Kalle Grünthal: peatame ravimikatsetuste tegemise eestlaste peal!

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

26. märts 2021 kell 10:21“TÄHELEPANU!!! Ülioluline SOOVITUS!!!!” Nii alustab Riiigikogu liige Kalle Grünthal täna hommikust Facebooki postitust, kus soovib pöörata tähelepanu eakate vaktsineerimisele ja sellele, et osadele väga olulistele küsimustele on pea võimatu vastuseid saada.

 

Meedia vahendusel on antud teada, et toimumas eakate inimeste massvaktsineerimine ning kutsed vaktsineerimisele on juba välja saadetud.

Vaktsineerimine AstraZeneca osas toimub nii, et enne süsti tegemist peate vastama küsimustele, kus uuritakse teie üldist tervislikku seisundit: tromboosiohtu, krooniliste soolepõletike olemasolu, raske neerupuudulikkust jne.

Seejärel antakse teile tutvumiseks vähemalt 32 (!!) leheküljeline pakendi infoleht. Mulle edastati vaid leheküljed 23 kuni 32. Kõik keda eelnevalt usutlesin, ütlesid tegemist oli tavalise, iga ravimiga kaasas käiva infolehega ning mille sisusse nad ei süüvinud. TAVALINE inimese käitumismuster.

Mida see infoleht siis sisaldab? Toon välja minu arvates olulisema ning seostan seda järeldustega kogumis.

Lk 24 esimene lõik: Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada UUT OHUTUSTEAVET. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Lk 25 esimene  lõik ülalt: EI OLE VEEL TEADA KUI KAUA KAITSE PÜSIB. Praegu on COVID-19 Vaccine AstraZeneca efektiivsuse kohta 55-aastastel ja vanematel inimestel VÄHE ANDMEID.

Lk 25 teine lõik ülalt: Hetkel ei ole PIISAVAT TEAVET  COVID-19 Vaccine AstraZeneca kasutamise kohta lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Lk 26 kuus lõik alt lugedes: Kõrvaltoimetest teatamine.Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. TEATADES AITATE SAADA ROHKEM INFOT RAVIMI OHUTUSEST !!!!!!

Siin öeldakse välja otsesõnu, et RAVIMI OHUTUS EI OLE TÄIELIKULT TEADA!!!

Kokkuvõttes puudub seega asjas vaidlus, et nii üle 55-aastaste ja vanemate inimeste osas on vaktsiini osas vähe andmeid ning piisavat teavet vaktsiini efektiivsuse. Sama kehtib ka laste ja alla 18 aastaste noorukite osas.

Seega toimub selle vaktsiini kasutamise osas minu hinnangul põhiseaduslik riive. Nimelt Põhiseaduse § 18 sätestab: kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele. Et tegemist on meditsiini -või teaduskatsetega viitab eelnev ning pakendi lk 31-32 märgitu, et tegemist on Euroopa Ravimiameti poolt antud tingimusliku müügiloaga. Millised on tingimused, SELLE KOHTA INFOT EI ANTA!!

Infot tingimusliku müügiloa osas ei saanud ma ka peaministri kohusetäitjalt Jaak Aabilt, kellelt palusin alates seda alates 17.03.2021. Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk, saatis küll 29.01.2021 Euroopa Komisjoni Rakendusotsuse, kuid ei saatnud tingimusi, millisel juhul on ravimi kasutamine lubatud ( Artikkel 2.  Artiklis 1 nimetatud ravimi müügiluba antakse II lisas esitatud nõuete täitmise korral, mida hinnatakse igal aastal uuesti). EI ANTUD INFORMATSIOONI; MILLISED NÕUDED PEAVAD OLEMA TÄIDETUD (seega puudub lisa 2).

Vaatamata sellele, et eakamate inimeste osas on ravimi efektiivsuse osas vähe andmeid, allkirjastas Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse dokumendi 22.03.2021 nr 5.-1-3/1029-1, milles järgib immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitust. Dokumendis soovitab siis Maris Jesse lähinädalatel kasutada AstraZeneca vaktsiini eelkõige üle 60-aastaste inimeste vaktsineerimiseks. Ehk kasutada ravimit üle 60aastastel inimestel, kelle vanusegrupi kohta ravimi efektiivsus kohta ei ole piisavat teavet.

Eile, 25.03.2021 küsisin Riigikogu Sotsiaalkomisjoni istungil asekantsler Maris Jesselt, kas AstraZeneca vaktsiini kasutamine võib olla vastuolus Põhiseaduse § 18, siis vastust ma ei saanud, sest minu arvutiühendus katkes millegi pärast just Maris Jesse vastuse ajaks.

Edasi tehke omad järeldused ise.

TAHAN TEADA, MIKS EI ANTA KÜSIMUSTELE VASTUSEID!

 

Kalle Grünthal

 

Allikas: Kalle Grünthali FB, lingid artikli sees

Foto: uueduudised.ee

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt