Avalik kiri WHOle vaktsiinide ohutust puudutavas küsimuses

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

3. november 2018 kell 17:29Septembris saadeti Maailma Terviseorganisatsioonile avalik kiri vaktsiinide ohutuse teemal, mille on tänaseks allkirjastanud erinevad organisatsioonid kogu maailmast, nende hulgas NHF Sweden, Soome Homöopaatia Akadeemia, sõltumatu vaktsiiniinfo keskus Leedust ja veel üle saja organisatsiooni Prantsusmaalt, Saksamaalt, Austriast, Itaaliast, Luksemburgist, Hollandist, Belgiast, Hispaaniast, Bulgaariast, Poolast, Serbiast, Sloveeniast, Slovakkiast, Horvaatiast, Tšehhist, Norrast, Taanist, Šveitsist, Suurbritanniast, Iirimaalt, USA-st, Kanadast, Argentiinast, Tšiilist, Uruguaist ja Austraaliast.
 

Avalik kiri rahvusvahelistelt organisatsioonidelt Maailma Terviseorganisatsioonile vaktsiinide ohutust puudutavas küsimuses.
Maailma Terviseorganisatsioonile ning kõigile Global Vaccine Quality Control Laboratories Network (25.-27. septembril 2018, Roomasosalejatele. Euroopa Parlamendile, Euroopa Meditsiiniagentuurile (European Medicines Agency) ja Meditsiinikvaliteedi direktoriaadile (Directorate for the Quality of Medicines).

 

Austatud Maailma Terviseorganisatsiooni liikmed,

Jagades teadust ning ühendades jõud parema tervise nimel, on teie organisatsioon parandanud mitmete miljonite inimeste elusid ning me oleme selle eest tänulikud. Tänu paremale ja toitaineterikkamale toidule, puhtale veele, paranenud hügieenitingimustele ning meditsiinilise hoole kättesaadavusele on suremus ja nakkushaiguste hulk drastiliselt vähenenud.

Teie erakordne ettevõtmine, mille raames tuvastati nii haigus, selle allikas kui ka levitaja, saadi tänu viimaste isolatsiooni võimalikuks laastavate rõugete elimineerimine. («The Global Eradication of Polio» Final Report of the Global Commission for the Certification of Smallpox Eradication, Geneva, December 1979, the World Health Organization, 1980)

Need suurepärased saavutused ja üllad eesmärgid peaksid sihiks ka tulevikus. Paraku seisame tänasel päeval silmitsi uue epideemiaga, milleks on kroonilised haigused. USA-s on ühel täiskasvanul kahest krooniline haigus ning ühel inimesel neljast on neid kaks või rohkemgi. («About Chronic Disease», Centres for Disease Control and Prevention, 5 September 2018)

Ülekaalulisus, astma, vähk, immuun-ja autoimmunhaigused, neuroloogilised ja arengulised häired – need on „elustiili haigused”, mida enamasti põhjustavad halb dieet ning toksiliste ainete kuhjumine. Vaktsiine manustatakse tervetele inimestele eesmärgiga ennetada nakkushaiguste levikut, kuid nende pikaajaline mõju immuunsüsteemile ning potentsiaalset rolli krooniliste haiguste väljakujunemisel ei ole uuritud. Individuaalne risk nii nakkuste kui ka vaktsiinide puhul soovimatuteks tagajärgedeks on ääretult erinev ning massvaktsineerimine ilma korraliku individuaalse eristamiseta on kaasa toonud vigastusi, surma ja tahtmatuid tagajärgi.

Hiljuti avastasid sõltumatud teadlased ja laborandid, et paljud vaktsiinid on saastatud retroviiruse(J. Mikovits & K. Heckenlively «Plague», Skyhorse Publishing, 2014) ning nanoosakestega (S. Montanari, A. Gatti «New Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination», International Journal of Vaccines and Vaccination, Vol. 4 Issue 1, 23 Jan. 2017 ). Suurt doosi alumiiniumi, mida kasutatakse vaktsiinides adjuvandina, on leitud autistlike laste ja neuroloogilisi häireid, näiteks Alzheimerit, põdevate inimeste ajudes. (C. Exley et al., «Aluminium in Brain Tissue in Autism», Journal of Trace elements in Medical Biology, March 2018, 46:76-82 ; C. Exley et al., «Aluminium in Brain Tissue in Autism», Journal of Trace elements in Medical Biology, March 2018, 46:76-82)

Eelmisel kohtumisel propageerisite vähem „üleliigsete” sõltumatute katsete läbi viimist selleks, et kiirendada toodete ladustamist (Report of the First General Meeting of the WHO-NCL Network for Biologicals, Noida, India, 31 Oct.-2 Nov.2017.)

Hiljuti manustati Hiinas (F. Murphy «China Vaccine Scandal: Investigations Begin into Faulty Rabies and DTaP shots» British Medical Journal, 25 Jul. 2018, 2018; 362;k3244) inimestele 250,000 defektset vaktsiini, suukaudse lastehalvatuse vaktsiini tragöödia Indias tõi kaasa 450,000 halvatuse-ja surmajuhtumi (Rachana Dhiman , Sandeep C. Prakash, V. Sreenivas , Jacob Puliyel. Correlation between Non-Polio Acute Flaccid Paralysis Rates with Pulse Polio Frequency in India Int J Environ res Public Health 2018;15:1755 ), Dengue vaktsiin tõi Filipiinidel kaasa kahjustusi (P. Rana«Initial Philippines Probes Finds Causal Association Between Deaths and Sanofi Dengue Vaccine», Wall Street Journal, 2 Feb. 2018 ), üle maailma laekub teateid HPV vaktsiinist tekkinud kroonilise valu ja halvatuse kohta. (P. Goetzsche et al. «Complaint filed to EMA over Maladministration Related to the Safety of the HPV Vaccine», Nordic Cochrane; R. Gherardi «Toxic Story», Actes Sud, Oct. 2016)

Need asjaolud näitavad, et vaktsiinide ohutus ja tõhusus jäetakse liiga kiire vaktsiinide heakskiidu ja sertifikaadi saamise nimel kõrvale. Kui kontrollivate organite jaoks on vajalikud arenevad standardid ja parima praktika praktiseerimine, peaks rahvuslikud ja sõltumatud laborid enda tööd jätkama. Seda põhjusel, et võimalikud on nii pettused ja kui ka tehnilised hoiustamisest või transpordist tekkivad ohud ning vasturääkivused. Samuti võivad uued leiud jääda kahe silma vahele. Teie raport märgib, et „võrgustiku sihid sobivad ettevõtte pakkumisega teha koostööd ning viia läbi riskipõhiseid katseid.” Aga see „riskipõhine” lähenemine, mis eeldab „madala riskiga” vaktsiinidele kehtivate testnõuete vähendamist, tundub ohtlik ettevõtmine.

Mitmed tervishoiu institutsioonid on pahandanud vaktsiinidega kaasas käivate kahtluste üle, kuid ei kinnita avalikkusele ka vastupidist ega avalda ohutust puudutavaid andmeid. Üle terve maailma on miljonid inimesed allkirjastanud petitsioone ja nõudnud süsteemis läbipaistvust, ohutust ja sõltumatuid uuringuid, kuid otsustajad on ainult protsesse kiirendanud. (Report of the First General Meeting of the WHO-NCL Network for Biologicals, Noida, India, 31 Oct.-2 Nov.2017, p. 6, section 3.4 )

Selleks, et taastada kaotatud usaldus, nõuame, et enne igasuguseid vaktsiinialaste soovituste ja volituste andmist, tuleb KÕIGI WHO soovitatud ja kvalifitseeritud vaktsiinidega läbi viia järgmised toimingud

 • Laiaulatuslikud kliinilised katsed, mida viivad läbi tootjatest sõltumatud uurijad
 • Keskmise ja pika kestvusega efektiivsust puudutavad uuringud
 • Kantserogeenne mõju
 • Viljakusprobleemide ilmnemise tõenäosus
 • Rasedaid puudutavad katsed, mis puudutavad ka spontaanseid aborte ja arenevat loodet
 • Mutageense efekti (DNA-s tekkivad muutuse) esinemine
 • Mõju neuroloogilisele süsteemile ning aju arengule
 • Reaalsed platseebot hõlmavad katsed, mida vaktsiinidega pea kunagi läbi ei viida

Ühtlasi nõuame, et WHO väljastaks järgmiste teemade kohta käivad uuringud:

 • Adjuvandid ja säilitusaineid, nagu näiteks alumiinium, elavhõbe ja nende elusorganismidesse ladestumine.
 • Teiste mürgiste ainete, nagu näiteks polüsorbaadi, Tween 80, formaldehüüdi jne kasutamine.
 • Vaktsiinide ohutus ning vaktsineeritavate vanus
 • Terviklike immuniseerimisgraafikute mõju rahvastiku globaalsele tervisele
 • Vaktsineerimata ja vaktsineeritud inimeste võrdlus maailma tervishoiu seisukohalt
 • Viiruslik haiguse levik inimestel, kes on hiljuti saanud elusvaktsiini, näiteks nagu leetrid, mumps, punetised, tuulerõuged, grupp või suukaudne lastehalvatuse vaktsiin.
  Eriti paneme rõhku sellele, et kombineeritud vaktsiinide ning samal päeval mitme vaktsiini manustamine võetaks põhjalikult uurimise alla. Indiast pärinevad andmed näitavad, et pärast kolmikvaktsiini (DTP) asendamist Pentavalentse (5 ühes) vaktsiiniga, esines kolme päeva jooksul pärast süsti kaks korda rohkem surmajuhtumeid. Ennustuste kohaselt põhjustab see muutus Indias igal aastal ligi 7,020 kuni 8,190 imiku surma. (J. Puliyel, Jaspreet Kaur, Ashish Puliyel, Visnubhatla Sreenivas «Deaths Reported after Pentavalent Vaccine Compared with Death Reported after Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccine: An Exploratory Analysis.» Med J DY Patil Vidyapeeth 2018;11:99-105. )
  Lisaks nähtub konfidentsiaals
  etest perioodilistest ohutusraportitest, et tootja GlaxoSmithKline oli EMA-le esitades kustutanud mitmed surmajuhtumid, mis on seotud nende toodetud heksavalentse Infanrix vaktsiiniga. (J. Puliyel, SathyamalaC. «Infanrix hexa and sudden death: a review of the periodic safety update reports submitted to the European Medicines Agency», Indian Journal of Medical Ethics 2018 Jan-Mar;3(1):43-47 )
  Võttes arvesse MMR (leetrid-punetised-mumps) vaktsiini ning selle võimalikku seost autismiga, on teie kodulehel ainsaks viiteks aegunud Prantsuse artikkel pressi poolt esitatud väidetega, mis on Inglise Kõrgema Kohtu poolt 2012. aastal tühistatud.
  (High Court Decision of 7 March 2012, between Prof. John Walker-Smith and the General Medical Council, EWHC 503, Case n° CO/7039/2010 ; V. Sharav «L’Affaire Wakefield: Shades of Dreyfus and BMJ’s Descent Into Tabloid Science», Alliance for Human Research Protection, 2017 )
  Samal on CDC ekspert William Thompson andnud 2014. aastal tunnistuse, et manipuleeris olulise uuringu andmetega, kuid tänaseni ei ole täiendavaid uuringuid sel alal läbi viidud. (Documentary «Vaxxed: from Cover-Up to Catastrophy» April 2016.) USA-s diagnoositakse autismispektrisse kuuluvaid häireid ühel lapsel 39-st ning see uuring on täielikult prioriteediks. (B. ZAblotsky et al. «Estimated Prevalence of Children Diagnosed with Developmental Disabilities in the United States, 2014-2106» NCHS Data Brief n°291, November 2017) Praegust ebatäpset statistikat peab parandama sõltumatute uute kliiniliste katsetega.
  Seda prioriteeti tunnistas ka Itaalia Parlament, kes avaldas hiljuti andmeid mitmete surmajuhtumite, autoimmuunhaiguste ja vähidiagnooside kohta, mis ilmnesid militaarpersonalil pärast mitmeid neile manustatud vaktsiine. Seetõttu nõudsid itaallased täiendavaid uuringuid ning ennetavaid meetmeid.
  Parliamentary Commission of Inquiry into Cases of Death and Severe Illnesses Affecting Italian Personnel Assigned to Military Missions Abroad”, Acts of Parliament, XXII-bisn. 23-bis,Vol. I, II and III , Rapporteur G. P. Scanu, Approved 7 Feb. 2018

Vaktsiinide pikaajalist mõju ei ole uuritud ning hiljutine „Immuniseerimisele järgnevad kõrvaltoimete” revisjon ei võimalda korrektset surmajuhtumite või kõrvaltoimete raporteerimist, kui need ei ole eelnevalt tootja poolt deklareeritud. Puliyel J, Naik P Revised World Health Organization (WHO)’s causality assessment of adverse events following immunization—a critique https://f1000research.com/articles/7-243/v2

Plahvatuslik krooniliste haiguste, immuunsete, autoimmuunsete ja arenguliste häirete tõus üle terve maailma on piisab tõestus, et vastutustundlik käitumine on sel alal kohustuslik. Euroopa Parlament kutsus hiljutises vaktsiine puudutavas kahtluste valguses üles „läbipaistvusele ning huvide konflikti tunnistamisele, kaasaarvatud uurijad, kes töötavad nii WHO kui ka Euroopa Medicines Agency heaks.” Pakutakse, et „teadlased, kellel esineb huvide konflikti, tuleb hinnangupaneelist välja arvata”, samuti käiakse välja, et EMA hinnangupaneeli arutlustelt tuleks kergitada konfidentsiaalsuse loori ning „teaduslikud ja kliinilised andmed, mis puudutavad anonüümse paneeli tehtud järeldusi, tuleks teha avalikuks.” «Vaccine Hesitancy and the drop of Vaccination Rates in Europe», resolution of the European Parliament, 19 April 2018. (2017/2951)

Püsivad küsimused vastuoluliste raportite kohta. L. Jorgensen, P. Goetzsche, T. Jefferson «The Cochrane HPV vaccine review was incomplete and ignored important evidence of bias» BMJ evidence Based Medicine, July 27th 2018.

Uute vaktsiinide heakskiitmise ja soovituste kohta teame järgmist:

 • Algseid uuringuid viivad läbi eksklusiivselt ainult tootjad, kes otsivad asjast kasumit. See on selge huvide konflikt.
 • Uuringutes ei registreerita kõiki kõrvaltoimeid, mis päriselt inimestel esinevad.
 • Teadusajakirjades trükitavaid artiklleid vaatavad üle kolleegid, mis tekitab samuti suure huvide konflikti ning enamik uuringutest on eelarvamuslikud või valed. (P.Goetzsche, «A moral governance crisis: the growing lack of democratic collaboration and scientific pluralism in Cochrane», open letter 14 Sep. 2018, Nordic Cochrane Centre
  ;
  J. Ioannidis, «Why Most Published Research Findings are False», PLOS medicine, 30 Aug. 2005 ;
  M. Angell «The Truth about Pharmaceutical Companies. How They Deceive Us and what to do About It», Random House, 2004
  )
 • Pärast vaktsiinide turule paiskamist on nende järelvalve riikides korraldatud vigaselt ja ebaadekvaatselt. Raporteeritakse kõigest 1 kuni 10% kõigist kõrvaltoimetest. USAs ei ole US Health & Human Services kordagi kongressile esitanud kohustuslikku kaheaastast raportit vaktsiinide ohutusest. «Mandate for Safer Childhood Vaccines», Decision of the US District Court, Southern District New York, Between Informed Consent Action Network and the US Department of Health and Human Services

Teie organisatsiooni rahastamine sõltub suuresti privaatsetest annetustest, nagu näiteks GAVI liit – pankade ja tööstuste partner. Ainuüksi fakt, et seda sama kohtumist rahastab erainvestor – Bill and Melinda Gates Foundation (The Bill & Melinda Gates foundation is one the 5 biggest investors in the world. In August 2018, it had 22,114 million $ in stocks according to gurufocus.com) , on tõeliselt küsitav. Võttes arvesse seda sisemist huvide konflikti on absoluutselt kohustuslik kaasata sõltumatuid eksperte ning läbi viia sõltumatuid uuringuid ja arvestada nendega vaktsiinisoovituste tegemisel.

Kui WHO garanteerib vaktsiinide ohutuse juba enne nende tegelikku kõlblikuks tunnistamist, peaks Maailma Terviseorganisatsioon samuti võtma vastutuse vaktsineerimisele järgnenud reaktsioonide eest. Kohustusliku vaktsineerimise propageerimine tervele inimpopulatsioonile toodetega, mille ohutus ja tõhusus põhineb nende tootja raportitele, on ilmselge ettevaatusprintsiibi rikkumine ning muutub pigem meditsiiniliseks eksperimendiks.

Kuna vaktsineerimisega seotud terviseriskide all kannatavad inimesed ise, peab WHO garanteerima, et need on minimaalsed ning jälgitakse, et inimesed annavad vaktsineerimiseks teadliku nõusoleku. Selleks, et taastada avalikkuse usaldus tervishoiuorganisatsioonidesse ning parandada rahvastiku tervishoiusuundasid, nõuame siin esitatud nõuete kohaselt tegutsemist ja vastuseid.

Me täname selle assamblee austusväärseid liikmeid tähelepanu eest ning palvetame, et nad avavad meie sõnumile oma südame ja mõistuse.

 

Allikas (siit leiad ka kõik pöördumise allkirjastanud organisatsioonid): European Forum for Vaccine Vigilance

Foto: hub.jhu.edu

 

Tõlkis Piret Pärnamaa

 

PS. Telegram tegutseb tänu lugejate abile. Kui sinu arvates on Telegramis ilmuv info vajalik ja oluline, võid soovi ja võimaluse korral meid toetada. Suur aitäh kõigile, kes aitavad olulisi teemasid pildis hoida!

Unlimited MTÜ
EE497700771002818684

BITCOIN
1Hqjxbt8czHcENjDQan5GFL3Qssn4znpAr

DASH
XjUJswujDzLgSgg7Ly8bK6TEo1kwVzaKeV

BITCOIN CASH (BCH)
qp0gdarh8xtte8fygj2ehrud7h4gsugzeqlmamcx3s

ETHEREUM
0x9b67438a7a4cdd88edb14c2880e920a3cba692c6Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt