emergency Use Authorization of Pfizer’s Vaccine for Children Illegal & Unethical Letter-to-Representatives-Re-EUA-of-Pfizer-Vaccine-for-5-11-Year-Old-Children.pdf (icandecide.org) (4. november 2021). LK 1-7.

VIITED:

1. Vaadake https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/13/7/06-1188_article (üksikasjalikult “EUA vajadus ja tekkelugu, selle nõuded, selle laialdane kohaldamine tsiviil- ja sõjaväelastele ning arstide ja rahvatervise ametnike jaoks eriti olulised omadused.”)

2. MD, MPH Woolf jt, COVID-19 kui peamine surmapõhjus Ameerika Ühendriikides, JAMMA võrgustik https://jamanetwork.com/journal-s/jama/fullarticle/2774465 (17. detsember 2020)

3. Risk Factors for COVID-19 Mortality among Privately Insured Patients – A Claims Data  Analysis – A FAIR Health White Paper.pdf (nih.gov) (11. november 2020)

4. Vaadake COVID-19 haiglaravi (cdc.gov) määrad seisuga 15. oktoober 2022

5. “COVID-i jaoks” või “COVID-iga”: SARS-CoV-2 hospitaliseerimiste klassifikatsioon lastel | Haigla pediaatria | Ameerika Pediaatriaakadeemia (aap.org). Hosp Pediatr (2021) 11 (8): e151–e156. https://doi.org/10.1542/hpeds.2021-006001 (1. august 2021)

6. FDA kohtumine laste COVID-vaktsiini teemal | C-SPAN.org. FDA nõuandekomitee kohtus, et arutada Pfizeri COVID-19 mRNA geeniülekande proto-süsteravimi erakorralise kasutamise loa andmist viie- kuni 11-aastastel lastel. Selles osas tutvustas FDA vaktsiinide ja nendega seotud toodete rakenduste asedirektor dr Dorian Fink erinevaid andmeid ja teemasid, sealhulgas COVID-19 epidemioloogiat selle vanuserühma laste seas ja COVID-järgseid sümptomeid. Komisjon hääletas hiljem häältega 17-0, üks erapooletu, erakorralise kasutusloa taotluse heakskiitmiseks (27. oktoober 2021)

7. The Situation Room Twitterissä: ““Our vaccines are working exceptionally well,” CDC Director Dr. Rochelle Walensky tells @wolfblitzer. “They continue to work well for Delta, with regard to severe illness and death – they prevent it. But what they can’t do anymore is prevent transmission.” https://t.co/s83YyBQqeh” / Twitter (6. august 2021)

8. Riemersma jt, Shedding of Infectious SARS-CoV-2 vaatamata vaktsineerimisele, medRxiv (24. august 2021) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.2-1261387v4.full.pdf; Brown jt,  SARS-CoV-2 nakkuste puhang, sealhulgas COVID-19 vaktsiini läbimurdelised nakkused, mis on seotud suurte avalike kogunemistega Barnstable County, Massachusetts, juuli 2021, MMWR Mortal Wl;y Rep. (6. august 2021); https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34351882/; Shitrit jt., SARS-CoV-2 Delta variandi põhjustatud haiglapuhang kõrgelt vaktsineeritud elanikkonnas, Iisrael, juuli 2021, Euro Surveill (september 2021); SARS-CoV-2 Delta variandi põhjustatud nosokomiaalne puhang kõrgelt vaktsineeritud elanikkonnas, Iisrael, juuli 2021 – PubMed (nih.gov) https://pu-bmed.ncbi.nlm.nih.gov/34596015/

9. Subramanian jt, COVID-19 tõus ei ole seotud vaktsineerimise tasemega 68 riigis ja 2947 USA-s, European Journal of Epidemiology (9. september 2021) Riiklik biotehnoloogia teabekeskus (nih.gov)

10. Samas.

11. Samas.

12. Klassen jt, Lapsed ei ole ainult väikesed täiskasvanud: kiireloomuline vajadus kvaliteetsete uuringutõendite järele lastel, Plos Medicine (august 2008) PLoS Med. 2008 aug; 5(8): e172.  Avaldatud veebis 2008 12. aug. doi: 10.1371/journal.pmed.0050172 PMCID: PMC2504487 PMID: 18700813  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P-MC2504487/

13. FDA tegi ettekande COVID-19 vaktsineerimise riski/kasu analüüsi kohta lastel, tunnistades müokardiidi juhtude, haiglaravi ja laste intensiivravi osakonnas viibimise riski. Vaata ka Mevorach jt, Müokardiit pärast BNT162b2 mRNA vaktsiini COVID-19 vastu Iisraelis, The New England Journal of Medicine (6. oktoober 2021) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614328/ (“Müokardiidi esinemissagedus /…/ suurenes pärast BNT162b2 vaktsiini saamist, eriti pärast teist annust noorte meessoost retsipientide seas.“); Tano jt, Perimüokardiit noorukitel pärast Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiini, Journal of Pediatric Infectious Diseases Society (28. juuli 2021) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC8344528/; Marshall jt, Sümptomaatiline äge müokardiit seitsmel noorukil pärast Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsineerimist, pediaatria (4. juuni 2021) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34088762/; Schauer et al., Müoperikardiit pärast Pfizer Messengeri ribonukleiinhappega koroonaviiruse haiguse vaktsiini noorukitel, The Journal of Pediatrics (2. juuli 2021) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002230676510

14. FDA nõuandekogu koosoleku jälgimine lastele mõeldud Covid-19 vaktsiinide kohta (statnews.com) (26. oktoober 2021)

15. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee – 10/26/2021 – YouTube

16. USA COVID-19 vaktsiinide ohutuse hindamisel kasutatavate meditsiiniliste seisundite populatsioonipõhine tausthaigestumus – PubMed (nih.gov) (2021 juuni 23;39(28):3666-3677. doi: 10.1016/j.vaktsiin.2021.05.016. Epub 2021 14. mai)

17. COVID-19 vaktsiini ohutus 12–17-aastastel noorukitel – Ameerika Ühendriigid, 14. detsember 2020 – 16. juuli 2021 | MMWR (cdc.gov) Nädal / 6. august 2021 / 70(31);1053-1058. 30. juulil 2021 postitati see aruanne veebis MMWR varajane vabastamine

18. COVID-19-ga seotud haiglaravi laste ja noorukite seas – COVID-NET, 14 osariiki, 1. märts 2020 – 14. august 2021 | MMWR (cdc.gov) Nädal / 10. september 2021 / 70(36);1255–1260. 3. septembril 2021 postitati see aruanne veebis MMWR varajane vabastamine

19. Miks me vaktsineerime lapsi COVID-19 vastu? -PMC (nih.gov) Toxicol Rep. 2021; 8: 1665–1684,  veebruar 2021. 14. september 2021 doi: 10.1016/j.toxrep.2021.08.010. PMCID: PMC8437699 PMID: 34540594

20. Aaron Siri, FDA matab Pfizeri Covid-19 kliinilises uuringus andmed raskelt vigastatud lapse kohta (substack.com) (23. oktoober 2021)

21. Aaron Siri jt, VIA EMAIL and DOCKET NO. CDC-2021-0112 ACIP-Pre-Letter_2021_11_01-9ced835baeddc18966a84e81d6c20cf6.pdf (sirillp.com) (1. november 2021)

22. Wall jt, SARS-CoV-2 lenduvate orgaaniliste ühendite B.1.617.2 ja B.1.351 neutraliseeriv antikehade aktiivsus BNT162b2 vaktsineerimisega – The Lancet (3. juuni 2021)

23. Vastavalt USC §-le 42 § 247d-6d föderaalvalitsus „Rahvatervise avaliku valmisoleku ja hädaolukorraks valmisoleku seaduse jaotise 319F-3 kohane deklaratsioon COVID-19 vastaste meditsiiniliste vastumeetmetega seotud tegevuste eest vastutusele andmise kohta” sätestab, et mis tahes vaktsiini, mida kasutatakse COVID-19 raviks, /…/ ennetamiseks või leevendamiseks “tootjatel” on “vastutuspuutumatus”, sealhulgas föderaal- ja osariigi seaduste kohase hagi ja vastutuse eest seoses kõigi nõuetega kahju, mis on põhjustatud [COVID-19 vaktsiini] üksikisikule manustamisest või kasutamisest, tuleneb sellest või on sellega seotud.

24. Vastavalt USA § 42 USA koodeksi §-d 247d–6d(c) lõikele 5 Kui tootja või turustaja tegevus või tegevusetus seoses hõlmatud vastumeetmega, mille teo või tegevusetuse kohta väidetakse lõike e punkti 3 alapunkti A alusel. kujutab endast tahtlikku üleastumist, […] selline tegu või tegevusetus ei ole tahtlik üleastumine […], kui (i) ei sekretär ega peaprokurör ei ole algatanud sellise teo või tegevusetuse suhtes täitemenetlust; või (ii) selline täitemenetlus on algatatud ja meede on lõpetatud või lõplikult lahendatud ilma hõlmatud õiguskaitsevahendita.

25. Kakskümmend seitse aastat farmaatsiatööstuse kriminaal- ja tsiviilkaristusi: 1991 kuni 2017 – avalik kodanik (citizen.org) (14. märts 2021)

26. PFIZER TEATAB 2021. AASTA TEISE KVARTALI TULEMUSTEST, PFE – 07.04.2021-EX 99 (q4cdn.com).

27. Aaron Siri, Covid-19 vaktsiinitootjad võivad teid peaaegu täieliku karistamatusega kahjustada (substack.com) (28. oktoober 2021)

28. Aaron Siri, Teadlased kaebavad FDA kohtusse andmete eest, millele ta tugines Pfizeri Covid-19 vaktsiini litsentsimisel (substack.com) (11. oktoober 2021)

Viidete 1-28 läheallikas: Aaron Siri, Esq. Elizabeth A. Brehm, Esq. VIA EMAIL, Letter-to-Representatives-Re-EUA-of-Pfizer-Vaccine-for-5-11-Year-Old-Childre-n.pdf (icandecide.org). LK 2-7/1-7.

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt