Argo ja Evelin: Kuidas meie kõikide pangalaenud põhinevad pettusel

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

29. september 2017 kell 17:44IMG_1029Värskelt ilmunud Telegrami paberväljaandes on intrigeerivalt juttu pangandusest, mis reaalses elus meid kõiki igapäevaselt puudutab. Telegramil õnnestus ajakirja kaante vahele saada intervjuu salapäraselt paarilt, kes on avanud maailma senivarjatud tahke, mida tavamõistus esialgu vastu võtmast tõrgub. On selge, et vaatamata inimeste oravana rattas joostes antavale igapäevasele tööpanusele ei ole nende elujärg tõusnud tasemele, kus see tegelikult olla võiks. Avaldame veebis intervjuu selle osa, mis ajakirja ei mahtunud.

 

Meie intervjuust kooruvad välja vägagi ebaharilikud arusaamad pangandusest, riigikorraldusest ja jumalast?

Jumala olemasolu või puudumise üle ei ole inimestel üldse mõtet arutleda. Tavamõistus ei suuda sellest aru saada. Näiteks maapinnal lebavad kivid ja muld on lihtne eluvorm. Selline eluvorm ei mõtle paistva päikese ega langeva vihma üle. Maas kasvav kapsas kasutab nii vihma kui ka päikest enda vajadusteks, olles kõrgem eluvorm maapinna suhtes. Ühel hetkel aga napsab kits sellelt kapsalt lehe, olles kapsa suhtes kõrgem eluvorm. Kapsas ei mõista ega suuda juhtunut seletada ega juurdlegi selle napsamise üle. See on kapsale mõistetamatu. Nii lihtsalt juhtus. Nagu ka kits ei juurdle inimese kui tema suhtes kõrgema eluvormi olemasolu üle. On selline, kes teda aeg-ajalt lüpsab ja teadmata põhjusel peavarju pakub. Kitsele on inimese olemasolu mõistetamatu. Sarnaselt tuleks ka jumalasse suhtuda, lihtsalt kui madalamale eluvormile selgitamatut.

 

Ajakirjas sellest siiski juttu tuleb…

Selline selgitus on vajalik süsteemi, sealhulgas oma olemuselt orjandusliku rahandussüsteemi mõistmiseks.

 Inimesed on esitanud raha päritolu kohta pankadele küsimusi, ilmselt siiski kogu küsimustiku eesmärki tajumata. Tundub, et seda ei taju ka pangaametnikud. Kas oleks võimalik neid küsimusi lahata?

Pankadele esitatud küsimused on alljärgnevad ühes selgitustega, mida selliste küsimustega soovitakse teada saada. Vanas maailmas ei lasku ükski pangatöötaja sellesisuliste küsimuste esitajaga diskussiooni, mõistes kohe, kui ohtlik see pangale on. Neile küsimustele ei ole võimalik vastata viisil, et pank nii organisatsioonina kui ka pangatöötajad vastutavate isikutena ei saaks kaela pettuse süüdistust. Seepärast loobutakse kohe nende küsimuste saabumisel võimalikest edasistest nõuetest küsimuste esitaja suhtes, nn laenunõue tühistatakse ja hüpoteek vabastatakse. Keegi ei taha probleeme, olgu selleks siis võimalikud juriidilised tagajärjed või „lennukursused”, mille tähendus selgub paberväljaandes. Tänapäeva pangad ei kaota nõuetest loobumisel mitte midagi, sest nad ei laena ka mitte midagi. Opereeritakse ainult inimeste allkirjadest loodava rahaga.

Kõige tavapärasem küsimus on reeglina, et kas inimene on praegusel ajahetkel pangale võlgu. Pangatöötaja jaatav vastus kinnitab, et viiakse läbi teadlikku pettust, kuivõrd allkirjast loodud raha kuulub selle loojale, mitte pangale. Võimalik eitav vastus aga kinnitab, et igakuiselt on röövitud inimese pangakontolt rahalisi vahendeid ilma mingigi aluseta, viies läbi pettust.

Tihti küsitakse pangatöötajatelt, kas pangal eksisteeris väljalaenatud raha ka enne, kui see jõudis laenaja kontole. Pangatöötaja ei saa vastata sellele küsimusele jaatavalt, kuivõrd tänaseks päevaks on raha loomine laenaja allkirjast üldlevinud teadmine ning jaatav vastus on ka kinnitus pettuse läbiviimisest pangatöötajate poolt. Seega ei saa nad kinnitada raha eelnevat olemasolu. Ka ei saa nad ilmselgelt vastata, et välja laenatud raha ei eksisteerinud eelnevalt, mis suundub omakorda küsimusse raha loomise kohta ning on jällegi kinnitus läbiviidavast pettusest.

Esineb ka küsimus raha tekke kohta kliendi kontole ning palutakse detailselt seda rahaloome protsessi kirjeldada. Teisiti kui allkirjast rahaloome protsessi kirjeldades püüab pangatöötaja jällegi läbi viia pettust.

Teadlikumad soovivad näha ka väljavõtet, millel on näha kontoomaniku nimi ja arvelduskonto number, millelt väidetavalt laenatud raha laenajale üle kanti. Teatavasti on selleks laenaja enda salajane konto ning mingilgi teisel moel seda protsessi pangatöötaja poolt kirjeldades viiakse läbi pettust.

Eksisteerib ka küsimus „Kas X pank, läbi oma esindajate, on valmis kinnitama alljärgneva lause: „Meie, X pank, laenasime välja juba olemasoleva raha, mitte ei loonud seda laenutaotleja allkirjast”?

Sellist lauset ei ole ükski pangatöötaja valmis allkirjaga kinnitama, teades tänapäeva rahandussüsteemi põhimõtet, milles välja laenatakse ainult inimese enda poolt allkirja andmisega loodud raha.

Nende küsimuste vastu ei saa ka kõige vägevamad rahandusperekonnad maailmas, mis muudab eriti naeruväärseks kohalike pangatöötajate jultunud katsed kliente petta. Need küsimused on koostatud sihilikult viisil, mis sunnib pangandustöötajaid kuritegelikku pangandussüsteemi ise paljastama.

Selles sõjas ei saa pank võita. Võitmatus on spetsiaalselt konstrueeritud, taltsutamaks isikuid panganduspüramiidi tipus veel kõrgemas positsioonis olevate isikute poolt. Eesti ametnikkond, eriti just panganduses, koosneb valdavalt diletantidest, kes ilmselgelt ei suuda adekvaatselt reageerida, kui pidevalt toimivasse pangapetumasinasse peaks lühis tekkima, kasvõi nende samade küsimuste näol. Loodetakse teiste samasuguste diletantide peale nn õigussüsteemis ja musklile repressiivaparaadis.

 

Probleem ja selle lahendus?

Eesti panganduses näeme me peamiselt kahte probleemi: äärmiselt ebapädevad ja upsakad pangaametnikud ning väikesest ühiskonnamudelist tingitud korporatiivsus, kus kõik tunnevad kõiki ja ametnikud on ise seotud arvatava pangaorjusega. Reaalseid väärtusi mitteluues sõltub ka nende pension varem kokku röövitud trahvidest ja reaalsete varade müügist saadud vahenditest, nagu mereröövlitel ikka. Mereröövleid kuival maal võib ju mõista, kuid tegutseda lasevad neil ükskõiksed inimesed. Kõigile on teada ütlus, et vaenlane võib tappa ja sõber võib reeta, aga võimalikuks teevad selle ükskõiksed inimesed. Ükskõiksed, keda ei huvita, milline on neile laenatud raha päritolu, sealhulgas ka rahaloome või näiteks asjaolu, et pangaga sõlmitud lepingu osapooleks ja allakirjutajaks ei saa olla pank kui fiktiivne, elutu mõttekonstruktsioon. Pank kui fiktsioon ei saa ka volitada enda nimel kedagi alla kirjutama.

Kas inimesed on märganud, et Eestis 20 aastat elavatelt energiat välja pumbanud Nordea Pank Plc Eesti filiaal on likvideeritud ning toimetamas on uus, sarnase nimega, kuid teise registrikoodiga juriidiline kehand? Inimesed võiksid vaadata, kas nende lepingud on selle sama kehandiga või teostatakse tehinguid kehandiga, kellega neil puudub igasugune suhe. Võimalik pangatöötajate poolne vastuväide stiilis, et „lepingud on üle antud uuele pangakehandile”, kvalifitseerub inimkaubanduseks. Muide, äriliselt on inimesi just eluskarjaks (ingl. livestock) peetud, keda võib edasi müüa või tagatiseks anda, kelle õigused on merel kaotatud (ingl. lost at sea). Me ei ole eluskari, vaid elavad hinged, kes on kehastunud konkreetsesse kehasse ning sellest teadlikud.

Tuntud rahandusperekond, kelle perekonnanimi võiks tõlkes tähendada punakilbilised, alluvad maailmas ülimuslikele kaubandusreeglitele. Vastuolu ilmnemisel asukohamaa reeglite ja rahvusvaheliste reeglite vahel, mis reguleerivad kaubandust, on rahvusvahelised reeglid alati ülimuslikud. Lihtsalt hale on näha siinseid pangandustegelasi ja nendega seotud ametnikke,kes üritavad ennast seada nendest aastatuhandeid kehtinud reeglitest kõrgemale.

 

Kes on pannud käima selle süsteemi, et raha loomine käib allkirja andmise kaudu? Kust see raha tuleb, mis minu allkirjast luuakse? Kas ma saan õigesti aru, et igal elaval hingel on õigus n-ö rahaloomele, aga pank on tulnud siia vahele ja lüpsab inimesi?

Allkirjast rahaloome on väga hea süsteem. Kui ennevanasti pidi müntide vermimiseks saama maapõuest hõbedat või kulda ja raha hulka piiraski just nende metallide vähesus, piiras see vähesus ka inimkonna arengut. Oli ka kavalpeadest valitsejaid,kes münte ümber sulatades vähendasid neis oleva hõbeda hulka,suurendades sellega vermitud müntide kogust. Allkirjast rahaloome lõi uue maailmakorra, mis käivitati Föderaalreservi rahasüsteemi loomise kaudu. Samaaegselt alustati ka riikide muutmist äriühinguteks, et kaubandus toimiks kõigile üheste reeglite alusel.

Föderaalreserv loodi 1913. aastal ning riikide muutmised firmadeks järgnevatel aastatel. Üks esimesi riigi funktsioonidega äriühinguid oli brittidel aasialastega kauplemiseks East India Company ja seda juba aastal 1600. Et osaleda ühtses maksesüsteemis, pidid äriühinguteks muudetud riigid süsteemi algaastatel viima oma kulla hoiule Föderaalreservi hoidlatesse. Pärast 1929. aastal tahtlikult tekitatud majanduskriisi sooviti neilt äriühinguteks muudetud riikidelt lisatagatisi.Tagatiseks saab olla ainult reaalseid väärtusi loov isend – inimene. Ehk siis kaubanduslikus mõttes on tagatiseks eluskari. Maailma areng on vajanud aga lisaraha. Konstantse rahahulgaga oleks areng peatunud, sarnaselt hõbemüntidega.

Siin tulevadki mängu inimesed enda allkirjadega. Allkiri dokumendil kannab energiat, mida keegi teine saab kasutada. Tundlikud mõõteriistad annavad erineva tulemi enne ja pärast allkirja andmist dokumendil, kui seda mõõta. Lihtsalt öeldes kannab allkirjastatud dokument endal elu. Iga allkirjastatud dokumenti saab kasutada ka nn väärtpaberina. Raha trükkimiseks või arvutisse diginumbrina lisamiseks peab olema alus – elu, mis loodule energia annab. Ainult inimene saab anda paberitükile elu.

Aastast 1666 loetakse kõik inimesed surnuteks, kui nad ei väida vastupidist. Võimalik, et see reegel kehtib juba ajast, mil Nero Rooma maha põletas. Tähtis on põhimõtte mõistmine. Surnul ei ole vara, seega ei ole tal ka õigusi enda allkirjast saadavale hüvele. Hüve võtab keegi teine –näiteks moodustis, mida riigiks kutsutakse, kuid tegelikult kasumit taotleva äriühinguna toimetab. Seega – kust tuleb raha, mis elava inimese allkirjast luuakse? Vastus on,et serverist. Allkiri annab rahale, täpsemalt siis diginullidele, elu. Ilma allkirjata dokumendiga raha luua ei saa.

Igal elaval hingel on õigus ja võimalus rahaloomele, vaatamata tema ühiskondlikule positsioonile, ilmavaatele, vanusele vms. Isegi kirjutamisoskuse puudumine ei ole takistuseks. Kolm risti dokumendil kannab sama energiat mis kalligraafiline allkiri. Jah –noorematel inimestel on eluenergia suurem, seepärast eelistatakse nende allkirju rohkem.

Mis puutub pankadesse, siis valdav enamus inimesi ei oska ise luua Föderaalreservile rahaloomeks sobilikke dokumente – sertifikaate. Selleks toimivadki tõelise väärtuse allika–eluenergia(inimese) – ja peapanga agendina väiksemad pangad, kellel endal nn raha ei ole. Mõista tuleb,et pangad koguvad vaid elavate energiat, miks muidu pangatöötajad raha päritolu kohta ütlevad, et seda luuakse õhust. Miskipärast vastu soovitakse saada inimese aastakümnete pikkust töötegu ehk energiat. Need paberitükid või diginullid ei huvita pankureid. Ainult eluenergia. Moodsad Draculad.

Pank on agent ja pangatöötajad lihtsalt ei selgita seda süsteemi. Ega nad muidugi ei tea seda ise ka. Nad on lihtsalt ühed putukad, kes ei suuda mõelda, kust raha tekib maailma. Intressist? No kust see tekib? Küsimusele sellise rahasüsteemi päritolu kohta saab vihjed rahapaberitelt endilt. Dollarit tähistav S ja eurot tähistav C on läbistatud “Heraklese sammastega” ning on artikulatoorselt sarnased ja tähistavad Süsteemi – Babüloonia Süsteemi.

 

Mis täpselt juhtus aastal 1666 (saatana number)?

Aastal 1666 oli Londoni suurpõleng (ajakirjas lk nr 42). Britid valitsesid sel ajal kõiki maailmameresid ja impeerium laiutas 25% maismaa pinnal. Arvatavalt peitis Rooma impeerium end just Briti impeeriumisse ja tegutseb siiani. Vatikan on valitseja, britid on rahanduskeskus ja Ameerika on impeeriumi sõjaline jõud. Brittidele kuulub ju Kanada ja ameeriklaste seaduste omandit autoriõiguse näol valdab just Kanada. 666 tähistab metsalist. Metsalisel on ka ingliskeelne nimi – HUMAN. See tähendab varjatud sõnastikus monstrumit, värdjat, olendit,kelle keha on konstrueeritud ja vangistatud sellesse jumalik hing. Ehk siis sina ja mina ja veel seitse miljardit päkapikku. Kurjus ja Lucifer (valgusetooja) on erinevad arusaamised. 666 –human või inimene koosneb süsinikust(C –carbon),mis on meile mõistetava elu ehitusmaterjal. Süsinikku tähistab ka Saturni pöörlemisel tekkiv kuusnurkne kujund.

Pangad ja Föderaalreserv ei ole ei head ega pahad. Kõik on äri. Külm äri. Föderaalreserv vajab rahaloomeks allkirju ja tõepoolest, osa loodavast rahast röövitakse inimestelt kohaliku pangaüksuse poolt. Eesti kontekstis siiski ilmselt Rootsi peakontorite poolt. Kuna inimesi loeti surnuteks, ei olnud neil ka mingeid õigusi. Inimestele valetatakse ütlusega, et niikaua on inimene süütu, kui tema süüd tõendatakse. Vale puha! Alati on süüdi, sinnamaani, kui end elavaks kuulutab. Inimest loetakse lihtsalt sõidukiks, aluseks (vessel) ning sunnitakse alluma just sellel põhjusel mereseadustele.

 

Internetist leidub mitmeid viiteid sellele, et Rothschildide perekond pidavat olema Föderaalreservi ja ka Eesti Panga omanikud.

Föderaalreserv ei kuulu ainult ühele perele. Selle omanik on Bank for International Settlements (BIS), mis asub Šveitsis. Sinu poolt mainitu on vast selline “kõneisik“. BIS on iseseisev riik ja nn Eesti Pank selle BIS-i “saatkond“. Seepärast ei allugi Eesti Pank mingitele kohalikele asjameestele.

 

See süsteem, kus elav inimene saab ise luua allkirjast raha, saab toimida vist ainult sellisel juhul, kui kõik inimesed sellest teadlikud pole? Sest kui kõik looksid allkirjast raha, siis ei läheks rahvas enam tööle? Kui kõik inimesed saaksid teada, kuidas pangad inimesi lüpsavad ja kuidas kõigil inimestel on tegelikult endil õigus raha loomele, kas siis kukub praegune süsteem kokku? Sellisel juhul tuleks luua sootuks uus süsteem uute reeglitega või mis?

On plaan ühiskonnakorralduseks, kus selle liikmed saavad end vabalt teostada, teisi loomulikult kahjustamata,end enda erialaselt täiuslikkuseni viies, repressioone või karistusi kartmata. Kodanikupalgaga oli sarnane mõttekäik,et kõik hakkavad kodus istuma. Vaevalt. Inimloomuses on midagi teha, end teostada. Isegi kui mõned istuksid kodus ja mis siis? Ei tee nad ju ka pahandust. Las loevad raamatut või tegelevad lastega. Päris nii ei hakka olema,et ebavõrdse panuse eest antakse võrdselt hüvesid. Praegu saavad parasiidid ju isegi rohkem hüvesid kui reaalsete väärtuste loojad. Mis reaalset hüve loob maailma pangatöötaja,täitur või kohtunik? Või meeletu ametnike armee? Selleks ju neid teemasid avalikustataksegi,et valmistada inimkonda ette pimeduse taandumiseks ja valguse võiduks. Ja see ei ole lihtsalt kirjanduslik kujund.

 

Miks “nad“ pole seda varem teinud ja alles nüüd seda kõikeplaanivad?

Selleks peab surema oma olemuslikult orjanduslik ning inimkonna edasist eksistentsi ja arengut piirav rahandussüsteem. Esmasamm on mõista rahaloomise tegelikku toimemehhanismi, mille eelduseks on lahti laskmine dogmadest. Lihtsamini seletades, langetatakse metsad, et maksta laene, mida kunagi ei ole eksisteerinud. Või püütakse mered, jõed ja järved tühjaks kaladest, et maksta laene, mida kunagi ei ole eksisteerinud jne. Miks ei ole seda tehtud varem? Inimkonna viimase aja tormiline vaimne kasvamine on olnud võimalik tänu IT-tehnoloogia kiirele arengule. Varem ei oleks inimesed selleks kõigeks valmis olnud.

 

See tuleviku süsteem on minu jaoks väga põnev teema. Ma ise arvan, et kokkuvõttes pole raha üldse vaja, kui me elaksime harmoonilises keskkonnas ning võtaksime kasutusele ressurssidel baseeruva majandusmudeli idee nagu Venus Project, aga see tundub enamikule liiga utoopilisena. Selles praeguses süsteemis, kus raha luuakse allkirjast, ma näen, et selles jäävad alati olema n-ö valitsejad, kes on teistest justkui kõrgemad. Aga see on kokkuvõttes paratamatus, mingil põhjusel valdav enamik ei tule uute ideedega kaasa isegi siis, kui see neile hõbekandikul kätte viia.

Muidugi ei ole raha vaja. Püramiidi tipp ju nii, ilma rahata, elabki. Rahaloome selgitamine on aste, et inimesed mõistaksid, kuidas on see asi toiminud. See selgitamine on sama nagu trepist üles minek. Järsult hüpates võib viga saada, aga rahulikult astmeid kasutades võib jõuda kõrgele. On veel üks aspekt ja see on vaba tahe. Kui reeglid on selged kõigile, saavad inimesed teostada enda vaba tahet. Kas luua endale enda allkirjaga raha või ka sellest loobuda? Olgu põhjuseks siis mis iganes. Uskumatus, et nii ei saa olla, või laiskus, et ei viitsi sellesse teemasse süveneda. Ega see ei ole lihtne teema ja ajupesu algab lasteaiast. On üks seade, mis on veelgi ulmelisem. Venus Project põhineb vist praegusel maailmakäsitusel, aga väidetavalt eksisteerib seade, mis ajule suunatuna suudab mateeriaks muuta selles ajus eksisteerinud mõtte. Ja see on kõva sõna.

Inimesed suudavad koostööd teha vaid suure häda tingimustes. Ja enamus on rahul süsteemiga, kus sünnitakse, käiakse koolitreeningul, siis tööl ja siis surrakse ära. Nii on ju elanud nende eellased ja nende eellased jne.Tegelikult on kõik võimalik! Öeldakse,et kedagi ei jäeta maha. Oli just uudis, et äsja surnud Rockefelleri maja pandi müüki. Seda põhjusel, et neil ei ole isiklikku vara. Kõik kuulub fondidele. Rothschildidel ei ole ka mingit vara, kõik kuulub fondidele (ajakirjas lk 44). See on väga teistsugune maailm. Tähtsatel läbirääkimistel kasutatakse ladina keelt ja raha ei kasutata, piisab allkirjast. Energia on see, mida inimestelt tahetakse saada, mitte diginulle või paberitükke. See kõik on ikka väga teisiti.

 

Mida teie arvete sellest tsirkusest, mis Tallinnas on korraldatud EL liikmesriigi eesistujamaa asjus?

Meie ei arva sellest kohtumisest mitte midagi. Reaalselt ei otsusta ega muuda siia kogunenud statistid maailma kulgu. Parimal juhul võiks neisse suhtuda kui näitlejatesse või ärilises mõttes tegevjuhtidesse. Nende nimetamine eliidiks on enam kui kohatu. Ajakirjanduses, sellise epiteedi kasutamises ajakirjanike poolt, on tajutav siiski teatav eluterve naeruvääristamine tallinlaste elu segama saabunute suunal. Ei maksa unustada, et päris valitsejaid teavad nägupidi väga vähesed. Kaugete külaliste katlamajja viimine on küll väga tähenduslik, aga meie ei tea, kas kolletesse on ka leek läidetud.

 

Värskes Telegrami ajakirjas tuleb teie artiklis juttu ka sünnitunnistustest. Kui nüüd veidi ketserlike mõtetega mängida, siis kui paljudel isikutel on ju NSVL-i sünnitunnistused. Kas NSVL-i aegsed sünnitunnistused on kehtivad ja ülekohtu vastu Vene saatkonnast abi otsimine on mõttekas tegevus?

Vastake ise, kas NSVL-i aegsed abielutunnistused või diplomid või piiramatu kestusajaga juhiload kehtivad?

Sünnitunnistuse väljastajal on sellele kehale teatavad õigused, aga ka kohustused seda keha kaitsta. Vägisi jääb mulje, et praegune Vene Föderatsioon ei ole NSVL-i ega ka tsaarivalitsuse õigusjärglane, vaatamata Dmitri Medvedevi ja Nikolai II hämmastavale sarnasusele, kuigi miskipärast on sellisel kuvandil lastud tekkida. Praeguse Vene Föderatsiooni tegevuses ilmnevad kunagise Ajutise Valitsuse tunnusjooned, mis tähendab, et terroriga võimu võtnud Lenin ei saanud kellelegi mingit iseseisvust anda ega moodustist, mida tunneme Eesti Vabariigina, ei ole kunagi eksisteerinudki. Sellise stsenaariumi avalikustamisel venelaste poolt taastatakse tsaaririigi alad ühe hingetõmbega.

Loomulikult on sellisel stsenaariumil ka positiivsed tagajärjed. Üks Eesti kirjanik ja endine pallur soetas endale maja Krimmi ning kuulu järgi väidab praegune Krimmi administratsioon, et nende andmetel ei ole tal seal mingit maja, sest tehingu teostajal ei olnud jurisdiktsiooni antud maa-alal.

Ka meie maja jurisdiktsioon ei ole kohalik, mis on ka avalikus teabevahendis välja kuulutatud. Ometi ei ole see fakt takistanud linnavalitsuse töötajatel vormistamast tagantjärele siiani meile kuuluvale majale ehitusluba, projekti ja kasutusluba, mida meie aga tellinud ei ole. Tõeliste vereimejatena ei kardeta ei paragrahvi ega kohtumist pimeduse vürstiga. Võrdse kohtlemisena tuleb võimaldada nüüd kõigile tagantjärele selliseid vormistamisi ja seadustamisi, sealhulgas ka Nõmmel avalikkuse tähelepanu pälvinud ühe ärimehe tütre majale. Ilma vastuväiteid esitamata.

Kas inimkond üldse vajab sellist mõttekonstruktsiooni, mida tähistatakse sõnaga riik? Eriti teades, et riigina tegutsevad tänapäeval valdavalt vaid eraõiguslikud äriühingud, mille omanikud ei ole seal elavad inimesed. On ümberlükkamatu fakt, et riik on vaid mõte meie peades, vaatamata igapäevasele propagandale, mis presenteerib riiki kui reaalselt eksisteerivat olendit. Lahenduseks olekski loobumine riigi kuvandist kui fiktsioonist, mõttekonstruktsioonist ja repressiivinstrumendist, mis kindlustab heaolu vaid käputäiele.

nikolai

 

Eestlasi hirmutatakse pidevalt sõjaohuga. Kas suuremahuline sõda on võimalik?

Ei. Kõigile võimalikele sõja planeerijatele ja -õhutajatele, ka siin Eestis, saatis sõnumi Kathy Griffin, näidates ilmekalt, mis juhtub suuremahulise sõja vallapäästjaga.

 

Artiklis viitate te mitmetele silmi avavatele filmidele?

Ehk on visuaalselt nähtavat lihtsam mõista? Tervitame lugejat ühe toreda videoga. Ei maksa seda liiga tõsiselt võtta ega valesti mõista…

Kõigile võimutsejatele tahaks siiski meenutada, et võim on kui mürgiõun, mille liigsügav hammustamine hammustajale halvasti lõppeda võib.

 

Loe intervjuud edasi värskelt ilmunud Telegrami ajakirjast, mille leiad ajakirjanduse müügilettidelt (antud katkend ajakirja ei mahtunud).

 

Küsitles Hando Tõnumaa

 

Fotod: Telegram, internetKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.