Korporatsioonide haardeulatus seab kahtluse alla teaduse objektiivsuse

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

9. detsember 2013 kell 14:23non-organic-corn1Professor Gilles-Eric Séralini uurimustöö geneetiliselt muundatud maisi ja Roundup-nimelise herbitsiidi mõjust rottidele on üks seni suurima mõjuga uurimusi ning pildid tohutute kasvajatega rottidest ringlesid mitmel pool hoiatusena GMO-ohtude eest, mida biotehnoloogiafirmad seni eitanud on. Uuring sai mitmelt poolt kriitika osaliseks ning selle tulemusi pandi kahtluse alla. Uurimuse avaldanud teadusajakirja Food and Chemical Toxicology (FCT) peatoimetaja on aga astunud kriitikast sammu edasi ja teatanud, et ta võtab avaldatud uurimuse tagasi.

 

Séralini uurimuses söödeti ühele grupile rottidele Monsanto geenmuundatud maisi NK603, teisele lisati joogivette väikseid koguseid Roundupi umbrohutõrjet ning kontrollgrupp ei saanud kumbagi. Nii GM-maisi söönud kui ka Roundup-i tarbinud rottidel täheldati mitmeid tõsiseid kahjustusi, nagu neeru- ja maksakahjustused ning kasvajate esinemissageduse suurenemine.

 

Uuringu tagasi võtmine on põhjendamatu

GMO-de vastane organisatsioon GMWatch on Séralini uurimuse tagasivõtmise vastu avaldanud protesti, öeldes, et see on lubamatu, ebateaduslik ja ebaeetiline. Teaduslike tööde tagasi võtmine on publitseerimise eetikakomisjoni  (Committee on Publication Ethics) reegilte kohaselt lubatud vaid juhtudel, kui on täidetud üks järgnevatest tingimustest:

  • kui on selget tõendusmaterjali, et teadustöö järeldused on ebausaldusväärsed andmete fabritseerimise või inimliku eksituse tõttu;
  • kui tegemist on plagiaadi või sama materjali taasesitamisega;
  • kui teadustöö on läbi viidud ebaeetiliselt.

 

GMWatchi sõnul ei vasta professor Séralini töö mitte ühelegi nendest kriteeriumitest ning ka FCT peatoimetaja dr A. Wallace Hayes on ise kinnitanud, et pettuse kohta puudub igasugune tõendusmaterjal. Uuringu tagasivõtmise põhjuseks tuuakse, et selle tulemused kasvajate ja suremuse kohta ei ole veenvad, võttes arvesse kasutatud rottide suhteliselt väikest hulka ning nende tüüpi, millel on Hayesi sõnul iseenesest kõrge kasvajate esinemise risk.Kuid uuringu ebaveenvus ei ole selle tagasivõtmiseks piisav ettekääne. Väga suur hulk teadustöid ei anna kokkuvõttes lõplikke tulemusi. Nendes esitatud andmed ja argumendid on siiski abiks järgmiste uurimustööde läbiviimisel. Professor Séralini uuring ei olnud täiemahuline kartsinogeensuse uuring ning selle tõttu ei esitanud ta ka kasvajate ja suremuse kohta statistilisi andmeid, vaid raporteeris lihtsalt kroonilise mürgistuse uuringu tulemusi. See on kooskõlas OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) kroonilise mürgistuse jälgimise protokolliga, mille kohaselt tuleb igat tüüpi haiguskolded registreerida.

Ka uuringus kasutatud rottide liiga väike hulk ei ole põhjus, et hinnata uuringut ebausaldusväärseks. Mitmed uuringut toetavad statistikaeksperdid viitavad sellele, et suur hulk katseloomi on vajalik juhul, kui testitava aine toksilisus on madal ning võib väheste loomade puhul märkamata jääda. Séralini uurimuse puhul oli testivate ainete toksilisus niivõrd selge, et väiksemast katseloomade hulgast piisas, et seda tõestada. Vastuseks kriitikale, et kasutatud  Sprague-Dawley rottidel on suur tõenäosus ka ilma GMO-söödata haigestuda kasvajatesse, on viidatud sellele, et spontaansete kasvajate hulk oli kontrollgrupis siiski oluliselt madalam.

 

Monsanto rünnak teaduse vastu

Otsus Séralini uurimuse tagasivõtmise kohta tõstatab palju küsimusi töid läbi vaatava anonüümse teadlaste paneeli ekspertiisi, tasakaalu ja objektiivsuse kohta. On äärmiselt ebatavaline, et pärast kõiki avaldamisele eelnevaid ülevaatamisi otsustatakse töö rohkem kui aasta pärast avaldamist tagasi võtta.

Hayesi otsusele eelnes see, et ajakirjas spetsiaalselt loodud ametikohale palgati Richard E. Goodman – endine Monsanto teadlane ning GMO-tööstuse poolt rahastatud asutuse International Life Sciences Institute koostööpartner. Goodmani palkamisele järgnes GMO-toetajate poolt korraldatud kampaania, et FCT Séralini uurimuse tagasi võtaks. Lisaks sellele uurimusele võeti tagasi ka Brasiilia teadlaste uuring, mis tõstatab küsimusi geenmuundatud saagi turvalisuse kohta.

Mitmed näited selle kohta, kuidas geenmuundatud taimede ohutust küsitavaks pidanud teadlased on saanud halastamatu kriitika ja halvustamise osaliseks, näitavad, et biotehnoloogiatööstuse oht teadustööle on väga reaalne. Teadlastel on väga keeruline avaldada kriitilisi töid ning väga vähesed teadusinstitutsioonid toetavad uurimustöid, mille tulemused võivad vastuollu minna suurkorporatsioonide huvidega. Veelgi keerulisem on selliste tööde jaoks rahastust leida. Peaaegu kogu GMO-de kohta läbi viidud teadustöö on läbi viidud selliste teadlaste poolt, kellel on sidemed biotehnoloogiatööstusega. See mõjutab otseselt avaldatud teadustööde kvaliteeti. Enamus töid, mis leiavad, et GMO-d on ohutud, on läbi viidud suurkorporatsioonide või nende partnerite poolt. Kui teadustööde avaldamise korras ei viida läbi tõsiseid muudatusi, siis võib varsti eeldada, et avaldamisele lähevad sisu ja metoodika tõsiseltvõetavust arvesse võtmata vaid need uurimused, mis suurtööstuste poolt heakskiidu saavad.

 

Allikad: GM Watch, NCBI, Independent Science News, ISN 2, Spin Watch

Loe ka: ERR Teadus

Foto: kimberlysnyder.net

 

Toimetas Katrin Suik

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt