VAATA SIIN: ülekanne Vabaduse väljakul toimuvast ülemaailmsest meeleavaldusest (ka järelvaatamine!)

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

15. mai 2021 kell 9:02Täna, 15. mail kell 12:00 algab Tallinnas Vabaduse väljakul meeleavaldus ÜHEL PÄEVAL – KÕIK KOOS, mis on osa ülemaailmsest sündmusest World Wide Rally for Freedom 2.0. Tegu on jätkuprotestiga 20. märtsil toimunud Word Wide Rally for Freedom´ile, mis toimus ka Eestis, olles ainus meeleavaldus maailmas, mis toimus suuremas osas autodes, mitte masskogunemisena.

Kõigil soovijail on võimalik tänasest meeleavaldusest osa saada otseülekande vahendusel SIIN Telegram.ee lehel või meie Facebooki lehel.

Kogunemine kell 12, esinejad alustavad ca 12.30.

 

 

Ülemaailmne meeleavaldus seisab vabaduste, inimõiguste ja tarkade lahenduste eest. Tallinnas ametlikult registreeritud meeleavaldusel esinevad erinevad teadlased, arstid, juristid, poliitikud, ettevõtjad, muusikud jne. 

Kõnelejad:
– Priit Vimberg | MTÜ Tsiviilallianss asutaja | tsiviilallianss.ee
– Alexei Bogdanov | Jurist | Viralhelp asutaja | viralhelp.me
– Varro Vooglaid | Jurist | Doktorant
– Elvis Brauer | Mem Cafe | Toitlustusettevõtja
– Kalle Grünthal | Poliitik | Riigikogu liige
– Markus Järvi | Objektiivi peatoimetaja
– Emil Rutiku | Vabakutseline
– Meelis Lao | Ettevõtja
– Urmas Volmer
Muusikud:
– Silvia Ilves
– Emma Johanna Lepasoo
– Kaisa Virgebau
Nimekiri täieneb jooksvalt…

 

Eesti 15. mai meeleavalduse Facebooki lehel seisab:

Eesti rahvas on juba aasta aega olnud uskumatu hirmutamiskampaania ohver. Hirmutatakse kõiki! Nii neid, kes kardavad haigeks jääda, kui ka neid, kes kardavad vaktsiini ning aina karmistuvaid sunnimeetmeid. Seni ühte hoidev Eesti rahvas on lõhenenud kaheks hirmunud ja vastanduvaks leeriks. Sõbrad ning isegi perekonnaliikmed, on omavahel tülli pööranud.

Valitsus ja meedia, selle asemel, et leida arukaid lahendusi, sisendada positiivseid sõnumeid ning rahvast toetada, külvab hirmu aina juurde. Valitsuse otsustel koroonameetmete rakendamiseks puuduvad mõjuanalüüsid, need ei baseeru teadusel ning on arusaamatu, millist kasu on nii kulukate meetmetega loodetud saada.

Kasutatud koroonameetmete miljardeid maksev kahju Eesti rahvale ja majandusele on enneolematult suur, mida ei ole põhjustanud Covid-19, vaid selle on tekitanud valitsuse läbi kaalumata otsused. Järgnev on vaid väike osa tegelikest kahjudest.
– Suure osa inimeste vaesus on hüppeliselt kasvanud, Eestis on tekkinud grupp inimesi, kellel ei ole mitte mingit sissetulekut ning kelle tervis on ohus vaesuse tõttu. Vaesus ja tervise halvenemine käivad enamasti käsikäes.
– Meetmete tõttu on Eesti kaotanud 24 651 töökohta, kui võrrelda märtsiga 2020, Covid-19 kriisi algul.
– Töötuse määr on juba 8,8% (57 738 registreeritud töötut märtsis 2021). Töötusega kaasneb vaimse ja füüsilise tervise halvenemine.
– Laste enesetappe on neli korda rohkem, kui enne COVID-19 kriisi
– Enesetappude arv on 20% suurem, kui ajalooline keskmine. Rahvas on meeleheitel.
– Plaanilise ravi edasilükkamine on jätnud arstiabita suure hulga inimesi
– Mitmed majandussektorid ja haridus on saanud tugeva hoobi
– Pered ei tule toime neile pandud kohustustega, suurenenud on perevägivald

Ravi ei saa olla hullem kui haigus ise! Äärmiselt kummastav, et rangete meetmete kasu ja kahju vahekorda pole kunagi analüüsitud. On aeg vaadata otsa faktidele ja nimetada asju õigete nimedega. Meie riik on otsekursil hävingusse ja meil on vaja kiiresti leida arukad ning teaduspõhised lahendused, kuidas kriisist väljuda.

Mitte keegi valituses ei vastuta demokraatiat, majandust ning rahva tervist hävitavate otsuste eest. Vastutus lükatakse rahva kaela. Maksumaksja peab kinni maksma valetavad PCR-testid, ohtlikud eksperimentaalsed vaktsiinid ja põhja lastava majanduse taastamiseks võetud laenud.

 

1) NÕUAME EV PÕHISEADUSE AUSTAMIST

 1. Nõuame riigi avamist ja ebavajalike koroonameetmete lõpetamist. Meil on veel võimalus oma riik ja rahvas hävingust päästa.
 2. Nõuame hirmutamise ja rahva vaimse tervise laastamise lõpetamist meedia, politsei ja terviseameti poolt. Nõuame meedia korralekutsumist põhjendamatu hirmutamise, valetamise, stigmatiseerimise ning tsensuuri korral.
 3. Nõuame politseiriigile iseloomulike seaduste muudatuste eelnõude arutelude kohest tühistamist.
  – NETS 1 – 347 SE, mis annab politseile viiruse kahtluse korral loa siseneda inimeste kodudesse. Samuti toimetada inimesi sunniviisiliselt nende elu- või viibimiskohta. Mujal maailmas toimuva põhjal, võib karta, et ,,viibimiskoha,, puhul on tegu koroonahotelliga, kuhu inimene viiakse karantiinivanglasse! Seal viibimise peavad kodanikud ise kinni maksma nagu Inglismaa näite põhjal võib eeldada! https://www.youtube.com/watch?v=4MCgN2DfdcMhttps://bit.ly/3aUmzl9
  – NETS 2 – 358 SE, mis annaks loa jagada Sinu terviseandmeid politseiga!
  – ABIS – millega valitsus tahab Eesti kodanike delikaatseid isikuandmete hakata jaotama välismaale!
  – Hädaolukorra, meediateenuste ja vihakõneseadus!

 

2) NÕUAME OTSUSTE LÄBIPAISTVUST JA TEADUSPÕHISUST NING ÕIGET STATISTIKAT

 1. Nõuame otsuste läbipaitsvust, koroona-andmete salastamise lõpetamist ja meetmete teaduspõhiseid avalikke analüüse. Miks salastas Kaja Kallas koroona-andmed viieks aastaks?!
 2. Nõuame seni kasutatud koroonameetmete – piirangud, maskid, vaktsiinid – igakülgset kasu-kahju analüüsi ning vastutuse võtmist nende poolt, kes on kahjulike otsuste taga. Kui nii ulatuslikud ja kulukad meetmed on tarvitusele võetud, siis on kulutõhususe ning kasu-kahju analüüs elementaarne.
  Seni on arusaamatu, millist kasu loodab valitsus nende meetmetega saavutada ja mis on selle kõige hind. Koroonameetmeid analüüsinud riigid on jõudnud arusaamisele, et piirangute hind on ebamõistlikult kõrge ning meetmed ise täielikult kasutud. https://www.hartgroup.org/wp-content/uploads/2021/03/240321-Updated-HART-review.pdf
 3. Nõuame Covid-19 ennetust ja ravi puudutava informatsiooni jagamist inimestele. On olemas tõhusad ja ohutud ennetus- ning ravimeetmed, mis aitavad hoida rahva tervist ning ära hoida haiglate ülekoormust. Näiteks regulaarne D ja C vitamiin ning tsink ennetusena, ivermektiin ravina jne. Eesti arstidel täna puudub ametlik luba Covid-19 varajast ravi kasutada, kuigi see on olemas. https://drive.google.com/drive/folders/1cCqb_DH5qxpL4wGIxImoWuRXs3ymbW3a?fbclid=IwAR0otRPA5Q_fegTb4CFIhDVvp-PK2WRRH_TEdOhEtVCUDtkjKBkAaelqMhI
 4. Nõuame diagnoosimise reeglite viimist koroonaeelsele ajale, et terveid inimesi ei loetaks ekslikult haigeteks. Statistikasse tuleb lugeda ainult neid, kellel on haigussümptomid.
 5. PCR testide analüüsis tsüklite arvu toomist 20-30 peale. Teadlased on tõestanud, et üle 35 tsükliga tehtud testidest on suur osa valepositiivsed ega näita nakatumist. Nii Austria kui ka Portugali kohus ning Rootsi tervishoiuminister on juba märkinud, et PCR testid ei sobi nakkuse tuvastamiseks. https://cormandrostenreview.com/reporthttps://bit.ly/2PCYibF
 6. Nõuame ausat statistikat. Kui palju on meil sümptomitega, ehk tegelikke, Covid-19 haigeid? Kui paljude inimeste surma põhjus on otseselt Covid-19? Koroonastatistika moonutamine ning sümptomiteta inimeste haigete hulka lugemine tuleb koheselt lõpetada. Samuti tuleb lõpetada vähki jm rasketesse haigustesse surnud inimeste surmatunnistustele põhjusena Covid-19 märkimine.
 7. Nõuame korrektset ohuanalüüsi, milles oleks käsitletud Covid-19 ohtlikkus ja prognoosid. Faktiliselt puudub Eestis liigsuremus ja fataalse lõpu tõenäosus on Covid-19 puhul on Terviseameti andmetel kõigest 0,85%. Isegi gripi puhul on surmaga lõppev kulg tõenäolisem ehk 0,89%. Ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) lehel avaldatud teaduslik uuring kinnitab, Covid-19 puhul on surma tõenäosus alla 1% ning üldised suremusnäitajad ei ületa iga-aastast keskmist. https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
 8. Nõuame konkreetseid samme tasakaalustatud ja teaduspõhiste otsuste tegemiseks. Nende hulgas:
  – sõltumatu teadustiimi loomist,
  – eluterve teadusliku debati võimaldamist ja edendamist,
  – tsensuuri lõpetamist teadustööde ja vaktsiini kõrvaltoimete osas ning SARS-CoV-2 ravi- ja ennetusmeetodite ning inimeste immuunsuse teemal,
  – WHO, EMA, Terviseameti, Teadusnõukoja otsuste, soovituste ning võimalike konfliktsete huvide teaduspõhist analüüsi.

 

3) NÕUAME VAKTSIINIDE AUSAT KÄSITLEMIST JA EKSPERIMENDI LÕPETAMIST RAHVA TERVISEGA

 1. Nõuame igasuguse vaktsiinipropaganda lõpetamist kuna tegu on eksperimentaalsete ainetega, mille ohutusuuringud veel kestavad ja lõppevad alles 2 aasta pärast! Me ei ole katsejänesed! https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728https://bit.ly/3u7y3Jvhttps://bit.ly/3ueFlLs
 2. Nõuame, et lõpetataks inimeste vaktsineerimisele sundimine töökohtadel nii riigi kui erasektoris. See on kuritegelik käitumine. Sundijad tuleb panna isiklikult rahaliselt vastutama vaktsineerimisega kaasneda võivate kõrvalnähtude või surma eest.
 3. Nõuame, et koheselt hüljataks vaktsiinipassi plaan kuna see on otseselt ohtlik, diskrimineeriv ning põhiõigusi piirav. Vaktsiinipassi eeldus on, et vaktsineeritud inimene ei ole viirusekandja, kuid teaduslikult pole sellele kinnitust. Samas on maailmas on juba tuhandeid juhtumeid, kus vaktsineeritud inimesed on nakatanud terveid ning ise Covid-19 diagnoosiga ka surnud. Ka Eestis on suur hulk Covid-19 vaktsineeritud inimesi haigestunud, mille statistika tuleb koheselt avalikustada. Maailma Terviseorganisatsioon ei nõua vaktsineerimispassi nõudmist reisimiseks, kuna on ebakindel, kas vaktsineerimine takistab viiruse edasikandumist.
  https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-vaccines-idUSKBN2BT158?
 4. Nõuame vaktsiini kõrvaltoimete tõhusamat kontrolli ning statistika avalikustamist. Vaktsiinidega seotud kõrvaltoimed on nii Eestis kui mujal maailmas ohtlikult alaraporteeritud. Nõuame kõigi vaktsineeritute tervise jälgimist ja kõrvaltoimete ametlikku fikseerimist. Pärast eksperimentaalset vaktsiini on surnud
  – USAs teadaolevalt 3544 inimest: https://bit.ly/3aWtl9I
  – Euroopas 8430 inimest: https://bit.ly/3vB4Abk
 5. Nõuame vaktsiinide kõrvaltoimete ning neist tingitud surmade ausat kajastamist. Vaktsiini järel surnud, invaliidistunud või raskelt haigestunud inimeste osas info varjamine on kuritegelik käitumine. Nõuame kõikide vaktsiini järel kahe kuu jooksul tekkinud terviseprobleemide raporteerimist Ravimiametile isegi kui raviarsti hinnangul on tegu kokkusattumusega.

 

4) NÕUAME VASTUTAMIST

 1. Nõuame vastuseid, miks sõlmis Jüri Ratas 15.10.20 ebaseadusliku koostöömemorandumi WHO-ga nn vaktsiinipasside väljaarendamiseks? Kelle huve teenib vägivaldne vaktsiinipropaganda tegelikult? Miks ja mis õigusega tahab valitus anda Eesti inimeste delikaatsed terviseandmed ülemaailmsesse andmepanka, kui neid muidu ei anta isegi lähisugulastele?!
  Sisuliselt andis Jüri Ratas nõusoleku inimeste põhiõigusi ja liikumisvabadust piirava instrumendi väljatöötamiseks ning kasutamiseks. Jüri Ratasel polnud selleks volitusi ja kõnealune ebaseaduslik leping WHO-ga tuleb tühistada.
 2. Nõuame valitsuse tagasiastumist seoses riigireetmise ja rahvavaenuliku käitumisega. Eraldi toome välja aprillis 2021 Vabaduse Väljakul toimunud politseipoolsed agressioonid, provoktatsioonid ning tagakiusamised, mis ei ole demokraatlikule riigile kohased. Politsei ületas valitsuse heakskiidul oluliselt oma võimu piire ning tarvitas rahumeelsete meeleavaldajate kallal füüsilist ning vaimset vägivalda. (Põhilised vastutajad: Jüri Ratas, Kaja Kallas, Tanel Kiik, Elmar Vaher, Üllar Lanno, Kristjan Jaani).
 3. Nõuame politseijuht Elmar Vaheri tagasiastumist seoses võimu kuritarvitamisega. Elmar Vaher saatis politseiriigi vastu meelt avaldavaid rahumeelseid kodanikke terroriseerima automaatrelvade, nugade ja sidumisvahenditega varustatud politsei, eriüksused ning abipolitseinikud.
  Lisaks tõi Elmar Vaher meeleavaldajate sekka ekstrapikkade rihmade otsas olevad politseikoerad. Eelnevate päevade põhjal pidi E. Vaher teadma, et meeleavaldajatest on suur osa naisi, lapsi ning pensionäre. Politsei poolt ületati meeleavaldustel süstemaatiliselt ja korduvalt oma võimu piire ning rikuti seadusi.

KOHTUMISENI!

 

Lisainfo: Meeleavalduse Facebook

Foto:

 

Toimetas Mariann Joonas

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt