Valgus tunneli lõpus: Juhend hirmude vabastamiseks ning uskumuste ja vannete muutmiseks

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

8. aprill 2018 kell 12:01Depressioon, ärevushäired, stress ja läbipõlemine on laialt levimas kogu maailmas. Kuidas depressiooni ära tunda, mida selle keerulise seisundi puhul ette võtta ja kuidas sellest vabaneda? Brandon Baysi ja Kevin Billetti raamatust “Valgus tunneli lõpus” leiabki lugeja vastused nendele küsimustele. Brandon Baysi loodud rännakumeetod on efektiivne tehnika, mille abil tervendada oma keha ja vaimu. Tänaseks on see meetod laialt levinud ning sellest on saanud abi tuhanded inimesed. Kevin Billett vabanes rännakuteraapia abil oma 30 aastat kestnud depressioonist ning imetledes selle tehnika tervendavat jõudu, otsustas ta liituda Brandoni meeskonnaga, et levitada ja tutvustada rännakumeetodit kogu maailmas. Selles inspireerivas ja kogemustel põhinevas raamatus toovad autorid esile depressiooniga seotud eksiarvamused ja sõnastavad depressiooni olemuse ümber ning õpetavad samm saamu haaval, kuidas depressiooni põhjusteni jõuda ja neist vabaneda. Jagades meiega rännakumeetodi põhiharjutusi ning isiklikke kogemusi, näitavad nad meile, kuidas avastada positiivsus ja rõõm, mis peituvad meie sügavamas olemuses. Selles raamatus on palju erinevaid sisevaatlusi, mis seisnevad suunistes, kuidas läbi teha sisemisi rännakuid. Sõltumata sellest, kas oleme siis depressioonis, lihtsalt pisut stressis, ärevil või kurvameelsed, võimaldavad need harjutused meil vabaneda ning hakata elama täiuslikumat ja tähendusrikkamat elu ning avastada oma elu tõelist eesmärki. Avaldame lugemiseks ühe peatüki koos harjutuse/rännakuga.

 

Foto: pilgrim.ee

VIIES PEATÜKK
Negatiivse isikliku loo tagamaad.
Piiravad uskumused ja vanded

Piiravad uskumused kujundavad meie isiklikku lugu
Mis siis kujundab meie isiklikku lugu? Kui meie sisemonoloog soodustab emotsionaalset kokkuvarisemist või enesessesulgumist, siis miks me üldse sellist sisemonoloogi peame? Ja miks näib see nii usaldusväärne, nii tõene?

Juba varasest noorusest peale – võib-olla isegi emaüsas – mõjutavad meid meile kõige lähemal olevad inimesed. Ja nagu käsnad, imeme endasse nende uskumusi. Osa neist uskumustest nõrgestavad meid ja võiks öelda, et mõned mõjuvad vägagi negatiivselt. Vaatamata n-ö headele kavatsustele annavad meie vanemad, õed-vennad, lähedased sugulased ja teised autoriteedid edasi ka oma negatiivsed arusaamad. Võtame üle ja salvestame enesesse nende piirangud, keelud ja negatiivsed uskumused, nii nagu nemadki kunagi need teistelt pärisid. Omandasime need uskumused, kuulates teiste lugusid, jälgides nende tegusid, samastudes nendega, tundes neile kaasa. Ja vastavalt sellele, kuidas me neid järgime, saame autoriteetidelt kas kiita või karistada.

Need uskumused loovad meie sisemise „reaalsuse kaardi“; kujundades meie arusaamu sellest, mis on tõene ja mis mitte. Need määratlevad ära ka selle, kuidas me ennast ja oma kohta siin maailmas tajum hakkame. Ja sõltumata sellest, kuidas me oma uskumuste süsteeme loonud oleme, on just need meie emotsioonide ja emotsionaalsuse taustsüsteemiks, ja just neid uurides saame mõista oma depressiooni teket ja end sellest ka vabastada.

Küllap on paljud meist kuulnud oma ema ütlemas: „Ah, kullakene, ära tee sellest nii suurt numbrit! Lõpeta nutt ja liigu edasi!“ Või isa: „Keera see nutukosk kinni, või ma annan sulle tõelise põhjuse pillimiseks!“ Või olete näinud, kuidas teie ema või isa hoiab pisaraid tagasi, surub alla oma tundeid, ja seda vaadates olete õppinud, et ei tohi ei nutta ega ka tundeid välja näidata.

Võib-olla on sõber teile öelnud: „Ära ole selline hädapätakas!“ või et „Saa üle!” või olete kuulnud oma õpetajalt: „Võta ennast kokku!“ ja oletegi hakanud uskuma, et tunnetele voli andmine tähendab nõrkust, mis häbistab teid ja ei lase teil elus edukas ja õnnelik olla.

Tegelikult kumab nende inimeste lausetest meieni järelkaja nendest uskumustest ja hirmudest, mis neil on seoses mingite tunnetega tekkinud. Sõltumata sellest, kuidas me omandasime uskumuse, et osa tundeid on „halvad“ või ebasobivad, mõjutab see meie emotsioonidega seonduvat sisemonoloogi ning reaalsustaju.

Eludraamasid läbi elades ning traumasid saades loome ka ise emotsioonidega seonduvaid negatiivseid uskumusi, ajades olukorra negatiivsuse segi tunnete negatiivsusega – nii nagu mina hakkasin sõrme vigastamise ja Debsiga juhtunud sündmuse ja koolikakluse puhul kartma nende olukordadega seotud tundeid (ma kandsin olukorra negatiivsuse üle tunnetele). Nende sündmuste ajal hakkas minus kujunema võimas nõrgestav uskumus, et oluline on tugevaid emotsioone vältida, ja see veendumus jäi minu sisemonoloogides aina korduma.

Täiskasvanuna hakkame märkama, kuidas see sisemonoloog kerkib eriti esile just seoses tugevate tunnetega. Koos emotsiooniga kerkib esile kohe ka see veendumus, nii et meil on raskusi nende eristamisega. See tähendab, et hakkame kohe ennast veenma nendest tugevatest tunnetest loobuma: „Ära hakka! Tule nüüd sellest välja! Võta end kokku, see pole nii hull! Ma veel näitan neile, kui tugev ma tegelikult olen.“ Ja nii edasi. Lisame tunnetele oma sisekommentaarid ja nii surumegi need alla, tunded muutuvad hajusaks ja neist kujuneb kestev meeleolu.

Isegi selliste masendavate mõttekäikude – „Minuga juhtub alati nii! Miks mina?“ või „Olen ohver, ma ei saa siin midagi ära teha“ – eesmärgiks on tegelikult emotsioone mahendada, talutavamaks muuta. Kuid selliste sisemiste seletustega kaasneb see, et tunnetest saab üldine meeleolu. Ja kui me selliseid seletusi ja tõlgendusi sageli ketrame, siis saab meeleolust meeleseisund ja olemegi enese teadmata asetanud depressioonile nurgakivi.

Lisaks negatiivsetele tõlgendustele võime olla veel ühe konksu otsas, mis toidab meie negatiivseid või torpedeerivaid uskumusi:
need on vanded ja lubadused, millega seame endale ise piiranguid. Mõelgem veelkord selle loo peale minu õnnetusest oma väikese õega, mida teile raamatu alguses rääkisin. Kõige suurema hirmu hetkel pakkusin Jumalale meeleheitlikku tehingut: „Armas Jumal … palun tee nii, et ta oleks elus! Ja ma ei tee enam kunagi nii!“ Olin andnud klassikalise lubaduse ja olingi Jumala või elu konksu otsas.

Sellest hetkest peale, kuna tegemist oli elu ja surma küsimusega, ei julgenud ma enam kunagi nii teha – minna lasta, olla vaba ja rõõmus, lollitada, olla lapselik ja muretu.

Selle vande vägi ja haare olid vägevad. Kujundasin endale uskumuse, et kõik lõbusad tegevused on ohtlikud. See tähendas, et mul polnud tegelikult mitte ühtegi muud valikut kui hetkega suureks saada ja „vastutustundlikuks“ hakata; kas see või surm. Sellest vandest kasvas välja uskumus, vanne pani sellele kindla aluse.

Vaatlesin hiljuti oma elu, tööd ja suhteid jm ja avastasin, et vanad, kohatud vanded toimisid ikka veel – mõned neist pärinesid lapsepõlvest, mõned täiskasvanueast. Avastasin näiteks, et minu tõotus olla vanematele „hea“ laps, mõjutas ikka veel mu arusaamu
sellest, kuidas peaksin käituma ja olema ning see arusaam sisaldas endiselt lapselikke piiranguid. Avastasin, et lubadused alati kõvasti tööd teha ja õppida korralikult kooli kontrolltöödeks, ei lasknud ka täiskasvanuelus mul kunagi end lõdvaks lasta ja vaba aega ning puhkust nautida. Ja avastasin, et kui abiellusin oma esimese naisega, vandudes talle truudust ja lojaalsust „kuni surm meid lahutab“, siis nende vannete mõju kestis edasi veel aastaid peale meie lahutust, kuna tundsin, et olen ikka veel vastutav tema eest ja pean talle aru andma, vaatamata asjaolule, et meil mõlemal oli juba uus suhe.

Viimased 15 aastat olen ka oma seminarigruppides pööranud tähelepanu vanade vannete võimsale haardele, ja on šokeeriv näha, kui levinud need siiski on. Mulle on räägitud tõotustest emotsionaalselt sulguda, ennast karistada, endale seda või teist keelata, kohustusi võtta, mõni inimene on isegi öelnud, et ta on niinimetatud ellujääjä süütundest või alaväärsustundest ajendatuna andnud lubaduse teatud kindlas vanuses ära surra.

Mõned vanded tunduvad nende andmise hetkel head, õige viis pühendumiseks, aga siis meie elu muutub ja need aeguvad ning hakkavad takistama. Mõned neist on aga juba algusest peale ebaterved; võib-olla andisme need pinge all või paanikast (nagu mina Debsiga juhtunud sündmuse ajal), aga sellest hetkest peale, kui oleme neid sõnu mõtteis või valjusti öelnud, hakkavad need meid
emotsionaalses mõttes survestama.

Sõltumata sellest, millises olukorras need vanded on antud, on neil kõigil midagi ühist: need kõik pärsivad edaspidi meie võimet
tunda, käituda ja elada nii, nagu me tahame. Need on sidunud meid kohustuseniidiga toonase teadvusseisundi külge, põhjustades meile valu ja muret veel kaua peale nende andmist. Kui tahame end sellest koormast vabastada, peame neid teadvustama ja leidma viisi, kuidas need nii-öelda kehtetuks teha.

Samas saab vandeid muuta samamoodi nagu uskumusigi: öelda nendest lahti ja siis tõotada endale olla alati avatud ja vaba tegemaks eluterveid ja häid otsuseid igal eluhetkel.

On tulnud aeg lahti lasta mõnedest vanadest tingimuslikest harjumustest. Me kasutame nüüd jälle juhendamisega sisevaatlust, mille eesmärgiks on ära lahendada mõningad vanad probleemid: vabastada hirm emotsioonide tundmise ees ja asendada mõned vanad negatiivsed uskumused ning vanded positiivsemate ning toetavamatega.

 

Juhend hirmude vabastamiseks ning uskumuste ja vannete muutmiseks

Selle harjutuse – nagu ka eelmise peatüki harjutuse – eesmärgiks ei ole tugevate tunnete esilekutsumine; võib-olla tajute oma tunnet ainult kergelt ja nii peabki see olema. Tegemist on emotsionaalses mõttes neutraalse sisevaatlusega ja selle eesmärgiks on oma tunnete ja reaktsioonide muutmine seoses mõne vana mälestuse või olukorraga ja ühtlasi ka sellest mälestusest tulenevate nõrgestavate uskumuste ning vannete muutmine. Osaliselt on see harjutus humoorikas, naljaks, nii et lõbutsege. Aega kulub umbes 45 kuni 50 minutit, seega varuge endale seda piisavalt, et see harjutus rahulikult läbi teha.

Võite paluda kas oma sõbral või armsamal seda harjutust endale ette lugeda või võite kuulata seda veebilehelt www.kbillet.com/more, kust leiate ka mõned kasulikud lisad. Seda harjutust ei saa te endale ise ette lugeda, sest teie silmad peavad kogu aeg suletud olema.

Sõltumata sellest, kuidas te juhendeid pärast kuulate, lugege tekst esmalt läbi, veendumaks, et kõik on arusaadav. Need sõnad, mis on lausete sees või lausete vahel sulgudes, on mõeldud juhendajale. Kui on tegemist kolme punktiga …, siis tähendab see, et juhendaja peab tegema väikese pausi. Juhendaja peaks teksti ette lugema küllaltki erksas tempos.

Leidke endale rahulik paik, kus saate segamatult olla – lülitage telefon välja ja veenduge, et ka miski muu teid ei segaks. Võtke istet, seadke end mugavalt sisse, lõdvestuge ning sulgege silmad.

Harjutus. Hirmude vabastamine, uskumuste ja vannete muutmine

Istu ja lõdvestu, sulge silmad … ja pööra tähelepanu eneses toimuvale … Nüüd kujutle, et istud mugaval diivanil ruumis, kus su ees seinal on suur videoekraan …

Võid kutsuda sinna ka oma mentori, vaimse õpetaja või pühaku … kellegi, kes on oma olemuselt täiesti vaba … kui soovid, siis kaitseingli … kes ümbritseb sind oma turvalise energiaga … Võid paluda ka mentoril ümbritseda end kaitsva kristallist kupliga …

Ainult armastus ja positiivsus saavad sinna siseneda … kõik muu jääb väljapoole … Hästi … Sa oled siin täiesti kaitstud.

Pööra oma tähelepanu nüüd ekraanile … tõmba ekraani kas lähemale või lükka endast kaugemale … Vajadusel muuda selle suurust, suurenda või vähenda seda … igal ajahetkel saad pildi teravust muuta, kas hägusemaks või teravamaks … Saad sättida ka värve ja eredust … Võid keerata pildi ka mustvalgeks, kui soovid … Lõpeta nüüd need vajalikud muudatused, et end hästi ja lõdvestunult tunda … Suurepärane …

Pane tähele ekraani all olevat DVD-mängijat … Su käes on kaugjuhtimispult … ja üks DVD-plaat … Sellele DVD-le on salvestatud mõned vanad stseenid või mälestused ajast, mil sa midagi raskelt üle elasid …

Võib-olla kerkib esile mõni emotsioon, mida minevikus oled alati üritanud iga hinna eest vältida … või mälestus, see sündmus, mil endasse sulgusid, kokku varisesid … või tardusid … see, mis sai blokeeringute … vastupanu ning emotsiooni(de) eiramise põhjuseks … Sa saad kogu aeg kontrollida, kuidas see sündmus lahti jookseb …

Ja nüüd, istudes diivanil, võta kätte kaugjuhtimispult … ja keskendu selle vana mälestuse vaatamiseks … ulata see DVD-plaat oma mentorile … ja palu tal see mängijasse panna … Palun nooguta peaga, andmaks märku, et plaat on asetatud mängijasse … (Andke aega.) … Hästi.

Nüüd vajuta puldil nuppu „mängi“ ja lase sel stseenil algusest lõpuni mängida … Sul on täiesti turvaline seda vaadata … Ja anna mulle teada, kui see stseen on läbi … (Andke aega.) Suurepärane … Palun kirjelda seda olukorda mulle lühidalt. (Andke aega kirjeldamiseks.) Aitäh … Ütle mulle, millised olid need emotsioonid, mida sa tookord ära blokeerisid, alla surusid või vältisid … (Laske vastata sellele küsimusele nii pikalt, kui vastajal vaja on.) … Suurepärane, aitäh.

Pööra nüüd uuesti oma tähelepanu sellele stseenile, sellele vanale sündmusele, mida just ekraanil nägid … ja vajuta nuppu „kiire läbimäng“ ja lase sel kiiresti lõpuni mängida … Ja anna mulle peanoogutusega märku, kui see on läbi … (Andke aega.) … Suurepärane.

Nüüd vajuta „kiire tagasikerimine“ ja vaata ja kuula, kuidas see stseen liigub kiiresti tagasi … Nüüd keri seda olukorda edasi, topeltkiirusel … Ja nüüd tagasi topeltkiirusel; sa näed, kuidas kõik liiguvad tagurpidi, sõnad lähevad tagurpidi … Ja nüüd taas edaspidi … Nüüd tagurpidi … Iga korraga aina kiiremini ja kiiremini … Edasi, tagasi, edasi, tagasi … aina uuesti ja uuesti … aina kiiremini ja kiiremini … Edaspidi, tagurpidi, edaspidi, tagurpidi … seni, kuni see stseen ja sõnad ja kõik muu on omavahel täiesti segunenud … Ja kui kõik on sulanud üheks massiks, anna mulle peanoogutusega märku … (Andke aega.) … Suurepärane!

Nüüd pane igaühele selles stseenis, ka endale, selga mingi naljakas kostüüm või multifilmitegelase riietus, millel on naljakad kõrvad või nina. Kujutle, et kogu ümbritsev oleks tehtud kas kummist, või käsnast või kommidest … Kujutle sinna midagi, mis on sinu jaoks lõbus, tore, vahva … Ja las kõik räägivad naljaka multifilmitegelase häälega … või nagu nad oleksid sisse hinganud heeliumi… Sa ise kaasa arvatud! … Hästi! … Lisa juurde nüüd multifilmimuusika … ja vaata sedasama stseeni nende totakate kostüümide, tobeda kujunduse, naljaka ümbruse ja lõbusa muusikaga. Pane tähele, kui erinev see nüüd välja näeb, kui erinevalt kõlab ja kui erinevaid
tundeid see tekitab … Las stseen mängib lõpuni … Seejärel keri seda edasi ja tagasi … aina kiiremini ja kiiremini mõlemas suunas … Sa näed, mis toimub, kuuled sõnu … ka siis, kui neid tagurpidi räägitakse … Kiiremini ja kiiremini mõlemas suunas … uskumatult kiiresti … ja veelgi kiiremini … kuni kõik on sulanud ühtlaseks massiks… Ja kui see on juhtunud, anna peanoogutusega mulle märku … (Tundke rõõmu ja lõbutsege! Andke aega.) … Imeline!

Ja nüüd lase tollasel endal astuda ekraanilt maha ja tulla sinu juurde diivanile … Ja küsi temalt või siis oma mentorilt, et millised ebaterved uskumused … ja vanded või lubadused said alguse sellest hetkest … Millised eksiarvamused tugevate emotsioonide kohta said alguse siit? … Ja kas sa andsid mõne lubaduse, mille pärast sa endasse sulgusid, kokku varisesid … mõnda emotsiooni vältima hakkasid … Kas näed, kuidas sa edaspidi neid olukordi ja tundeid vältisid? … Mida sa tõotasid või lubasid? … Las need vanad uskumused, vanded ja lubadused tõusevad pinnale … Ja ütle nüüd kõva häälega välja need lubadused, olukorrad, tunded … (Laske harjutuse tegijal vastata. Kui on vaja, siis korrake seda lõiku veelkord. Jälgige, et harjutuse tegija saaks kindlasti nende uskumuste, vannete ja lubadustega seotud asjad kõvasti välja öelda. Kirjutage kõik need üles, et saaksite need hiljem harjutuse tegijale anda.

Tegutsege rahulikult ja aidake tal läbi redigeerida kõik vanad uskumused, mis selle sündmusega seoses tal tekkinud olid.) Nüüd pöördu inimese(te) poole ekraanil ja ütle talle (neile), et mõistad, et kõik need reaktsioonid sellele olukorrale sündisid eksitusest … ja tõenäoliselt oli selle põhjuseks juba varasemas eas omaks võetud tõed …

Ütle neile oma sõnadega, miks pole mõtet enam nendest vanadest asjadest kinni hoida … (Andke aega.) … Ja ütle neile, et sa kavatsed nendel vanadel piirangutel minna lasta ja asendada need uute, positiivsete valikutega … ja elutervete vabadusest sündinud tõdedega … (Andke aega.) … Hästi.

Pöördu nüüd oma mentori poole ja palu tal kõik need vanad uskumused, vanded ja lubadused minema pühkida, täielikult su igast keharakust välja puhastada … (Nüüd lugege harjutuse tegijale ette see nimekiri nende uskumuste, vannete ja lubadustega, mille eelnevalt kirja panite.) … Ja lase nüüd oma mentoril sinust välja puhastada, välja pesta iga väikseimgi kübe nendest piirangulistest mustritest … Ja vaata ning tunneta, kuidas need igast su keharakust kaovad … su DNA-st … kõigist su geenidest … igast su kehamolekulist … kogu su alateadvusest … vaata, et mentor pääseks ligi kõikjale … pimedatele nurkadele … salapaikadele … kuni kõik need on ära puhastatud … Toimetage rahulikult, kiirustamata… (Andke harjutuse tegijale nii palju aega, kui ta vajab.)
Anna peanoogutusega märku, kui oled kõige sellega valmis saanud … Suurepärane!

Nüüd pöördu taaskord mentori poole ja palu abi uute ja elutervete, positiivsete ja sügavamate tõdede sõnastamiseks… Uued otsused ja lubadused olgu jõuduandvad, vabastavad … Sõnasta kõik positiivselt, kasuta ainult positiivseid sõnu ja väljendeid … need lasevad sul jääda avatuks, olla ühenduses eluga … olla vaba ja olla sa ise … Ja kui oled valmis, ütle mulle, millised need eluterved uued tõed ja otsused on … (Kirjutage üles need uued arusaamad, tõed, vanded ja otsused, mida harjutuse tegija nimetab.) … Väga hea … Aitäh …

Nüüd loeme need arusaamad kõva häälega ette, kinnitades neis peituvat tõde … (Lugege ükshaaval ette kõik uued tõed ja vanded ja laske harjutuse tegijal neid korrata, kui ta soovib.)

Palu nüüd mentoril sisestada või programmeerida need su igasse keharakku … Palu mentoril täita kogu su olemus nende uute võimsate otsustega … et need saaksid sulle loomuomaseks … vabastades sind … andes jõudu … värskendades sind … Need aitavad sul jõuda sisemise rahuni … Saad ennast vabalt tunda ja kogeda kõike seda, mida elul sulle pakkuda on … (Andke aega.) … Anna
mulle teada, kui oled kõige sellega täiesti valmis … (Andke piisavalt aega.) … Suurepärane.

Ja nüüd, kujutle, kuidas avad oma südame … ja saadad andestust kõigile neile, kes olid selle olukorra ja selle põhjustega seotud … andestust kõigile ja kõigele, mis seda vajab … Võid andeksandmissõnu öelda mõttes või sosinal või valjusti … Hästi … Ja nüüd paluvad nemad sinult andeks … võta see vastu … ükskõik kui väike ja tähtusetu see ka ei oleks … Ja nüüd andesta iseendale kõik see, mis andestamist vajab … (Andke piisavalt aega.)

Ja nüüd küsi tolle sündmuse toimumise aegselt iseendalt, millised emotsionaalsed oskused või omadused oleksid sel ajal abiks olnud … Millised emotsionaalsed oskused ja omadused oleksid aidanud sellel olukorral laheneda märksa positiivsemal ja paremal moel? … Mis oleks aidanud tollel nooremal minal seda olukorda palju paremini ja elutervemalt lahendada? (Abiline, aidake nüüd aktiivsemalt kaasa – olge loominguline ja pakkuge välja omadusi, ja küsige, kas neist oleks abi: oskus olla avatud, võime ja soov tunda täiel määral, olla julge, enesekindel, armastav, ennast väärtustav, rääkida südamest, rääkida tõtt, lähtuda oma tõelisest minast, jne, jne.)

Nüüd ulata tollasele endale suur punt erivärvilisi õhupalle, iga palli sees on üks nendest omadustest … Ja lase enda nooremal minal ükshaaval sisse hingata iga palli sees peidus olev omadus … ja tunneta, kuidas need järk-järgult saavad nooremale minale omaseks. (Nimetage ükshaaval omadusi ja laske need harjutuse tegijal endasse hingata.)

Ja nüüd vaata, kuidas su noorem mina ronib koos õhupallide pundiga tagasi ekraanile … ja vaata ning kuula nüüd, kui erinevalt oleks see olukord lahenenud nüüd, nende uute tõdede ja otsuste abil … kõigi nende uute elutervete arusaamade ja oskustega … Las see
stseen käivitub ja vaata, kui palju on olukord nüüd muutunud … Pane tähele, kuidas sa nüüd suudad jääda avatuks ja lasta emotsioonidel enda kehast läbi voolata … teades, et iga täiel rinnal kogetud tunne annab vabaduse … selguse, valiku … elada ja tegutseda sellest vabadusest lähtuvalt … Oled avatud ja valmis vastu võtma seda, mis tuleb … ja reageerima sellele nüüd elutervelt, ausalt, positiivselt … Ja anna mulle teada, kui see uus stseen on läbi … Hästi.. Mis siis toimus? Kuidas oli see erinev eelmisest korrast? … Kuidas sa end tundsid? … (Laske harjutuse tegijal vastata.) … Suurepärane!

Ja nüüd luba sellel uuel, märksa nutikamal sinul tulla ekraanilt alla, otse sinu juurde diivanile ja sulanduda sinusse … lase sel nooremal minal kasvada nüüd koos sinuga … lase kõigil sarnastel mälestustel pinnale tõusta … ja sa näed neid mälestusi, kui need esile kerkivad … või tajud neid, või lihtsalt tead, et see juhtus … ja lase igal mälestusel, mis pinnale kerkib, puhastuda läbi selle uue teadvuse, oskuste ja vabaduse, mis sinus nüüd on … Sinus kasvab teadmine, et oled avatud, eluga ühenduses ja samas täielikult vaba … Lase uutelomadustel energeetiliselt muuta iga mälestust … Hästi … Tee seda rahulikult, lase sel toimida … (Andke piisavalt aega.) … Ja anna peanoogutusega märku, kui oled valmis … Suurepärane …

Mis siis aset leidis? (Laske vastata nii pikalt, kui harjutuse tegija soovib.)
Ja nüüd, kui sa näed, kuuled, tead ja tunned, mida tähendab viimaks täiesti vaba olla sellest vanast mustrist … olla avatud, elada täiel rinnal, energiliselt, hetkes … täna nüüd oma vaimset õpetajat, mentorit ja kaitseinglit, täna seda, kes oli sinuga kaasas ning võid kinoruumist lahkuda, jalutades sealt välja õnnelikuna, täis uudset vabadusetunnet, enesekindlust ja terviklikkusetunnet …
Suurepärane!

Nüüd aga liigu kujutlustes tänasest päevast edasi … tulevikku … Mine oma kujutlustes homsesse ja tunneta ja taju, mis on su elus viimase 24 tunni jooksul paremaks muutunud … Kuidas sa end tunned? … (Laske harjutuse tegijal vastata nii pikalt, kui ta soovib.) … Hästi … Ja nüüd liigu veel nädala võrra edasi tulevikku … Vaata, millised muutused on juba aset leidnud … Tunneta oma keha, kuidas su ensekindlus ja usaldus on tugevnenud … Kas tunned erinevust? … Hästi … Mis on veel muutunud? (Andke vastamiseks aega.) … Hästi …

Ja nüüd liigu kuu võrra edasi tulevikku … Kuidas nüüd on selle vana tunde või nende vanade tunnetega, mida sa enne nii väga kartsid tunda? … Kui lihtne on see nüüd? … Kuivõrd tervemana ja vabamana sa end tunned see kuu aega hiljem? … (Andke vastamiseks aega.) … Hästi …

Ja nüüd liigu veel kuus kuud edasi tulevikku … taju, kuidas su elu on nüüd avanenud, paremaks muutunud … Ja kuidas sa ise oled muutunud sügavamaks, kasvanud selle kuue kuu jooksul … Vaata ja kuula ja taju, kui imeline on sul olla … Pane tähele kõiki uusi võimalusi enda elus … Kui hea on täiel määral elus osaleda, selles kehas, just sellel ajal … (Andke vastamiseks aega.)… Imeline!

Ja nüüd liigu terve aasta võrra edasi tulevikku … ja ava end täiel määral kogu sellele uuele elukogemusele … Mis tunne on, kui oled täiel määral avatud kogemaks elu? … Mille poolest on see kogemus erinev, kui oled nüüd avatud kõikidele emotsioonidele … lastes neil endast läbi tantsiskleda … ja seejärel lahkuda? … Kuidas on elu nüüd sügavamaks, tähendusrikkamaks muutunud? … Ja kuivõrd on see lahedamaks, kergemaks … rõõmsamaks … huvitavamaks … ning lõbusamaks muutunud? … (Andke vastamiseks aega.) … Suurepärane.

Sa ju tead, et aeg kui selline on illusioon, ja kõik need asjad, mida sa praegu tulevikus nägid, kõik need asjad on juba olemas … olemas praegusel ajahetkel … just siin, just nüüd … Ja tulegi nüüd tagasi praegusesse ajahetke, nautides ning rõõmustades oma sügavama mina erakordse vabaduse üle …

Ja tunneta nüüd, kuidas kõik need asjad on täiel määral sinusse sulandunud … need muutuvad aja jooksul aina sügavamaks ja tugevamaks … see vabadus ja avatus saab edaspidi veelgi sügavamaks muutuda … ja su tõeline olemus saab täiel määral avaneda … saad end igal moel terviklikult väljendada … Ja kui tunned, et oled selle kõik endasse vastu võtnud, selle kõigega nõustunud, siis tea, et
see kõik toimub täiuslikult, automaatselt, omas rütmis, pingevabalt ja orgaaniliselt … Võta endale aega nii palju
kui vaja, ja kui valmis oled, siis ava oma silmad. Suurepärane! Õnnitlused!
¤
Kui olete selle harjutuse ära teinud, siis ärge kohe seda raamatut edasi lugege, vaid tehke mingi paus. Selle harjutuse mõju tulemus võib natuke aega võtta, ja kui vaja, pange raamat kasvõi päevaks-paariks käest ja lugege hiljem edasi. Igal juhul laske selle harjutuse mõjul settida.

Sõltumata sellest, kui sügavuti te harjutusega läksite, igal juhul tunnete end tollastest uskumustest ja lubadustest vabamana. Soovi korral võite seda harjutust korrata nii palju kordi, kui tahate – töötada edasi kas sellesama mälestusega või siis jätkata mõne teisega.
Mida rohkem kordi seda harjutust läbi teete, seda paremaid tulemusi saavutate.

Nüüd on aeg edasi liikuda. Järgmises peatükis jagan mõnesid selliseid emotsionaalse avatusega seotud isiklikke kogemusi, mille mõistmiseks on mul kulunud aastaid. See on suur otsus hakata teadlikult läbi elama oma tundeid, aga teadke, et see on turvaline ja eluterve valik.

 

Kevin Billet

 

Allikas: Brandon Bays, Kevin Billet “Valgus tunneli lõpus” (Pilgrim, 2018)

Fotod: pilgrim.ee, PinterestKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt