Merle Martinson: vaktsiinipropaganda on jõudnud juba koolilaste tasemetöödesse

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

25. september 2021 kell 19:01Foto: erakogu

“Vaktsiinipropaganda on läinud minu jaoks üle igasuguste piiride. Miks ma kasutan sõna “propaganda”? Sest kuidas teisiti nimetada kommunikatsiooni, milles ainus avaldatav info on agressiivne müügitöö, mille raames igast kanalist mantrana korrutatakse: vaktsiinid on ohutud ja head. Samas kui aina enam teaduslikke uuringuid ja statistika räägib hoopis teist keelt. Aina selgemalt ilmneb, et koroonavaktsiinidel on üsna paljudele väga rängad tagajärjed. Paraku, paljud ei oska neid lihtsalt süstiga seostada, sest nad usuvad väidet, et vaktsiinid on ohutud ja head,” kirjutab loodusterapeut ja kahe lapse ema Merle Martinson. “Vahel ma mõtlen, et mind on ebaeetilise müügitöö võtete osas võimatu üllatada, aga siis näed ikka midagi täiesti uskumatut: 21. septembril tegid paljud Eesti 10. klassi õpilased bioloogia tasemetesti, mis muu hulgas sisaldas ka propagandaküsimust vaktsiinide kohta,” kirjutab ta. 

 

Ravimite ja vaktsiinide müügis on kõrvalnähud tabuteema, mida puudutada ei tohi. Kui sul ikkagi tuttav on jäänud vaktsineerimise tagajärjel pimedaks, siis on see asi, mida peaksid teadma ka teised, samuti seda, et see seisund ei paranegi enam. Ja me ei tohi seda ignoreerida! Ei ole mitte mingisugust põhjendust pigistada silma kinni selles suhtes, et vahend, mis peaks inimestel haigust ennetama, hoopis kahjustab teda ja teeb tervest inimesest invaliidi.

Me ei tohi selliste vahendite müüki soodustada, vaid peame nõudma parimat kvaliteeti. Eriti hull on see olukord, kus inimene, kellel endal on õnneks läinud ja ta pole vaktsiinikahjustust saanud, sunnib teistele seda preparaati peale, ignoreerides asjaolu, et teisel isikul ei pruugi see hästi lõppeda. Meie immuunsüsteem on meie oma vastutus, me saame enda jaoks tohutult palju ära teha, et haigusi kergelt läbi põdeda, aga meditsiinisüsteem on täiesti jõuetu, lahendamaks vaktsiinikahjustusi.

Meditsiinilisi otsuseid ei tohiks keegi teha reklaamiinfost lähtudes, vaid kaaludes põhjalikult kõiki asjaolusid kõrvalnähtude osas. Kindlasti tuleks ka uurida, kui tõsine haigus reaalselt terve immuunsüsteemiga inimese jaoks on ning kas sellele on meditsiinisüsteemis olemas ka ravi.

 

Ühiskond aitab oma hukule ise kaasa

Kui aga hakkad esitama küsimusi või üldse mainid, et vaktsiinidel on kõrvalnähud, sildistatakse sind kohe „antivakseriks“. Kas teistmoodi teaduslikest uuringutest rääkimine teeb inimese antivakseriks? Kas mõtlemine ja asja põhjalik uurimine pole hoopis terve mõistusega inimese teguviis?

Kuidas aga “sildistada” inimest, kes ei mõtle kaasa, ei uuri ega huvitu üldse, kuidas need vaktsiinid toimivad ja millised võivad olla kõrvalnähud? Kuidas nimetada isikut, kes andmeid kontrollimata korrutab lihtsalt müügimehe juttu ja surub ka teistele peale seda mainekujundusfirmade loodud arusaama, mis jätavad olulised teaduslikud faktid mainimata. Nii toimubki illusiooni tootmine, et inimene võtaks vastu midagi, mida ta muidu ei valiks, mõjutades inimesi valima kellelegi äriliselt soodsas suunas.

Olgem ausad, üks keskmine vaktsiinitarvitaja ei tea isegi seda, milliste haiguste suhtes süst tehakse ja mida see haigus tegelikult endast kujutab. Loodud on lihtsustatud mudel, et vaktsineeritav haigus on eluohtlik ja sul pole valikut. Punkt.

Reaalsus on aga hoopis teine. Enamasti on ka meditsiinisüsteemis endas olemas ravimid, mida vastava haiguse puhul kasutada ja mis võivad olla vahel palju väiksema riskiga, eriti seetõttu, kuna neid kasutatakse vaid neil isikutel, kes on haigestunud, mitte ei manustata „profülaktiliselt“ valimatult kõigile. Samuti on paljude haiguste tegelik tõsisus ja ohtlikkus müügitöö huvides ülepaisutatud.

Äriettevõttele on selline usulahku meenutav süsteem väga mugav, võimaldades end esitleda heategijana, tema tooteid saab osta võimalikult odavalt, sest nende kvaliteeti ei kontrollita piisavalt. Tootja ise kahjude eest ei vastuta, sest poliitikud on sellised lepingud sõlminud. Edasi arendama samuti midagi ei pea, sest isegi kui vaktsiin tapab mitu korda rohkem inimesi, kui esialgne haigus ise, on tagalana ette valmistatud inimjõud, kes keelavad sellest rääkida, aidates sel viisil kaaskodanike kahjustamisele kaasa täiesti vabatahtlikult. Nii saadakse endale tasuta reklaami – ühiskond ise survestab. Tootjal on aga üsna ükskõik, sest tema on oma raha kätte saanud, peaasi, et vahele ei jääks – selleks on vaja „teisitimõtlejad“ rajalt maha võtta. Nii aitab enamik inimesi ühiskonnana omaenda hävingule ise kaasa.

 

Vaktsiinipropaganda tasemetöös

Vahel ma mõtlen, et mind on ebaeetilise müügitöö võtete osas võimatu üllatada, aga siis näed ikka midagi täiesti uskumatut. 21. septembril tegid paljud Eesti 10. klassi õpilased bioloogia tasemetesti, mis muu hulgas sisaldas ka propagandaküsimust vaktsiinide kohta.

Ilmselgelt on loodud küsimusi esitavast isikust idioodist antivakseri kuvand, kelle väited on rumalad ja tuleb ümber lükata. Samas, ei mingit juttu sellest, et selliste preparaatide kasutamise puhul peab kaaluma kõrvalnähte ja et need võivad olla ka tõsised. Ikka vaid laia lauaga, et väga halb valik on olla “antivakser”. See on näide sellest, kuidas juba 10. klassi õpilasi treenitakse üsna labasel viisil alandama neid, kes mõtlevad oma peaga.

Ülesandes õpetati ilma mingeid fakte uurimata veenda teist isikut tegema otsust vaktsiini kasuks. Ülesanne sisu oli selline, kus kaks last vaktsineerisid ennast puukentsefaliidi suhtes ja üks oli kõhkleval seisukohal, sest tema pere oli andnud talle teistsugust infot. Väidetena oli välja toodud, et vaktsiinide tootja teenib kasumit, vaktsiinid võivad lõppeda halbade tagajärgedega ning samuti see, et vaktsiin on välja töötatud liiga kiiresti. Viimane väide on väga huvitav, sest see kõik on ju pigem omane Covid-19 vaktsiinile. Kavalalt tuuakse sisse hoopis teise vaktsiini osas suhtumiste muutmine.

Internetist oli välja toodud ainult see osa, kus kiidetakse, kui vajalikud ja head on vaktsiinid. Selle ülesande eesmärk oli vaktsiinide suhtes kõhkleva noore seisukohad ümber lükata. Kui tema pere väited olid ümber lükatud, oli järgmine ülesanne kirjutada 60-sõnaline kiri, mis pidi olema kiidulaul sellest, et vaktsiinid on ohutud ja head. Internetist oli taas välja toodud müügitöö osa, kus seda väidetakse, aga ei sõnagi kõrvalnähtudest, erinevatest uuringutest, statistikast. Seadus aga kohustab ka sellest rääkima, ent kahjuks meil seadusandlus ilmselgelt enam ei tööta.

Mida see laps, kelle pere on uurinud ja mõelnud, nüüd siis tegema peab? Tasemetöös valetama? Ilmselt jah, sest muidu head hinnet ei saa.

Kõige ebaeetilisem on aga see, et need pered, kus ei uurita ega edastata lastele eriarvamusi kajastavat teaduspõhist infot, et vaktsiinidel on tõsised kõrvalnähud, kujundavadki oma arvamuse just nii pinnapealselt. Samuti soodustab selline teemakäsitlus vihaõhutamist nende suhtes, kes teevad teistsuguseid valikuid.

Parim trikk on ju veel see, et lapsed on eakaaslaste arvamusest mõjutatud ning seda teatakse. Luuakse oma nn väikeste tublide tööliste salka, kes ka selle lapse meelt muudaks, kes tahaks teha kõigiti informeeritud otsust.

Kui need preparaadid oleks nii ohutud ja head, ei peaks nende reklaamiks nii alatuid võtteid kasutama. Mulle hakkab tunduma, et ka mina olen alahinnanud hoopis seda, kui ohtlikud nad tegelikult olla võivad ja mis nende müügitöö taga kõik on, et sellist propagandat on vaja teha juba ka lastele. Kas see pole julm!

 

Neid “valesid” väiteid on ju lihtne tõestada!

Nüüd aga – kõik selles ülesandes pere poolt toodud näited, mille lapsed pidid ümber kirjutama, on võimalik üsna kergelt ära tõestada. Kui võtta lahti ükskõik millise vaktsiini infoleht (vaata näiteks puukentsefaliidi infolehte) ning kahjustuste andmebaasid, on seal kirjas pikk, pikk rida ohtlikke ja vähem ohtlikke, aga elukvaliteeti rikkuvaid kõrvalnähte. Nimekirjas on nii surmajuhtumid, reuma, halvatused, epilepsia ja kohus on määranud kompensatsiooni ka autismi eest.

Kui need ei ole ohtlikud kõrvalnähud, siis mis on? Uuringute läbiviimise probleemid on ka kirjutatud otsesõnu infolehte, sest ühelegi vaktsiinile ei ole teostatud farmakokineetilisi uuringuid ega ka uuritud, kas vaktsiin mõjutab viljakust või on vähki tekitav. Samas on vaktsiin täis vähki tekitavaid koostisosi.

Põhjalikud koostisosade uuringud on paljastanud täiesti hirmuäratavaid saasteaineid ja probleeme, aga neist ei tohi avalikult rääkida. Kui teadlane avaldab sellel teemal teadustöö, leitakse erinevaid viise, kuidas eelnevalt väga tunnustatud ja auhinnatud teadlane maatasa teha, et keegi ei kuulaks ega usuks teda. Meil oleks kõigil aeg neid teadustöid lugema hakata, oleks viimane aeg hakata päriselt süvenema ja oma lastele ise adekvaatset infot andma asja kohta. Alustada näiteks raamatust “Vaktsineerida või mitte?”.

Kui veel sügavamalt uurida, kuidas tootja enne turuletulekut uuringud läbi on viinud, selgub, et platseebogruppi ei olegi ja tulemusi võrreldakse lihtsalt teise vaktsiiniga. Aga kui teise vaktsiini saaja saab samal tasemel raskeid vigastusi, siis need kõrvalnähuna kirja ei lähe, sest pole ju kõrvalekaldeid. Ei saagi ju olla, kui toksikoos, mille erinevad grupid saavad, on täpselt ühesugune.

Väidet, et ravimifirma on kasumi peal väljas ning inimesest endast ei hooli, on väga lihtne tõestada. Suurim kuritegelik pettus maailmas on toime pandud just ravimifirma poolt. Jah, selle sama firma poolt, kelle vaktsiine täna lausa jõuga meile sisse surutakse. See ei olnud juhuslik, kogemata juhtunud õnnetus, vaid kriminaalkuritegu just selle tõttu, et firma teadis, aga varjas asjaolusid, et tema ravim tapab inimesi. See firma tegeles turunduspettusega ehk andmete varjamisega. Miks te arvate, et ta rohkem seda ei tee? Või et vaid üks firma selles äris seda teeb?

Kui naiivne ikkagi on inimloomus! Kõik need trahvid on vaid piisk merre selle kõrval, mis raha suudetakse nende vigaste ja vigastavate preparaatidega kokku ajada.

Kui hakata väitma, et vaktsiinide pealt ei rikastuta, siis peaks ju välja tooma ka selle ettevõtte (Pfitzeri) majandusandmed, mida lapsed saaksid võrrelda, mitte lihtsalt usu pealt suunata õpilasi midagi ümber lükkama. Või on need andmed lastel pähe õpitud? Millele küsimuse esitaja / koostaja sellise küsimuse ümberlükkamisel ise toetub? Kas ta on asja üldse uurinud? Vastus on ilmselge ei, sest muidu sellist küsimust selliste väidetega ei esitataks.

Mida selline ülesandekäsitlus meie lastele õpetab? Ikka seda, kuidas end meelestada isegi siis, kui vanemad on uurimistöö ära teinud. Tühistada vanemate ja ametlike andmete tähtsust ning tõsta esmaseks lihtsalt koolis esitatud pinnapealne info. Mitte ise järele uurida, sest see info pärineb ju koolist!

Sisuliselt tehakse meie koolides praegu samasugust ajupesu kui Nõukogude Liidu koolides. Lastele saab koolis ükskõik milliseid kärbseid pähe ajada, sest lapsevanem ju ka ei kontrolli, mida tema lastele õpetatakse. Kahjuks enamik lapsevanemad ei oskagi kontrollida, kas koolis õpetatav info ja hoiakud üldse tõele vastavad – on pime usaldus, sest nii on mugav.

Hiljem oleme me segaduses, miks väga arukatest peredest tulevad lapsed, kes teevad enda jaoks üsna kehvasid otsuseid. Vanematel on aga väga vaja silma peal hoida igasugusel infol, mis koolis edastatakse. Iga päev kõik teemad läbi arutada, kas on midagi veel lisada koolis õpitule või siis ümber lükata väiteid, mis ei tundu tõesed. Uurida erinevaid teaduslikke allikaid – see on ka endale väga silmi avav ja mõtlemist avardav.

Ilmselt hakkab aina enam asju rääkima selle kasuks, et lapsed on mõistlik panna erakooli, kus saab kindel olla info kvaliteedis, mida edastatakse või võtta laps koduõppele. See test on ehe näide sellest, miks me ei saa tänast koolisüsteemi pimesi usaldada.Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt