Vägivallatuse mõiste  nii teoorias kui ka praktikas  tõi maailma laiema tähelepanu alla India riigimees Mahatma Gandhi, kelle jaoks oli Tõde tema jumal ja vägivallatus ülim põhimõte. Tema sõnul ei ole vägivallatus loobumine tegelikust võitlusest kurja vastu. Gandhi 1950-ndate lõpul ilmunud tekstid on ajatud ning aktuaalsed ka tänastel ärevatel aegadel. Avaldame katkendi tema raamatust “Maailm on väsinud vihkamast“, mille arutlusteemaks on vägivallatuse tee.