Video! Varro Vooglaid 24.07 Vabaduse väljakul: protestimisest üksi ei aita, on kohtulahingute aeg

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

30. juuli 2021 kell 14:32Foto: Reigo Jõe + Canva

24. juulil kogunes Vabaduse väljakule ligi 500 inimest, et anda oma panus enam kui 180 linnas üle maailma toimunud meeleavaldusele vabaduse ja inimõiguste eest, Word Wide Rally for Freedom / World Wide Demonstration 3.0. Telegram avaldab kõik Tallinnas peetud kõned, esimesena on teie ees jurist Varro Vooglaid, video alt leiad ka kõne transkripti.

 

Ülemaailmse aktsiooni World Wide Demonstration 3.0 lehel seisab, et meeleavaldused on rahumeelsed ja apoliitilised. Eelmised sündmused toimusid käesoleva aasta 20. märtsil ja 15. mail.

Suur tänu korraldajatele ja kõigile teile, kes te olete kohale tulnud, et enda osalusega anda oluline panus, seismaks meile ühiselt oluliste väärtuste ja põhimõtete eest.

Sellest, kui me viimati siin Vabaduse väljakul kogunesime, ei ole väga palju aega möödas – mõned kuud. Ma vaatasin just eile õhtul oma toonase sõnavõtu märkmeid ja sisuliselt on kõik läinud täpselt seda teed mööda, mida toona paistis. Täpselt samamoodi nagu toona, on ka nüüd näha veel selgemalt, et kogu see projekt, mida püütakse ellu viia, keskendub irratsionaalsetele argumentidele ja rajaneb eesmärkidel, mis on varjatud.

Milles need eesmärgid täpsemalt seisnevad, seda on raske öelda, aga päris selge on see, et eesmärgid ei ole sellised, nagu meile esitatakse. Meile öeldakse, et kogu selle projekti, kõigi nende ettevõtmiste taustaks on eesmärk kaitsta inimeste elu ja tervist. Samal ajal me näeme, et vaktsineerimine on midagi sellist, mida käsitletakse juba pikemat aega mitte vahendina inimeste elu ja tervise kaitsmiseks, vaid eesmärgina iseeneses. On ju nii? Ja see on absoluutselt vastuvõetamatu.

Mina ka selle kriisi algusest alates ei rutanud prohmakalt järeldusi tegema. Vaatasin erinevatele faktidele, vaatasin nendele protsessidele, kuidas nad lahti rulluvad, olin oma hinnangutes tagasihoidlik, aga mida aeg edasi, seda selgemaks on saanud, et tegemist ei ole mitte millegi vähema kui kuritegeliku ettevõtmisega. Ja ma ei kasuta sõnu kergelt, ma mõtlen seda sõna otseses tähenduses.

Survestada inimesi laskma endasse süstida eksperimentaalsel tehnoloogial rajanevaid, korraliku katsetusperioodi läbimata, üksnes hädaolukorra loaga turule lubatud vaktsiine, mida reaalselt enamik inimesi ei vaja, millega kaasneda võivad kahjustused, mille eest ei vastuta absoluutselt mitte keegi, on kuritegelik.

Sundida neid vaktsiine peale inimestele, keda esiteks see viirus reaalselt märkimisväärselt ei ohusta, ent ka neile, kes on viiruse juba läbi põdenud, ja omavad selle vastu immuunsust ning samuti lastele, kelle suhtes ei kujuta see viirus üldse märkimisväärset ohtu, on reaalselt kuritegelik.

Sellega me ei tohi leppida ja sellele tuleb vastu võidelda!

Seejuures ma ütlen veel kord, et ma ei kasuta sõnu kergekäeliselt, aga mida päev edasi, seda enam ma olen veendunud, et suur osa nendest inimestest, kes seda projekti ellu viivad, on reaalselt psühhopaadid.

Mida tähendab psühhopaat? Sellest võiks pikemalt rääkida, aga üks psühhopaatidele omaseid tunnuseid on empaatiavõime puudumine ja kinnisideedena oma eesmärkide poole püüdlemine, sõltumata sellest, milliseid ohte see teiste inimeste suhtes kujutab.

Suruda peale neid vaktsiine näiteks lastele, kelle suremus nakatudes SARS-CoV-2-ga on umbes üks 100 000-st, see ei ole mitte 1%, vaid see on 0,001%, aga kelle puhul võivad kaasneda tõsised kahjustused, mille eest ei vastuta mitte keegi, selline käitumine on omane psühhopaatidele. Ja psühhopaatide vastu tuleb võidelda.

Ma rõhutan sõna “võidelda”. See asi ei lähe iseenesest ära, see ei lähe ära sedapidi, et me ütleme “meile see ei meeldi, me sellega ei nõustu”. Täpselt nagu sõjas, vaenlane ei lähe iseenesest ära. Vaenlase vastu tuleb koonduda. Vaenlase vastu tuleb võidelda. Ja selleks, et võidelda, tuleb reaalselt olulistest asjadest loobuda ja pühenduda. Ja seda me peamegi tegema.

Me oleme näinud nüüd viimastel nädalatel, kuidas on jõhker propagandamasin pandud tööle selleks, et survestada nii lapsi kui ka lapsevanemaid laskma ennast või oma lapsi vaktsineerida. Seejuures on väga huvitav, et ametivõimud tõlgendavad tõepoolest võlaõigusseaduses meditsiiniteenuste osutamise kohta sätestatud regulatsiooni, see on VÕS paragrahv 766 sellisel viisil, nagu oleks isegi 12-15-aastaste laste vaktsineerimine ilma nende vanemate nõusolekuta täiesti lubatav, kui vastav meditsiinitöötaja, võib-olla ka haridustöötaja leiab, et laps on piisavalt suuteline mõistma selle otsuse tähendust.

Nii et põhimõtteliselt praegu kehtiv tõlgendus valitsuse ja valitsusasutuste poolt on niisugune, et kui teie laps saadakse kusagilt kätte, näiteks koolist, kus on vaktsineerimispunkt avatud ja mingi psühholoogilise surve või mõjutamise tõttu saadakse ta nii kaugele, et ta on nõus sinna alla kirjutama, et “jah, võib vaktsineerida”, siis nii lihtne see asi ongi. Teie kui lapsevanemate käest ei pea mitte ainult küsima nõusolekut, vaid teid ei pea isegi informeerima. Mina ütlen veel kord, et selline asi kujutab endast kuritegevust!

See kujutab endas räiget vanemlike õiguste rikkumist, vanemlikud õigused seejuures kujutavad endas selgelt põhiseaduslikke õigusi, need on sätestatud põhiseaduse paragrahvis 27, mis ütleb, et vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda oma laste eest ning see on sätestatud ka põhiseaduse paragrahvis 26, kus on vastavalt paika pandud õigus era- ja perekonnaelu puutumatusele.

Ilmselgelt otsustamine selle üle, milliseid mittehädavajalikke drooge võib kellegi lastesse süstida, kuulub selle alla, mille kohta on põhiseaduses öeldud “õigus ja kohustus hoolitseda oma laste eest või kasvatada oma lapsi”. On ju nii? Sellest peab aru saama iga keskmise intellektiga inimene. Ja seetõttu on täiesti selge, et seda ilmselget põhimõtet kavatsetakse lihtsalt rikkuda. Ja selle vastu me läheme sõtta!

Kui on üldse keegi, keda me peame kaitsma siin ühiskonnas, siis need on lapsed. Need on kõige nõrgemad ja kaitsetumad meie seast, kes ise ei ole suutelised oma huvide ja õiguste eest seisma ning keda on seetõttu väga lihtne ära kasutada. Neid on lihtne ära kasutada üksikute inimeste poolt, näiteks pervertide poolt, aga neid on lihtne ära kasutada ka valitsuse poolt, allutades neid sellisele farmatseutilisele türanniale või nimetagem seda muul moel. Ja meie kohus on lapsi kaitsta.

Sellepärast ma ütlen, et esimese asjana kõik, kes te olete lapsevanemad, saatke kindlasti juba täna oma laste kooli lühikene, lakooniline ja konkreetne kiri, digitaalselt allkirjastatuna, kus te ütlete kahte asja:

esiteks seda, et te kategooriliselt keelate oma laste allutamise vaktsineerimispropagandale, kuna selline propaganda ilmselgelt ei ole õppekava osa, siis teil on igati õigus seda keelata;

teiseks te kategooriliselt keelate oma lastele mistahes droogide manustamise ilma teie eksplitsiitse selge kirjaliku loata.

Minul on see avaldus tehtud, ma tean, et paljudel teistel on ka juba tehtud. Palun ärge jätke seda asja ootele, tehke see ise ära ja kutsuge kõiki oma sõpru ja tuttavaid sedasama tegema. Mida rohkem inimesi seda teeb, seda parem on. See muidugi ei välista seda, et nad ikka ignoreerivad seda avaldust, öeldes, et seadus lubab lastele süstida neid vaktsiine ilma vanemate nõusolekuta, seetõttu see vanemate avaldus ei maksa mitte midagi. Aga selline tõlgendus on ilmselgelt väär ja kui te olete selle avalduse ära teinud, siis vähemasti on sellest nii palju lõpuks kasu, et saab vanemlike õiguste kaitseks kohtusse pöörduda ja nõuda nende inimeste vastutusele võtmist, kes vanemlike õiguste rikkumisi on toime pannud. See on hästi oluline.

Loomulikult tuleb teha pingutusi, suhtlemaks oma lastega, et nendel oleks täiesti selge, et ükskõik millises emotsionaalse survestamise tingimustes nad ei kalduks kõrvale sellest teadmisest, et endale mittevajalikke eksperimentaalseid drooge ei tohi mingil juhul lubada endale sisse süstida.

Aga fakt on see, et kui hakatakse lapsevanemate selja taga süstima, hakatakse neile neid vaktsiine manustama, siis kohtuasjad saavad tulema, selle eest ma luban isiklikult vastutust kanda.

Teine asi, millega me peame kindlasti tegelema, on mitmesugused muud kohtulahingud. Me näeme, kuidas praegu ajateenistust alustavaid noormehi survestatakse ennast vaktsineerida laskma. Minuga on võtnud ühendust vähemalt neli-viis inimest, kas ise ajateenistust alustavate noormeeste või nende vanemate poolt, kes on rääkinud põhimõtteliselt ühte ja sama juttu: põhimõtteliselt kohe esimese asjana öeldakse, et kui te ennast vaktsineerida ei lase, siis te kas ei saa üldse välja teenistuse jooksul armeest, samal ajal kui teie kaaslased võivad sisse-välja käia palju kordi või siis saate ühe korra koju – jõulude ajal. Ja teist korda saate siit väravast välja siis, kui ajateenistuse lõpetate.

Ilmselgelt on jälle tegemist räige diskrimineerimisega, sest nagu me teame, need vaktsiinid absoluutselt ei taga seda, et inimene ei või selle viirusega nakatuda ja seda nakkust edasi anda, mille tõttu ka sellise meetme rakendamine on täiesti eesmärgipäratu ja ebaproportsionaalne. Ilmselgelt tulevad siit ka kohtuvaidlused.

Järgmiseks kõikvõimalikud muud piirangud. Nagu me teame, ei taheta enam haiglasse lasta isasid sünnituse juurde või kui sünnitusele veel, siis mitte perepalatisse, kui ei ole lubatud endale vaktsiine süstida. Jällegi täiesti mõistusevastane piirang, eriti veel olukorras, kus on võimalus nendele meelepärase testiga tõestada, et sa ei ole viiruse kandja, samal ajal kui vaktsineeritud olemine seda mitte kuidagi ei tõenda. Kindlasti tulevad ka siit kohtuasjad.

Ja üleüldse ma tahan öelda seda, et nüüd me oleme jõudnud uude etappi, nagu näha, enam siin veenmisega, protestimisega üksi eriti kuskile ei jõua. Tuleb hakata sõdima, tuleb hakata võitlema ja ennekõike tuleb hakata seda tegema kohtute kaudu.

Igaüks meist üksi on suhteliselt võimetu selliseid kohtulahinguid pidama, mina samamoodi olen võimetu üksi neid kohtulahinguid pidama. Selleks on tohutult oluline, et me hoiaksime kokku ja koonduksime, kas looksime esindusorganisatsioonid või usaldaksime juba olemasolevaid esindusorganisatsioone, mille kaudu siis neid kohtulahinguid pidada, mis ei ole ühe, teise või kolmanda isiku huvides, vaid tegelikult meie kõigi ja kogu meie ühiskonna huvides. See on minu üks tugevamaid sõnumeid täna, et palun, koondume selleks, et hakata üheskoos neid kohtulahinguid pidama.

Aga küsimus ei ole ainult kohtulahingutes, üks samm on veel, mis tähendab siit isegi veel natukene kaugemale minemist. Oleme kuulnud päris palju seda, kuidas meile räägitakse, et kui on mingisugune kord valitsuse poolt kehtestatud, siis tuleb seda järgida, kui see ei meeldi, siis võib minna ja vaidlustada need normid kohtus. Vaadake, mina ütlen nüüd, et me oleme jõudnud sellisesse perioodi või vähemasti jõudmas sellesse perioodi, kus see printsiip enam üldse ei kehti. Kui te kehtestate sellised piirangud, mis on selgelt mõistusevastased ja ebavajalikud ja põhjendamatud, siis mina isiklikult ei kavatse neid piiranguid järgida, lihtsalt ei järgi ja kõik.

Ma täiesti selgesõnaliselt, ilma igasuguse valehäbita, ilma ümber nurga rääkimata, kutsun ka kõiki teid ja teisi inimesi üles mitte sellistele piirangutele alluma!

Kui kehtestatakse näiteks reegel, et välitingimustes tuleb pidada kinni 2+2 reeglist, siis vilistame selle peale!

Kui meie lastelt nõutakse, et nad peavad päev läbi koolis maski kandma, siis vilistame selle peale!

Ja nii edasi! Ja kui vaja, võitleme kõigis nendes asjades samaaegselt kohtulahinguil, aga ei allu. Valitsus peab hakkama aru saama, et kui te kehtestate mõttetuid põhjendamata piiranguid, me ei kavatse enam nendele alluda ja vaatame, mis siis saama hakkab.

Kindlasti me peame hakkama võitlema ka selle eest, et tehtaks kättesaadavaks kõigile seda soovivatele inimestele tõhusad COVID-19 ravimid. Need ravimid on olemas, ennekõike ivermektiini näol koostoimes teiste medikamentide ja vitamiinidega, aga millegipärast siiamaani on avalik võim sellisel seisukohal, et meile ei taheta anda võimalust soovi korral neid ka omal vastutusel kasutada.

Mõelge, milline absurd, ühelt poolt meile öeldakse, et me surume teile kõigile peale eksperimentaalseid vaktsiine, mille testimine pole lõppenud ja mille eest ei vastuta mitte keegi ja teiselt poolt meile öeldakse, et 30 aastat turul olnud ja oma ohutust täielikult tõestanud ravimit me kasutada ei saa, isegi omal vastutusel, sest see on liiga ohtlik.

Absurd! Ja sellega ei tohi nõustuda!

Jällegi, ma arvan, et siin tuleks vähemasti algatuseks teha üks suur petitsioon, millega peaks liituma vähemalt 10 000 kuni 30 000 inimest, kes ütlevad “me nõuame ligipääsu sellele ravimile omal vastutusel ja teil pole ühtegi veenvat argumenti seda mitte võimaldada”.

Ja lõpetuseks ma ütlen, et alati tasub näha kogu selles asjas ja raskustes midagi positiivset. Positiivne on kindlasti see, et ühelt poolt on maskide langemise aeg, me näeme, kes on kes, millised on orjamentaliteediga inimesed ja millised on reaalselt vabaühiskonna ideaali austavad inimesed. Me näeme, kes on meie tegelikud sõbrad, kes on meie mõttekaaslased ja me näeme, kes on inimesed, kellel on olemas selgroogu, julgust mõelda oma peaga ja jääda oma veendumustele kindlaks.

Aitäh, et teie olete need inimesed ja hoiame lippu kõrgel.

 

Foto: Reigo Jõe + Canva

 

Toimetas Hando Tõnumaa

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt