Kontrollühiskonda soodustav eelnõu Riigikogus: biomeetriliste andmete superandmebaas

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

7. juuni 2021 kell 16:52Kolmapäeval (9.06.2021) on Riigikogus teisel lugemisel seaduseelnõu 366 SE – isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega soovitakse luua automaatset biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi. Tegu oleks superandmebaasiga, kuhu talletataks inimeste biomeetrilised andmed: sõrmejäljed, DNA-proovid, näotuvastus ja silmaiirise näidised, millele oleks ligipääs sisuliselt kõigil ametkondadel.

 

Eelnõuga luuakse õiguslik alus automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu ABIS asutamiseks. Praegu on Eestis korraga kasutusel mitu andmebaasi, mis sisaldavad biomeetrilisi isikuandmeid ja asuvad erinevate ministeeriumite haldusalades. Andmekogu ABIS eesmärk on luua nende põhjal keskne andmekogu, mis aitab tõsta isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kindlust.

Väljavõte seletuskirjast:

Andmekogu ABIS kasutajatel on võimalik teha biomeetriliste andmete üks-ühele ja üks-mitmele võrdlust. Biomeetria üks-ühele võrdlus on andmekogumite võrdlemise protsess väidetava isikusamasuse kindlakstegemiseks.

Üks-ühele võrdluse puhul kasutatakse võrdlemisel biomeetrilisi ja biograafilisi andmeid ning võrdluse tulemuseks saadakse infosüsteemist vastus „jah“ või „ei“, kas biomeetria kuulub võrdluse objektiks olevale isikule, ning vajaduse korral ka isikuandmed. Biomeetria üks-mitmele võrdlus on isiku tuvastamise protsess andmebaasis tehtava otsingu kaudu, mille käigus võrreldakse andmeid mitmete andmekogumitega. Üks-mitmele võrdluse puhul on võrdlemisel aluseks biomeetrilised andmed ning vastuseks saadakse isikuandmed. Biomeetriliste andmete võrdlust tehakse biomeetriliste mallide alusel. Biomeetriline mall on matemaatiline esitus, mille saamiseks on biomeetrilistest andmetest ekstraktitud teatavad erisused, mis on vajalikud kontrollimise ja isikutuvastuse jaoks.

Eelnõu § 1 punktiga 3 muudetakse ITDS-i § 116 lõiget 1, mis sätestab, et dokumendi taotluse esitamisega annab taotleja või tema seaduslik esindaja nõusoleku taotleja daktüloskopeerimiseks ja näokujutise võtmiseks ning nende andmete töötlemiseks…ITDS-i § 111 lõiget 1 muudetakse ning sätestatakse kohustus võimaldada daktüloskopeerimist ja näokujutise võtmist.

Näiteks ITDAK-sse kantakse isikut tõendava dokumendi taotleja kohta järgmised andmed:

 1. eesnimi (eesnimed);
 2. perekonnanimi (perekonnanimed);
 3. isikukood;
 4. sünniaeg;
 5. sünnikoht;
 6. sugu;
 7. kodakondsus;
 8. kontaktandmed (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, riik, postiindeks, e-post, telefon);
 9. foto või näokujutis;
 10. sõrmejäljekujutised;
 11. andmed isikult sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
 12. allkiri või allkirjakujutis;
 13. andmed allkirjavõimetuse tuvastamise kohta;
 14. lisapassi taotlemisel selle vajalikkuse põhjendus;
 15. rahvus;
 16. emakeel;
 17. haridus.

Eelnõu teemal on oma Facebooki lehel sõna võtnud ka Urmas Reitelmann:

Kolmapäeval on Riigikogus teisel lugemisel seaduseelnõu 366SE, automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi loomiseks. Juba eelnõu nimi peaks panema lööma häirekellad kõigil privaatsust ja inimõigusi hindavatel vabadel kodanikel. Valitsusel on plaan luua superandmebaas, kuhu oleks talletatud kõik inimeste biomeetrilised andmed: sõrmejäljed, DNA proovid, näotuvastus ja silmaiirise näidised. Orwellik tulevik, totalitaarne jälgimis- ja tuvastusühiskond terendab kiiremini, kui keegi kartagi oskab. Valitsuse plaani kohaselt säilivad paralleelsetena endised andmekogud ja säilivad nende käigus hoidmisega kaasnevad kulud. Uus andmekogu, lühinimetusega ABIS läheb aga maksma 13 miljonit eurot. Tuletame nüüd meelde Kallase käpardliku valitsuse kärpekavu. 13 miljonit on enam-vähem sama summa, mille kärpimist nõutakse riigi kaitse-eelarve realt ja täpselt sama summa, mis võetakse ära sisejulgeolekult, millega teadaolevate esialgsete plaanide kohaselt on siseministeeriumil plaan likvideerida kolm päästekomandot. Vasakliberaalid ei püüagi enam varjata totalitaarse politseiriigi loomise plaane, millele tuleb julgesti vastu hakata, tänaval, kui vaja. Siit üleskutse kõikidele isikuvabadusi hindavatele inimestele, näitame oma kodanikuallumatust!

Mida arvad sina, hea lugeja – kas sooviksid, et sinu isiklikud andmed saaksid sellisesse andmebaasi kirja ja amenikele veelgi kättesaadavamaks? Kui ei, siis tee häält!

 

Allikad: Eelnõu menetluskäik ja materjalid Riigikogu lehel, Rea Rausi Facebook, Urmas Reitelmanni Facebook

 

Toimetas Mariann JoonasKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt