Uuele kanepiteemalisele küsitlusele vastates võid aidata kujundada Eesti kanepipoliitikat

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

10. oktoober 2019 kell 14:23“Veebruaris avaldas Тelegram minu esimese kanepiteemalise küsitluse vahetulemuse. Vahetulemustel põhineb ka rahvaalgatus, mis viis need andmed Riigikogu komisjonidesse arutamisele. Leian, et enne istungeid, mis ilmselt järgmisel kuul toimuvad, on mõistlik teha uus vahekokkuvõte. Vastajaid on vahepeal juurde tulnud, neid on üle kahe korra rohkem — 1600. Ka praegu on võimalik arutelus kaasa rääkida, vastates vanale ja uuele küsitlusele aadressil www.420estonia.ee. Teie vastused täiendavad ja täpsustavad andmeid, lisades kaalukust petitsioonile,” kirjutab Oskar Lesment.

 

See on ainuke võimalus komisjonide istungil antud teemas omamoodi kaasa rääkida. Enda kopromiteerimist karta ei tasu — küsitlused on anonüümsed. Mida rohkem on vastajaid, seda raskem on kanepipoliitika muutmise vajadust eirata. Usun, et mõne minuti kulutamine püsivate muutuste esilekutsumiseks ei ole palju palutud.

Järgmise ülevaate lugemise ajal palun meeles pidada, et need andmed on kogutud ajal, mil kanepi privaatne tarvitamine on Eestis keelatud.

 

Demograafilised näitajad

Varasema vahetulemusega võrreldes on andmed oluliselt muutunud. Alaealiste vastajate arv on kasvanud (varem moodustas vanusegrupp 10–20 aastat veerandi vastajatest).

Juurde on tulnud uus graafik, mis näitab, millises vanuses on vastajad kanepit esimest korda proovinud ja võrdleb neid andmeid vastajate praeguse vanusega. See on vast tähtsaim graafik, kuna see toob kanepiseaduste reformimise vajaduse kõige ilmekamalt välja.

Juhin tähelepanu graafiku algusele – Eestis on kanepit esmakordselt proovitud juba kuuendal, seitsmendal ja kaheksandal eluaastal. Kuigi kuueaastaselt proovimist on raske uskuda, võin kinnitada, et olen konkreetse inimesega kohtunud; ülivarajane proovimine tuli välja vestluse käigus, mille peale palusin tal küsitluse täita.

Põhja prefektuuri narkotalituse juhtivuurija Margo Kivila ütleb, et Politsei jaoks oleks suur võit see, kui nad suudaksid esimese tarvitamise ea 14 aastalt mõnevõrra edasi lükata [1].

Ametniku kommentaar, mis enam isegi ei räägi sellest, et alaealised ei peaks tarvitama, on ilmselt parim eestikeelne illustratsioon tõdemusele, et uimastisõja on võitnud uimastid. Senistest andmetest on näha, et suurem osa inimestest proovib kanepit alaealisena ja esmaproovimiste vanus langeb. Varajane kanepiproovimise iga on peamine näitaja, mida ma parandada soovin.

 

 

Kanepi tarvitamist iseloomustavad näitajad

Juhin tähelepanu, et järgmised andmed ei tähenda, et tarvitajad tarvitavad kanepit pidevalt, iga päev ja suurtes kogustes. Alltoodud graafikud põhinevad kõigi vastajate vastuste keskmistel väärtustel ja ei tähenda, et kõik kanepipruukijad ja nende tarvitamismustrid on ühesugused. Mustrid on individuaalsed. Tarvitatavad kogused varieeruvad. Mõni inimene tarvitab nelikümmend grammi kuus, mõni teine pool grammi aastas.

Võiks arvata, et senise uimastitega võitlemise tagajärjel on kanepitarvitamine pelgalt episoodiline nähtus. Andmed sellisele oletusele tuge ei paku — suurem osa inimestest, sh alaealised, tarvitab kanepit aastaid.

Positiivseks võib pidada, et alaealiste tarvitatavad kogused on üldjuhul täisealiste tarvitajate omadest väiksemad. See võib olla seletatav asjaoluga, et alaealised ei käi tööl, vaid õpivad, ja neil puudub püsiv sissetulekuallikas, mis ei võimalda neil eriti palju kanepit osta. Ka politsei on teinud tänuväärset tööd ja kaitsnud ning hoiatanud nõrgimat ühiskonnakihti kanepi tarvitamise eest.

 

Sotsiaalmajanduslikud näitajad

Pärast mitmeid tungivaid palveid isikutelt, kellega olen küsimustiku vahetulemusi arutanud, lisasin küsimustikule sotsiaalmajanduslikke näitajaid mõõtvad küsimused. Sellele küsitluse osale on vastanud vähem inimesi. Oleks hea, kui see arv kasvaks vähemalt tuhandeni. Ühtlasi olen palunud ja palun ka praegu tungivalt mitte vastata küsimustikule uuesti nendel inimestel, kes on seda enne sotsiaalmajanduslike küsimuste lisamist teinud.

Ootuspäraselt on suurem osa — umbes kaks kolmandikku — küsitlusele vastanud kanepitarvitajaist mehed; üks kolmandik vastajatest on naised.

Järgmine graafik ei ole päris täpne, kuna hetkel ei ole võimalik arvestada nende inimeste vastuseid, kes valisid mitu vastusevarianti, näiteks “kõrgharidus” ja “kutseharidus”. Sellegi poolest ilmestab graafik, et suurem osa kanepitarvitajaist on lõpetanud mõne haridusastme. Arvestatav osa vastajatest on omandanud kõrghariduse. Juhin tähelepanu, et kanepi tarvitamine ei ole takistanud vastajatel omandamast haridust, sh kõrgharidust.

Alla poole senisest vastajatest on vallalised. 55% vastajatest on suhtes. Umbes 11 protsendil vastajatest on peres lapsed.

Üle poole vastajatest käivad tööl ja neil on stabiilne sissetulek. Ligi 13% õpivad, 17% õpivad ja töötavad, ligikaudu 5,5% vastajatest otsivad tööd. Ainult 7,6% senistest vastajatest ei tööta, ei õpi ega ka ei otsi tööd.

Ülevaade vastajate ametitest:

Строитель

Juhataja

Laevaehitaja

Pizza

Teenindaja-
barista

Farmi tööline

Hooldus/remont

Automaaler

Katusepaigaldaja

Spetsialist

Riigi töö

Sõdur

Buldooseri operaator

Kaupluse juhataja ja Riigi üürikorterite peal nõuandja.

Aknafirma logistikajuht

Ehitaja.

Projektijuht, arendusjuht, personalijuht

Klienditeenindaja,õpin IT ametit

Laospetsialist

Lukksepp

Lapsehoidja

Elektroonika töötaja

Metalli tööline

Mehaanik

Töödejuhataja

Специалист

Elektrik

Lihunik

Kalur/madrus

Juhatuse liige

Бармен

Lapsehoolduspuhkusel

Barber

Ekskavaatorijuht

Barman

Ehitaja

Eraettevõtja

Maamajandus mehhaniseerija

Klienditeenindaja

Personalijuht, osanik.

Tootmistööline

kvaliteedi kontroll

Administraator

Giljotiini operaator

Õuetööd(niitmine, trimmerdamine)

Automaatsete tulekustustus süsteemide paigaldaja

Stjuardess-
klienditeenindaja

Köögitööline

Õpilane

Õpin juristiks

puusepp

Müügikonsultant

Andmete kodeerija

3d animaator

Kokk

Pooled vastajad on saanud mingil põhjustel trahvi või muid karistusi. Nende seast 11,7% on kriminaalkorras karistatud (võrdluseks: kogu Eesti tööealisest elanikkonnast on kriminaalkorras karistatud ~10%). 48% vastanuist ei ole keegi kunagi millegi eest karistanud. (Antud küsimuses ei eristata karistusi kanepi käitlemise eest muudest karistuse põhjustest.)

Kanepiga on korrakaitsjatele vahele jäänud umbes 18,5% vastanutest. Nende seast 1,8% saadeti nõustamisele; 5,4%-le andestati ja tehti suuline hoiatus või noomitus. Pea 81% senivastanutest ei ole korrakaitsejõududele kordagi kanepiga vahele jäänud.

 

Eestil saamata jäänud maksutulu

Eelmises ülevaates kalkuleerisin kaudsete meetodite abil, kui suur võiks olla Eesti illegaalne kanepiturg. Seekord saan näidata, kui palju jääb riigil aastas makse saamata juba ainuüksi seniste vastajate tarvitatava koguse maksustamata jätmisest.

Saamata jäänud maksutulu kalkulaator

Vaadeldakse vaid käibemaksu

Kuupäev

10/7/2019

Vastanuid

1675

Vastanute summaarne kuine kanepitarbimine

13827.6

Grammi

Vastanute summaarne aastane kanepitarbimine

165930.65

Grammi

Aastase koguse tänavahind

3,318,612.91

Eurot

Riigil saamata jäänud käibemaks

663,722.58

Eurot

Arvestage, et “aastase koguse tänavahind” tähendab, et see summa läheb vähemalt osaliselt organiseeritud kuritegevuse taskusse. Andmed ilmestavad, et sel ajal, kui maksumaksja uimastikahjud, vanlgakulud ning jõustamis- ja justiitsorganite palgad kinni maksab, teenivad uimastikahjude põhjustajad kuuekohalisi maksustamata summasid aastas. Kui võtta aluseks, et Eestis võib olla ligi 78 000 kanepitarvitajat, võib organiseeritud kuritegevus saada aastas kuni 157 000 000 eurot maksustamata raha. Võrdluseks: Politsei- ja piirivalveameti eelarve aastal 2016 oli 174,3 miljonit eurot [2].

Samuti tuleb märkida, et tihedalt kasutatud argument, mis ütleb, et kanepi seadustamist saavad lubada endale vaid jõukad riigid, põhineb vigasel loogikal. Kuidas saab seadustamine, mis tooks riigi eelarvesse raha, olla kallim praegusest olukorrast, kus riik kannab ainult kulusid ja uimastisõda tulusid ei genereeri? Läbimurre toimuks juba siis, kui seadusandlik mudel hoiaks tulusid ja kulusid tasakaalus, sest praegu on uimastisõja bilanss miljonitega miinuses.

 

Kahjud

Kanepiga seonduvate seaduste reformimise pooldajaid kritiseeriti meedias selle eest, et nad ei kajasta kahjusid [3]. Juhin tähelepanu, et viimaste kuude (!) jooksul ei ole ajakirjanduses avaldatud kanepituru reguleerimise positiivseid külgi tutvustavaid või kanepi seaduste reformimise vajadust selgitavaid artikleid. Arvamust ei ole küsitud üheltki reformimist pooldavalt inimeselt, mis teeb eelmainitud kriitika kirjutamise ja avaldamise täiesti kohatuks. Seevastu on kanepi antipropaganda lausa turborežiimis. Ilmunud on rida võhiklikke ja kanepit halvustavaid artikleid, milles mh seostati kanepitarvitamist meelevaldselt fentanüülisurmadega [4] ja esitati fantastika valdkonda küündivat psühhooside statistikat [5].

Tervise Arengu Instituudi 1997. aastast alates kogutud kanepikahjude statistikast ei paista sadu psühhoose aastas [6]. Vaadake ise:

Alkoholist tulenevaid psüühika- ja käitumishäireid registreeritakse aastas umbes 7000, viimastel aastatel ~8150. Kui oletada, et Eestis on praegu 80 000 kanepitarvitajat, siis selleks, et kanepist tingitud häirete hulk elanikkonnas kasvaks alkoholitekkeliste häiretega samale pulgale, peaks kanepitarvitajaid Eestis olema umbes 5 800 000.

 

Skisofreenia

Skisofreenia ja kanepi seoste uuringud näitavad, et varajane ja tihe kange kanepi kuritarvitamine on oluliseks esmase psühhoosi tekke riskifaktoriks ja võib selgitada kuni 12% esmapsühhoosidest. Uuringud ei näita, et kanep skisofreeniat põhjustaks. Uuringud näitavad, et mis tahes uimastite, sh kanepi kuritarvitamine noores eas on üks paljudest indikaatoritest, mis prognoosib piiratud ulatuses võimalikku hilisemat skisofreeniadiagnoosi. Skisofreenia on niivõrd keeruline nähtus, et selle teket ja avaldumist ei ole võimalik põhjendada ühegi eraldiseisva faktoriga — isegi mitte irratsionaalse kanepitarvitamisega.

Skisofreenia kujunemise, avaldumise ja edasikandumise põhjuseid ei mõisteta täielikult tänaseni. Suurimaks avastuseks võib pidada skisofreenia ulatuslikku pärilikkust [7]. Juhul, kui pereliikmel on skisofreeniadiagnoos, on sugulastel 7–9% suurem skisofreenia avaldumise risk; tõenäosus suureneb, kui skisofreeniaga pereliikmeid on rohkem [8]. Muudeks riskifaktoriteks peetakse sündimist kevadel või talvel [9], erinevaid sünnituse ja raseduse probleeme, rasedate stressitaset jne. Tähelepanuväärseks riskiteguriks peetakse loote hapnikuvaegust. Üks silmapaistev skisofreenia tekke riskifaktor on lapseeas linnas elamine [10]. Suuremat skisofreenia tekkeriski seostatakse ka perede halvema sotsiaalmajandusliku staatusega [11]. Vägivaldne lapsepõlv ja psühholoogilised traumad on olulised skisofreenia diagnoosi riskitegurid. Skisofreeniale eelnevad väga sageli stressirohked sündmused nagu lähedase inimese surm, vanemate lahkuminek, seksuaalne kuritarvitamine, füüsiline ja vaimne väärkohtlemine jmt.

Raske lapsepõlve riskifaktor võib loetelust kõige enam huvi pakkuda, kui arvestada lähisuhtevägivalla rohkust Eestis ja selle eripärasid. Mullu oli 71% vägivalla toimepanijatest joobes [14], 44% kannatanutest olid joobes, 35% juhtudest olid mõlemad pooled tarvitanud alkoholi [15]. Aastal 2018 moodustas lähisuhtevägivald 13% Eestis toime pandud kuritegudest (3067 või enam), neljandikul [16] või kolmandikul [17] juhtudest oli laps kannatanuks või pealtnägijaks. Selline lapsepõlv on nii uimastite kuritarvitamise kui ka skisofreenia avaldumise suurema tõenäosuse indikaator [18]. Samuti on täheldatud, et lapsed, keda on väärkoheldud, kogevad täiskasvanuks saades tihedamini lähisuhtevägivalda ja neist saavad tõenäolisemalt vanemad, kes oma lapsi väärkohtlevad. Seega võib alkoholist tingitud perevägivald kanduda järgmisesse põlvkonda [19], mille tõttu võib ka järglaste skisofreeniarisk kasvada.

420Estonia küsitlusuuringus kirjutab ligi 15% (N=1188) kommentaari jätnud vastajatest, et on asendanud alkoholi kanepiga või vähendanud alkoholi tarvitamist. Üks hetkel publitseerimist ootav USA uuring leiab, et kanepi kättesaadavus seondub tõsiste vigastustega päädinud koduvägivallajuhtumite hulga vähenemisega 22,5% võrra, alkoholiga seonduvate koduvägivallajuhtumite hulga vähenemisega 40,7% võrra ja selliste koduvägivallajuhtumite, milles kasutati relva, vähenemisega 23,1% võrra [20]. Oleks huvitav teada, kui palju koduvägivalda ja sellest tulenevaid skisofreeniajuhtumeid alkoholi asendamise tõttu võiks Eestis ära jääda.

 

Skisofreenia ja narkootikumid

Mis tahes narkootikumide kuritarvitamist peetakse skisofreenia riskiteguriks [21]. On täheldatud, et skisofreeniahaiged ja skisofreeniariskiga inimesed kalduvad uimasteid kuritarvitama [22]. Ei ole lõplikult kindel, kas uimastite kuritarvitamine toob kaasa skisofreenia või skisofreenia ja selle eelsümptomid kallutavad inimesi tarvitama uimasteid [23]. Kanepi ja skisofreenia vahelise seose põhjuslikkuse suunda käsitles seni suurim (N=184,765) genoomi-üleste seoste uuring (GWAS; Genome Wide Association Study). Uuring ei kinnitanud, et kanepi kuritarvitamine skisofreeniat põhjustaks. Seevastu leiti tugevaid tõendeid, mis viitavad põhjuslikule seosele vastupidises suunas (“…strong evidence for a causal effect of schizophrenia on cannabis use [24]”). Kanepitarvitamine tõenäoliselt ei põhjusta skisofreeniat, küll aga inimesed, kellel on skisofreeniarisk ja kellel tekivad eelsümptomid, mille tõttu elukvaliteet alaneb, kalduvad sümptomite ohjeldamiseks ja nendega toimetulemiseks kanepit tarvitama tõenäolisemalt kui inimesed, kellel ei ole skisofreeniariski (“Our findings may indicate that individuals at risk for developing schizophrenia experience prodromal symptoms or negative affect that make them more likely to start using cannabis to cope or self-medicate [24].”).

Värske GWAS-i leidudele vaatamata peab arvestama, et uuringud näitavad selgelt, et mis tahes uimastite kuritarvitamine võib kaasa tuua häire varasema avaldumise. Meta-analüüs, mille uuringuobjektiks olid 83 varasemat uuringut, leidis, et skiofreeniapatsientidel, kes olid kanepit enne diagnoosi kuritarvitanud, tekkis esimene psühhoos keskmiselt 2,7 aastat varem. Uuring leidis samuti, et muude ainete kuritarvitamine lükkas skisofreeniapatsientide esmapsühhoosi keskmiselt keskmiselt kaks aastat varasemaks [25]. Uimastid, mille kuritarvitamine skisofreenia avaldumist kõige enam soosivad, on kanep; järgnevad alkohol ja amfetamiin [21]. Mida varem alustatakse uimastite kuritarvitamist, seda tõenäolisem on hilisem skisofreeniadiagnoos. Kõigi kolme aine tarvitamine on Eestis levinud.

 

Skisofreenia ja kannabinoidid

Kanepi ja skisofreenia seosed ei ole üheseltmõistetavad ja uuringud ei võta arvesse kõikvõimalikke koosmõjufaktoreid. Osa uuringuid on välja toonud, et kanepi toimeainete mõjude erinevustel ja nende kontsentratsioonidel võib samuti olla roll psühhooside tekke dünaamikas, eriti esmapsühhoosi avaldumises [26]. See hägustab kanepi ja skisofreenia seost, kuna reeglina ei ole uuringutes kontrollitud, millist kanepit inimesed tarvitasid.

Toimeainete vahekorra tähtsusest annavad aimu uuringud CBD mõjust THC tarvitamisele ja CBD kui skisofreeniaravimi või kaasneva raviviisi uuringud. Kõrgema CBD-sisaldusega kanepi toimete uuring näitas, et kõrgema CBD-sisaldusega ja väiksema THC-sisaldusega kanep tõi tarvitajatel esile vähem psühhootilisi sümptomeid [27]. Teine uuring näitas, et CBD manustamine vähendab THC tekitatud psühhootilisi sümptomeid tervetel inimestel, kusjuures leiti, et sellel on uuritud ajuosadele THC-ga võrreldes vastupidine toime [28]. 2011. a avaldatud randomiseeritud, topeltpimendatud uuringus võrreldi CBD tõhusust amilsulpriidiga, mida manustati akuutse psühoosiga skisofreeniapatsientidele. Leiti, et CBD on ravimiga võrreldes sama tõhus, aga tõi kaasa vähem kõrvalnähte [29]. Hilisemas randomiseeritud ja topeltpimendatud uuringus said skisofreeniapatsiendid lisaks tavapärastele ravimitele ka CBD-d või platseebot. CBD-d saanud grupp näitas uuringu lõpuks vähem positiivseid skisofreeniasümptomeid (st nt hallutsinatsioone) ja nende tervises täheldati paranemise märke tõenäolisemalt kui kontrollgrupil [30].

Väikestele valimitele vaatamata annavad uuringud lootust kannabinoidipõhiste skisofreeniaravimite väljatöötamiseks. Uuringud viitavad, et erinevate omadustega kanepiürtidel on erinev esmapsühooside tekitamise risk — suurema CBD osakaaluga kanep tekitab psühhoose väiksema tõenäosusega. Reguleerimata turul ei ole võimalik teada kanepi eripärasid ja teha teadvustatud valikut, küll aga saaks seaduslikus mudelis rakendada standardeid, mis sätestaksid müüdava taime molekulide vahekorra ja/või kehtestaksid THC piirmäära müüdavates toodetes.

Samuti ei ole enamikus kanepi ja skisofreenia seoseid käsitlevatest uuringutest välja toodud, kui suur osa psühoosidest seondub sünteetiliste kannabinoidide pruukimisega. Selline puudujääk mõjutab ilmselt kõige enam Ühendkuningriigis tehtud uuringuid, kuna seal keelustati sünteetilised kannabinoidid e nn spice alles 2016. aastal, aga selle rühma uimastid on endiselt laialt levinud [31]. Spice’i müüakse tihti väites, et tegu on tavalise kanepiga. Spice’i tarvitamine võib mõnede uuringute tulemusi kompromiteerida, kuna uuringud baseeruvad tihti uurimisalustelt kogutud teabel, mis ei võimalda tuvastada, kas uuringus osaleja tarvitas taimset ürti või kanepiks nimetatavaid tehiskemikaale. Samas saab oletada, et patsient väidab igal juhul, et tarvitas “kanepit,” kuna justkui seda talle müüdigi. Spice’i mõjud on ettearvamatud, kõrvalmõjud rängad ja halvemal juhul surmavad [32, 33]. Organismil ei pruugi olla vajalikke vahendeid nende lagundamiseks, mistõttu kemikaalid ja laguproduktid püsivad kehas kauem, mis omakorda võib kaasa tuua pikemaajalised kõrvalnähud [34].

Spice’i eristamise puudujääki on võimalik jälgida ka Eestis kogutavast kanepi kõrvalnähtude statistikast. Statistikatabeli pealkirjas on mainitud sõna “kannabinoidid,” mis paneb taimsed ja tehismolekulid ühte patta. See ei anna alust väita, et kõik psühhoosid või muud püsivate kõrvalnähtude juhtumid on tingitud kanepi tarvitamisest. Kui jutt käiks näiteks kahest kuni viiest juhtumist 2018. aasta jooksul, siis vastavalt PHK7 [6] tabelile saaks kanepi asemel spice’i arvele kirjutada 10–25% kategooriates “Muud psühhoosid” ja “Muud püsivad häired” registreeritud diagnoosidest aastas.

 

Spice’i tarvitajad Manchesteris. Tehiskannabinoidid on 100–700 korda tugevama toimega kui THC; nende laguproduktid on psühhoaktiivsed.

 

Skisofreeniariski kvantifitseerimine

Uuringuid, mis seostavad kanepit ja skisofreeniat, leidub hulgaliselt, aga tulemused ja nende tõlgendamise vastuolulisus ei võimalda teha lõplikke järeldusi. Jääb selgusetuks, miks skisofreeniajuhtumite osakaal elanikkonnas on jäänud aja jooksul stabiilseks, samas kui üldine kanepitarvitamine ja kanepi THC-sisaldus on viimaste kümnendite jooksul kasvanud [35]. Kui kanep skisofreeniat tekitaks, peaks ka skisofreeniajuhtumite arv kasvama. Tõenäoliseks peetakse geneetilist selgitust, mis sätestab, et kanepil ja skisofreenial esinevad seosed vaid ebasoodsate geenikombinatsioonide kontekstis, mis selgitab asjaolu, et skisofreenia tekkimise sagedus ei ole kanepi tarvitamise kasvamisega koos tõusnud. Ebasoodsate geenikombinatsioonide puhul toob kanepi kuritarvitamine alaealisena tõenäolisemalt kaasa psühhoosi tekke [45]. Samas on leitud ka geenikombinatsioone, mille puhul avaldunud häired ennustavad kanepi kuritarvitamist, mitte vastupidi [36]. Kanepi ja skisofreenia seosed on keerulised, kahesuunalised ning kehtivad pigem piiratud tingimustes.

Kanepiseaduste reformimise vastaste argumenteerimine aga jätab mulje, et kanepi tarvitamine põhjustab skisofreeniat. See, et tugevatoimelise kanepi kuritarvitamine noores eas võib päädida psühhoosi tekkega, on tõsi. Järeldus, et (kanepi)psühhoosi saanud inimesed saavad vältimatult skisofreenia või mõne muu vaimse häire diagnoosi, on ekslik — põhjuslikkuse-hüpotees ei ole kinnitust leidnud. Aruteludes puudub ka riski suuruse hindamine. Ei räägita, kui suur on riskirühm ja kui paljud esmapsühhoosi saanutest võiksid hilisema elu jooksul saada skisofreeniadiagnoosi eeldusel, et kanep seda siiski põhjustab. Riski kvantifitseerimise puudumine tekitab alateadlikku hirmu, mis omakorda välistab edaspidise objektiivse diskussiooni. Ilmselt sellest tulenebki ebaoriginaalne kanepi ja skisofreenia seoste arutelu meediaveergudel, mis pole vormi ega sisu poolest aastate jooksul rikastunud. Ainukeseks selle aasta eripäraks on kõigi riigis diagnoositud psühooside seostamine kanepiga [5,6].

Kanepist tuleneva esmapsühhoosi ja hilisema oletatava skisofreeniariski kvantifitseerimine on väga keeruline, mis ilmselt selgitab, miks üldjuhul piirdutakse vaid korrelatsioonile osutamisega. Sellegipoolest on üks uuring leidnud vastuse küsimusele, kui paljud inimesed peaksid kanepi tarvitamisest hoiduma selleks, et ära hoida üht skisofreeniajuhtumit (eeldusel, et kanep tekitab skisofreeniat) [37].

Väljavõtted uuringust (Hickman, M. jt; 2009): “Püüame hinnata selliste kanepitarvitajate hulka, keda eeldusel, et kanepitarvitamine põhjustab skisofreeniat, tuleks takistada aasta jooksul tarvitamast selleks, et ära hoida üht skisofreeniajuhtumit. /—/ Meeste puhul ulatus nende hulk, kes peaksid ohtrast tarvitamisest hoiduma, et ennetada üht skisofreeniajuhtumit, 2800 inimesest vanuses 20–24 eluaastat 4700 inimeseni vanuses 35–39 eluaastat. Naiste puhul ulatus ühe skisofreeniajuhtumi ennetamiseks vajalik ohtrast kanepitarvitamisest hoidujate hulk 5470 inimesest vanuses 25–29 eluaastat 10 870 inimeseni vanuses 35–39 eluaastat.”

Selle uuringu põhjal riski populatsiooni tasemel kvantifitseerides võiks ilmekuse mõttes lähtuda n-ö kõige hullemast stsenaariumist. Oletagem, et kõik kanepitarvitajad on kanepit kuritarvitavad noored mehed, ja selleks, et ennetada üht skisofreeniajuhtumit aastas, tuleks sama aasta jooksul tarvitamast takistada 2800 inimest. Selline eeldus näitab riski tegelikkusest oluliselt suuremana, kuna ei võta arvesse tarvitajate soolist jagunemist, naiste ja meeste erinevaid riskitasemeid ega ka keskmist vajalikku tarvitamast takistamiste arvu jm kriteeriumeid. Samas teeb selline eeldus arvutused ilmekaks, lihtsaks ja kompaktseks. Oletan, et “kuritarvitamine” võrdsustub Eestis tarvitamisega viimase aasta jooksul, sest nii on kõige lihtsam. Aastal 2014 kogutud TAI statistikast [38] ilmneb, et viimase aasta jooksul tarvitas kanepit 22,2% kõigist 16–24-aastastest noortest; numbriliselt teeb see umbes 33 000 noort.

 • Kui ühe skisofreeniajuhtumi ärahoidmiseks on vaja piirata 2 800 inimese tarvitamist, võiks antud tingimustel 33 000 noore seas ära hoida 12 skisofreeniajuhtumit aastas.
 • Kui ühe haigusjuhtumi ennetamiseks vajaliku tarvitamisest hoiduvate inimeste hulga piirväärtuseks võtta 3 750 (keskmine meeste seas), oleks 33 000-pealises riskirühmas tarvitamist takistades võimalik aastas ära hoida üheksa skisofreeniajuhtumit.
 • Kui kõik Eesti elanikud — 1 300 000 inimest — oleksid noored meesoost kanepikuritarvitajad, oleks piirväärtuse 2800 puhul võimalik ära hoida 465 skisofreeniajuhtumit…
 • … ja piirväärtuse 3750 puhul 347 juhtumit.

Kuna skisofreeniaga inimeste hulk ühiskonnas on konstantne 1% (s.t Eestis u 13 000), saame järeldada, et eeldusel, et kanep põhjustab skisofreeniat ja kõik Eesti elanikud on noored meessoost kanepikuritarvitajad, oleks kogu Eestis toimuva kanepitarvitamise takistamisel võimalik ära hoida maksimaalselt 3,6% skisofreeniajuhtumitest.

Rõhutan taas, et need arvutused olid tehtud eeldusel, et kõik tarvitajad on noored mehed, kes tarvitavad kanepit suurtes kogustes. Aastas korra tarvitamine on arvutamise lihtsustamise mõttes võrdsustatud “ohtra” tarvitamisega, mis ülehindab arvutatud riski oluliselt. Samuti põhineb üleüldine “ärahoitavate juhtumine protsent” eeldusel, et kõik 1 300 000 Eesti elanikku on noored ja kanepit ohtralt tarvitavad mehed — leitud ärahoitavate juhtumite protsent (3,6%) on seetõttu eriti tugevalt üle hinnatud.

 

Skisofreeniaohtude võrdlus

Küsitlusuuringule vastanutest 32% väidavad, et tarvitavad üle 7,5 grammi kuus. 7,5 grammi loetakse suureks narkootikumide koguseks, mille eest võib KarS § 184 alusel saada kuni kümme aastat vangistust eeldusel, et süüaluselt leitakse vähemalt 7,5 g kanepit. On teada, et vanglakeskkond mõjub inimese vaimsele tervisele laastavalt, mis omakorda suurendab skisofreenia tekke võimalust või võib harvemini lausa enesetapuni viia. Stressi all võivad kannatada ka kinnipeetava lähedased, mis halvendab ka nende vaimset tervist. Praeguseks on küsitlusele vastanud 527 inimest, keda oleks ühe kuu kanepivaruga politseile vahelejäämise korral võimalik karistada kuni kümneaastase vabadusekaotusega. Suure kogusega vastanuid on juba rohkem kui inimesi, keda kanepi kuritarvitamise tõttu võiks potentsiaalselt ohustada skisofreenia.

Keelu pooldajad põhjendavad tihtilugu oma seisukohta esmapsühhooside ja suurenenud skisofreeniariski ärahoidmisega. Andmetest nähtub, et keeld ja sellest tulenevad karistused, vangistused, kaasnev stress ning hirm vahelejäämise ees kujutavad endast võimalikku psühhootiliste häirete tekitajat ja vallandajat suuremale hulgale inimestele kui kanep kõige halvemal juhul kujutada saaks.

Vähem tähtis pole ka Eestis vohav perevägivald, mis mõjutab suurt hulka lapsi ning tõenäoliselt suurendab neil skisofreenia ja muude vaimse tervise häirete riski. Peab märkima, et pahatihti kandub perevägivalla-kalduvus edasi järgmisele põlvkonnale, mis suurendab ka järeltulijate skisofreeniariski. Vägivalda kogeb vähemalt 760 last aastas ning 71% juhtudest aitab vägivallale kaasa alkoholi tarvitamine. Kanepi tarvitamise puhul on kaasnev vägivallarisk oluliselt väiksem. Seetõttu on arusaamatu, milliseid õigushüvesid taotlevad kanepi käitlemise eest ette nähtud karistused, kui karistused ise on vaimse tervise halvenemise riskiteguriks ja võib oletada, et täiskasvanute kanepitarvitamine pigem ei too kaasa laste vaimset tervist halvendavat perevägivalda.

 

Skisofreenia ja kahjude vähendamine

Uuringutel on rakenduslik väärtus, kuna need on tuvastanud kanepitarvitamise riskitegurid, nagu nt alaealine tarvitamine või CBD vähene sisaldus. See annab seadusandjatele võimaluse kahjude vähendamiseks ja ennetamiseks keskenduda riskitegurite maandamisele. Uuringuid saab kokku võtta järgmiselt: kanepi kuritarvitamine enne täisealiseks saamist suurendab psühhoosi avaldumise ja hilisema vaimse häire kujunemise riski. Kui seda tulemust võrrelda küsitlusuuringu andmetest nähtuva olukorraga ja arvestada reguleerimata turu kanepi eripäradega, on keeruline ette kujutada olukorda kanepiturul, mis noorte vaimset tervist praegusest rohkem ohustaks.

Kahjude vähendamiseks on mõistlik kaaluda järgmisi meetmeid.

 • Arvestades, et skisofreenia on suures ulatuses pärilik, peab rõhutama adekvaatse teavitustöö tähtsust. Isikud, kelle lähisugulaste seas on esinenud psühhootilisi sümptomeid või kellel on diagnoositud psühhootiline häire, peavad teadma, et neil on suurem võimalus kanda skisofreeniat soodustavat geenikombinatsiooni, mille puhul on kanepi tarvitamine rangelt mittesoovitatav.
 • Erilist tähelepanu peab pöörama alaealiste kanepitarvitamisele, kuna alaealised on kanepi kõrvalmõjude, sh psühhooside suhtes eriti vastuvõtlikud ja skisofreenia avaldumise tõenäosus on kõige kõrgem noores eas, eriti kui tarvitatakse ohtrates kogustes ja regulaarselt. Alaealisi ohustavate riskide vähendamiseks on kanepitarvitamise vanusepiiri kehtestamine vältimatu. Tuleb meeles pidada, et keelumudelis on kanepitarvitamise “vanusepiiranguks” 20 eurot; seda ilmestavad kõige paremini küsitlusuuringu tulemused, mis näitavad, et 90% vastanutest proovisid kanepit enne 21. eluaastat ja 95% enne 25. eluaastat.
 • Psühhootiliste süpmptomite esinemissagedust seostatakse tarvitatava kanepi koguse ja tarvitamistihedusega. Seadusandlusega on võimalik piirata nädalas ja kuus müüdavaid kanepikoguseid, mis seda riski vähendavad. Samuti on mõistlik müügi käigus kliente nõustada ja selgitada ohutuid tarvitamismustreid nii suuliselt kui ka infolehe abil.
 • Arvestades, et THC paistab olevat peamine psühhootilisi sümptomeid esilekutsuv “kanepimolekul,” on mõistlik kaaluda regulatiivseid meetmeid, mis sätestavad maksimaalse THC-koguse müüdavas kanepis ja ühtlasi minimaalse CBD-koguse.

Vaimset tervist ohustavate potentsiaalsete kanepikahjude kõrval ei saa jätta tähelepanuta keelurežiimist johtuvaid kahjusid karistuste ja vabadusekaotuste ning nendega kaasneva stressi näol, mis (võttes arvesse küsitlusuuringu leide ja kanepi kuritarvitamisest tuleneva riski hindamist) ohustavad juba praegu rohkem inimesi, kui isegi kõige riskantsem kanepitarvitamine ohustada võiks. Ei ole liialdus järeldada, et kanepitarvitamist keelavate seaduste jõustamine on diametraalses vastuolus Eesti uimastipoliitika kahjude vähendamise eesmärkidega, mis on defineeritud uimastitarvitamise vähendamise poliitika nn valges raamatus [39].

Uuringutest nähtub kõige selgemalt, et selleks, et skisofreeniariski vähendada, tuleks kanep muuta noortele raskemini kättesaadavaks. Andmed riikidest, kus on rakendatud uimastituru kontrollimise mudeleid, mis lubavad kanepitarvitamist ainult täiskasvanutele, viitavad ühemõtteliselt, et sellistel mudelitel on lootust lühikese ajaga kanepikahjude vähendamise vallas ära teha rohkem head kui 58 aastat kestnud keelurežiimil seni õnnestunud on [51].

 

Mäluhäired ja muud kognitiivsed kõrvalnähud

Senitehtud uuringud näitavad, et pikemalt püsivad mõjud mälule ja muud kognitiivsed kõrvalnähud seonduvad pigem varajase ja/või kroonilise pruukimisega [40]. Teadusajakirjas JAMA Psychiatry avaldatud meta-analüüsis, mis vaatles 69 varasemat uuringut, oli keskmise uuringus osalenud inimese vanus 20,6 aastat [41], mis on väiksem kui nt Kanadas kehtiv kanepitarvitamise vanusepiirang. Pope jt uurisid spetsiifiliselt pikaaegsest kanepitarvitamisest tulenevate kognitiivse talitluse häirete püsivust [42]. Tolle uuringu valimi moodustasid isikud, kes olid elu jooksul kanepit tarvitanud rohkem kui 5000 korda ja tarvitasid seda uuringus osalemise ajaks igapäevaselt. See tähendab, et uuringus osalenud isik pidi kanepit tarvitama rohkem kui 13 aastat juhul, kui ta tarvitas seda kord päevas. Uuring leidis, et 28 päeva pärast tarvitamise lõpetamist “ei erinenud kanepitarvitajate kognitiivsed võimed kontrollgrupi omadest.”

Väljavõte Bhattacharyya, S. jt 2013 a uuringust: “[M]äluhäirete püsimine pärast akuutset joovet on vähetõenäoline inimestel, kes alustasid tarvitamist hilja, lühikese staažiga tarvitajate seas ja episoodiliste tarvitjate seas. Seevastu nähtub, et varakult alustanud tarvitajate seas ja pikaaegsete kanepitarvitajate seas, kes tarvitavad kanepit ohtralt ja sageli, võib tarvitamine esile kutsuda mitmesuguseid mäluhäired, mis püsivad akuutsest joobest kauem [43].”

Uuringute tulemusi analüüsides ja Eesti andmetega kõrvutades ilmneb, et praegu valitsev olukord soosib kognitiivsete häirete tekkimist. Minu küsitlusuuringu põhjal saab oletada, et Eestis ligi 80% kanepit elu jooksul tarvitanud inimestest proovib kanepit enne täisealiseks saamist. Tähelepanuväärne on tõik, et suurem osa noortest vastajatest on kanepit eri kogustes ja erineva sagedusega tarvitanud rohkem kui aasta. Kõik senised Tervise Arengu Instituudi uuringud on samuti näidanud, et paljud noored tarvitavad kanepit ning kõikidest vanuserühmadest peavad just noored kanepit kõige lihtsamini kättesaadavaks. Ajakirjas JAMA Paediatrics ilmunud uuringus, mis põhines enam kui 1 400 000 USA uimastitarvitamise küsitluste ankeetide andmetel ajavahemikust 1997–2017, leiti, et osariigid, kus kanepi tarvitamine isiklikuks otstarbeks oli lubatud, alanes alaealiste kanepitarvitamise tõenäosus 8% ja ohtra tarvitamise tõenäosus 9% [44]. Põhjus oli lihtne: kohtades, kus kanepit müüdi, küsiti ostjatelt dokumenti.

 

Noorte arvamus kanepist

Seni Eestis tehtud uuringud näitavad, et erinevatest vanusegruppidest suhtuvad noored kanepisse kõige vähem kriitiliselt. Arvestades globaalset kanepireeglite leevendumist ning iseseisva internetis uurimise võimaluse tekkimist ei ole meelsuse muutumine imekspandav. Teatud roll selles võib olla välismaisel kanepi ja kanepitoodete reklaamil, ent propaganda kõrval võimaldab internet õnneks tutvuda ka objektiivse infoga. Global Drug Survey küsitlusuuringud [46], uimastikahjude võrdlusuuringud [47, 48, 49], kanepikeelu propaganda antoloogia [50] ja muu info on lihtsasti ligipääsetav kas või Vikipeedia vahendusel, kus paljud väited on viidatud. Infost nähtub, et keeluseadused ei ole objektiivsete kahjude suurusega põhjendatud ja et kanep on täiskasvanutele oluliselt ohutum alkoholist ja tubakast. See loob tugeva kontrasti kohaliku meediaga, mis vahendab valdavalt lühikesi, negatiivse alatooniga ja allikaviideteta kanepiteemalisi kirjatükke. Meediakajastusi tajutakse kanepivastase sõja jätkuna ja viitamata tekstid ei jäta objektiivset muljet. Selle tulemusel kolib arutelu sotsiaalmeediasse, mis üldjuhul massimeedias avaldatud kanepiartikleid kritiseerib, tuues küll diskussiooni mõningat “värskust”, ent kajastab kahjusid pigem harva.

Arvamus, et kanep on legaalsetest uimastitest ohutum, on teaduslikult põhjendatud. Samas tõik, et kanep on legaalsetest uimasitest võrdlemisi ohutum, ei tähenda, et selle tarbimisel negatiivseid kõrvalnähte ei esine. Viimase kümnendi jooksul tehtud kahjude uuringud on leidnud, et praktiliselt kõik kanepist johtuvad kahjud on seotud eelkõige alaealiste (kuri)tarvitamisega. Kuna negatiivsete omaduste kajastused on üledramatiseeritud ja ei lange kokku enamiku noorte kogemustega, võib arvata, et nooremad lugejad tajuvad ka peavoolumeedias avaldatud tõeseid kanepikahjude kajastusi keelupropagandana ja suhtuvad neisse üleolevalt.

Potentsiaalsete kahjude alahindamine on üks ohtudest, millele tuleb kanepipoliitika kujundamisel tähelepanu pöörata. Paraku ei saa kahjude-alast teavet tõsiseltvõetavalt edastada tunnistamata, et täiskasvanutele on riskid mõistliku tarvitamise puhul minimaalsed. Selline lähenemine aitaks tasakaalustada teravat ja vastanduvat arutelu. Leeri valimise asemel pöörataks rohkem tähelepanu edastatavale teabele, mis omakorda informeeriks noori ja vähendaks seeläbi kahjusid.

 

Lõpetuseks

Kummastav on, et keelu pooldajad õigustavad keeldu keelustamisest johtuvate probleemidega.
Nad võiksid oma argumentidele alati lõppu lisada näiteks “…ja seepärast arvan, et ka edaspidi peaks kanep alaealistele lihtsasti kättesaadav olema,” kuna senistest andmetest nähtub, et see on keelamise vältimatu tulemus, mis võimendab kõiki ohte, mida muutuste vastased on esile toonud. Viidatud täienduse võiks lisada näiteks siia: “Nägemused, hääled, veider käitumine — mitusada Eesti noort leiab end igal aastal esimest korda psühhiaatriakliiniku vastuvõtutoast, kuhu neile on teed juhatanud kanep [5]”…/ ”ja seepärast arvan, et ka edaspidi peaks kanep alaealistele lihtsasti kättesaadav olema,”/ et see sillutaks teed psühhiaatriakliinikutesse veel sadadele noortele järgnevate aastate jooksul. Suurepärane perspektiiv, kas pole?

Usun, et vaatamata reformi pooldavatele või keelavatele isiklikele vaadetele leiate, et kirjeldatud perspektiiv ei ole vastuvõetav ja vajab sekkumist. Kanepituru ülevaade põhineb Eestis keelu ajal kogutud infol ja tutvustab Teile valitsevat olukorda. Sellele tuginedes kutsun vastama teisele küsimustikule, mis mõõdab Teile sobilikku seadusandliku sekkumise vormi. Seni ei ole uuringud kunagi küsinud, milline kanepi seadustamise mudel oleks eestlastele sobilik. Seni ei ole ükski rahvaalgatus võimaldanud kõigil soovijatel kaasa rääkida. Pärast komisjonide istungit ei teki uut võimalust teema arutamiseks valitsuse tasemel vähemalt kahe aasta jooksul. Kasutage võimalust, rääkige kaasa, jagage küsitlusi ja seda artiklit ning looge oma tegudega senisest paremaid väljavaateid!

 

Oskar Lesment

 

Küsimustiku kanepituru reguleerimise vastuvõetavatest vormidest leiad siit:
https://forms.gle/eweb6xmjXFKf9cr38

ja teise küsimustiku siit:
https://forms.gle/abvCvdyBh9ujUMky6

Vastuseid saate lugeda siit: https://420estonia.ee/kusimustik-1-statistika/

Käesoleva töö autori, Oskar Lesmenti petitsioon “Eesti vajab kanepireformi!” on Riigikogu töölaual ja tuleb novembris arutamisele. Hiljuti astus Oskar EKRE liikmeks. Tema seisukohad kanepipoliitikas ei ole erakonna seisukohad.

Foto: nypost.com

 

Viited & allikad:

 1. Eestis muutub kanep kangemaks, noorte suhtumine sellesse leebemaks, EPL, 06.09.2019 https://epl.delfi.ee/uudised/eestis-muutub-kanep-kangemaks-noorte-suhtumine-sellesse-leebemaks?id=87326995

 2. Riigikogus on arutelu all politsei- ja piirivalveameti moodustamise tulemuslikkus 02.05.2016 Pressiteated, Riigieelarve kontrolli erikomisjon https://www.riigikogu.ee/pressiteated/riigieelarve-kontrolli-erikomisjon-et-et/riigikogus-arutelu-politsei-ja-piirivalveameti-moodustamise-tulemuslikkus/

 3. Miks ma olen kanepi vastu? 25.09.2019
  https://ekspress.delfi.ee/arvamus/miks-ma-olen-kanepi-vastu?id=87494141

 4. Seisukohad: erakonnad ütlevad kanepile ei 14.08.2019 https://arvamus.postimees.ee/6752816/seisukohad-erakonnad-utlevad-kanepile-ei

 5. Kangem kanep viib noori psühhiaatriahaiglasse 21.09.2019
  https://leht.postimees.ee/6782943/kangem-kanep-viib-noori-psuhhiaatriahaiglasse
  Kanepit suitsetavad noored riskivad skisofreeniaga 05.2019

https://www.med24.ee/uudised/kanepit-suitsetavad-noored-riskivad-skisofreeniaga

 1. Tervise Arengu Instituut: Narkootiliste ainete tarvitamisest tingitud psüühika ja käitumishäired, PKH7 (teadmatutel põhjustel on tabelile viitav link viimasel ajal tihti katki ja annab tulemuseks error 404. Artikli all on kaks linki, mis võimaldavad värskeima tabeli alla laadida ja soovi korral andmeid vaadata. Tabeli “värskus” 07.2019. Lisainfo saamiseks palun pöörduda Tervise Arengu Instituudi infokanalite poole.)
  https://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/02Haigestumus/02Haigestumus__05Psyyhikahaired/PKH7.px/?rxid=320264e1-3377-4929-862e-8223d41a684c

 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2826121/
  The Role of Genetics in the Etiology of Schizophrenia,
  PV Gejman 2010

 3. http://schizophrenia.com/szfacts.htm#

 4. Carlson Neil, Birkett Melissa (2017). Physiology of Behavior. Pearson

 5. https://academic.oup.com/schizophreniabulletin/article/31/4/795/1877796
  Schizophrenia and Urbanicity: A Major Environmental Influence—Conditional on Genetic Risk, Lydia Krabbendam jt.

 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2779876/
  Socioeconomic Status at Birth Is Associated With Risk of Schizophrenia: Population-Based Multilevel Study,
  Shirli Werner 2007

 7. https://academic.oup.com/schizophreniabulletin/article/38/4/661/1870563
  Childhood Adversities Increase the Risk of Psychosis: A Meta-analysis of Patient-Control, Prospective- and Cross-sectional Cohort Studies, Varase jt 2012

 8. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178113002606
  Prevalence of self-reported childhood abuse in psychosis: A meta-analysis of retrospective studies, I. Bolondi jt.2013

 9. Pole mõtet viina raisata, kui kakelda ei saa – alkohol ja kuritegevus
  https://intra.tai.ee/images/Pole_m%C3%B5tet_viina_raisata_kui_kakelda_ei_saa_-_alkohol_ja_kuritegevus._K._T%C3%BCllinen.pdf

 10. Alkohol kuritegevuse katalüsaatorina, 2018
  https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/03_alkohol_kuritegevuse_katalysaatorina.pdf

 11. https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/07_perevagivald.pdf

 12. https://www.sm.ee/sites/default/files/news-related-files/perevagivalla_faktileht_2018.pdf

 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20307825 The causal impact of childhood-limited maltreatment and adolescent maltreatment on early adult adjustment. Thornberry TP, 2010
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6448042/
  Childhood Trauma in Schizophrenia: Current Findings and Research Perspectives David Popovic 2019

 14. https://psycnet.apa.org/record/2016-13164-001 Long-term influence of intimate partner violence and parenting practices on offspring trauma symptoms. Ehrensaft, M, K. 2016

 15. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3369231 Harm Reduction in Domestic Violence: Does Marijuana Make Assaults Safer? J.Kaplan 2019

 16. Association between alcohol, cannabis, and other illicit substance abuse and risk of developing schizophrenia: a nationwide population based register study Nielsen, SM. 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28166863

 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2669586/ Substance Use Disorders in Schizophrenia—Clinical Implications of Comorbidity Volkow, N, D 2009

 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181760/
  Substance abuse in patients with schizophrenia Winklbaur, B jt 2006

 19. https://www.nature.com/articles/s41593-018-0206-1
  GWAS of lifetime cannabis use reveals new risk loci, genetic overlap with psychiatric traits, and a causal effect of schizophrenia liability Pasman, J, A 2018

 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21300939
  Cannabis use and earlier onset of psychosis: a systematic meta-analysis Large,M 2011

 21. https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30048-3/fulltext
  The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study Di Forti, M 2019

 22. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920996411002246
  Cannabis with high cannabidiol content is associated with fewer psychotic experiences Christian D.Schubart jt. 2011

 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19924114
  Opposite effects of delta-9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol on human brain function and psychopathology.
  Bhattacharyya S jt. 2010

 24. https://www.nature.com/articles/tp201215

Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. F.M.Leweke jt. 2012

 1. https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2017.17030325
  Cannabidiol (CBD) as an Adjunctive Therapy in Schizophrenia: A Multicenter Randomized Controlled Trial. P.McGuire jt. 2017.

 2. https://inews.co.uk/news/health/spice-and-the-cities-the-areas-where-the-drug-has-spread-507025 Spice and the cities: the areas in the UK where the drug has spread

 3. Spice: Syhtnetic drug turns users into living dead https://www.dailymail.co.uk/news/article-4302806/Spice-synthetic-drug-turns-users-living-dead.html

 4. https://drugabuse.com/the-dangerous-and-deadly-effects-of-spice/

 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5392241/
  Pharmacological and Toxicological Effects of Synthetic Cannabinoids and Their Metabolites Tai, S 2017

 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181719/ Interpreting the association between cannabis use and increased risk for schizophrenia Weiser, M 2005

 7. https://www.nature.com/articles/mp201451 Genetic predisposition to schizophrenia associated with increased use of cannabis Power R.A, 2014

 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19832786 If cannabis caused schizophrenia–how many cannabis users may need to be prevented in order to prevent one case of schizophrenia? England and Wales calculations. Hickman M jt. 2009

 9. https://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Dialog/varval.asp?ma=TKU70&ti=TKU70%3A+Kanepi+tarvitamine+soo+ja+vanusr%FChma+j%E4rgi+++&path=../Database/Uuringud/02TKU/07Narkootikumid/&lang=2

 10. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/valge_raamat.pdf Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamat, 2014 Tallinn

 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3037578/ An Evidence Based Review of Acute and Long-Term Effects of Cannabis Use on Executive Cognitive Functions Rebecca D. Crean, 2012

 12. https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2678214
  Association of Cannabis With Cognitive Functioning in Adolescents and Young Adults A Systematic Review and Meta-analysis J. Cobb Scott jt 2018

 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11576028
  Neuropsychological performance in long-term cannabis users.Pope HG Jr1 jt. 2001

 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24648785
  The effect of cannabis use on memory function: an update. Schoeler T jt 2013

 15. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2737637
  Association of Marijuana Laws With Teen Marijuana Use New Estimates From the Youth Risk Behavior Surveys D.M Anderson 2019

 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25767748
  Impact of Cannabis Use on the Development of Psychotic Disorders Wilkinson ST jt., 2014

 17. http://www.globaldrugsurvey.com/wp-content/themes/globaldrugsurvey/results/GDS2017_key-findings-report_final.pdf

 18. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)60464-4/fulltext
  Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse David Nutt jt 2007

 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31081439
  The Australian drug harms ranking study. 2019

 20. https://www.researchgate.net/publication/250968822_The_Toxicity_of_Recreational_Drugs
  he Toxicity of Recreational Drugs Gable. R. S

 21. https://www.researchgate.net/publication/326780539_The_Great_Cannabis_Scare_-_Harry_J_Anslinger_in_the_1930s_-_Marvin_Daumichen
  The Great Cannabis Scare – Harry J.Anslinger in the 1930s Daumichen, M. 2016

Genome-wide association analysis identifies 13 new risk loci for schizophrenia. Ripke S jt 2013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23974872

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2678214Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt