Kaitseminister tunnistas, et kaitseväes on vaktsineerimine sisuliselt kohustuslik

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

24. märts 2021 kell 9:41Kirjutasime Telegramis juba ligi kaks kuud tagasi, et Kaitseväe töötajad on saanud kirja, kus neid tungivalt koroona vastu vaktsineerida palutakse, andes mõista, et selle tegemata jätmise korral võivad antud isikud end põhimõtteliselt riigireetjaks lugeda. Kui kirja kohta kommentaari küsisime, jäi Kaitseväe kommunikatsiooni osakond vastuse võlgu. Eile, 23. märtsil aga sai rahvasaadik Kalle Grünthali eestvedamisel ka see küsimus vastuse, kui kaitseminister Kalle Laanet tunnistas, et kaitseväelasi on vaktsineerima survestatud ja seda hoolimata seigast, et vaktsineerimine on vabatahtlik.

 

Kalle Grünthal hindab südamest sellist ausat ülestunnistust ning selgitab, et tema hinnangul on nn sundvaktsineerimise plaan tulnud kusagilt kõrgemalt, kui seda on Kaitsevägi. Grünthal lisab, et ta soovitab kõigil vaktsineerimisele sunnituid inimesi pöörduda kohtusse, sest sundvaktsineerimine ja inimkatsetes osalemine on Eestis põhiseaduse vastane.

Vaktsineerimisvabadusele on hiljuti tähelepanu pööranud ka Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee ja Eesti andmekaitse inspektsioon.

 

23.03.2021 Riigikogu istung videos:

 Avaldame siinkohal asjakohased väljavõtted Riigikogu istungi (23.03.2021) stenogrammist:

10:43 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Kaja Kallas, peaminister on öelnud siin saalis välja lause, et Eestis ei toimu sundvaktsineerimist. Täpselt sama kinnitas ka eelmisel nädalal Jaak Aab peaministri asetäitjana, kes lisas juurde, et isegi kaudne vaktsineerimine, kus tööandja mõjutab töötajat töösuhte lõpetamisega vaktsineerimisele, on õigusvastane. Minule on teada saanud sellised andmed, et kahjuks on Kaitseväes ringlemas selline dokument, mis sätestab ära selle, et juhul kui Kaitseväe teenistujad ei vaktsineeri, siis nad ei kuulu Kaitseväe koosseisu. Palun öelge mulle, härra minister, kas teie olete andnud Kaitseväe juhatajale sellised korraldused, käsud, suunised või vihjed, et teenistussuhte jätkamine sõltub vaktsineerimisest!

 

10:44 Kaitseminister Kalle Laanet

Aitäh selle küsimuse eest! Jah, ma olen Kaitseväe juhatajaga, ma arvan, rohkem kui üks kord sellisel teemal arutlenud. Kaitsevägi, kus toimub käsuliin ja kaitsevõime tagamine, Eesti julgeoleku tagamine, seal on minu arvates mõistlik – see on minu isiklik seisukoht: on mõistlik –, et need, kes peavad tagama meie Eesti riigi julgeoleku, teevad ka kõik selleks, et nad on võimelised seda tervise seisukorrast tulenevalt tegema. Kas selline kirjalik käsulaud on alla antud? Ma jään selle vastuse praegu võlgu, aga me saame seda härra kindrali arutada. Aga minu isiklik seisukoht on ja kaitseministrina olen mina arvamusel, et see on absoluutselt normaalne, et Kaitsevägi koos ajateenistujatega on vaktsineeritud. Aitäh!

 

12:05 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mõni aeg tagasi ütles siinsamas saalis lugupeetud kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem, et tulevikus on sõjaväes vaktsineerimine kohustuslik. Samas aga jälle Kaja Kallas on öelnud peaministrina, et kohustust ei saa olla. Jaak Aab on öelnud isegi, et ka seda, et isegi kaudne mõjutamine selles osas ei ole lubatud. Me teame ka seda, et Tanel Kiik on öelnud siinsamas saalis, et me oleme vaktsiinid võtnud kasutusele tingimuslikult, ehk siis nad tegelikult pole läbinud seda katsetuse perioodi, mis on tavapraktikas välja kujunenud. Minu küsimus on selline. Teatavasti põhiseaduse § 18 sätestab, et kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele. Milline on teie hinnang selle kohta, kas kohustuslik vaktsineerimine on kooskõlas põhiseadusega või mitte?

 

12:06 RKK direktor Indrek Kannik

Aitäh küsimuse eest! Kaitseväe juhataja ka mainis, et tulevikus on plaanis teatud ametikohtadel teha see kohustuslikuks. Ma arvan, et see, kui Eesti kaitseväe struktuuris on fikseeritud mõned ametikohad, kus vaktsineerimine on kohustuslik, et need inimesed saaksid oma tööd teha ja et Eesti riiki saaks korralikult kaitsta, selles, ma usun, et põhiseadusvastasust ei ole, aga ma ei ole muidugi jurist ja selle küsimusega võite pöörduda tulevikus, ma arvan, et õiguskantsleri või teiste juristide poole. Aitäh!

 

13:02 Kalle Grünthal

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandjad! Kuulasin teie ettekandeid täna ja pean ütlema, et need olid väga sisukad,  asjalikud ja mõtlemapanevad. Minul on olemas selline probleem, mis on ringlenud mul tükk aega peas, mis seondub sellega, et mikspärast on Kaitseväes kehtestatud sundvaktsineerimise kohustus ja seda Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi pöördumisega oma alluvate poole. Tegelikult selline varjatud sundvaktsineerimine toimub ka teistes sektorites, nii avalikus sektoris kui ka töölepinguliste suhetega sektorites, kus tööandjad või ametijuhid seavad inimesed valiku ette: kas vaktsineerid või kaotad töökoha. Kuigi see on, ütleme, kaudne mõjutamine, siis tegelikult oma olemuselt on ta ikkagi teatud määral sunniviisiline.

Aga küsimus on selles, et see informatsioon, mida ma praegu räägin, on minuni jõudnud päris märkimisväärsel hulgal. Ja mul on ülimalt hea meel, et selle fakti olemasolu on leidnud täna siin Riigikogu istungisaalis ka asjaomaste instantside sõnul kinnitust. Punkt üks, ma tahan öelda, et ma ei ole vaktsineerimise vastane. Punkt kaks on see, et ma olen sunniviisilise vaktsineerimise vastane, olgu ta siis otsene või kaudne.

Esmalt ma tahaksin tänada kaitseminister Kalle Laanetit. Ja päris südamest. Sellepärast, et kui ma küsisin ta käest küsimuse, et kas te olete andnud mingisuguseid korraldusi Kaitseväe juhatajale seoses selle kaudse sundvaktsineerimisega, siis oleks tal kogenud poliitikuna olnud võimalus vastata ükskõik mida, ajada mingit demagoogilist juttu, aga tema ütles otse: jah, ma olen rääkinud Kaitseväe juhatajaga, mingisuguseid dokumente ei ole, aga see teema on olnud meil aruteluks. Ma hindan tohutult praegu Kalle Laaneti kui ohvitseri sellist käitumisviisi ja tõesti ma teen Kallele sügava kummarduse. Ma tänan sind selle eest!

Samuti ma tahan tänada ka kindralleitnant Martin Heremit, Kaitseväe juhatajat, kes rääkis otsekoheselt ära, et tegelikult, jah, on olemas selline pöördumine sõjaväelase poole, ja ta rääkis väga põhjalikult ära ka selle, milline on see vaktsineerimise plaan. Ma tänan ka kindraleitnant Martin Heremit selle aususe ja otsekohesuse eest. Ta ei oleks pidanud seda rääkima, kui ta ei oleks tahtnud seda teha.

Milles on küsimus? Küsimus on selles, et pole mingit kahtlust, et tegelikult selles Kaitseministeeriumi valdkonnas on tulnud käsud kuskilt kõrgemalt ja see ei ole lugupeetud Kalle Laaneti ega lugupeetud Martin Heremi enda vaimusünnitus. Need käsud on tulnud kuskilt mujalt, kus on pandud paika vaktsineerimisplaan.

Mingi aeg tagasi ütles Kaja Kallas siinsamas saalis, et sundvaktsineerimist ei ole Eestis. Möödunud nädalal küsisin Jaak Aabi käest täpselt sama asja, kas on sundvaktsineerimine. Ta ütles, et ei ole. Ja kui ma viitasin sellise survestamisele läbi töökoha, siis oli tema vastus selge ja ühene: see on õigusvastane. Mikspärast on ta tegelikult õigusvastane nii ühes mõttes kui ka teises mõttes? Sellepärast et tegelikult pole need COVID-i vaktsiinid läbinud ka kõiki katsetusi, mida maailma praktika on seni kasutanud. Ja kui me nüüd tuletame meelde Tanel Kiige ütlust selle kohta, miks me neid siis ikka katsetame või miks me kasutame neid katsetusjärgus olevaid vaktsiine, siis ta ütles ilusti, et need on tehtud tingimuslikult, mikspärast Eestis seda kasutab. Küsisin siis ka Jaak Aabi käest uuesti, et ole hea mees, ütle mulle, millised on need tingimused, ja palusin kahel korral oma sõnavõtus, et esitage mulle need tingimused. Homme saab sellest nädal aega mööda, Jaak Aab ei ole neid esitanud. Me ei tea, millistel tingimustel me ennast vaktsineerime. Põhiseaduse § 18 sätestab, et kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele. Ja ma näen praegu, ütleme, sellises otseses või kaudses sundvaktsineerimises teatud riivet põhiseaduse §-le 18.

Aga tulen nüüd tagasi selle teema alguse juurde. Miks siis Kalle Laanet ja Martin Herem, ütleme, täna avalikustasid selle olukorra, mida ma eelnevalt kirjeldasin? Ma arvan seda, et sõjamehelise otsekohesusega tõid nad selle teema siia saali, rääkisid lahti, mis tegelikult toimub. Sest nende võimuses ei ole seda muuta, sest eksisteerib käsuliin. Otsige nende antud sõnumitest, mida nad täna siin andsid, tegelikku tõde. Kõiki asju ei öelda otse välja. Nii et ma tänan veel kord nii kaitseminister Kalle Laanetit kui ka Kaitseväe juhatajat kindralleitnant Martin Heremit tänaste sõnavõttude eest, mis nad tegid.

Nüüd aga on, hea rahvas, Eestimaa rahvas, pall teie käes. Kõik teenistujad, kõik töötajad, kõik ametnikud, politseinikud, päästetöötajad, kes leiavad, et nende õigusi on rikutud kaudse vaktsineerimisega, palun pöörduge kohtusse ja paluge kohtul tuvastada, kas selline kaudne sundvaktsineerimine on ikkagi õiguspärane. Ja selleks et tagada nende asja asjaolude … Vaidlused on pikad, esitage ka esialgne õiguskaitse taotlus peatada selle käskkirja, otsuse, ükskõik, mis muu akti täitmine kuni kohtuotsuse tegemiseni. Pall on teie käes, hea Eesti rahvas! Tänan!

 

Allikad: lingid artikli sees

NB! Kõiki keda tööandja on otseselt ja tõendatavalt ähvardanud, on nüüd võimalik pöörduda konkreetsete juhtumitega Tsiviilalliansi poole.

Foto: ekraanikuva

 

Toimetas Hando Tõnumaa

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt