Dr Meeme Mõttuse avalik pöördumine: palun avalikustada teadusnõukoja koosolekute protokollid ja vaktsiinitootjatega sõlmitud lepingud

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

21. september 2021 kell 16:34Foto: Meeme Mõttuse FB leht

Eesti Vabariigi kodanik, hambaarst, ettevõtja ja viie lapse isa Meeme Mõttus avaldas eile oma Facebooki lehel avaliku pöördumise Eesti Vabariigi Riigikogu liikmete, Eesti Vabariigi Valitsuse, Peaministri ja Sotsiaalministri poole Eestis läbiviidavate Sars Cov-2 vaktsineerimise asjaolude asjus, kutsudes meie elu üle otsustajaid üles näitama end kogu Eesti elanikkonnale demokraatia kaitsjana.

 

Head Riigikogu liikmed, Valitsuse liikmed, Pr Peaminister ja Hr Sotsiaalminister.

Teil on tavaks saanud pöörduda avalikkuse poole rõhutades, et usute teadust ja lähtute teaduslikest argumentidest. Head meditsiinilist teaduslikku tava iseloomustab avatus, kontrollitavus, ohutus patsientidele ja diskussioon.

Eestis on hetkel vaktsineeritud umbes 60% elanikest. Olete alustanud ka laste ja noorukite vaktsineerimise toetamisega. Paljud juba vaktsineeritud vaktsineerisid end survestamise, esialgse valeinformatsiooni ja meelitamise vaimus.

Eesti ühiskond on hetkel lõhestunud, olete võtnud vastu mitmeid uusi seadusi ja määrusi, kuulutanud välja eriolukorra, milleks teile ei antud eelmistel Riigikogu valmistel mandaati.

Seega on Teie endi huvides, kui soovite suuremat vaktsineerimisega hõlmatust, et olete aus ja avaldate pöördumises palutud asjaolud. Võtate alati seisukoha ja kuulutate välja sanktsioone, kui kusagil maailmas diskrimineeritakse või kiusatakse inimesi taga nende vaadete tõttu. Kaitsete demokraatiat!

Siinkohal saategi demokraatia kaitsjana end kogu Eesti elanikkonnale näidata.

Pöördun Teie poole murega Eesti teaduse ja rahva tervise nimel tehtavate otsuste läbipaistvuse ja laiemalt ‒ Eesti Vabariigi põhiseaduse täitmise pärast.

Eesti Vabariigi Põhiseaduses on öeldud:

Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade – võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse.

  • 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas
  • 11. Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust
  • 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.
  • 13. Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele. Eesti riik kaitseb oma kodanikku ka välisriikides.

Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest.

  • 14. Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus
  • 18. Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada.

Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.

  • 28. Igaühel on õigus tervise kaitsele.

Eesti kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral

  • 41. Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.

Veendumustega ei saa vabandada õiguserikkumist.

Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele.

  • 44. Igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni.

Kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta, välja arvatud andmed, mille väljaandmine on seadusega keelatud, ja eranditult asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmed.

  • 46. Igaühel on õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poole. Vastamise korra sätestab seadus.

 

Võttes eeskujuks allolev avalik salvestus, hinnates avalikku teaduslikku diskussiooni, arvestades erinevaid sõltumatuid teaduslikke argumente, palun Teil avalikustada kõik Koroonaviiruse teadusnõukoja, Immuunoprofülaktika ekspertkomisjoni koosolekute protokollid ja videomaterjalid. Hetkel ei ole teistel teadlastel ja spetsialistidel teada asjaolud, millele tuginedes on vastavad otsused sündinud.

Lisaks palun avaldada kõik Eesti Vabariigi nimel sõlmitud ja Eesti Vabariigi osalemisel rahastatud vaktsiinide ostmise, Cov passide arendamise ja kasutuselevõtu lepingud.

Võttes eeskujuks rahvusvahelisi tavasid, tunnustatud teadustavasid, head laiapõhjalist arutelu ning sõltumatust, suudame rahustada elanikkonda, anda tagasi kodanikele hingerahu ning põhiõigused. Kaasates laiapõhjalisemalt Eestis ja maailmas elavaid teadlasi, arste, spetsialiste saame paremini hakkama koroonaviirusega.

Avalikustamisest keeldumist pean HALVAKS teaduslikuks tavaks ning loen, et TEIL ON MIDA VARJATA ja SALASTADA.

See aga ei ole teadusele omane ja seab Teid väga halba valgusesse ning teie poolt kasutatud materjalid ebausaldusväärseteks ning vastuvõetud otsuseid valeks.

 

Lugupidamisega

Meeme Mõttus

EV kodanik

5 lapse isa

Hambaarst

Ettevõtja

Maksumaksja

 

 

Allikas: Meeme Mõttuse Facebooki leht

 

Fotod: Meeme Mõttuse FB leht; vaktsineeri.eeKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt