Eluülesande avastamine ja vaimuühendus

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

12. aprill 2013 kell 15:55 

Riina Grethiel kirjutas Valgusesaare blogis eluülesande avastamisest ja vaimuühendusest: “Kas teadsite, et eluülesande avastamine ja teostamine saavad võimalikuks alles siis, kui olete valmis ühendama oma elu maised ja vaimsed aspektid? Seitsmeastmelisel pühitsusteekonnal, mille käigus isiksus esmalt hinge ja seejärel vaimuga ühineb, jõuab teelolija oma tõelise eluülesande avastamiseni alles kuuenda pühitsuse käigus – ehk siis, kui ühendus vaimu ehk Mina Olen Kohalolekuga (Allika Minaga) juba loodud on.”

 

Meil kõigil on vaja avastada Suur Lugu iseenda kohta ehk teiste sõnadega – kaardistada oma individuaalse vaimu teekond läbi Reaalsuse erinevate tasandite. Suur Lugu ei põhine välistel, teie isiksusega seotud andmetel ja juhtumistel. Pole kuigi tähtis, mis on teie nimi antud kehastuses, kus ja millal olete sündinud või millises koolis käisite. Pole tähtis ka see, kes on teie sugulased või kellega olete olnud abielus. Vaimu jaoks on need kõik vaid välised asjaolud ja peagi hajuv unenägu, mis teie tõelise olemuse kosmiliste mastaapidega võrreldes erilist tähtsust ei oma.

See ei tähenda siiski seda, et teil ei tuleks väärtustada oma maiseid kogemusi. Teie elu on olnud sündmusteahel, mis on toonud teid siia – antud hetkesse, kus praegu asute. Kuid Suur Lugu on alati midagi enamat. Seda avastades meenutate te oma kosmilisi juuri, oma eelnevaid elusid, oma kõrgeimat olemust ja jumalikku päritolu ning ajapikku saab teile selgeks, et teie vaimu tõeline kodu asub väga kõrgel tasandil – Algallikas ehk Suurel Keskpäikesel. Kui hakkate end samastama oma vaimuga ning hoomama seda, kes te tõeliselt olete, siis tulvab teisse võrratult suurem vägi – teie vaimu vägi, mis annab teile jõudu nii oma maise elu elamiseks kui ka kehastumisel valitud eesmärkide teostamiseks.

Et avastada oma eluülesanne, on oluline vaadelda end mitte niivõrd isiksuse kuivõrd individuaalse vaimu ehk oma Allika Minana, kelle olemasolul on unikaalne ja kordumatu eesmärk. Kui hakkate end nägema vaimuna, kes on omandamas füüsilist kogemust, siis saab ka teie eluülesanne teile palju selgemaks, sest eelkõige on teie vaim õppimas seda, kuidas enesest (oma tõelisest valgusest ja jumalikkusest) ka füüsilises reaalsuses teadlikuks saada ning kuidas ankurduda mateeriasse nii, et teie kohalolekust lähtuvad mõjuringid võiksid äratada ja väestada ka teisi.

Seega väljendub teie eluülesanne just sellises töös, tegevuses või olemisviisis, mida tehes teie vaim end kõige paremini füüsilisse kehasse suudab tuua, et sellesse maailma siin oma valgust lisada. Teie isiksus võib õppida ka kõike muud: kuidas erinevaid kogemusi läbistada või kuidas luua ühendust oma kõrgemate olemistasanditega; teie vaim aga õpib alati vaid seda, kuidas ärgata materiaalses maailmas ja öelda: “Mina olen”, et hakata seejärel looma koostöös universumiga, et seda reaalsusetasandit siin täiustada ja kõigi olendite jaoks paremaks muuta.

Kui te siit ilmast lahkute, siis ei võta te kaasa materiaalse vara kübetki ning ka paljud kogemused ununevad, kuid te võtate kaasa kõik need hetked, mil teie vaim on läbistanud seda reaalsust tuhmistava unustusteloori ning toonud siia maailma oma kirka valguse. Ja kui vaatate inimesi, kes on selles reaaluses midagi muutnud või maailma hüvanguks midagi olulist korda saatnud, siis on nad kõik – sõltumata erinevate uskumustesüsteemide raamistustest – suutnud läbi tuua oma surematu vaimu tõelist jumalikku kohalolekut ning seda teistega jaganud. See on ainuke vägi, mis püsivama mõjuga positiivseid muutusi esile kutsuda suudab, kuna pärineb Algallikast, sest teie vaim ehk Allika Mina ei ole mitte kunagi Algallikast eraldunudki.

Teie isiksusel võib olla igasuguseid eesmärke, mis võivad teostuda või mitte, kuid kui need eesmärgid ei ole kooskõlas teie hinge ja vaimuga, siis ei ole teie saavutustel Suurema Terviku seisukohast kuigi suurt väärtust. Samas ei saa ka öelda, et igapäevased toimetused tähtsusetud oleksid, sest just igapäevaseid toiminguid tehes võite teostada väga suuri ja olulisi eesmärke. See on nii näiteks laste kasvatamise puhul või ka mõne muu loendamatute väikeste sammude abil loodava eesmärgi puhul, mis lõppkokkuvõttes maailmale väga palju kasu toob või Suurt Tervikut rikastab. Aga kõik pisisekeldused, pisimuretsemised ja pisiõiendamised, kõikvõimalikud võistlemised ja näägutamised – millest tavareaalsus nii sageli koosneb ja kuhu kaob valdav osa paljude inimeste eluenergiast – ei oma mitte mingisugust väärtust.

See ei tähenda muidugi seda, nagu ei puutuks te välises reaalsuses kokku sekeldustega, kui oma vaimu seisukohast õigeid asju tegema hakkate. Ent siis te justkui libisete neist sekeldustest läbi. Kõik laheneb, isegi kui tegemist on väga suurte takistustega. Võrdpildiks võiks tuua loo Moosesest, kes rajas oma rahvale tee läbi Punase mere. Olles vaimuühenduse saavutanud kõrge pühitsetu, tõstis ta üles oma saua ning meri lihtsalt lõhenes kaheks, vabastades tee, mida mööda oli neil kõigil võimalik edasi liikuda. See on küll piltlik kujund, ent näitab, milline takistusi läbistav vägi on vaimuühenduses inimesel, kes teab oma eluülesannet ja kehastumise eesmärki ning toimib kooskõlas Kõrgema Tahtega.

Heitke kõrvale kõik nn nuditud unistused, millelt on ära lõigatud tiivad, sest ainult teie suurimad unistused pärinevad vaimutasandilt ning on täiuslikus kooskõlas Suurema Terviku ja Kõrgema Tahtega – isegi kui nad tunduvad teie isiksuse jaoks väga raskesti saavutatavad või lausa utoopilised. Vaimu jaoks ei ole mitte midagi võimatut, ent te ei pea kohe teadma kõiki neid samme, mis teid oma eesmärkide saavutamiseni juhatavad.

Eluülesanne võib jaguneda väga paljudeks näiliselt eraldiseisvateks etappideks või erinevateks ülesanneteks, mida võite sooritada erinevatel eluperioodidel, ent kõiki neid tegevusi ühendab see, et neid tehes jagate te maailmale või teatud osale sellest oma sisemist valgust. Siiski oleks teil vaja teada, mida te üldse luua või saavutada tahate. Ei piisa sellest, kui kinnitate endale, et “olen iseenda Mina Olen Kohalolek, iseenda Allika Mina või seeselav vaim, ent ma ei tea, miks ma siia maailma kehastunud olen”. Paraku on päris palju selliseid inimesi, kes suudavad küll palve või meditatsiooni abil vaimuühendust saavutada, ent argisituatsioonides ja tavareaalsuse väljakutsete keskel see ühendus hajub.

Kui üritatakse esilekerkinud probleeme lahendada, unustatakse vaimuühendus ja võetakse varnast tavaline isiksus koos kõikide oma hirmude, kahtluste ja piirangutega. Kuid eluülesande teostamine esitab teile väljakutse säilitada vaimuühendust ka tavasituatsioonides. Siis on see teie Mina Olen Kohalolek, teie vaim ehk Allika Mina, kes liigub läbi kõikide teie elukogemuste ning ülendab need. Kui olete ühenduses oma vaimuga, siis olete te ühenduses ka Suure Tervikuga ning te ei saa teha midagi valesti. Kõik see, millest vaimu tasandil unistate, võib tunduda küll utoopiline isiksuse jaoks, ent siin ei ole midagi sellist, mis läheks vastuollu Kõrgema Tahtega. Pigem läheb Kõrgema Tahtega vastuollu hoopis see, kui hakkate end piirama ja vähendama või nudima ja kärpima oma unistusi.

Kõike seda, mis teie elus on tõeliselt väärtuslik, loote te vaimu väel, mitte oma välise isiksuse abil. Seepärast ongi niivõrd oluline saada kontakti oma taevaste juurtega, et näeksite end suurte ja võimsate valgusolenditena, kes te tõeliselt olete. Me kõik pärineme Algallikast – mõni lihtsalt on kehastunud Maa peal rohkem kordi kui teine. Osadel teist on olnud palju kehastusi ka väljaspool Maad: võib-olla olete kehastunud mõnes teises universumis või elanud teistes reaalsustes, kus materiaalsusega seotud õppetunnid on olnud kergemad. Aga üks on kindel: mitte keegi meist pole algselt siia maailma tulnud selleks, et kanda mingit ränkrasket karistust, vaid üksnes seepärast, et oleme tahtnud kasvada ning et meie vaim on soovinud saada kogemust ka neis tihedates võngetes enesest teadlikuks saada. Ta on tahtnud kindlaks teha, kui suurde tihedusse ta üldse laskuda suudab, et säiliks oma tõelisest olemusest teadlikuks saamise võimalus.

Sel eluülesande avastamise ja oma vaimuga üheks saamise teekonnal on meil hulgaliselt eeskujusid. Neid inimesi, kes on saavutanud ülestõusmise ehk valgustumise on olnud väga palju – kõikides kultuurides ja traditsioonides on olnud väljapaistvaid inimesi, kes on näidanud teed vaimuga ühinemise poole, sest valgustumine ei ole midagi muud kui vaimu teadlikuks saamine enesest oma füüsilises kehas, mis toob kaasa ka mateeria vaimsustumise. Sageli on tegemist astmelise protsessina, mida võib ka seitsmeastmeliseks pühitsusteekonnaks nimetada. Kõigepealt leiab aset isiksuse ühtesulamine hingega, seejärel sulandub hing vaimu sisse, kust ta ka algselt pärineb. See kogemus tõstab oluliselt nii füüsilise keha kui ka kõikide peenkehade sagedust. Nüüd hakkab vaim juba kehasse ankurdama ja vaimsustama seda mateeriat, millest füüsiline keha koosneb, kuni ühel hetkel seisabki pühitsetu valiku ees: kas jääda edasi kehasse või muuta oma keha valguseks ning naasta peenmaailmadesse.

Neid, kes on saavutanud nimetatud pühitsustasandi, on olnud minevikus küllaltki palju. Praegusel ajal seisab meie ees aga pisut teistsugune väljakutse. Kuna lisaks isiklikele pühitsusteekondadele on käivitunud ka Maa enda ülestõusmiseprotsess, on kogu see reaalsus suundumas kõrgemale olemistasandile ning sellega seoses ei ole eesmärgiks mitte sellelt tasandilt lahkumine, vaid vaimu ankurdamine – mitte ainult oma kehasse, vaid ka reaalsusesse meie ümber, et vaimsustada kogu mateeriat, millega kokku puutume.

Maisel tasandil sisaldab teie eluülesanne aga alati neid tegevusi, mida teile meeldib teha, sest väga raske on läbi tuua oma tõelist olemust, kui sunnite end pidevalt tegema midagi enese jaoks ebameeldivat. Kuigi liigagi suur hulk inimesi võivad olla ka enda jaoks valede asjade tegemises küllaldaselt head, et seda tööd edasi teha, jääb kõrgem meisterlikkus nende jaoks ometi saavutamata. Eluülesanne on sageli midagi, mida te otsekui iseenesest oskate või mille omandamine ei valmista suuri raskusi, sest enamasti olete seda õppinud ka juba varasemates eludes. Kui kõik inimesed avastaksid selle töö või tegevuse, mis on nende jaoks kõige õigem, ja hakkaksid seda tegema, siis oleks see maailm siin hoopis teistsugune paik, sest igal elualal – ükskõik, mis see ka ei oleks – tooksid inimesed läbi oma tõelist olemust ja jagaksid seda valgust maailmale. Kaoks ära vajadus kanda maske ja ennast kaitsta, sest kui olete üks oma vaimuga, siis on vaimu kohalolek juba iseenesest täiesti piisav kaitse mis tahes olukorras.

 

Küsimus: Ma ei tea konkreetselt, millist tööd ma teha tahaksin. Ma ei tea, mida mulle teha meeldib. Mul ei ole pidepunkti. Kuidas seda leida?

Vastus: Siis tuleks teil keskenduda sellele, millist elu te elada soovite. Kui keskendute oma ideaalelule ja unistustele ning otsustate neid teostama asuda, suunatakse teid peagi õigesse energiavoogu ning te hakkate astuma samme, mis juhatavad teid viimaks selleni, mida teile tõeliselt teha meeldib – isegi kui te praegu veel aimatagi ei oska, mis see olla võiks. Sest oma kõige suuremaid unistusi ei saagi teisiti saavutada, kui ainult oma eluülesannet teostades.

Üks tee eluülesande avastamise juurde põhineb kindlal teadmisel, mida te teha tahate, ning lihtsalt selle tegema hakkamisel – isegi kui seda algul vaid muude tööde ja tegemiste kõrvalt teha saate. Teise tee puhul aga ei pruugi te üldse teadagi, mida te konkreetselt teha soovite, ent ometi on teil unistus sellest, millist elu te tahaksite elada ja kuhu välja jõuda. Sel juhul keskenduge lihtsalt oma unistustele. Oluline on julgus mõelda ning unistada suurelt! Loomulikult võib ka neid mõlemaid teid kombineerida.

 

Küsimus: Mu unistus ongi hästi suur, aga sel puudub konkreetsus. Ma ei tea, kuidas seda siin Maa peal väljendama peaks. Kuidas saaksin selle konkreetsemaks muuta?

Vastus: Keskenduge sellele, millist elu te tahaksite elada. See ei ole ju nii raske. Küsige endalt, kus te elaksite, kes teid ümbritseksid, milline te välja näeksite ja kuidas end tunneksite – kui võiksite soovida elult mida iganes. Kui hakkate mõtlema sellest, mida oma ellu tõeliselt soovite, siis muutub teie tulevikunägemus alati üsna konkreetseks. Ja sellest saabki lähtealus, millele keskendumine teid n-ö õigesse kanalisse juhatab. Peagi hakkate nägema ka konkreetseid samme, mida teil tuleks astuda, et oma eesmärke saavutada. Võtmesõnaks on siin just konkreetsed sammud – midagi, mida saaksite ära teha juba nüüd ja praegu.

Teil tuleks kirja panna oma unistused ning koostada ideekavand selle kohta, milline võiks näha välja teie elu kahe, viie või kümne aasta pärast, ning kui vaatlete kirjapandut lähemalt, siis märkate, et see koosneb mitmetest väiksematest eesmärkidest, mille saavutamise suunas on juba praegu võimalik täiesti konkreetseid samme astuma hakata. Alati on midagi, mida saaksite täna-homme ära teha. Loomisprotsessi üksikasjadest on põhjalikult juttu Marc Alleni „Miljonärikursuses“ ja „Saladuste saladuses“. Need raamatud pakuvad väga palju praktilisi, konkreetseid ja toimivaid juhiseid ja afirmatsioone nii oma eluülesande avastamiseks, külluse loomiseks kui ka kõrgemaks eneseteostuseks – ehk siis vaimu ankurdamiseks.

 

Küsimus: Millised afirmatsioonid on kõige tugevamad, kas kirjapandud või valjusti väljaöeldud?

Vastus: Nii kirjapandud kui valjusti väljaöeldud. Kõige tugevamad on need afirmatsioonid, mida te ise koostate, sest teil ei pruugi kellegi teise poolt sõnastatud afirmatsioonidega õiget kontakti tekkida. Kõige suurem vägi on aga neil afirmatsioonidel, mida koostades olete oma unistused ja eesmärgid ära sõnastanud selliselt, et need kõlavad teie jaoks täiesti usutavalt ning ka saavutatavalt. Võite kirjutada oma afirmatsioonid üles märkmepaberitele ja kleepida neid nähtavatesse kohtadesse: töölauale, voodi kõrvale, vannitoa peeglile – peaasi, et nad teile võimalikult sageli silma jääksid. Hea oleks taandada oma afirmatsioonid maksimaalselt viiele tähtsamale afirmatsioonile, mis oleksid kõik lihtsad, ent võimalikult täpselt, konkreetselt ja selgelt sõnastatud. Afirmatsioonide kordamine on oluline tahte käivitamise praktika, mis on asendamatu osa mis tahes loomisprotsessist. Me võime küll teoreetiliselt teada, kuidas meie elu ideaalis välja võiks näha ja kogu südamest muutusi soovida, ent kui me ei käivita sealjuures oma tahet – ei hakka kordama afirmatsioone, koostama plaane ega astuma konkreetseid samme –, siis ei muutu tegelikult mitte midagi. Protsessi käigus võite avastada, et tahte käivitamine seisneb sageli just (mõtte)laiskusest võitusaamises, mis on üks peamisi takistusi.

Et saada juhendeid, inspiratsiooni ja innustust konkreetseteks sammudeks, lugege külluseteemalisi raamatuid. Neid lugedes ja nendega töötades saate palju toetust ja püsite fookuse hoidmiseks õiges energias. Just selleks otstarbeks on Valgusesaar väljaandnud Marc Alleni raamatud „Saladuste saladus“ ja „Miljonärikursus“, mis jagavad võtmeid mitte ainult isikliku õnne, külluse ja edu juurde, vaid näitavad ka autori enda poolt läbiproovitud teed valgustumise poole. Veelgi enam, need raamatud pakuvad ka inspireerivat ja täiesti teostatavat nägemust harmoonilise ja hoolivama maailma loomiseks meie kõikide jaoks, mille aluseks saab olla vaid see, et järjest rohkem inimesi hakkavad teostama oma eluülesannet, sest eluülesanne sisaldab alati ka teenistuse pakkumist maailmale.

Kui me teeme seda, mida me teha armastame, valmistab juba töötegemine ise meile niivõrd palju rõõmu, et unustame seda tehes, mida me vastu saada soovime. Kuna andmine ja saamine peavad alati tasakaalus olema, tuleb meil muidugi suuta oma töö eest ka tasu vastu võtta, ent kui keskendume teenistuse pakkumisele ja oma sisemise valguse jagamisele, saab töötegemisest suur rõõm ja nauding, mis ka elu elamisväärsemaks teeb. On suur erinevus, kas teete oma tööd raha pärast või inimeste ja maailma teenimiseks, sest mida vähem te keskendute sellele, mida oma töö eest vastu tahate, seda vabamalt saab universum teile oma ande jagada. Kõik lihtsalt voolab ning te olete varustatud kõigega, mida teil tõeliselt vaja on, sest küllus järgneb alati energiale – ehk siis vaimuühendusest pärit loovatele mõtetele, tunnetele, sõnadele ja tegudele.

Enamasti kaasneb eluülesande teostamisega ka majanduslik küllus – ehkki alati ei pruugi see juhtuda kohe. Kõik sõltub õppetundidest, mida teie hing oma vaimuga ühtesulamise protsessis veel läbida on otsustanud. Eelkõige tuleks teil aga mõista, et külluses elamine ei tähenda mitte raha pangas või majanduslikku kindlustatust, vaid teadmist, et teie enda sees asub see piiritu ideede genereerimise allikas, mille abil on võimalik luua mida iganes. Kõik lihtsalt voolab ning te teate, et püsides ühenduses oma vaimuga ja tehes seda, mida olete siia maailma tegema tulnud, olete alati eluks vajalikuga varustatud ning teile antakse kõike, kui vaid soovitu saamine jääb kooskõlla Kõrgema Tahtega.

 

Lühendatult ja kohandatult 2009. aastal toimunud “Eluülesande avastamise ja külluse loomise” seminari loengu salvestusest.

 

Allikas: Valgusesaar

Foto: Wallpapers Wide

 

Riina Grethiel

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt