MMS on patenteeritud ALS-i, Alzheimeri tõve ja polüskleroosi raviks

11. oktoober 2016 kell 12:10drinking-waterTäheühend MMS on saavutanud Eestis erakordse kurjakuulutavuse. Seda peetakse vastutustundetu soolapuhumise tippsaavutuseks ja ennekuulmatuks mürgiks, mis trumpab üle isegi skeptikute jaoks seni taluvuse laeks olnud uriiniteraapia. Moodsa aja üks laialdasemaid nõiajahte Eestis läks lahti just tänu sellele ainele. Selles olukorras on huvitav leida, et California ülikool on registreerunud patendi meetodile, kuidas MMS-i abil ravida neurodegeneratiivseid haiguseid, nagu amüotroofilise lateraalskleroosi (ALS), Alzheimeri tõve ja polüskleroosi (ka multiskleroos, Sclerosis multiplex ehk MS).

 

Aine, mida hakati turustama pretensioonika nimega Miracle Mineral Solution (imeline mineraalilahus) on naatriumkloriti vesilahus. Kontsentreeritud kujul on see mürgine ning tervist kahjustav. Täpselt samamoodi, nagu on kontsentreeritud kujul mürgised valdav enamus apteegist saadavaid või haiglates manustatavaid ravimeid.

2006. aastal avalikustatud patent kirjeldab erinevaid meetodeid, kuidas ALS-i, Alzheimeri tõve ja MS-i raviks manustada kloritit sellises koguses, et see alandaks veres olevate immuunrakkude (makrofaagide e valgevereliblede) aktivatsiooni. Patendis on kirjeldatud ka viise, kuidas enne ja peale ravi monitoorida vere immuunrakkude aktiveerumist. Meetodite välja töötamist rahastas USA riiklik terviseinstituut. Patendi kirjelduses on üles loetletud kaheksa erinevat viisi, kuidas kloritit patsientidele manustati – sealhulgas kloriti ioonidena, tetraklorodekaoksiidina, kloriidi sooladena, ning erineva kontsentratsiooniga vesilahustena.

 

Patendis käsitletud haiguste olemus

Haigused, mida selle patendi uurimustel raviti, omavad kõik sarnast ühisnimetajat – neid iseloomustab närvirakkude hävimine kas ainult ajus või terves närvisüsteemis. Need on pöördumatu iseloomuga, rasket puuet põhjustavad ning neid peetakse ravimatuks.

ALS on haigus, mille puhul järk-järgult hävivad lihaseid kontrollivad närviteed seljaajus ja peas. Kuigi selle haiguse kulg ja biokeemilised mehhanismid kehas on hästi dokumenteeritud, on siiski teadmata, mis on selle algpõhjuseks. Palju on välja toodud autoimmuunseid reaktsioone – keha immuunsüsteem pöördub inimese enda vastu. Kuna selle haiguse põhjust ei ole leitud, siis puudub ka tänapäeval efektiivne ravi, inimese jõu hääbumist on võimalik veidi aeglustada, kuid mitte pidurdada.

Alzheimeri tõbi on kõige sagedamini esinev dementsust põhjustav haigus vanemaealistel inimestel. Ka selle puhul on ühe tekkepõhjusena pakutud vere immuunrakkude – makrofaagide – tavapärases kõrgem aktivatsioon.

Polüskleroos on krooniline autoimmuunhaigus, mille puhul närvirakkude ümber olev põletik hävitab rakke ümbritseva müeliinkihi, muutes need võimetuks edastama närvisignaali. Ka selle haiguse puhul on selgelt defineeritud, et tegemist on veres olevate immuunsüsteemirakkude rünnakuga keha enda vastu. Kahjustused tekivad mitmete väikeste kolletena pea- ja seljaajus, mis väljenduvad väga erineval moel näiteks ajutiste nägemishäirete, käte ja jalgade nõrkuse või spastilisusena (lihasjäikus), koordinatsiooni- ja tasakaaluhäiretena ning mitmete vaimse tervise häiretena, nagu depressioon, emotsionaalne labiilsus ja kognitiivsed häired. Sarnaselt ALS-i ja Alzheimeri tõvega peetakse polüskleroosi tänapäeval ravimatuks.

 

Positiivsed tulemused

Kloriti kasutamist nende haiguste ravis põhjendatakse asjaoluga, et neil patsientidel esineb vere immuunrakkude makrofaagide liiga äge aktivatsioon, mida siis kloritiga vähendatakse. Patendi kirjelduses on toodud hulk erinevaid graafikuid, mis sellist toimet tõepoolest tõendavad. Kloritit on manustatud väga erinevates vormides. On tsiteeritud ühte varasemat uuringut, milles manustati väga täpselt doseeritud kloordioksiidi ka intravenoosselt (otse veeni). Antud uuringus on erilise tähelepanu all tetraklorodekaoksiid (TCDO), mida on manustatud väga mitmel erineval moel, nii otse vereringesse kui läbi naha või seedesüsteemi. Sobiv aine doos on määratud patsiendi kehakaalu põhjal ja olenevalt tema tervislikust seisundist ning seda antakse regulaarse intervalliga. Ravi efektiivsust on hinnatud selle põhjal, kui hästi see alandab makrofaagide hulka veres.

Patendis on kirjeldatud mitmeid spetsiifilisi haiguslugusid, mida iseloomustab selgelt patsientide enesetunde ja kliiniliste nähtude oluline paranemine ilma ravimist tingitud kõrvalnähtudeta. ALSi peetakse üldiselt lineaarselt kulgevaks haiguseks, mille puhul kord kaotatud funktsioonid enam ei taastu. Kloriti ravikuuri järgselt taastus patsientidel võime iseseisvalt süüa, rääkida ning isegi abivahendiga kõndida. Sellist tulemust ei ole varasemalt saavutatud mitte ühegi teise ravimiga.

Antud patent ei ole ainuke näide, kui MMS abil on saadud ootamatult häid ravitulemusi. 2012. aastal viidi koostöös Punase Risti organisatsiooniga Ugandas läbi kliiniline katse, milles anti aktiveeritud MMS-i tilku veega kohalikele elanikele malaaria raviks. Katses osalenud 154-st patsiendist tunnistati 24h jooksul malaariast tervenenuks 123 inimest. Kahjuks eitab Punane Rist seotust selle katsega.

Kindlasti ei saa ühe patendi põhjal koheselt otsustada, et MMS on imeravim, mida me kõik oodanud oleme. Küll aga peaks alustuseks eelpool tutvustatud patendi olemasolu ja teiseks selle väga põhjalik ning teaduspõhine sisu andma mõtlemisainet nii meditsiiniala professionaalidele kui kõigile teistele uutest ravimeetoditest huvitatutele. Iga uut meetodit ei tasu kohe automaatselt soolapuhumiseks nimetada, enne otsustamist tasub vahel seda põhjalikumalt uurida. Ettevaatlikkust ning kriitilist mõtlemist peame rakendama igasuguste ravimeetodite puhul, olenemata sellest, millisest allikast need pärinevad ning tasub meeles pidada, et mürgiseks võib osutuda iga aine, mille doseerimisjuhistest kinni ei peeta.

 

Tutvu patendiga lähemalt siin, teiste MMS-i kohta läbi viidud teadusuuringute ning patentide nimekirja leiad siit ja siit.

Allikad: Google Patents, Raccoon Medicine, lingid artiklis

Foto: Shutterstock

 

Toimetas Katrin Suik

 

NB! Telegram tegutseb tänu lugejate abile. Kui sinu arvates on Telegramis ilmuv info vajalik ja oluline, võid soovi ja võimaluse korral meid toetada. Telegrami lugeja vabatahtliku toetuse tegemiseks vajaliku info leiad siit.